Meslek örgütümüzün gücüne güç katacağız!


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 196

Gelenek bozulmadı. Demokratik Katılım Grubu adayları olarak 17 Nisan’da yapılan İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimini, kullanılan oyların % 87’sini alarak kazandık. Bizi bu göreve layık gören meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında yürütülen sağlık politikalarının hekimler ve sağlık çalışanları üzerindeki yıkıcı etkilerinin en can yakıcı biçimde ortaya çıktığı bir dönemde görevi devraldığımızın farkındayız.

Bu programla bir yandan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve kazanımları törpülendi diğer yandan  elde kalan kamu sağlık kurumları çökertildi. Sonuçta hem pandemi koşullarında ölümüne çalışan hekim ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları hem de halkın nitelikli ve ücretsiz sağlık hakkına ulaşımı piyasanın isteği doğrultusunda gaspedildi.

İTO ve çatı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği (TTB), başından beri isabetli öngörülerle bu piyasacı programlara karşı çıktı. Kararlı ve güçlü biçimde işyerlerinde, yayınlarıyla olacakları anlattı, sonuçları başından belli olan bu sürecin karşısında yer aldı, mücadele etti. Kamucu, koruyucu hizmetleri önceleyen, basamaklı, nitelikli, ulaşılabilir, anadilde sağlık hakkının ısrarlı savunucusu oldu.

Bugün Sağlıkta Dönüşüm’ün ne halka ne de hekimlere vadedecek bir şeyinin kalmadığı, iflas ettiği bir dönemden geçiyoruz. Maaşlarımız günden güne erimekte, şiddet ve malpraktis tehdidi altında çalışma koşullarımız kötüleşmekte. İTO ve TTB acilen çözülmesi gereken sorunlarını içeren taleplerini 2021 Ağustos ayından bugüne dek basın açıklamalarıyla, Beyaz Yürüyüşler’le, Beyaz Forum’la, Beyaz G(ö)revler’le ve geçen ay 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılan Beyaz Miting ile Sağlık Bakanlığı’na iletti, çözüm üretilmesi için alanlarda sesini yükseltti. Ancak muhatabı Sağlık Bakanlığı’ndan içten ve tatmin edici hiçbir yanıt alamadı. Meslek örgütümüz önümüzdeki dönemde somut adımlar atılmadığı takdirde üretimden gelen gücünü kullanacağını Beyaz Eylemler’e devam edeceğini açıkça ilan etti.

Nitekim Haziran ayında bir yasa tasarısı daha isteklerimizin göz ardı edildiğinin göstergesi olarak önümüze kondu. Buna karşılık 15 Haziran 2022’de tüm ülkede sağlık çalışanları bir günlük iş bırakma G(ö)rev’i yaparak, tek ses tek yürek olarak hizmet üretiminden gelen güçünü ortaya koydu.

Önümüzdeki dönem; itibarsızlaştırılan, ekonomik ve sosyal hakları budanmış, tükenmişlik içinde, çalışma koşulları giderek kötüleşen hekimlerin biriktirdiği enerjinin dışa vuracağı bir dönem olacak. Mesele bu biriken enerjinin ne şekilde ve nereye kanalize olacağıdır. Meslektaşlarımızın işyerlerinde yanlarında hissettiği, yayınlarıyla, açıklamalarıyla güncel gelişmeleri en doğru ve hızlı şekilde yorumlayan bir meslek örgütü olmayı hedefliyoruz.

Özlük haklarımız ve çalışma koşullarımızın hak ettiğimiz düzeye gelmesinin tek yolunun meslektaşlarımızla dayanışmak olduğunu biliyoruz. Bu dayanışmadan doğacak büyük enerji, geleneğimizden gelen birikimle birleştiğinde arzuladığımız bir Türkiye sağlık ortamını hep beraber kurabileceğimize inanıyoruz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!