Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart!


  • Mart 29, 2018
  • 5952

Bilindiği gibi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, morglar, laboratuvarlar, kan bankaları ve nakil merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık kuruluşları, ayakta teşhis ve tedavi merkezleri, acil yardım ve ilk yardım merkezleri, ambulans hizmetleri, FTR merkezleri, muayenehaneler ve benzerleri, bakımevi ve huzurevleri, akupunktur merkezleri, evde bakım ve hemşire hizmetleri, güzellik merkezleri, veterinerlik merkezleri, eczaneler ve listede olmayan ama tıbbi atık oluşumuna neden olan kişi ve kuruluşların tamamı, “Tıbbi Atık Üreticisi”dir.

Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince,

“MADDE 9 – (1) Sağlık kuruluşları;

l) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler.

Bu kapsamda, hekimlerin her yıl 31 Mart tarihine kadar, http://online.cevre.gov.tr/ adresinden online sisteme girerek, bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde atık beyan formunu doldurmaları, onaylayıp, formun bir örneğini 5 yıl boyunca saklamaları gerekmektedir.

Öte yandan, aile sağlığı merkezlerinin, atık beyanı yapabilmeleri için sisteme giriş kodu ve şifrelerini İl Sağlık Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi’nden edinmeleri gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün konuya ilişkin duyurusuna şu linkten ulaşılabilir: http://istanbul.csb.gov.tr/cevre-bilgi-sistemi-ve-asm-lerle-ilgili-onemli-duyuru-duyuru-346976 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tüm hekimlere yönelik olarak hazırladığı bilgilendirmeyi önemle tüm hekimlerin bilgisine sunarız. 

İstanbul Tabip Odası

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Atık Yönetim Uygulaması konulu bilgilendirmesi için tıklayınız.

2017 yılında konu ile ilgili hukuk büromuzun değerlendirmesi için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!