Hekimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Önünde: Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz!


  • Ekim 18, 2022
  • 403

Hekimler 18 Ekim 2022, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla ve yirminin üzerinde Uzmanlık Derneği’nin katılımıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak, “Muayenehanelere darbe indiren düzenlemeler kabul edilemez” dediler.

6 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik' sonrası önce Türk Tabipleri Birliği (TTB) muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip büyük özel hastane zincirlerinin sömürüsüne terk eden düzenlemelere karşı 12 Ekim 2022 tarihinde Danıştay’da dava açtı.

Ardından açıklama yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) “Bu düzenlemelere karşı tüm meslektaşlarımızla birlikte hem hukuki mücadeleyi hem de demokratik tepkimizi gösterecek her türlü etkinliği gerçekleştireceğiz.” diyerek Oda’ya başvuran ve vekâlet veren muayenehane hekimlerinin davasını Hukuk Bürosu’nun üstlenebileceğini duyurdu.

Nihayet 18 Ekim Salı günü öğlen saatlerinde birçok ilde Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının çağrısıyla basın açıklamaları gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen Adli Tıp Uzmanları Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Derneği, Türk Algoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Nöroradyoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği temsilcileri ve üyeleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmalarını, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkânsız hale getirdiği söylendi ve düzenlemenin hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek nitelikte olduğu belirtildi.

İstanbul Tabip Odası ve 22 Uzmanlık Derneği’nin imzasıyla hazırlanan ortak basın metnini İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan okudu.

Hekimler, Büyük Sağlık Sermayesinin Kıskacına Alınmak İstenmektedir!

Müdürlük önünde toplanan hekimler adına ortak açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

“Bu düzenlemelere göre dört bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 7000 muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir.

Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneldiği bilinmektedir.

Hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmektedir!”

Ortak açıklamanın ardından muayenehane hekimleri adına Dr. Ayşen Küçükceran söz aldı ve hem bir hekim, hem de bir hasta olarak yapılan değişikliklerden sonra yaşanacak olası olumsuzlukları örneklendirerek anlattı. Hastaların hekim ve tedavi merkezi seçme hakkıyla birlikte hekimlerin de bağımsız çalışma hakkının gasp edildiğini dile getiren Küçükceran uygulamanın haksız ve hukuksuz olduğunu vurguladı.

Uzmanlık Dernekleri adına Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Dr. Ziya Kapran konuştu.

Eylem Sağlık Bakanlığına, Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest çalışma hakkını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme hakkını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptal çağrısıyla son buldu.

Basın Açıklaması Metni İçin Tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!