Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimleri De Taşeron Yapıyor!


  • Ocak 12, 2016
  • 1121

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 6645 Sayılı Yasa ile eklenen madde sonucu hekimle sağlık kurumu arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı edilerek işverenin ihtiyaçlarını karşılamak için hekimden zorunlu olarak şirket kurması ve sağlık kurumuna hizmet satması (taşeron) yani fatura kesmesi istenmesi konusundaki dayatma ile ilgili 12 Ocak 2016 Salı günü bir İstanbul Tabip Odası’nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Hasan Oğan ve Dr. Kemal Özay katıldı. 

Dr. Ümit Şen’in açılışını yaptığı ve gelinen süreçle ilgili bilgi verdiği toplantıda, Dr. Hasan Oğan konu ile ilgili hekimler arasında yapılan anket sonuçlarına yer verdi. Ayrıca 25 ve 28 Aralık 2015 tarihli duyuruları ile SGK’nın hizmet satın aldığı özel sağlık kuruluşlarıyla olan sözleşme metninin 14.8 maddesine ekleme yapılarak bu çerçevede hekimlere ek sözleşme imzalatılması yönündeki baskı da eleştirildi. Bu maddenin yer aldığı sözleşmenin ya da ek sözleşmenin hekim tarafından imzalanması halinde, çalışan hekimin kurumdan kaynaklanan ya da neden kaynaklandığını dahi bilmediği/bilemeyeceği bir geri ödemeden/cezadan zincirleme olarak maddi ve idari bakımdan sorumlu olacağına dikkat çekildi. 

Basın açıklaması ise Dr. Kemal Özay tarafından okundu.

Basın açıklaması metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!