Temsilciler Kurulu (TK) Mart 2016 Toplantı Notları


  • Mart 09, 2016
  • 1988

Temsilciler Kurulu (TK) Mart  2016 Toplantı Notlarıİstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Mart ayı toplantısı, 01 Mart 2016 Salı günü, saat 18.30’da, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri, İstanbul Tabip Odası aktivistlerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya ilk gündem maddesi olan Tabip Odası seçimleri ve üyelik kampanyaları ile ilgili görüşler değerlendirilerek başlandı.

Seçimlerin niceliksel ve niteliksel güçlülüğünün Oda’nın gücünü belirleyeceği belirtilerek, özellikle asistan hekim üye sayısında düşüklüğün önüne geçilmesi ve katılımcı hekim sayısının artırılması için temsilcilerin çalışmalarının artırılması ve Oda ile bağların güçlendirilmesi vurgulandı.

 1980 sonrası yönetmelikler ve yasa ile kamuda çalışan hekimlerin üye olma zorunluluğunun kaldırılması ve meslek örgütlerinin her türlü muhalif çıkışlarının boğulmaya çalışıldığı/yok sayıldığı, baskının artırıldığı bu süreçlerde, öğrencilerin bile meslek örgütlerinden haberdar olmasının önüne geçildiği, bu durumun ancak aktif çalışma ile çözülebileceği belirtildi. Bu nedenle üyeliği kolaylaştıran eylemlerde bulunma ( Oda olarak hastanelerde stand açma, en yakındaki hekim arkadaşının üyeliği konusunda destek ve araştırma vb.) gibi kısa ve uzun vadeli hedefler tartışıldı.

Sonuç olarak: İstanbul Tabip Odası’na üye sayısının artırılması için seçim döneminde daha aktif çalışma gündemin ön maddesi olarak alınmalıdır.

Bir diğer gündem maddesi olarak asistan hekim sorunları ve eylemlilikleri toplantının 2. Maddesi olarak ele alındı. Hekimlerin döner sermayeden alınan paylarının yeni yönetmelikle kırpılmaya çalışıldığı performansa dayalı sistemle keyfiyetin hakim olduğu, daha çok çalışmaya rağmen daha az ödeme yapıldığı, buna karşın Kamu Hastaneler Birliği’nin paylarının artırıldığı; aylarca sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin ödenmediği, bu nedenle gerek İstanbul’da, gerekse İzmir’de eylemlerin yapıldığı belirtildi. Kamuda çalışan asistanların maaşının üniversite hastanesinde çalışan asistanlarla eşitlenmesinin uygunluğu varsayılarak, çalışanların yönetimin karşısına ekip olarak ve temsiliyetle çıkmaları gerektiği; döner sermaye ve iş güvenliği komisyonlarında yer almaları  vurgulandı.

Hedeflenmesi gereken; kadro derece düzenlenmelerinin yapılması, maaşların kadro denklik esasına göre düzenlenmesi, Şiddet yasa tasarısının hazırlanması, maaşların emeklilik döneminde de yaşanabilir seviyeye getirilmesi olarak belirtildi.

Sonuç olarak; Hak ve kazanımlar için Asistan Hekim Kurultayı’nın en kısa zamanda planlanması, uzman hekimlerin katkı ve desteklerinin sağlanması için Uzmanlık Derneklerine çağrı yapılması uygun görüldü.

Diğer gündem maddesi olan Aile Hekimlerine yönelik ceza puanlarındaki değişiklik ele alındı. Aile Hekimlerinin hafta sonu olarak dayatılan nöbete gitmemesi sonucu sözleşme feshi için 100 ceza puanını tamamlayan çok sayıda hekim olduğunu, çeşitli illerde fesih gündeme getirilmek istendiğini ancak aile hekimlerinin ortak tavrı ile geri çekildiği, Sağlık Bakanlığı’nın ceza puanını 200 olarak değiştirdiği vurgulandı. Aile hekimlerinin ve Bakanlığın bu haliyle bir kilitlenme noktasına geldiğini belirten konuşmacılar önümüzdeki süreçte yapılacaklar ile ilgili yol haritası çizilmesini istediler

Sonuç olarak: Aile hekimlerinin tek bir gündem olarak önümüzdeki süreçte yer alması gerektiği uygun görüldü.

Son zamanlarda hastanelerin ranta açılmasının bir örneği olan Yenimahalle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin geleceği ile ilgili planlananlar bir diğer gündem maddesi olarak ele alındı. 1952’den beri hizmet veren hastanenin kapatılması ve yerine AVM kurulması için satılmak istenmesi sürecinde Bakırköy halkının itirazları ve eylemliliklerine verilecek katkılarımızın önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği vurgulandı.

 

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu

 


Bu HABERİ Paylaş!