Asistan Komisyonumuz hastane ziyaretlerini sürdürüyor


  • Hekim Sözü Eylül-Ekim 2021
  • 363

Asistan hekimlerin uzun süredir çözüm bekleyen eğitim hakkı, nöbet ertesi izin hakkı, mobbing gibi kronikleşen sorunlarına pandemi döneminde adaletsiz görevlendirmeler de eklendi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu olarak pandemide azalan iletişimimizi artırmak, asistan hekim arkadaşlarımıza yalnız olmadıkları ve hakları olduğunu belirtmek için neler yapabileceğini düşüşündük ve hastane ziyaretleri yapmayı bu ziyaretlerimizde meslektaşlarımızı bilgilendirecek materyaller hazırlamayı planladık. Bu amaçla “Asistan Hekimin Hakları Var” kitapçığını hazırladık. Yaz kampımızda hastane ziyaretlerine başlamayı ve kitapçığımızı asistan hekimlerle buluşturmayı planladık.

Bu amaçla ilk olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ziyaret ettik. Sonrasında sırasıyla İstanbul Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal EAH’ sini ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde yeni asistan hekim meslektaşlarımızla tanıştık. Sorunları dinleyip çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. “Asistan Hekimin Hakları Var” kitapcığını asistan hekimlerle buluşturduk. Asistan hekim sorunları genel olarak pandemi görevlendirmelerinde yaşanılan adaletsizlikler, uzmanlık eğitiminde aksamalar, nöbet ertesi çalışılmaya devam edilmesi, mesai saatleri dışında yapılan eğitim seminerleri ve döner sermaye ek ödemesinde yaşanılan adaletsizliklerdi.

Hastanelere özel olarak karşılaştığımız asistan hekim sorunları ise;

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yeni kurulan bir hastane olduğu için klinikler eğitim ve sağlık hizmeti sunumunda kendi sistemlerini oluşturmaya çalışmakta olduğunu gözlemledik. Sistemi oluştururlarken sağlık hizmeti sunumunu ön planda düşünülmesi uzmanlık eğitiminde aksamalara hatta bazı kliniklerde eğitim seminerlerinin öğle aralarına sıkıştırılmasına sebep olduğunu gördük. Kıdemli asistan hekim olmadığı için kıdemli asistan hekim ihtiyaçlarını rotasyon ve görevlendirme ile diğer hastanelerden karşıladıklarını gözlemledik. Özellikle görevlendirme ile gelen asistan hekimlerin uzmanlık eğitimlerinde ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Arkadaşlarla sorunların çözümü aşamasında iletişimimiz devam etmektedir.

Şişli Hamidiye Etfal EAH yeni yerleşkeleri olan Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşındı. Yaşanılan sorunlarda bu taşınmaya ve bölünmüşlüğe paralel olarak nitelikli uzmanlık eğitimi alamamak ve iş yükünde yaşanılan artış olduğunu gözlemledik. Bu sorunlarla ilgili olarak asistan hekim arkadaşlarımızı desteklediğimizi belirtip İTO hukuk büromuz  ile  sorunları ve çözüm yollarını değerlendirdik.

Asistan ve Genç Uzman hekimler komisyonu olarak ziyaretlerimizi sürdürmeyi, “sahada olmaya devam etmeyi” planlıyoruz. Sahadan aldığımız bilgiler ile komisyonumuzun hedeflerini belirlemeyi ve bu doğrultuda çalışma programı belirlemeyi düşünüyoruz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!