İstanbul Tabipler Dostluk Derneği 1922 Ajandası 100 Yıl öncesinden günümüze bir sesleniş - Füsun Taş*


  • Hekim Sözü Mart-Nisan 2022
  • 452

“İstanbul Etıbba Muhadenet Cemiyeti 1922 Muhtırası”, günümüz Türkçesiyle “İstanbul Tabipler Dostluk Derneği 1922 Ajandası” A. Filiz Salıcı’nın Osmanlıca aslından çevirisiyle, İstanbul Tabip Odası tarafından yayınlandı.

“İstanbul Etıbba Muhadenet Cemiyeti 1922 Muhtırası”, günümüz Türkçesiyle “İstanbul Tabipler Dostluk Derneği 1922 Ajandası” A. Filiz Salıcı’nın Osmanlıca aslından çevirisiyle, İstanbul Tabip Odası tarafından yayınlandı.

Yıllar önce, Çengelköy Çınaraltı’nda bir sokak sahafında görüp aldığı yeşil ciltli küçük defterde yazılanları çevirerek Türkçe’ye kazandıran değerli çevirmen A. Filiz Salıcı bizleri âdeta zamanda bir yolculuğa çıkartıyor.

İstanbul Etıbba Muhadenet Cemiyeti tarafından 1922 yılında basılıp sınırlı sayıda dağıtılan bu ajanda 100 yıl öncesinden sesleniyor bizlere. Dönemin hekimlik ve sağlık alanına dair izleri aktarıyor. Genel Cerrah Ahmet Nurettin, Dahiliye Uzmanı İbrahim Mesut, İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Âsım, Göz Hastalıkları Uzmanı Kâşif Ömer, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Nazif İbrahim ve daha nice hekim kitap sayfalarından selam ediyor günümüzdeki meslektaşlarına.

Kitabın ilk bölümünde orijinal metin, ikinci bölümde ise günümüz Türkçe’sine çevrilmiş hâli yer alıyor.

  1. Filiz Salıcı önsözünde şu cümlelerle anlatıyor ajandayı hangi duygularla çevirdiğini:

“Pandemi günleriydi.

Doktorlarımız, daha ne olduğu tanımlanamamış bir virüsle, tedavisi henüz belirlenememiş bir hastalıkla, sağlıkçılarımız akın akın hastanelere koşan çaresiz hastalarla, toplumda bir çığ gibi büyüyen bir salgınla karşı karşıyaydılar.

Sahip oldukları bütün silahlarla savaştılar, canları pahasına.

Bu ajanda/muhtırayı ONLAR için eski yazıdan çevirdim, sadeleştirdim ve eklentiler yaptım.

Elbette kusursuz değildir ve elbette yürektendir.”

Ajandayı İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu ve Kadıköy bürolarından temin edebilirsiniz.

*Editör


Bu İÇERİĞİ Paylaş!