İşyerlerindeki aşı-PCR kaosuna son verilmelidir


  • Hekim Sözü Eylül-Ekim 2021
  • 395

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2 Eylül 2021 günü 81 il Valiliğine gönderdiği “İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri” yazısı sonrası işyerlerinde oluşan belirsizlik ve kaos ortamına karşı kamuoyunu bilgilendirmek, öneri ve talepleri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak basın toplantısı gerçekleştirildi.

İTO Yönetim Kurulu ve İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Komisyonu tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen basın toplantısına İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve İTO İSİH Komisyonu adına Dr. Nazmi Algan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Dr. Osman Küçükosmanoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 2 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan yazının bir karmaşaya yol açtığını, her işyerinin farklı uygulamalara gittiği, sorumluluğu işçilere yükleyen bir tutum geliştiğini dile getirdi.

Ardından basın metnini Dr. Nazmi Algan kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şu görüşler ifade edildi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Eylül 2021 günü 81 il Valiliğine ‘İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri’ başlıklı bir ‘genel yazı’ gönderdi. Yazıda aşısını tamamlamamış işçilerle ilgili alınacak ‘tedbirler’ maddeler halinde sıralandı:

1- COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, işyerlerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

2- Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bilgilendirilecektir.

3- COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

“Genel yazı” açık, sarih bir düzenleme içermemekte, işverenlere herhangi bir zorunluluk getirmemekte, sorumluluğu işçilerin üzerine yıkmaktadır.

1- Eğitim alanında olduğu gibi çalışma yaşamının bütünüyle ilgili düzenleme de göstermektedir ki; Sağlık Bakanlığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da PCR testinin aşının alternatifi olmadığını anlayamamıştır.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de aşının bir tercih olduğunu zannetmektedir.

3- Bu “genel yazı” ile işyerlerindeki aşı ve COVID-19 sorununu çözmek mümkün olmadığı gibi ciddi kaosa yol açılmıştır.

Çıkartılan mevzuatın alt yapısı hazırlanmadığından ne takibi, ne de uyulmadığında herhangi bir yaptırımı planlanmamıştır.

Çalışma Bakanlığı’nı bu tür “genel yazı” ile sorumluluğu üzerinden atmak yerine COVID-19 salgınına karşı işyerlerinde havalandırma ve mesafe gibi bütün önlemlerin eksiksiz olarak alınmasının ve bütün işçilerin aşılanmasının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz.”

 

Haberin ve açıklamanın tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz

https://www.istabip.org.tr/6757-basin-toplantisi-calisma-bakanligi-isyerlerinde-yol-actigi-asi-pcr-kaosuna-son-vermelidir.html

 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!