Toplantı Daveti: Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız!


  • Aralık 01, 2022
  • 1452

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde hastalarının tanı ve tedavilerini birtakım koşullara bağlamıştır. Yönetmelik, hekimlerin çalışma hakkını engelleyerek muayenehanelerin kapanmasına yol açacak ve hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıracaktır.

Özel sağlık kuruluşlarının üç aylık bildirim süresi 07 Ocak 2023’te sona ermiş olacaktır. Bu güne dek çok fazla sorun yaşanmamış olsa da, 07 Ocak 2023 tarihinden sonra sözleşme yapamayan hekimler kesinlikle özel sağlık kuruluşlarına hasta yatıramayacaktır.

İstanbul Tabip Odası olarak yönetmelik değişikliği yayımlandığı andan itibaren basın açıklamaları, duyurular, yazışmalar yapılmış, kurumsal ve toplu bireysel davalar açılmıştır.

Ancak Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarda yapılan yanlıştan geri dönmekten çok, ısrarla muayenehaneleri kapatacağını belirtmektedir.

Geldiğimiz noktada süreci birlikte yeniden değerlendirmek, yapılması gerekenleri belirlemek ve demokratik/kitlesel mücadelemizi yeniden yapılandırmak gerekmektedir.

Bu nedenle 07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası’nda yapılacak toplantıya katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Toplantının
Tarihi : 07 Aralık 2022 Çarşamba
Saati : 19.00
Yeri : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu / İstanbul


- Sağlıkta Dönüşüm Programı Sürecinde Muayenehaneler, Serbest Çalışma Hakkı ve Meslek Bağımsızlığı Broşürü için tıklayınız

- "Muayenehanelere Darbe Vuran 6 Ekim Yönetmelik Değişikliği Etki Anketi" için tıklayınız

- “Serbest Meslek Hakkı – Muayenehane Mücadelemiz “ sayfamız için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!