Genişletilmiş Temsilciler Kurulu “Sağlık Torba Yasası” Gündemiyle Toplandı


  • Mayıs 06, 2016
  • 3162

İstanbul Tabip Odası Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantısı, yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla, "Sağlık Torba Yasası” ana gündemiyle; 03 Mayıs 2016 Salı günü, 19.00-21.00 saatleri arasında, tüm meslektaşlarımıza açık olarak Odamız Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda (Cağaloğlu) gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Prof. Dr. Tunçalp DEMİR, 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan İstanbul Tabip Odası seçimleri sonucunda göreve gelen yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini ileterek İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk EREZ’e söz verdi.

Prof. Dr. Selçuk EREZ, “seçimi kazanmak tek başına yönetim kurulu üyelerinin başarısı değil, hepimizin başarısıdır” diyerek, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Söz alan hekimler öncelikle genel kurul ve seçime dair görüşlerini paylaştılar.

Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç KÖKSAL, Yeditepe Üniversitesi'nde 9 Mayıs 2016 Pazartesi günü Çınarlar ve Fidanlar isminde Tıp Fakültesi öğrencileri ile İstanbul Tabip Odası Emekli Hekim Komisyonu'nu bir araya getirecekleri etkinliği paylaşarak daha çok hekime duyurulması görüşünü paylaştı.

Dr. Hikmet ÇEVİK de, Demokratik Katılım Grubu’nu seçimdeki başarısı nedeniyle tebrik ederek, emek verenin kazandığını gördüklerini; hekimlerin haklarını ve toplum sağlığını savunmak için Tabip Odası dışında bir kurum kalmadığını belirtmesinin ardından gündeme geçildi.

Ülke gündeminde yaşanan kaos sebebiyle ve özellikle Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevine dair yaşanan kriz sebebiyle haftalardır TBMM Sağlık Komisyonu'na Bakanlar Kurulu'ndan gönderilmemesine rağmen internette değişik sayfalarda bulunan TORBA YASA taslağına dair özellikle medyada yer alan teyit edici haberlere istinaden tartışma açıldı.

Temsililer Kurulu Divanı üyesi Dr. Onur ÇEÇEN, Torba Yasa taslağında yer alan maddeleri öncelikle başlıklar halinde sundu. Katılımcılarla birlikte taslak, madde madde tartışıldı.

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit TÜKEL, taslağa ilişkin görüşlerini dile getirerek, bu çalışmaya benzer bir çalışmanın Türk Tabipleri Birliği tarafından yapıldığını ve Uzmanlık Dernekleri başta olmak üzere sahadan görüş talep edildiğini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası
Temsilciler Kurulu Divanı

 

Sağlık Turizmi Başkanlığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

TORBA YASA TASLAĞI MADDE BAŞLIKLARI:

Sağlık Turizmi Başkanlığı (1-15)

•Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (16)

•Bağışıklama Programına Dair (17)

•Normal Doğumun Teşviki (18)

•Emekli Hekimlere Dair (19)

•72 Yaşa Kadar Çalışmaya Dair (20)

•Döner Sermaye Ödemelerine Dair (21)

•Titck Eczacılarına Ek Ödeme, Sağlık Turizmine Ek Ödeme, Mesai Sonrası Çalışma Ek Ödeme (22)

•Aile Hekimliğinde Angarya Çalıştırmaya Dair (23)

•Akraba Dışı Organ Nakline Dair (24)

•Üniversitelerde Sağlık Turizmine Dair (25)

•Üniversitelerde Sağlıkta Şiddet Hukuki Yardımı (26)

•Gemi Kaptanlarına Dair (27)

•Üniversite Kadrosunda Çakılı  Kadro Şartlarına Dair (28)

•Asm Ve 112 Birimi İçin Arsa Kamulaştırmasına Dair (29)

•Üniversite Hastanelerinin Sağlık Kurumu Sayılmalarına Dair (30)

•Uzmanlık Eğitimi Öncesi Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Bitirme Şartına Dair (31)

•Afiliasyon (32)

•Hakarete Tutuklama (33)

•Özel Sağlık Kuruluşlarında Ve Taşeronlara Sağlıkta Şiddette Kurumsal  Hukuki Yardım (34)

•Yabancı Tıp Fakültesi Bitirenlere Devlet Hizmet Yükümlülüğünden Muafiyete Dair Süre Uzatılması (35)

•Tütün Kontrolünde Yeni Düzenleme (36,37,38,39)

•4924 Sözleşmeli Çalıştırma Kanunda  Sayı Artırımı (40)

•Bütçe Kullanımında 7 Yıldan 14 Yıla Kadar Yetki Alma (41)

•Uyuşturucu Tedavisinde Suçu Bildirme Yükümlülüğü Muafiyeti  (42)

•Aile Sağlığı Elemanı’ndan Aile Sağlığı Çalışanına İsim Değişikliği, Sözleşmeli Çalıştırma Sonunda Tazminat Düzenlemesi, Aile Sağlığı Merkezlerinde İzin Düzenlemesi (43)

•Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Biriminde Nüfus Hareketlerinde Kişi Onayından Muafiyet Yetkisi Alma Düzenlemesi (44)

•Yıpranma Payı Düzenlemesi (45)

•Uyuşturucu Kaçakçılığına Dair Mücadeleye Dair (46)

•Kan Ve Kan Ürünlerinde Serbest Piyasa Aktörlerinin Yer Almasına Dair Serbestlik Düzenlemesi (47)

•Tarım Bakanlığı İle Sağlık Bakanlığı Ortak Alanına Giren Ürünlerde Sağlık Bakanlığı Uygun Görüşü Şartı Düzenlemesi (48)

•Sağlık Turizmi Başkanlığı Kurulması Sonrası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri Arasındaki Maddenin Kaldırılmasına Dair (49)

•2011  3 Kasım’ından Bu Yana Oluşan Sağlık Taşra Teşkilat Yapısı Değişikliğine Dair (50)

•Sağlığın Geliştirilmesine Dair Bedelsiz Dağıtım Yapılacak Malzeme  Bisiklet vs. Satın Alma Yetkisi, Sigara Bırakma Ödülü Verme Yetkisi (51)

•Başhekim Yardımcısı Ve Müdür Yardımcısı Kadrolarının Kaldırılması  Khb’lerde Atanmaya Dair Şartlar Düzenlenmesi  (52)

•Başhekim Yardımcılığının Kaldırılmasına Dair Düzenleme (53)

•Halk Sağlığı Genel Sekreterliği Kurulmasına Dair Düzenleme (54)

•Halk Sağlığı Genel Sekreterlikleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Sözleşmeli Çalıştırmaya Dair (55)

•İl Sağlık Müdürü Ve İlçe Sağlık Müdürü Kadrolarının 190 Khk’dan Çıkartılmasına Dair (56)

•Kadro İptallerine Yeni Görev Yeri Düzenlemesi (57)

•Personel Kadrolarına Dair Cetvellerde Düzenleme (58)

•Kamu Özel Ortaklığına Dair Düzenleme (59)

•İhalede Anlaşma Ödemesinden Fazla Ödeme Yapmaya Yetki Almak İçin Düzenleme (60)

•Yürürlüğe Giriş Ve Yürütme Maddesi (61,62)


Bu HABERİ Paylaş!