YENİ DÖNEM TEMSİLCİLER KURULU SEÇİMLERİ BAŞLADI Birlikte yönetmek için Temsilciler Kurulu


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 142

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu’nda 2022-2024 döneminde görev alacak temsilcilerimiz için hastanelerde seçimlere başladık.

 

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 2 Haziran 2022 günü eş zamanlı olarak 2022-2024 dönemi Temsilciler Kurulu seçimi yapıldı.

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan seçime, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis ERDOĞAN, hastanede görevli TTB Merkez Konseyi Delegesi Dr. Eylül YERAL ve önceki dönem delege ve temsilcilerimizden Dr. Ejder Akgün YILDIRIM;

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki seçime de, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet ERCAN ve hastanede görevli temsilcilerimizden Dr. Özal ADIYEKE eşlik etti.

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan seçim sonucunda; “Dr. Özge ARIKAN, Dr. Ömer Alper UYSAL, Dr. Meriç MENEKŞELİ” asil, “Dr. Fatih GÜR, Dr. Pelin KOCAZEYBEK ve Dr. Mert BABUR” ise yedek temsilci olarak seçildiler.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan seçim sonucunda ise; “Dr. Furkan KORKMAZ, Dr. Kübra BALCI, Dr. Fırat OYMAN, Dr. Ozan BARUT, Dr. Özal ADIYEKE, Dr. Sinem KILIÇ, Dr. Ali Selçuk YENİOCAK ve Dr. Damla AKDAĞ” temsilci olarak belirlenmiş oldu.

Temsilciler Kurulu’nda 2022-2024 döneminde görev alacak temsilci seçimleri diğer hastaneler için de planlanmaya devam ediyor.

Yeni dönem temsilcilerimizi kutluyor, İstanbul Tabip Odası olarak yapacakları tüm çalışmalarda yanlarında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!