Muayanehane Hekimlerine Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı İçerikli Gönderilen 01.12.2020 tarihli Yazıyla ilgili İtiraz Dilekçesi Örneği


  • Aralık 09, 2020
  • 3668

Değerli Üyemiz,

Bilindiği gibi, geçtiğimiz yaz aylarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumlarının 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) sistemine entegre olması ve hastalarının kişisel sağlık verilerinin aktarılması istenmişti. Konuyla ilgili bilgilendirmemizi ve itiraz dilekçesi örneğini sizlerle paylaşmıştık. (https://www.istabip.org.tr/6060-hastalarimizin-kisisel-saglik-verilerinin-muayene-bilgi-yonetim-sistemi-mbys-uzerinden-saglik-bakanligi-na-gonderilmesinin-istenmesi-hem-hukuka-hem-de-etik-degerlerimize-aykiridir-itiraz-icin-ilce-saglik-mudurluklerine-verilecek-dilekce-ornegi.html )

Bu kez İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün 01.12.2020 tarihli yazısıyla ilçe sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen “USS Veri Gönderimi ” konulu yazı muayenehane hekimlerimize ulaşmış ve 11.12.2020 tarihine kadar veri aktarımının tamamlanması talep edilmiştir.

Yazılı bildirimlere cevaben hazırlanan ve hukuki dayanakların da belirtildiği itiraz dilekçesi örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ekli itiraz dilekçesini doldurarak ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne, evrak kayıt numarası/ barkod vb. bir teslim kaydı almak suretiyle verebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!