Yönetim kurulumuz yeni dönemin ilk toplantısını ve görev dağılımını gerçekleştirdi


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 80

17 Nisan 2022 Pazar günü Selçuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çapa Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası seçimini oyların yaklaşık %87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Tabip Odası’nın 17 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçiminde göreve gelen Yönetim Kurulu ilk toplantısını 26 Nisan 2022, Salı günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleştirildi:

Dr. Nergis Erdoğan (YK Başkanı)

Dr. Ertuğrul Oruç (Genel Sekreter)

Dr. Hacer Ayşen Yavru (Sayman Üye)

Dr. Cegerğun Polat (Veznedar Üye)

Dr. Esin Tuncay (Üye)

Dr. Tamer Yazar (Üye)

Dr. Saffet Ercan (Üye)

Yeni dönemde de meslektaşlarımızdan aldığımız güçle hekimler için, özlük haklarımız için, mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Katkı ve katılım sağlayan, bu büyük sorumluluğu bizlere veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!