Nisan Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7847

 

05.04.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Faik Çelik ve arkadaşlarının "Hekimlikte Hatalı Uygulamalar" konusundaki yasa taslağı çalışmalarını değerlendirmek ve bu konuda Oda'nın görüşünü oluşturmak üzere bir çalışma başlatılmasına,

2. Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin 'Diş Hekimlerinin mesleki yeterlilikleri dışındaki çene cerrahisi operasyonları yapmalarına' ilişkin Diş Hekimleri Odası ve Özel Hastane Başhekimlerine uyarı yazısı gönderilmesine,

3. Üyemiz iken vefat eden Dr.Necmi Kaya'nın eşinin başvurusu üzerine, kendisine Dr.Necmi Kaya'nın vefatı ile fesh olunan iş sözleşmesinden doğan haklarının takip edilmesi için gerekli hukuki desteğin verilmesine,

4. Hükümetin Genel Sağlık Sigortası Yasa Taslağını TBMM'ye sunması üzerine söz konusu yasal düzenlemenin vatandaşların Sosyal Güvenlik hakları konusunda ortaya çıkaracağı sakıncaları kamuoyuna aktarmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmesine ve ilk olarak 16 Nisan 2005 tarihinde saat: 12.00'de Kadıköy iskele meydanında bir basın açıklaması yapılmasına ve vatandaşları söz konusu yasal düzenleme hakkında bilgilendirecek yazılı metinler dağıtılmasına,

5. Dr.Hakan Fotbolcu, Dr.Oğuz Çetinalp, Dr.Buket Kın Tekçe, Dr.Ahmet Adil Öztürk, Dr.Kamil Demirciler, Dr.Bulut Banazılı, Dr.Durmuş Demir, Dr.Ant Alp, Dr.Türker Dalkılıç, Dr.Turhan Şengül, Dr.Necmi Eren, Dr.Faruk Yencilek, Dr.İlker İskender, Dr.Hale Kızdanoğlu Çimenci, Dr.Aydın Abedini, Dr.Gazi Uyanık, Dr.Mehmet Kadir Başçı, Dr.Yılmaz Güzel, Dr.Yakut Tarman, Dr.Nilay Öztürk, Dr.Muhsine Erdemol, Dr.Cem Başaran, Dr.Alişan Özdemir'in üyelik başvurularının kabulüne,

6. Dr. Ekrem Yılmaz'a ÇET Otomotiv Tic.Ve Turizm Ltd.Şti. için, Dr. Abdülbaki Dökme'ye Üstün Plastik Ve Mak.San/Şaban Gülbahar - Üstün Pplastik/Erol Gülbahar - Özge Plastik Amb.San.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Yeşim Kılıç Teker'e Ultra Çorap Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mehmet Akif Bekdemir'e Güneş Boya Apre San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mediha Koçak'a Aydınlı Hazır Giyim San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Hakan Uslu'ya Boehringer Ingelheım İlaç A.Ş. için, Dr. Nihal Karaman'a Özyazıcı İnşaat Elektrik Mak.Müş.Ve Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Doğan Gönüllü'ye Kalkavan Nakliyat Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Filiz Pehlivanoğlu Yıldırım'a Temsi Döküm Ve Mak.San.Ve Tic.A.Ş. - Bilge Döküm Mak.San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Filiz Baturoğlu'na Simtrans Nakliye Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Çetin İnan'a CMC İletişim Bilgisayar Reklam Ve Dan.Hiz.San.Tic.A.Ş. için, Dr. Muharrem Yılmaz Sayın'a Ay-Tim Tekstil San.Ve Dış Tic.A.Ş. (Merkez) - Ay-Tim Tekstil San.Ve Dış Tic.A.Ş. (İmalathane) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

7. Odamızın basından yaptığı izlemeler sırasında; İstanbul Tabip Odası'na üye olmadan yukarıdaki adreste serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle Dr. � hakkında oluşturulan inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Dr. � hakkında bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

8. Basında yer alan yayınlar ve Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, � isimli tutuklu hastanın teşhis ve tedavisi sırasında tıbbi ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, dosya içeriğinde soruşturulan doktorlara yönelik, somutlaşan bir kusur isnat edilememekle birlikte, doktorların şikayet edilmesinin nedeninin, ceza ve tutukevinde tutulan insanların (hükümlü veya tutuklu) gerek doktora ulaşma ve gerekse de takiplerinin yapılabilmesi konularında özel durumların, muayene yapan doktorlar tarafından yeterli ciddiyetle dikkate alınmaması olduğu, bu konuda duyarlılığın geliştirilmesi için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiği, ayrıcı asıl olarak bu sorunu tümüyle ortadan kaldıracak adımın, ceza ve tutukevinde kalan kişilerin sağlık kontrol ve takipleri konusunda her tür idari, inzibati ve maddi engellerin yok edilmesi olacağının görüldüğü değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine, tıbbi hata sonucu ölüme sebebiyet verdikleri iddiasıyla Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında oluşturulan dosya değerlendirilmiş, 15.08.1999 tarihinde trafik kazası sonrası getirildiği Okmeydanı SSK Hastanesi'nde hastasına gereken ilginin gösterilmemesi nedeniyle hastasının 05.10.1999 tarihinde vefat ettiğini bildirerek sorumluların bulunması istemi üzerine yapılan inceleme sonucunda hastanın vefatına kadar yattığı Okmeydanı SSK Hastanesi'ndeki ortopedi ve intaniye servislerindeki dosyası ve bilirkişi görüşü incelenmiş, hastaya ortopedi servisinde yapılması gereken tıbbi ve cerrahi müdahalelerin yapıldığı, hastanede yattığı sürede gelişen hastane enfeksiyonuna yönelik tedavinin uygun olduğu ancak başarılı olunamayarak hastanın 05.10.1999 tarihinde vefat ettiği, bu süreçte hastanın tedavi ve bakımında tıbbi bir kusur oluşmadığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihbar üzerine Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-600 sayılı dosya değerlendirilmiş, Star Televizyonu'nda yayınlanan Deşifre isimli programda yayınlandığı üzere; � hakkında "tıbben uygun olmayan bir ortamda, uygun olmayan bir biçimde (muayenenin hijyenik olarak yetersiz olası ve hasta mahremiyeti gözetilmeden birden çok hastayı kürete etmek vs. ) meslek icra etmek ve tıbbi endikasyon olmadığı halde, maddi kaygılarla yasal süreyi geçmiş gebelikleri sonlandırmak için şahısları bir başka doktora yönlendirmek", Dr. � hakkında "tıbbi endikasyon olmadığı halde, maddi kaygılarla yasal süreyi geçmiş gebelikleri sonlandırmak" iddialarıyla soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmanın yürütülmesinde Prof. Dr. İmdat ELMAS'ın görevlendirilmesine,

