İstanbul Tabip Odası, FEMS Genel Kurul toplantısına katıldı


  • Haziran 24, 2019
  • 1335

İstanbul Tabip Odası Delegasyonu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde  Napoli’de düzenlenen Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi üyeliğinin bulunduğu bu dönemki FEMS genel kurulu Napoli’de yapıldı. Toplantı öncesi 30 Mayıs 2019 tarihinde “Kadın Yönelimli Bir Tıbba Doğru Giderken Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi; Olanaklar ve Engeller” konulu bir konferans düzenlendi. Avrupa ülkelerindeki kadın hekimlerin yaşam ve çalışma  durumlarını saptamak üzere hazırladığı ve tüm Avrupa tabip birlikleri aracılığıyla kadın hekimlere duyurularak yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete katılan 20 ülkeden temsilciler, ülkelerindeki kadın hekimlerin durumlarına yönelik bilgileri bu konferansta sundular. TTB ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına konferansa katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türkiye’deki kadın hekimlerin durumuna ilişkin olarak yapılan ortak anket sonuçlarını paylaştı .

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=610ec6fa-9274-11e9-8723-b036fa47746e

Toplantının diğer ülke  çıktılarına İtalyan hekim sendikaları (ANAAO) sayfasından da ayrıca ulaşabilirsiniz. 

http://www.anaao.it/contenuto.php?categoria=212&contenuto_id=25875&gruppo=5

FEMS Genel Kurulu İtalyan hekim sendikaları, seçilen yeni yönetim kurulu ve  FEMS Başkanı Joao Deus’un ev sahipliğinde yapıldı. Kurulda hekimlerin çalışma koşulları, özellikle ekonomik koşulları, hekim ücretleri, nöbet ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi konularında yapılan anket çalışmaları sunuldu ve bu genel  durum değerlendirmelerinden yola çıkarak AB parlemantosu kurullarına gönderilecek öneriler tartışıldı. 

Hekim ücretlerinin hekimliğin niteliksiz işgücü haline getirilmesi ve ücretlerin yetersizliği tüm Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı olmaya devam ediyor. Yoğun nöbet temposu, nöbet sonrası dinlenme, nöbet ücretlerinin iyileştirilmesi konularında yürüyen çalışmalar sunuldu.

İstanbul Tabip Odası adına Dr. Arda Saygılı “Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konusunda sunum yaptı. Sorunun artık bir halk sağlığı sorunu olduğu ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme” adına evrensel hukukun sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgularının “acil durum olgusu” olarak kabul edilmesinin gerekli olduğu, bu konuda tüm Avrupa düzeyinde yasal altyapının daha da caydırıcı olması gerektiği ifade edildi. 

Genel Kurulda FEMS Başkanı ve katılımcılar, TTB yöneticilerine yönelik cezaları kınadı. Bu konuda uluslararası dayanışmanın çağrısı yenilendi.

Bu toplantıda ayrıca gelecek toplantı planlarına 2021 yılı Genel Kurulunun İstanbul’da yapılması konusu gündeme alındı.

İstanbul Tabip Odası’nın “Hekim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konulu FEMS raporu için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!