Yayın Kurulu’ndan


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 327

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan, yıkıcı etkilerini hala gözlemlediğimiz  COVID-19 Pandemisi henüz tamamen bitmemiş olsa da şiddetinin azaldığı, sosyal hayatta  yüzden çıkarılan maskelerin çantaya konmayıp elde dolaştırıldığı günlerden geçiyoruz.

Derin bir ekonomik ve siyasi krizle yüzyüze kalan ülkemizde seçim tartışması en önemli gündem maddesi olmayı sürdürürken, iki yıllık periyodu tamamlanan odamızda demokratik seçimler yapıldı. Kurullarımız yenilendi.

Geçen dönem odamız yönetim kurulu, onur kurulu ve denetleme kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni seçilenlere başarılar diliyoruz.

Bu sayımızda, yeni yönetim kurulumuzu tanıtan ve  odamızın “birlikte yönetme” iddiasındaki “Temsilciler Kurulu” yazıları işleyişimizi, TTB öncülüğünde aylardır sürdürdüğümüz “Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin” etkinliklerinin bir devamı olarak Ankara “Beyaz Mitingi” yazısı mücadele programımızı özetliyor.

Sağlık ortamındaki şarlatanlığa karşı “Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU) Bildirgesi”ni okuyuculara sunmak nasıl ki bir zorunluluksa, kadın kolumuzun “Vazgeçemeyiz; çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır!” yazısı da takip gerektiren bir başka temel başlığımız.

Dergimizde yine odamızdan haberleri, Ekim Nehir’in “kara mizah, polisiye ve politika başlığı ile tanıttığı “Sen, Ben, Lenin” filmini ve Yasemin Demirci’nin gözünden ‘Gençlerle Baş Başa Yapay Zeka’ kitap eleştirisini zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.

Bu sayıda dosyamızın konusunu “Hekimler ve Sendika: İhtiyaç mı? Zorunluluk mu?” diye belirledik. Sendikalaşma dalgasının muhatabı; “HekimSen”, “Tabip-Sen” ve “Hekim Birliği” yöneticilerinin sendikalarını tanıtan yazılarına yer verdik. Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sendika tartışmasına TTB ve Tabip odaları perspektifinden bakan  ve eleştiri - özeleştiri içeren yazısı bu tartışmayı zenginleştiriyor. Dosyada ayrıca yeni başkanımız Dr. Nergis Erdoğan’la yapılmış ve odamızın görüşlerini içeren “Ancak birlikte mücadele ile başarabiliriz” başlıklı röportaj  yer alıyor.

On yıllardır “Örgütlü Emek – Sağlıklı Toplum” perspektifini savununlar olarak, emeği ile  yaşamını sürdüren herkes gibi hekimlerin de örgütlü olmasını, sendikalaşmasını, Tabip Odalarına yasal zorunluluk dışında gönüllü ve aktif üye olmalarını savunduk, savunmaya devam edeceğiz.

Havaların ısındığı, tatil ihtiyacının baskın hale geldiği günlerden geçiyoruz. Hepinizin güzel bir yaz geçirmesi dileğimizi iletiyor, hayvanların bu gezegendeki dostlarımız olduğunu akıldan çıkarmadan Kurban Bayramınızı kutluyoruz.

İyilikle kalın…


Bu İÇERİĞİ Paylaş!