11. Odamıza Eyüp Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ve ekinde gönderilen VHS kaydında, � isimli bir kişinin Dr. �'nin muayenehanesine 6 aylık hamileliğini sonlandırmak için geldiği, hasta yakını olarak tanıtılan kişi ile hamileliği sonlandırmak için 4,5 milyar TL (dörtbuçukmilyar) karşılığında anlaşmaya vardığı iddiasıyla oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, Dr. � hakkında yasal süreyi aşan hamileliği sonlandırma iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. �'nin görevlendirilmesine,

12. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine, geçirdiği operasyon sonrası dikişlerinin alınmasında tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-812 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, yağ bezesi operasyonu sonrasında kendisine 3 dikiş atıldığını, bir 1 hafta sonra dikişlerini aldırdığını ancak bundan sonra 1 ay ara ile iki kez daha dikiş aldırdığını ve bunun hiçbir tıbbi ve mantıki açıklaması olmadığına inandığını ifade ederek gereğinin yapılmasına talep etmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda olayın bir ihmal veya kusur olarak görülemeyeceği, muhtemelen sütur reaksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkabileceği; sonuçta hastanın zararının ortaya çıkmadığının anlaşılmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Odamızın basından yaptığı takiplerde görülen 13.03.1999-14.03.1999 tarihli gazetelerde yer alan "Hastane Skandalı" ve "İyisin Dediler, Öldü" başlıklı haber kupürleri üzerine oluşturulan HUB-24 sayılı dosya değerlendirilmiş, 08.03.1999 tarihinde ölen � ile ilgili yapılan inceleme sonucunda ölümün "Aort anevrizması"na bağlı olduğunun anlaşıldığı, Aort anevrizmasının tanısının gözden kaçmasının pek muhtemel olduğu ve tanı konulduğunda da yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığının anlaşılmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, �'ya Özel � Hastanesi'nde yapılan müdahalede hata yapıldığı ve hastaya ait tıbbi kayıtların hasta yakınlarının istemesine rağmen verilmediği iddiası üzerine oluşturulan HUB/G-868 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, � tarafından yapılan başvuruda, esi �'nın acil olarak götürüldüğü Özel � Hastanesi'nde tedavi sırasında yapılan uygulama nedeniyle beyin kanaması ve felç geçirdiğini, ayrıca hastaneden istedikleri hasta dosyasının kendilerine verilmediğini bildirerek şikayetçi olduğunu bildirmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda hasta �'ya yönelik Özel � Hastanesi'nde yapılan tetkik ve tedavilerin uygun olduğu, 22.11.2004 tarih ve gece yarısı gelişen sağlık durumundaki bozulmanın (intrakranial kanamanın geliştiği anlaşılıyor.) Özel � Hastanesi'nde tedaviye katılan hekim ve sağlık personelinin kusuruna bağlı olarak ortaya çıktığının söylenemeyeceği, tedaviye bağlı bir komplikasyon olarak (diğer tıbbi faktörlerle birlikte) görülebileceği; ancak komplikasyonun erken safhada saptanarak ilk tedavisine müteakip, sağlık merkezine kurallara uygun olarak sevkinin yapıldığının anlaşıldığı; hasta evraklarının ise hasta yakınlarına teslim edildiğinin anlaşıldığı; bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Odamıza Dr. � tarafından yapılan başvuru ve Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda 10.02.2005 tarihli Posta Gazetesi'nde yer alan Özel � Hastanesi'ne ait "Hastalıkta ve Sağlıkta" başlıklı ilanlarda 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla � Hospitals Bahçelievler Başhekimi Dr. �, Avcılar Şubesi Başhekimi Dr. �, Çamlıca Şubesi Başhekimi Dr. � ve Mimaroba Şubesi Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-643 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

16. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve 12.10.2004 tarihli Vatan Gazetesi'nde yer alan Özel � Hastanesi'ne ait ilanların 1219 Sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerine aykırılık taşıdığı iddiasıyla oluşturulan HUB/R-626 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, söz konusu ilanların tanıtım kurallarına aykırı bir özellik göstermediği ve bilgilendirme sınırında kaldığı anlaşılmış olup, herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

17. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, 02.08.2004 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonunda hastanın sorununun çözülmediği gibi kolunu kullanamaz hale geldiğini bildirerek, gereğinin yapılması talep etmesi üzerine oluşturulan HUB/G-745 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, yapılan inceleme sonunda, yaşadığınız sağlık sorununun, yapılan cerrahi girişim sırasında "Brakial Pleksus"ta meydana gelen kısmi hasara bağlı olarak ortaya çıktığı ve uzuv tatili değil uzuv zaafı olarak nitelenebileceği, bu sonucun nedeninin operasyonu yapın hekimin tıbbi uygulama hatası değil, bu tür operasyonların bir komplikasyonu olarak görüldüğü değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan "Check-Up Merkezi- Check-Up Kampanyası" başlıklı ilan örnekleri değerlendirilmiş olup, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla merkezin sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adını re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

