Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası - Hatice Çerçi Balcı*


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2022
  • 304

 

Çağdaş ve güvenli koşullarda hekimlik yapmak, her hekimin hakkıdır. Hekim Birliği olarak hekimlerin çalışma koşullarına dair hak ve menfaatlerini korumak, siyasi ve ideolojik bir amaç gütmeden hekim hakları konusunda etkili ve kalıcı kazanımlar sağlamak için hekimleri birlik haline getirmeyi amaçlayarak kurulduk.

 

Ödemiş Devlet Hastanesi’nde çalışan ve hekimliğin geldiği noktadan rahatsız olan hekimler olarak, hekimlik adına ne yapabileceğiz konusunda bir grup kurarak yola başladık ve bu grup kısa sürede İzmir geneline yayılarak büyüdü. Bu grupta ne yapmamız gerektiğini tartışırken hekimler için, sadece hekimlere özgü sorunları önceleyen bir sendika kurmaya karar verdik. Bu sendika sadece bizim için olmalıydı, bizim olmalıydı. Hakkımızı, kimseye ihtiyaç duymadan aramak için bu sendikayı kurduk. Ödemiş’te yaktığımız bu ateş tüm hekimleri sardı. Bir ruhu var bu sendikanın, siyaset üstü ve tüm hekimleri kapsayan, tüm hekimlerin, ne olduğu neci olduğu tartışılmadan katılabileceği bir sendika.

Çağdaş ve güvenli koşullarda hekimlik yapmak, her hekimin hakkıdır. Hekim Birliği olarak hekimlerin çalışma koşullarına dair hak ve menfaatlerini korumak, siyasi ve ideolojik bir amaç gütmeden hekim hakları konusunda etkili ve kalıcı kazanımlar sağlamak için hekimleri birlik haline getirmeyi amaçlayarak kurulduk.

Hekimlerin özlük haklarındaki kayıplara; şiddet ve malpraktis gölgesinde, açlık sınırında zorlu koşullarda çalışmalarına; her alanda görev tanımı olmaksızın hukuksuz şekilde çalıştırılmalarına tepkisiz kalamayarak kurucu yönetim olarak harekete geçme kararı aldık. İlk kuruluş ateşimiz Ödemiş’te yakıldı ve bu aşamada hem işleri hızlandırmak ve hem de sırtımızı dönebileceğimiz, kim olduğunu bildiğimiz, sonradan şaşırmayacağımız, tanıdığımız ve güvendiğimiz yedi hekim arkadaş olarak bu görevi üstlendik. Dernek veya sendika kurmak konusunda düşüncelerimiz oldu. Bu sırada mevcut olan ilk hekim sendikasının yöneticisi ile iletişim kurduk. Temaslarımız sonucu bazı noktalarda fikir ve görüş ayrılıklarımız olduğunu gördüğümüz için yeni bir oluşum kararı verildi ve kazanımlar açısından daha hızlı yanıtlar alabileceğimiz düşüncesiyle bu oluşumun bir sendika olması kararı alındı. Maddi manevi her şeyi ilk aşamada kendi aramızda çözdük. Tüzüğümüzü yazdık, ofis kiraladık, web sitesi hazırladık, logo tasarladık. Tüm bunları en başta insan, sonra hekim olabilmek; sonra severek yaptığımız işimizde vazifemiz olmadığı halde üzerimize yüklenen gereksiz angaryalardan kurtulmak; dayatılan şekliyle değil öğretildiği şekliyle hasta değerlendirmek ve buna uygun bir randevu sistemi oluşturmak; maddi olarak gerçek iyileştirmeleri sağlamak, hekimlere emekliliğe yansıyan tek kalemde hak edilen maaşın verilmesini sağlamak; hastaları müşteri olarak gösteren tüm çalışma şekillerinden uzaklaşmak ve bu amaçla performans sisteminden kurtulmak; hekime şiddet uygulayanlara somut yaptırımlar getirilmesini sağlamak; malpraktis yasasının hekimlik mesleğine verdiği zararları engellemek; polikliniklerde eskisi gibi sekreterli çalışmak; diş hekimlerinin asiste edecek sağlık personeli ile çalışmasını sağlamak; bizlerden “memnun olmayanların” şikayetlerini dinleyen 184 ve diğer şikayet hatlarını kaldırtmak; ceza yönetmeliği gibi hekimleri cezalandırma amaçlı düzenlemeleri iptal ettirmek gibi amaçlar için yaptık.

İlk genel kurulumuz 9 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı ve coşkulu ve demokratik bir şekilde yönetim kurulu seçimimizi yaptık, denetleme ve disiplin kurullarımızı oluşturduk. Yönetim kurulumuzda hekim, diş hekimi ve aile hekimi temsiliyetine önem verdik.

Halihazırda üye sayımız 20.000’e yakın olup Türkiye’nin her yerinde üyelerimiz, hemen her ilde ve ilçede ise temsilcilerimiz mevcuttur. Yakın zamanda şubeleşme çalışmalarını tamamlamayı amaçlamaktayız.

Sendikamız, ilk kararı eylem olan bir sendika olup, bugüne kadar tüm hekimlerin özlük hakları, şiddet, malpraktis sorunları; ayrıca diş hekimleri ve aile hekimlerinin hak ve talepleri doğrultusunda 21 Ocak, 7-8 Şubat, 17-18 Şubat, 14-15-16 Mart, 17-18 Mayıs, 26-27 Mayıs tarihlerinde iş bırakma eylem kararları aldık ve uyguladık.

Bugüne kadarki kazanımlarımız arasında geçici görevlendirmelerde yetkili mercinin valilikler olduğunun ortaya konması; geçici görevlendirmelerin bire bir görüşmeler ve yürütmeyi durdurma kararları ile iptali; şiddet olaylarında hukuki ve psikolojik destek verilmesi dışında, ilk kez şiddet uygulayana hekimin kurumundan uzaklaştırma çıkarılması; mobbinge karşı hukuki destek verilmesi; malpraktis iddialarına karşı hukuki destek verilmesi; iş bırakma eylemleri nedeniyle hekimlere açılan soruşturmaların sonuçlandırılması; il disiplin kurullarında üyelerimizin savunularak verilen disiplin cezalarının iptal ettirilmesi; toplu sözleşmede “tabip dışı” ifadesine karşı dava açılması, RTÜK’e şiddete karşı kamu spotları hazırlanması ve yayınlanması için başvuru sayılabilir.

Hekimlik eksenindeki çalışmalarımız ön planda olmakla birlikte, kazanımlarımız hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarını olumlu yönde etkilemektedir ve etkileyecektir. Siyasi söylemleri ön plana çıkmadığı sürece, hekimlik hak ve omurunu savunan tüm sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yanında yer alıyor ve eylemlerimizi bu şekilde planlıyoruz. Her ne kadar şu anda üç farklı hekim sendikası mevcut olsa da, amaçlarımız ortak olup, birlikte bu amaçlar uğruna çalışmak arzumuzdur. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız için en ideal şartların oluştuğunu görmek umudundayız.

*Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı


Bu İÇERİĞİ Paylaş!