Temsilciler Kurulu (TK) Ağustos 2016 Toplantı Notları


  • Ağustos 04, 2016
  • 2243

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Ağustos ayı toplantısı, 2 Ağustos 2016 Salı günü, 18.30-21.00 saatleri arasında, Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, hastane ve bölge temsilcilerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu, Komisyon ve Delegasyon üyeleri de katıldı.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Melahat CENGİZ’in Temsilciler Kurulu Tüzüğü hakkında hazırladığı sunum ile başladı. 

Sunumun ardından mevcut Temsilciler Kurulu Tüzüğü tartışıldı. Temsilciler Kurulu’nun amacı, temsilcinin niteliği üzerinde duruldu. 2016-2018 dönemi itibariyle Eylül ayında başlamak üzere temsilciler kurulu seçimi için ön çalışma yapıldı. 

Buna göre;

- Sosyal medya dahil tüm kurumlarla iletişim sağlanması, 

- Mevcut temsilcilerle ilgili hastaneler bazında toplantıların planlanması, 

- Temsilciler Kurulu Seçimi için daha önce hazırlanan broşürün revize edilmesi, 

- Afişlerin hazırlanması,

- Üyelik çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi. 

İstanbul Tabip Odası

 


Bu HABERİ Paylaş!