Temsilciler Kurulu (TK) Aralık 2015 Toplantı Notları


  • Aralık 14, 2015
  • 1495İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Aralık ayı toplantısı, 01 Aralık 2015 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri, İstanbul Tabip Odası aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Kadıköy binasında gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu Aralık ayı toplantısı, “Döner sermaye payının son birkaç aydır çalışanlara yönelik azaltılması, bazı hastanelerde asistan ve hemşirelere verilmemesi ve ülkemizde giderek artan çalışan memnuniyetsizliği” ana gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcilerimiz ve asistanları, Ekim ayından itibaren döner sermaye alamadıklarını, hekim ve hemşirelerin ödeme güçlüğü içine girmeleri üzerine yönetimden görüşme talep edilmesine rağmen yanıt verilmediği, bu nedenle eylemlilik kararı alarak taleplerini dile getirdiklerini ifade ettiler. Buna karşın yönetimin eylem yapan ve taleplerini dile getiren çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu, müfettiş istendiğini ve soruşturma açılacağını belirttiler.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden toplantıya katılan temsilcimiz, hastanelerinde geçen aydan itibaren anlaşılır bir düzeyde döner sermaye geri ödemelerinde düşüş yaşandığını ve bu durumdan en çok asistanların ve hemşirelerin etkilendiğini, krizin devam edeceğini ve döner sermayeden alınacak payın düşeceğini, bu durumun böyle devam etmemesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ozan Toraman, 21.08.2015 tarihinde bir genelgenin yürürlüğe girdiğini, buna göre merkeze ayrılan payın %21 olduğunu, bunun 3 kalemde açıklandığını; %15 hazine hissesi, %1 shçek payı ve %5’in Sağlık Bakanlığı merkez hisse payı olduğunu, bu üç kalem kesildikten sonra kalan bütçenin %50 kısmının döner sermaye payı olarak dağıtıldığını söyledi. Bunun sonunda gelirleri düşen 120 hastanenin borçlu olduğu gerekçesi ile hiç döner sermaye alamadığını ve yaklaşık 500 hastanenin dağıtımlarının azaldığını ifade etti.

Dr. Ozan Toraman, Tepecik EAH’de yapılan eylemde asistan taleplerinin içinde güvencesiz döner sermaye almak yerine döner sermayeden verilen sabit gelirin iki katına çıkarılmasının talep ettiklerini, bu talebin çok doğru ve yerinde olduğunu, bu nedenle tüm hekimlerin bu talep üzerinde odaklanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda söz alan Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB’nin performans sisteminin çıkmazını daha önceden öngördüğünü, temel ilke ve kavramların dışına çıkılmaması, halka yönelik hekimlik hizmetinin esas olduğu bunun karşılığının geçinebilecek ücret talebi olarak bugünkü koşullarda sabit döner sermayenin artırılması ve bunun herkes için talep edilebilir olması, Ocak ayına kadar bir toplu iş sözleşmesi düzeneğinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Özgür Akbaba, taleplerin tüm hastanelerde aynı olması, hastane temsilcilerinin tüm hekimlere ulaşarak yaşanabilir ücretlendirme sisteminin açıklanması, bunun için örgütlü çalışmanın şart olduğunu vurguladı.

Toplantı sonucunda değişen durumlara özgü ücretlendirme değil sabit gelir payının yükseltilerek güvenceli bir çalışma içinde olunması için çalışılması kararı alındı.


Bu HABERİ Paylaş!