SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ Bu şiddet sona ersin!


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 627

Dokuz yıl önce sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde ülke genelinde basın açıklamaları yapıldı. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmişti.

 

Sağlıkta şiddet sonucu aramızdan kopartılan sağlık çalışanlarını anmak, sağlıkta şiddetin son bulması çağrımızı yinelemek üzere İstanbul’da da basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) 16 Nisan 2022, Cumartesi günü 13.30’da Genel Kurulu’nun yapılacağı Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin önünde Genel Kurul’a geçmeden önce anma toplantısı ve basın açıklaması yaptı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Oda üye ve temsilcilerinin yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da bulunduğu etkinlik sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının fotoğrafları eşliğinde saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşmasını İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun yaptığı etkinlikte basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar Saip okudu.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Dr. Ersin Arslan’ı ve son 20 yıl içinde öldürülen diğer 10 meslektaşımızı; sadece öfkeli hasta ve yakınları değil, mevcut sağlık sisteminin ağır sorunları aramızdan almıştır. Bu sorunları gidermek siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Ancak sağlıkta şiddetin azalmasını sağlamak yerine; şiddet sarmalını besleyecek, büyütecek bir tutumda ısrarcı olunmuştur. Bu tutum sonucunda şiddet yayılmış, olağanlaşmıştır. Sağlıkta şiddet, artık sorun çözme aracı olarak başvurulan doğal bir davranış ve düşünce biçimine dönüşmüştür. Hekime ve tüm sağlık çalışanlarına hakaret, küfür, tehdit, aşağılama, darp ve hatta cinayet; sorunlar karşısında başvurulan genel geçer bir yöntem halini almıştır.

Sağlıkta şiddet, pandemide büyük özveri ile çalışan, her türlü riskle karşı karşıya gelen, yaşamını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarına rağmen durmamıştır. Sağlıkta şiddeti gösteren Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020’de 11.942 iken; 2021 yılında sağlık kurumlarına başvuru sayılarındaki artışa da paralel şekilde sağlıkta şiddet artmış; Beyaz Kod bildirim sayısı 29.826’ya yükselmiştir. TTB’nin yaptığı anket çalışmasına göre hekimlerin %84’ü meslek hayatlarında en az bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğramış; ancak bunların yalnızca yarısı Beyaz Kod veya yetkili mercilere bildirimle sonuçlanmıştır. Başka bir anlatımla Beyaz Kod verilerinin buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtebiliriz; ancak sadece Beyaz Kod verileri bile 2021 yılında Türkiye’de, günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını göstermektedir.

TTB, defalarca bu şiddet ortamını düzeltecek, rehabilite edecek öneriler sunarken; siyasi iktidar bunlara kulaklarını tıkayarak yanıt vermiştir. Tıkanmış sağlık sisteminin aynı şekilde devam ettirilmeye çalışılması, sağlıkta şiddetin daha da artmasına zemin hazırlamıştır. İktidarın kolaylıkla hazırlayabileceği etkili bir yasal düzenleme bile, şiddeti hiçbir şekilde önleyemeyecek kadük bir düzenleme haline getirilmiştir.

TTB olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da toplumun sağlık hakkını iyi hekimlik değerleriyle koruyacağız. Bu topraklarda hekimlik yapabilmek şiddetten uzak güvenli çalışma koşulları, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz şartlar sağlanmalıdır. Artık bir hekimin/sağlık çalışanının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu konuda hekimlerin, kendi yaşam hakları, sağlıklı çalışma yaşamı için seslerini ve güçlerini; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduklarını bir kere daha belirtmek istiyoruz. Şiddet sona erene kadar mücadelemiz sürecektir.”

Açıklamanın ardından İstanbul Tabip Odası yönetimi ve üyeleri Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Salonu’nda Genel Kurulunu gerçekleştirdi.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!