Yayın Kurulundan


  • Hekim Sözü Kasım-Aralık 2020
  • 856

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dokuz aydır aklın ve bilimin ışığında bir salgın politikası yürütülmesi için yetkilileri uyarıyor, öneriler sunuyor; eksik, yanlış, tutarsız uygulamaları eleştiriyor.
Herkes görüyor; TTB dokuz aydır ne dediyse doğru çıktı. Herkes biliyor; TTB her zaman doğruyu söyler.
AKP-MHP Koalisyonu önerilerini, uyarılarını dinlemek yerine TTB’ye saldırıyor, seçimlerle ele geçiremediği meslek örgütümüzü antidemokratik yolla ele geçirip kendi vesayetine sokmaya çalışıyor.
Bu nedenle Hekim Sözü’nün bu sayısının dosya konusu “Meslek Örgütümüz TTB”.
Dosyamız TTB 1966-1984 dönemi Başkanı Dr. Erdal Atabek’in “Türk Tabipleri Birliği’nin Öyküsü” ile başlıyor. Hemen ardından İstanbul Tabip Odası 2002-2006, TTB 2006-2010 dönemi Başkanı Dr. Gençay Gürsoy’un yayına hazırlanan Anılar’ından “İstanbul Tabip Odası Yılları” yer alıyor.
TTB Etik Kurulu üyesi Dr. Feride Aksu Tanık’ın yazısının başlığı “TTB ve Mesleki Etik Değerlerin Savunusu.” Peşinden İTO 2006-2010 dönemi Başkanı, TTB 2010-2012 dönemi İkinci Başkanı, 2012-2014 dönemi başkanı Dr. Özdemir Aktan’la yapılan röportaj yer alıyor.
Devamındaki yazılarda TTB 2018-2020 dönemi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman TTB’nin salgın dönemindeki mücadelesini; 2006-2010 dönemi İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu “TTB ve Sağlık Hakkı Mücadelesi”ni anlatıyor.
Dosya yazılarımızın hemen ardından gelen kadın sayfamızdaki Dr. Aytül Tükel’in “Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik Tarihi” yazısı aslında dosyamızın devamı niteliğinde. Keza Dr. Zeynep Solakoğlu’nun “COVİD-19’un Mezuniyet Öncesi Eğitimine Etkisi” başlıklı makalesi de dergimizin başındaki Odamızdan sayfalarında yer verdiğimiz COVİD-19’la ilgili açıklamaları tamamlıyor.
Etik sayfamızda bu sayıda TTB’nin “Hasta Hakları Bildirgesi”ne yer verdik. Hukuk” sayfamızda ise Av. Hazal Pekşen Demirhan sağlık çalışanlarının istifa ve emeklilik haklarını “yasaklayan/kısıtlayan” hukuk dışı genelgesini değerlendirdi.
Kültür sanat sayfamızda İTO’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz sanat tarihçisi Nihal Elvan Erturan’ın Leonardo Da Vinci ve Michelangelo sunumlarını; kitap sayfamızda Dr. Deniz Akgün’ün Tarihsel ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye’de Sağlık Sorunları kitabının tanıtımını okuyabilirsiniz.
Yazıları bitirdiğinizde Çağatay Güler Hocamızın hazırladığı İngilizce Tıp Bulmacası sizleri bekliyor.
Bu sayımızla birlikte Hekim Sözü dergimiz iki yılını dolduruyor.
Birlikte nice sayılara, nice yıllara.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!