İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI: Ceza Yönetmeliği geri çekilsin!


  • Hekim Sözü Eylül-Ekim 2021
  • 433

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimleri Platformu Haziran sonunda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

7 Ekim 2021, Perşembe günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen yüzlerce aile hekimliği çalışanı “Aile Hekimliğinde Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin” yazılı pankart arkasında toplandı. Eylemde “Ne Siz Efendi, Ne Biz Köleyiz”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Sağlıkçıyla Değil, Pandemiyle Savaş” sloganları atıldı.

Eyleme İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Recep Koç, Dr. Güray Kılıç, Dr. Murat Ekmez, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin ve çok sayıda İTO Aile Hekimleri Komisyonu üyesi katıldı.

Eylemde platform adına basın açıklamasını İstanbul Aile Sağlığı Ebe ve Hemşireler Derneği Başkanı Yasemin Çelik okudu. Yapılan açıklamada şu görüşler ifade edildi:

“Biz aile hekimliği çalışanları özlük haklarımızın düzeltileceği, maddi kayıplarımızın giderileceği, çalışma koşullarımızı iyileştirecek ve Türkiye’deki birinci basamak hizmetini daha etkin ve kaliteli bir seviyeye ulaşmasını sağlayacak yönetmeliği; yıllar içinde yaşadığımız tüm kayıplara, iş yükümüzün artmasına ve tükenmişliğin son sınırında olmamıza rağmen işimizi en iyi şekilde yaparak sabırla bekledik.

Ancak Mart 2020’de sağlık çalışanları için alkışlarla başladığımız bu pandemi döneminde biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı güya ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ açıkça ‘ceza’ yönetmeliği olmanın ötesine geçemeyen yönetmelikle 1 Temmuz 2021 günü karşı karşıya kaldık.”

Basın açıklamasının ardından ilk konuşmayı yapan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip şunları dile getirdi: “Bugün aslında bir miting yapacaktık ama ne yazık ki aşı karşıtlarına verilen izin bize verilmedi. Bu tavırla İstanbul Valiliği nerede durduğunu da göstermiş oldu. Aşı karşıtlarına miting izni verilirken, aile hekimlerine, sağlık çalışanlarına yasaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bugün buradayız çünkü Haziran sonunda bir kölelik yönetmeliği çıkartıldı. Aile hekimlerinin hakları kısıtlandı, halk sağlığı adına konuşmaları yasaklandı, ücret kesintileri, sözleşme feshi gibi cezalar getirildi. Salgının başındaki alkışların sahte, göstermelik olduğu açığa çıktı. Hekimler olarak köle gibi çalıştırılmaya razı gelmeyeceğiz. Aile hekimleri isyanda, hekimler isyanda. Bu isyan dalga dalga büyüyecek hastanelere tüm kurumlara yayılacak. İstanbul Tabip Odası olarak her türlü dayanışmayı kurarak alanlarda sözümüzü söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Daha sonra platformu oluşturan kurumları temsilen konuşmalar yapıldı.

 

Haberin ve açıklamanın tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz

https://www.istabip.org.tr/6799-istanbul-aile-hekimligi-platformu-ndan-basin-aciklamasi-ceza-yonetmeligi-geri-cekilsin.html

 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!