Makam Tazminatı Aldığı Gerekçesiyle “İlave Ödeme” Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi


  • Şubat 27, 2019
  • 2021

Meslek örgütü olarak yıllardır emekli hekim maaşlarının yetersizliğine dikkat çekiyor ve yükseltilmesi için mücadele ediyoruz. Bu talepler konusunda uzun süre sessiz kalan AKP Hükümetleri hekimlerin büyük desteğiyle sürdürdüğümüz bu ısrarlı çabaların sonucunda konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Meclis’e sevk ettiği bir Torba Kanun Teklifi ile uzman emekli hekim maaşlarına 2.000 TL, pratisyen emekli hekim maaşlarına 1.500 TL zam yapılacağını açıkladı.

Daha Teklif Meclis’e yeni sunulduğunda yaptığımız açıklamada “Dağ Gene Fare Doğurdu Emekli Hekimlerin Çoğunluğu İçin Zamlı Maaş Hayalden İbaret!” demiştik. (https://www.istabip.org.tr/4991-dag-gene-fare-dogurdu-emekli-hekimlerin-cogunlugu-icin-zamli-maas-hayalden-ibaret.html)

Ne yazık ki itirazlarımıza rağmen kanun Teklifi Meclis’ten olduğu haliyle geçti ve SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi hekimler, Emekli Sandığı emeklisi olup bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmak zorunda olan ya da makam tazminatı alan hekimler, öğretim üyesi kadrosundan emekli olan hekimler maaş zammından yararlandırılmadı.

İstanbul Tabip Odası olarak konuyu takip etmeye devam ettik ve maaş zamlarının yürürlüğe girmesinin ardından 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada başta hukuk olmak üzere bütün mücadele yollarını kullanarak bu haksız, adaletsiz düzenlemeye karşı çıkmaya devam edeceğimizi duyurduk. (https://www.istabip.org.tr/5131-boyle-adaletsizlik-olmaz-butun-emekli-hekimlerin-maaslarina-zam-yapilmalidir.html)

Hemen sonrasında da Hukuk Büromuz tarafından emekli aylıklarına yapılan “ilave ödeme”nin kapsamı dışında bırakılan hekimler için ayrıntılı bilgi notu yayınladık ve ilave ödemeden yararlanamayan her bir emekli hekim grubu adına emsal davalar açmak için hazırlık yaptığımızı duyurduk.  (https://www.istabip.org.tr/5143-emekli-ayliklarina-yonelik-ilave-odeme-nin-kapsamina-alinmayan-hekimlerin-dikkatine.html

Emekli hekimler için “ilave ödeme” getiren Ek Madde 84’ün 1. fıkrasında;

“Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.”

deniliyor. Bu nedenle aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenen hekimler (emekli bordrolarında doçent ve profesör unvanı yazılıdır) ilave ödemenin kapsamı dışında kaldılar. 

Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, bu statüde yer alan hekimlerin de kendilerine emekli maaşı yatırıldığı (ilave ödemenin yapılmadığını gördükleri) tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açmaları mümkündür. 

https://www.istabip.org.tr/5175-emekli-hekimler-icin-ilave-odeme-konusunda-ornek-dava-dilekcesi.html

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından bu statüde yer alan emekli hekimler için emsal dava açılmıştır. Bireysel olarak da dava açmak isteyen hekimlerin kullanabilmeleri için dava dilekçesi ekte paylaşılmaktadır. Hazırlanan dilekçede yer alan kırmızılı yerlerin dava açacak hekimler tarafından düzenlenmesi, dilekçeden iki suret çıktı alınması, her sayfasının imzalanması, iki surete de içerikte belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Bu şekilde hazırlanacak dava dilekçelerinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  veznesine harç ve posta masrafı ödenerek teslim edilmesiyle dava açılmış olacaktır. 1 Ocak 2019 tarihinde emekli aylığı alanlar için 60 günlük dava açma süresi -şayet Sosyal Güvenlik Kurumu’na ön başvuru yapmadılarsa- 4 Mart 2019 pazartesi günü sona ermektedir. Davadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunan ve ilave ödemenin kendilerine de yapılmasını talep eden hekimler içinse dava açma süresi uzamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başvuruya cevap verme süresi 60 gündür. Hekimler, yaptıkları başvurunun sonucu kendilerine ulaşınca, yani Sosyal Güvenlik Kurumu olumsuz cevap verince yine süresi içinde dava açabilecektir. 

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimler ilave ödeme yapılması talepli bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunduklarından, dava açma süreleri uzamıştır. Bu statüdeki hekimler için de örnek davalar açılacak ve talep eden hekimlerin kullanabilmeleri için yayınlanacaktır.

İstanbul Tabip Odası olarak başta bütün emekli hekimlerin maaşlarının yükseltilmesi olmak üzere özlük haklarımızın düzeltilmesi konusundaki taleplerimizi ve mücadelemizi ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!