19. 05.01.2005 tarihinde � tarafından yapılan yazılı başvuruda, Prof. Dr. �'nın 30.12.2004 tarihinde kendisine uyguladığı endoskopi sırasında hasta haklarını gasp ettiğini ve hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine, şikayet konusu Prof. Dr. �'ya iletilerek açıklama istenmiş, Dr. � gönderdiği açıklamadı iddiaları kabul etmemiş, bu durumda incelemenin aşama kaydedebilmesi için şikayetçinin herkes tarafından kabul edilebilir bir kanıt ile iddiasını desteklemesinin zorunlu olması nedeniyle, şikayetçinin yeni kanıt sunması durumunda tekrar değerlendirilmez üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. Odamıza Tarişbank Personeli Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan başvuru üzerine � isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında açılan soruşturma dosyası çerçevesinde Dr. �'yi zemmetmesi, uzmanlık dışı girişimde bulunduğu ve gerçek dışı rapor düzenlediği hususunun araştırılması için Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, Dr. �'ın, görev yaptığı sigorta şirketinin sağlık danışmanı olarak Dr. �'nin ameliyat endikasyonuna malı olarak onay vermemesi ile ilgili yapılan soruşturma sonunda, Dr. �'ın onay vermemesi kararını, yine bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından verilen rapora dayandırdığının anlaşılması ile Dr. �'a isnat edilen suçlamalar sabit görülmeyerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 4. maddesi ile "yapmakla mükellef" kıldığı hizmetleri gerçekleştirebilmek amacıyla, İstanbul Tabip Odası tarafından 08.07.2004 tarihinde, Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapma kararına karşı tarafınızdan yapılan "Tüm Personelin Dikkatine" başlıklı duyuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 26. ve 27. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu'nun 236. maddesini tehdit niteliğinde hatırlatarak toplantıya katılımı engellemeye çalıştığı, ve bu yolla meslek odası faaliyetini engelleme girişiminde bulunduğu iddiasıyla Prof. Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, söz konusu başhekimlik duyurusunun meslek odası etkinliği ile etkinliğin gerçekleşeceği hastane yönetimi arasındaki iletimsizlikten kaynaklandığı, meslek ve meslektaşlarının yüceltilmesi ile yürütülen meslek odası etkinlikleri ile etkinliklerin gerçekleştirildiği kurumlar arasında, etkinlik öncesi iletişim kurularak, ancak birlikte olunabilirse mesleğin ve meslektaşların hak ettikleri konuma ulaşılabileceği gerçeği ile uyum göstermeyen etkinlik önleme girişimlerinin ortadan kalkacağı beklentisi ile, yoğun ve hayati nitelikli mesleki etkinliğin sekteye uğraması kaygusu ile hareket edildiği savunmasının kabul edilmesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. � tarafından 08.05.2004 tarihinde Odamıza yapılan yazılı başvuruda, annesi �'nun sağlık durumu ameliyatına izin vermeyecek durumda olmasına rağmen ameliyat olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. �'dan ve annesinin ameliyatını � Hastanesi'de yapan Dr. �'ın kendilerinden bıçak parası istediğini ve kısman aldığını, annesine takılan kalp kapağının kalitesiz, ucuz ve kullanıma yasaklanmış olduğunu, nihayetinde her iki doktorun annesinin ameliyattan kısa bir süre sonra vefatında sorumlu olduklarını iddia etmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda hazırlanan hasta dosyası ve bilirkişi görüşünden müteşekkil dosya değerlendirilmiş; �'nun başka tedavi şansı olmadığı için risklere rağmen, riskler göze alınarak ameliyatının yapıldığı ve bu tercihin tedavi alternatifleri arasında var olduğu, hastaya takılan kalp kapaklarının SSK'dan temin edildiği ve niteliğinin belirli standartlara sahip olduğu ve hasta yakınının kalp kapağı ile ilgili nitelemelerinin doğru olmadığı, hasta-hekim ilişkisinde iddia olunan ve aslında ceza gerektiren bir fiil olan davranışın (bıçak parası alma, moral bozucu konuşma vb.) işleme konulabilmesi için herkes tarafından kabul edilebilir yöntemlerle kanıtlanmasının zorunlu olduğu ve dosyada hasta yakınının ifadesi dışında kanıtın yer almadığının anlaşıldığı ve tüm bunlara bağlı olarak da her iki doktor için iddia olunan suçlamaların gerçek olmadığı değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Dr. � tarafından 30.11.2004 tarihinde verilen dilekçede, bir soruşturma nedeniyle kendisinden savunma istenmesine rağmen, savunmayı kendi imzasını taklit ederek Dr. �'in yazdığını ve bu yolla Dr. �'in resmi evrakta sahtecilik yaptığını bildirmesi üzerine konu değerlendirilmiş, sahtecilik iddiasının Odamız bünyesinde incelenmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle ihbarın adli makamlara yapılması gerektiği, yapılacak ihbarda hukuki bir sonuç alınması durumunda Oda disiplin kurallarına göre tekrar işlem yapılmasının önünün açılacağı görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

24. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, TTB Asgari Ücret Tarifesi'ne aykırı davrandığı iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-595 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

25. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Özel � Hastanesi'ne ait "Greenlight Teknolojisi İle Prostat Tedavisi" başlıklı broşür Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarına aykırı olarak, reklam amacıyla yanıltıcı bilgi vermek iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

26. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-026 sayılı dosya değerlendirilmiş, "Son kullanma tarihi 9 ay geçtikten sonra 'Pneumo 23' aşısının kendisine uygulandığını bildiren hasta �'in, aşıyı uygulayan Özel � Hastanesi'nden şikayet ederek, sorunun kaynağının kişisel değil hastanenin kontrol mekanizmasından kaynaklandığını ve bu nedenle de başkalarının da zarar görmesini önlemek amacıyla idari ve hukuki işlemin başlatılmasını talep etmesi üzerine yapılan incelemede, hastaya uygulanan aşının son kullanma tarihinin Şubat 2004 olmasına karşın aşının 20.11.2004 tarihinde uygulandığı, ancak hastanın bu uygulama nedeniyle tıbbi bir zararının ortaya çıkmadığı ve yanlışlığın fark edilerek tıbbi takibinin yapıldığı anlaşılmakla beraber; uygulanan aşının son kullanma tarihini 9 ay geçmiş olması dikkate alındığında sorunun kaynağının sadece aşıya dolaptan çıkaran doktorun ve aşıyı uygulayan hekimin dikkatsizliği ile açıklanamayacağı, bu konuda yapılması zorunlu olan kontrollerin düzenli veya özenli yapılmadığının, anlaşıldığı, somun olayda tehlike ortaya çıkmamakla birlikte bu özensizliğin başka olaylarda ağır sonuçlar yaratma potansiyeline sahip olduğu, bu nedenle olumsuz sonuç vermeyen olayın kurum için bir tecrübe olmasını temenni ederek; adı geçen hastane başhekiminin dikkat ve tedbir konusunda kişisel zaafları bertaraf edecek düzenlemeler yapılması konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. � tarafından 03.11.2004 tarihinde verilen dilekçede '24.10.2004 tarihinde acil olarak gittiği Özel � Hastanesi'nde muayenesini yapan Dr. �'un kendisine yönelik olarak hasta-hekim ilişkisine yakışmayan davranış içinde olduğunu' ifade etmesi üzerine yapılan inceleme sonunda, olayın Özel � Hastanesi'nce de soruşturulduğu, Dr. � 'un yüksek sesle konuşan hastasına sesini duyurmak için yüksek bir ses tonu ile hitap ettiğini, amacın ve biçimin kesinlikle hakaret olmadığı sonucuna varıldığının ve hastadan hastane olarak özür dilendiğinin anlaşılmasıyla, yaşanan ilişki biçiminin, hasta-hekim ilişkisinin kabul edilebilir sınırlarının dışında olup olmadığının anlaşılamayacağı, bu nedenle Özel � Hastanesi'nde yapılan incelemenin kabul edilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde fotoğrafları bulunan, Özel � Hastanesi'ne ait bez afişlerin tanıtım kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle hastane başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-632- sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, "Özel � Hastanesi'nden istenen açıklama yazısında, astıkları bez afişlerin duyuru amaçlı olduğunu ve ikaz üzerine derhal indirildiğinin bildirildiği, hastane başhekimliğinin gönderdiği yeni tarihli fotoğraflarda afiş vs.nin er almadığının görülerek ihlallerin tekrarlanmayacağı umuduyla, tanıtım kuralları ve tabela yönetmeliği konularında hassasiyetin sürekli korunması gerektiği hatırlatması yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 28.04.2004 tarihli Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan Bakırköy � Tedavi Merkezi'ne ait "Hemoroid (Basur)" başlıklı ilan değerlendirilmiş olup, ilgili ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

30. Av. İmmihan YAŞAR, müvekkili � adına 29.07.1999 tarihinde Odamız Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 27.07.1999 tarihinde ölü doğum yapan müvekkilinin gebelik takibinin, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yeterli yapılmadığı, gerekli müdahalelerin gerçekleştirilmediğini bildirerek sorumular hakkında soruşturma açılmasını talep etmesi üzerine hazırlanan inceleme dosyasında; olayın Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimliği'nce araştırılarak 'görevlerin eksiksiz yerine getirildiği' kanaatine varıldığı, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden istenen tıbbi belgelerin ve müdahalede bulunan hekimlerin isimlerinin ısrarlı talebe rağmen gönderilmediği görülerek, geçen sürenin de, artık olayı açıklığa kavuşturma ihtimalini de ortadan kaldırdığı kanaatine ulaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

31. 27.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ek olarak dağıtılan, ekte örneğini sunduğumuz Özel � Hastanesi'ne ait "Yaşamınızda Değişmeyen Tek Şey Sağlık Olsun" başlığıyla yayınlanan broşür değerlendirilmiş olup, ilgili broşürde 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

32. Odamıza Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve yukarıdaki adresteki muayenehanenize ait tabela fotoğrafları Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'nin ihlal edildiği iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

33. 01.12.1999 günü � Hastanesi'nde Dr. � tarafından yapılan ameliyatı muvafakat almadan yaptığı, ameliyat öncesi tetkiklerin yapılmadığı, yaptığı ameliyatta da kararlaştırdıkları sonucu gerçekleştiremediği iddiaları ile 27.06.2001 tarihinde Odamız Başkanlığı'na başvuran �'ün iddiaları üzerine oluşturulun HUB-234 sayılı dosyanın incelenmesi sonucunda,
- Hasta tarafından dosyaya konulan, kendisine verilen 'ameliyat öncesi yapmanız gerekenler' başlıklı yazının onay niteliğinde olduğu,
- Ameliyat öncesi tetkiklerin dosyada yer aldığı
Görülerek bu konularda herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına;
Hastaya 12.04.2002 tarihinde gönderilen 'son durumunu gösterir muayene raporu' istek yazısına bu güne kadar herhangi bir yanıt vermemesi, dosyada var olan belgelerden ve resimlerden bir sonuca ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle hastanın son durumunu gösterir rapor göndermesi durumunda tekrar gündeme almak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

34. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda yer alan iddialar ve Dr. � ile Dr. � tarafından yapılan açıklamalar değerlendirilmiş olup, ilgili dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda Özel � Hastanesi'nde lens satışı olduğu izlenimi edinilmiş olup, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 12/d maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

35. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB/G-823 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, � isimli hastanın 08.11.2004 tarihinde Odamız Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, Dr. �'in sonuç alamayacağını bile bile ameliyat yaptığını ve nihayetinde gereksiz acı çektiğini ve maddi kayba uğradığını, kandırıldığını söyleyerek suçlunun cezalandırılmasını talep etmesi üzerine yapılan inceleme sonunda hazırlanan hasta dosyası, muayene olduğu Okmeydanı SSK Göz Kliniği ve ameliyatın olduğu � Hastanesi'ne ait hasta dosyası ile hazırlanan bilirkişi raporu değerlendirilmiş;
Dr. �'e isnat edilecek herhangi bir kusur oluşmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

36. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, bıçaklanma sonucu Özel � Hastanesi'ne başvuran �' a yapılan tıbbi müdahale sonrası, kırılmış bıçak ucunun vücudun içinde kaldığı iddiası üzerine oluşturulan HUB-578 sayılı dosya değerlendirilmiş, � isimli hastanın 10.08.2002 tarihinde Özel � Hastanesi'nde yapılan tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı ve tıbbi kayıtların tutulmadığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. �'nın görevlendirilmesine,

37. Odamıza Dr. � tarafından yapılan üzerine, muayene sonrası yazdığı gözlükleri almaları için hastalarını � adlı optik merkezine yönlendirdiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-157 sayılı dosya değerlendirilmiş, isnat edilen fiilin Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 4/i maddesi kapsamında olduğu, yine Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği zaman aşımına uğradığı dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

38. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan tutanakta, Dr. �'nun � Beşiktaş adresinde serbest hekimlik yaptığına ilişkin bilginin verilmesi üzerine oluşturulan HUB-255 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 1219 sayılı yasaya aykırı olarak bildirimsiz hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar vermiştir.

39. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda; İl Sağılık Müdürlüğü'nce yaptırılan inceleme sonunda düzenlenen, 27.09.2004 tarihli raporda, "tanıtım kurallarının ihlal edildiği ve hasta haklarına (aydınlatılmış onam) uyulmadığı" kanaati bildirilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-629 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, Tanıtım kurallarının ihlal edilmesi ve hasta haklarına uyulmaması konularında yapılan inceleme sonucunda, şikayete konu olayların 1995-2000 yıllarına ait olması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği zamanaşımına uğraması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

40. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde yer alan, size ait el ilanlarında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8., 9. ve 39. maddeleri ile 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-636 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, Hazırlanan broşürün içeriğinin reklam niteliğinde olmadığı, ayrıca broşürün doktorun kendi hastalarına yönelik bilgilendirme amaçlı olduğu açıklaması kabul edilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

41. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-260 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

42. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-853 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, Meslek odası olarak yetki ve görev alanımızın hekimlik uygulamaları ve asgari ücret tarifelerinin uygulanması ile sınırlı olduğu, ancak yapılan başvurudaki şikayet konusunun çözüm yerinin hukuk mahkemeleri olduğu nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

12.04.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Yasin Bez, Dr.Zekeriya Kaya, Dr.Kıvanç Bektemur, Dr.Erkan Can, Dr.Özgür Bilgin Ayoğlu, Dr.Nail Sönmez, Dr.Kemal Sarıca, Dr.Murat Dağ, Dr.Ömer Önder Önder, Dr.Güven Bektemur, Dr.Özlem Cantürk, Dr.Meltem Erol, Dr.Susanne Öner, Dr.Gökhan Sağlam, Dr.Mustafa Taşdemir, Dr.Burak İhsan Erdamar, Dr.Erdal Alkan, Dr.Rıza Azeri, Dr.Nevruz Özdemir, Dr.Hasan Kaya, Dr.Aysun Kotan, Dr.Mehmet Çalış'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.F.Ferhan Akıcı ve Dr.Ayla Çelik'in üyelikten istifa taleplerinin kabulüne

3. Dr. Zerrin Liman Vaillant Isı San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. İkbal Mestan'a T.C.Boğaziçi Üniversitesi için, Dr. Aydan Uzun Kuvel'e Sağlık İstanbul Sağ.Yat.Ve İşl.San.Tic.A.Ş. (Sağlık A.Ş. / Genel Müdürlük) - Sağlık İstanbul Sağ.Yat.Ve İşl. San. Tic.A.Ş. (İst. Darülaceze Polikliniği) / OSB için, Dr. İsmail Haskul'a Çevre İnşaat Temizlik Tic.Ltd.Şti. - Teknik Katı Atık Yön.Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Yüksel Büküşoğlu'na A,Lojistik Taş.Hiz.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mustafa Eldemir'e Hidrodinamik Gemi San.Ve Tic.A.Ş. - Dinamik Gemi San.Hüseyin Özmen - Nasip Tic.Muharrem Kuru - Görkem Gemicilik İnş.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Aykut Postoğlu'na Zorlu Holding A.Ş. - Zorluteks Tekstil Tic.Ve San.A.Ş. - Zorlu Dış Tic.A.Ş. - Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme Ve Bakım Hiz.A.Ş. - Zorlu Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. - Zorlu Endüstriyel Enerji Ve İnşaat Tic.A.Ş. - Korteks Mensucat San.Ve Tic.A.Ş. - Deniz İnşaat Ve Tekstil Tic.San.Ltd.Şti. - Linens Pazarlama A.Ş. - Deksar Multimedya Ve Telekomünikasyon A.Ş. - Vestel Elektronik San.Ve Tic.A.Ş. - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(1) - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(2) - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(3) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sendikalar ve meslek kuruluşlarının birlikte düzenledikleri hazırlık çalışmalarına katkı sunulmasına ve 1 Mayıs günü bayrama katılmak için gerekli çalışmaların yapılmasına

5. Odamızın basından yaptığı takiplerde; 09.06.2000 tarihli Gözcü, Sabah ve Hürriyet gazetelerinde yayınlanan haberler üzerine; muayenehanesinde küretaj uyguladığı �'ın tıbbi hata sonucu ölümüne neden olduğu iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-256 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, yasal sürenin üzerinde gebeliği sonlandırdığı ve hastasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına, re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

6. 23.02.2004 tarihinde � tarafından Oda Başkanlığı'na yapılan yazılı başvuruda; annesi �'ün 18.01.2004 tarihinde � Hastanesi'ne acil olarak götürüldüğünü, daha sonra, önce dahiliye servisine, ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını; anılan bu yerlerde doktorların (ve personelin) gerekli tıbbi müdahaleleri yapmaması üzerine annesinin vefat ettiğini bildirerek gereğinin yapılması isteminde bulunması üzerine yapılan inceleme sonucunda; �'ün başvurusu neticesinde GİS kanaması, Diabetus Mellitus, Hipertansiyon ve enfekte protez ön tanısı ile servise alındığı, serviste gelişen kardiak arrest sonrası yapılan CPR'ye yanıt vermemesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı, yoğun bakım ünitesinde de birden çok kardiak arrest gelişen hastanın 18.01.2004, saat 13.15'de exitus kabul edildiği, �'ün yakın zamanda kalça protez ameliyatına 'orta derecede riskli' olarak alındığı, operasyon sonrası ek olarak enfeksiyon tedavisi gördüğü, nitekim 20.11.2003 tarihli � Hastanesi'nden alınan raporda da görüleceği üzere diyabet hastası da olduğu göz önüne alındığında �'ün ciddi olarak kalp rahatsızlığının olduğu, sonuçta � Hastanesi'nde yapılan müşahede odasında ve serviste yapılan tetkik ve tedavinin uygun olduğu, yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalenin doğru olduğu, hastanın vefatı ile sonlanan süreçte tedavi ve müdahalede bulunan doktorlara isnat edilebilecek bir kusur görülmediği anlaşılmakla beraber � ile ilgili olarak hastanede tutulan kayıtların yetersiz ve düzensiz olduğu, bu eksikliğin öncelikle o kaydı tutan doktorların sorumluluğunda olduğu, bu eksikliğin giderilmemesi durumunda doğabilecek adli, cezai ve mesleki yükümlülüklerin ağır sonuçlarının meslektaşlarımızın üstüne kalacağının hatırlatılması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine; Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a aykırı davranan � Eczanesi sahibi ile işbirliği yaparak, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 16. maddesine aykırı olarak usule uygun olmayan ve/veya gerçeğe aykırı reçete düzenlediği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

8. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine ; 24.12.2003 tarihinde Dr. �'in muayenehanesine gelerek kendisine yapılan peeling uygulaması sonucu, hastanın cildinde leke ve izler meydana geldiği iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

9. ...'ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaparak hastanın sağlığının bozulmasına neden oldukları iddiasını araştırmak üzere Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

10. Odamıza �, �, � ve � vekilleri Av. Ferhunde İNAL ve Turgut İNAL tarafından "müvekkillerine mektup ve cd yolu ile ağır ve utanılacak sözler sarfettiği" iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Odamızın basından yaptığı izlemeler ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ilan örnekleri ile 14.02.2005 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetesi ile 18.02.2005 tarihli Milliyet Gazetesi'nde verilen � Hastanesi'ne ait ilanların, 1219 sayılı yasanın 24. maddesine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerine ve Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddesine aykırılık içerdiği iddiasıyla, ... Hastanesi Başhekimi Dr. �, � Hastanesi Başhekimi Dr. �, � Hastanesi Başhekimi Dr. � ve � Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12. Oda'mıza � tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. � hakkında iki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

13. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında, � isimli hastaya uyguladıkları tedavi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

14. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, �'ye uygulanan teşhis ve tedavide ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 12.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.

19.04.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Hatice Karakaya, Dr.Şebnem Altınlı, Dr.Ayşe Oya Tulgar, Dr.Burcu Asiler, Dr.Önder Yılmaz, Dr.Sevda Nefise Güven, Dr.Ayhan Türkdoğan, Dr.Mithat Güran, Dr.Fatma Feriha Baltaoğlu, Dr.Raşit Tolga Özyiğit, Dr.Zülfikar Işık, Dr.Bayram Ali Noğay, Dr.Fatih Göktay, Dr.Günseli Bozdoğan, Dr.Burak Murat Tektürk, Dr.Adeviye Gökoğlu, Dr.Şems Kansu Kurtoğlu, Dr.Hakan Koyuncu, Dr.Serhat Akpulat, Dr.Mevlüt Emre Çiçek, Dr.Muzaffer Yazıcıoğlu, Dr.Nuriye Ülkem Yakupoğlu, Dr.Mustafa Özkan, Dr.Tayyar Ünlü, Dr.Rıdvan Baloğlu, Dr.Atakan Çolak, Dr.Birol Saral'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Gamze Sönmez'e Burmag Metal San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yılmaz Helvacıoğlu'na Taksim İnşaat Turizm Yön.Hiz.Tic.Ve San.A.Ş. için, Dr. Çiçek Şenel'e Sade-İş Kuyumculuk İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ayla Ateş Oğuz'a Telform Kelepçe Ve Yay San.Tic.A.Ş. için, Dr. Rıdvan Turan'a Gama-Nurol Adi Ortaklığı için, Dr. Halil Narlı'ya Marmara Makine Kalıp Müh .Müm. San.Tic.A.Ş. için, Dr. Emine Devrim Arda'ya Prefabrik Yapı İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Hekim Yapı End.San.Ve Tic.A.Ş. - Özge Yapı San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Hekim Süt End. Gıda Ve Yapı San.Tic.A.Ş. İstanbul Şb./OSB için, Dr. Eyüp Yardımcı, Dr.Oktay Yardımcı'ya Koray Yapı Endüstrisi Ve Tic.A.Ş. - Koray İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. - Koray Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş. - İş Koray Tur.Orm.Mad.Ve İnş.Taah.Tic.A.Ş. - Koray Yapı End.A.Ş. Kasaba Projesi - Doğuş Yapı - Koray İnşaat Adi Ortaklığı Evidea Projesi - Hartem Harita Tek.Müh.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti. - Arslanlar İnşaat Haf.Nakl.Taah.Maden.San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Topkaya İnşaat Müh.Ve Tic.A.Ş. - Özcan İnşaat İzolasyon Ltd.Şti. - Yiğit Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. / 11 İşyeri OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Emel Aktürk, Dr.Tarık Taner Apaydın, Dr.İsmail Atmaca, Dr.Berra Bora, Dr.Ramadan İsmail Çağaç, Dr.Erol Çelik, Dr.Salih Murat Denizmen, Dr.Ahmet Dilek, Dr.Mehmet Emin Erdem, Dr.Kadir Oktay Kocagöncü, Dr.Samiye Özbaş, Dr.Ramazan Şahin, Dr.Atilla Taşçı, Dr.Levent Türe, Dr.Bilal Uysal, Dr.Ümmügül Üyetürk, Dr.Uğur Üyetürk, Dr.Meltem Yetişkul'un üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

4. Tıp Öğrencileri Kolu'nun "Tıp Eğitim Kurultayı"na hazırlık için yaptıkları çalışmalara maddi destek sağlanmasına,

5. 21 Nisan etkinliği için hekimlerin basın açıklamalarına katılabilmelerinin sağlanması için servis aracı sağlanmasına,

6. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-782 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. � hakkında 12.07.2004 tarihinde Özel � Hastanesi'ne başvuran �'e uyguladığı safra kesesi ameliyatında tıbbi hata yaptığı, Dr� hakkında takibi ve tedavisinin daha üst merkezlerde yapılması zorunlu olmasına rağmen hastayı sevk etmeyerek kendi kurumunda tedavi etmeye çalıştığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmanın Dr. � tarafından yürütülmesin,

