“TBMM’de Görüşülen Torba Yasa Hekimlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Neler Getiriyor” Basın Açıklaması Yapıldı


  • Nisan 12, 2022
  • 1428

İstanbul Tabip Odası 12 Nisan 2022 Salı günü saat 13.00’te Cağaloğlu Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda “TBMM’de Görüşülen Torba Yasa Hekimlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Neler Getiriyor” sorusuna ilişkin bir Basın Toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç yaptığı açılış konuşmasında, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin doğrudan çalışma biçimini ve vergilendirilmelerini etkileyecek olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören Kanun Teklifinin geçen hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğini hatırlattı ve “Özel sağlık sektöründe çalışan hekimler anayasal hakları olan iş güvencesiyle çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdir!” diyerek basın açıklamasını okumak üzere sözü İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar Saip’e bıraktı.

Basın açıklaması metninin ardından söz alan Kılıç, İstanbul Tabip Odası tarafından 16 Mart–8 Nisan 2022 tarihleri arasında özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma biçimlerine yönelik yapılan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Basın Açıklaması Metni için tıklayınız…

Özel Hekimlikte Çalışma Biçimleri Anketi sonuçları için tıklayınız…


Bu HABERİ Paylaş!