Temsilciler Kurulu (TK) Kasım 2016 Toplantı Notları


  • Kasım 03, 2016
  • 1944

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Kasım ayı toplantısı, 1 Kasım 2016 tarihinde, 18.30-20.30 saatleri arasında Odamıza Sevinç Özgüner Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantı, Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Melahat CENGİZ’in İstanbul Tabip Odası çalışmalarını değerlendirmek üzere yapılan anket çalışması sunumu ile başladı.

Yapılan değerlendirmede; ankete katılan 570 hekimin büyük çoğunluğunu uzman hekimlerin, ardından 1. Basamakta görevli hekimlerin oluşturduğu; değerlendirmeye özel hekimlerin ilgi gösterdiği gözlemlendi. Anket sonucunda, hekimlerin ezici çoğunluğunun en önemli hekimlik sorununun “güvencesiz/emekliliğe yansımayan ücretlendirme” olduğu belirlendi. Anket çalışmasının on gün daha devam etmesine, anket değerlendirme kurulunun oluşturularak verilerin tasnif edilmesine ve bir ön rapor hazırlanmasına karar verildi.

Ardından, toplantı ana gündemi olan “Yeni Dönem Temsilci Seçimi Planlaması”na geçildi. Ekim ayında başlatılan temsilci seçimlerinin 22 birimde yapıldığı ve çoğunluğunun özel sağlık kuruluşlarında olduğu belirlendi. Seçimi tamamlanamayan birimler için bölgeler bazında görev alacak sorumlular belirlenerek, planlama yapıldı. 15 gün sonra bir toplantı yapılarak seçim takviminin değerlendirilmesine karar verildi.

Ek gündem maddesi olarak önerilen, 675 sayılı KHK ile görevlerinden ihraç edilen hekimlerin hukuki durumları görüşüldü. Bu konu ile ilgili ihraç edilen meslektaşların görüşleri alındı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ekranlarının kapatılarak çalışma alanlarına el konulan hekimlere verilecek hukuki destek tartışıldı.

Bunun yanı sıra, Cumhuriyet Gazetesi’ne ve dolayısı ile muhalif ses ve düşüncelere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği, bu amaçla; 3 Kasım Perşembe günü gazete önünde yapılacak dayanışma nöbeti için tüm meslektaşlarımıza çağrı yapılmasına karar verildi.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı


Bu HABERİ Paylaş!