8. � tarafından 08.09.2003 tarihinde yapılan başvuruda; 26.07.2003 tarihinde kopan sol elinin baş parmağının, tedavisini yapan Özel � Hastanesi doktoru Dr. �'in kusuru nedeniyle, 09.08.2003 tarihli operasyonla alındığını bildirmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda, Özel � Hastanesi'nde tedaviyi üslenen Dr. �'in kullandığı yöntemin el cerrahisi prensiplerine uygun olduğu, vakanın niteliği nedeniyle başarı şansının düşük olduğu ve sonuçta parmağın kaybedilmesinde Dr. �'in tıbbi bir kusurunun bulunmadığı görüşüne varılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-627 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, 26.03.2004 tarihli � isimli hastanın idrar tetkikinde tıbbi hata yaptığı ve konu ile ilgili olarak meslek odasına yapılan başvuruyu açıklığa kavuşturma amacıyla açıklama içerikli, aydınlatıcı bilgi istemimize yanıt vermeyerek Oda faaliyetlerini engellediği iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

10. 09.11.2004 tarihinde � tarafından yapılan başvuruda, esi �'nun doğumunu yaptırdıkları Özel � Hastanesi'nde doğum sırasında hastane enfeksiyonu kaptıklarını ve bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradıklarını iddia etmeleri üzerine yapılan inceleme sonunda, �'nun hastanede kalış süresini uzatan, maddi ve manevi ek yük getiren hastane enfeksiyonunun, hekimliğini kötü uygulaması olarak değil hastanede kalmanın bir komplikasyonu olarak ortaya çıktığı, bu nedenle Dr. �'na bir kusur atfedilemeyeceği, ancak, hekimliğin kötü uygulanması (tıbbi içerikli kusur) olarak ortaya çıkmamış olsa da, her hastanede belirli bir oranda görülmesi muhtemel olan ve bu niteliği ile komplikasyon (önlenemeyen olumsuz tıbbi durum) olarak ortaya çıkmış olsa dahi hastayı zor durumda bırakan hastane enfeksiyonlarının maddi ve manevi yönünü kimin, hastanın mı, hastane yönetiminin mi, yoksa çalışma ruhsatı veren kurum olarak sağlık idaresinin mi üstlenmesi gerektiğinin hukuki bir sorun olarak görülmesi gerektiği ve çözüm yerinin adli kurumlar olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. � vekili Av. � tarafından 21.11.2003 tarihinde yapılan yazılı başvuruda, Dr. �'ın, 3. doğumu sırasında tüpligasyon işleminin yapılacağı kararını verdikleri halde yapmadığını, ancak tüpligasyonu yapmadığını da kendilerine ifade etmediğini ve bunu sonucunda bir dizi sağlık sorunu yaşadıklarını bildirerek şikayet edilmesi üzerine yapılan soruşturma sonunda hazırlanan fezlekeli soruşturma dosyası incelenmiş;
- Dr. � tarafından yürütülen tıbbi tedavi ve uygulamaların uygun ve yerinde olduğu,
- Tüpligasyon işleminin yapılması için bulunması zorunlu eşlerin imzalarının dosyada yer almadığı,
- Tüpligasyon uygulaması ile ilgili hiçbir kaydın hasta dosyasında da bulunmadığı,
dolayısıyla yapılmamış bir işlemin yapıldı gibi gösterilmesi iddiasının kanıtlarına ulaşılamadığı sonuç ve görüşüne varılmış, dosya bütünlüğünde Dr. �'a isnat edilecek herhangi bir kusurun oluşmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Odamıza � adına eşi � tarafından yapılan başvuruda, doğum öncesi ve sonrası tıbbi takibini yapan Dr. �'nin talep ettikleri halde tıbbi kayıtlarını vermediğini ve sonradan anlaşılan Policistik Over Sendromu hastalığının belirtileri önceden varolduğu halde, teşhisini koyamayarak kusur işlediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-791 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 15.02.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve alınan karara şikayetçi � tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya Onur Kurulu'na sevk edilmiştir. Onur Kurulu'nun 04.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili alınan "Yönetim Kurulu'nun kararının kaldırılarak dosyanın tekrardan ele alınarak soruşturma açılmasına" kararı ve dosya tekrar değerlendirilmiş olup, tıbbi kayıtları yetersiz tutmak, tıbbi kayıtları hastaya vermemek, teşhis ve tedavide ihmal ve kusur nedeniyle hastanın sağlığının bozulmasına yol açmak iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. �'nun görevlendirilmesine,

13. Odamıza Av. Erol MEMİŞ tarafından yapılan başvuruda, 15.12.2004 tarihinde, polis memurları tarafından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne getirilen ve Dr. � tarafından muayene edilen � isimli kişi hakkında, vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve cebir izleri olduğu halde "darp ve cebir yönünden herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır." şeklinde rapor düzenlediği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-904 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. � hakkında gerçeğe uymayan adli rapor düzenlediği iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. � 'ın görevlendirilmesine,

