Temsilciler Kurulu (TK) Şubat 2016 Toplantı Notları


  • Şubat 16, 2016
  • 2199

tk16022016İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Şubat ayı toplantısı, 9 Şubat 2016 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri, İstanbul Tabip Odası aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu,  Tabip Odası’na üyelik işlemleri,  karşılaşılan zorluklar ve çözüm yollarının irdelenmesi amacıyla toplandı.

Hastanelerden gelen temsilci arkadaşlar yeni üye kayıtlarında bir takım zorlukların yaşandığını, sorular ve sorunlara ortak bir dille yaklaşılması gerektiğini ifade ettiler. En çok sorulan sorulardan birisinin yıllardır söylenegelen” Tabip Odası bizim için ne yapıyor?” olduğu; yapılan çalışmaların ve hukuki kazanımların hekim kitlesine ulaşmadığı belirtildi. 

Bunun yanı sıra İstanbul Tabip Odası’nın örgütsel gücünün hissedilmesi için hastane ziyaretlerinin yapılması, yapılan çalışmaların puntolar halinde (örneğin …hastanesindeki bir asistan arkadaşımızın başına gelen olayı ve nasıl çözüldüğünü anlatan) el ilanları, kısa mesajlar ile anlaşılır dille ifade edilmesi ve temsilci arkadaşların daha faal çalışmaları belirtildi.

Tabip Odası’na yönelik “siyasetle uğraşılıyor” eleştirisinin anlamsız olduğu, bizlerin demokrasiyi savunmanın ve bu çizginin devam ettirilmesi gibi bir kimliğimizin olması gerektiği, kaldı ki hekimlerin özlük hakları çalışmalarımızın çok yoğun olduğu, son dönemde hekimlere yönelik baskı, hastanelerde hekim arkadaşlara yönelik şiddet, fazla mesai çalıştırmaları, aile hekimlerine yönelik ceza puanları, özel hekimlik sorunları gibi bir çok olaya yönelik çalışmalarımız olduğu ifade edildi.

Hekimlerin geleceklerinden kaygılı oldukları, hak ve yükümlülüklerini bilmediklerini, İstanbul Tabip Odası’nın özellikle hastane temsilciliklerini hak eğitiminden geçirmeleri gerektiği belirtildi. 

Hekimlerin çok kısa zaman diliminde hastaya müdahale etmek zorunda bırakılması bir önceki yıla göre daha çok hasta bakılmasına rağmen bütçeden ayrılan payın hekim emeği anlamında düştüğü, iyi hekimlik yapılamadığı ve malpraktis vakalarının giderek arttığı, hekimin mesleki bilincinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak;

İstanbul Tabip Odası’nın hekimler özelinde, kitlesel katılımın sağlanması için üyelik çalışmalarına hız verilmesi, bu amaçla gerek yönetimin, gerek temsilcilerin etkin çalışması;

İyi hekimlik ve hekim hakları konusunda hekim bilincinin artırılması, temsilcilerin İstanbul Tabip Odası’nı aramaları halinde bu konularda muhatabının olması gerektiği sonucuna varıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!