14. � vekili Av. � tarafından yapılan yazılı başvuruda, Özel � Hastanesi'nde Dr. � tarafından "sol katarakt" teşhisi ile ameliyat edildiğini ve bu ameliyat sırasında ve sonrasında bir çok sağlık problemi yaşadığını ayrıntılarıyla anlatarak bu problemlerin sorumlusunun Dr. � ve yeterli eğitim almadığını bildikleri halde Dr. �'e görev veren hastane yönetimi olduğunu bildirmeleri üzerine, iddia konusu operasyon belgeleri, Dr. �'ün açıklaması ve operasyon ile ilgili alınan bilirkişi görüşü birlikte değerlendirilmiş, endikasyon ve tedavi yönteminin doğru ve gerinde olduğu, operasyon sırasında gelişen durumun katarakt ameliyatlarında görülen bir komplikasyon olduğu, gelişen komplikasyonun zamanında fark edilerek giderilmeye çalışıldığı, bu nedenle Dr. �'e isnat edilebilecek bir kusur bulunmadığı, ancak, bir komplikasyon olarak ortaya çıkan olumsuzluğu giderebilmek için yapılması gerekenlerin mali külfetinin kimin tarafından karşılanması gerektiği hususunun hukuki bir sorun olarak çözüm yerinin adli makamlar olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Dr. � hakkında yapılan şikayet başvurusu ve konu ile ilgili � Dr. � tarafından hazırlanan bilirkişi görüşü incelenmiş, hasta �'e Özel � Hastanesi'nde "green light lazer" yöntemi uygulayan Dr. �'nin teşhis ve tedavisinde atfedilecek bir kusurun bulunmadığı, ameliyat öncesi hastalara verilen tanıtım broşürünün de hastanın özgür iradesinin oluşumunu engelleyen ve hastayı belirli bir tedavi yöntemine yönlendiren reklam niteliğinde bir metin olmadığı , bu nedenle hastane yönetimine atfedilecek bir kusurun bulunmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Fatih Sağlık Grup Başkanlığı tarafndan yapılan yazılı ihbarda Dr. �'ın İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olarak tabela astığının bildirilmesi üzerine yapılan inceleme ve azışmalar nihayetinde Dr. �'ın tabelasını İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne uygun hale getirdiği, Dr. � tarafından Oda Başkanlığı'na iletilen fotoğraf ile anlaşmış olduğundan dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. � vekili Av. Abidin TATLIPINAR tarafından yapılan yazılı başvuruda, müvekkili �'nun teşhis ve tedavisi sürecinde Prof. Dr. � 'in istediği biyopsiyi � Hastanesi'nde değil de � Hastanesi'nde yaptırmaları üzerine sert bir üslupla tedavilerine devam etmeyeceğini ifade ettiğini ve ayrıca bu durumu Prof. Dr. �'in değişik yerlerde ifade ettiğini bildirmeleri üzerine inceleme yapılmış; konu ile ilgili açıklamasında Prof. Dr. �'in üslup konusunda şikayetçinin ifadesini kabul etmediği, sadece teşhisi koyan Dr. �'a hastayı yönlendirdiğini ifade ettiği anlaşılmış olup, olayın gelişimi içinde Av. Abidin TATLIPINAR'ın dile getirdiği ve ceza gerektiren fiilin unsurlarının oluşmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. İntern Dr. � (19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi) tarafından 30.12.2004 tarihinde Odamız Başkanlığı'na ve 05.01.2005 tarihinde Samsun-Sinop Tabip Odası Başkanlığı'na verdiği dilekçede, İstanbul'da � Merkezi'nde, sağlık merkezi-hasta ilişkisi kapsamında yaşadığı sorunları dile getirmesi üzerine, dilekçe görev olması nedeniyle İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na iletilmiş, konu ile ilgili yapılan incelemede İntern Dr. �'e sağlık merkezinde lazerle göz tedavisini yapacak olan Dr �'a Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında yöneltilebilecek suç oluşturan bir fiilin isnat edilemeyeceği, ancak, hekimler arası ilişkilerin, 'iyi hekimlik ortamı' yaratmada son derece önemli olduğu; hekimler arası ilişkide davranışımızı belirleyen etkenin, tarih boyunca gelenekselleşen kuralların hedefi olan "bilimsel ve etik dayanışma ruhu yaratma" olması gerektiği; bu anlamda, tecrübeli bir hekim olarak Dr. �'un henüz hekimliğin eğitim aşamasında olan İntern Dr. �'e yaklaşımının bu anlayışa yakışmadığı, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 18. maddesinde yer verilen hakkın, Dr. � 'un açıklama içerikli yazısında ifade ettiği gibi bir aracı ile kullanılmasının, tecrübeli meslektaşlar tarafından yeni meslektaşlara önerilebilecek ve örnek alınabilecek bir davranış biçimi olamayacağı; beklenen davranışın, Dr. �'un ilk fırsatta bizzat İntern Dr. �'e nedeni ile birlikte açıklamak biçiminde olmasının genel anlayışa daha uygun olarak değerlendirileceğinin, sağlık merkezine yapılan ödemelerin talebi konusunun ise meslek odasının yetki alanı dışında olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. � tarafından 30.08.2004 tarihinde yapılan yazılı başvuruda, eşi �'ın tedavisini yapan �Hastanesi'nde görevli olan Dr �'ün kendilerini özel muayenehanesine yönlendirdiğinin iddia edilmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda suçun unsurlarının oluşmadığı, kurallara uygun olmayan kartvizit bastırılması konusunda ise olayın sehven olduğu ve kısa bir dönem kullanıldığı savunmasının kabul edilmesi sonuç ve görüşüne varılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. Odamıza � vekili Av. Deniz KETENCİ tarafından yapıla başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-898 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, şikayet edilen şahıs, �'nin doktor olmaması nedeniyle şikayet eden tarafa, şikayetin başka mercilere yönlendirilmesi gerektiği hatırlatılarak dosyanın işlemen kaldırılmasına,

21. � tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvuruda eşi �'ın acil olarak yatırıldığı � Hastanesi'nde ciddi bir şekilde müdahalede bulunulmadığını ve faturanın şişirilerek haksız kazanç elde edildiğinin iddia edilmesi üzerine, başvuru Oda Başkanlığımıza iletilmiş, konu ile ilgili �'a ait � Hastanesi'nden temin edilen hasta dosyası üzerinden yapılan incelemede �'a yapılan müdahalenin uygun olduğu, .. Hastanesi'nden ayrıntılı faturanın incelenmesinde, �'a yapılan müdahalelerin karşılığı olarak fiyatlandırıldığının anlaşıldığı, ancak hizmetin karşılığının yüksek olup olmadığının değerlendirilmesinin ve eğer "fahiş" ise bir yaptırım uygulanmasının meslek odası olarak İstanbul Tabip Odası'nın yetki alanı içinde bulunmadığı, bu doğrultuda talebin İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Adli Makamlara yapılabileceği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. Oda Başkanlığımıza 02.09.2004 tarihinde � tarafından yapılan yazılı başvuruda, annesi �'un � Hastanesi'nde doktorların ihmali nedeniyle vefat ettiğini iddia etmesi üzerine yapıla inceleme sonucunda, 15.09.2002 tarihinde � Hastaesi'nde vefat eden �'un, vefat ettiği döneme kadar yapılan tıbbi tedavi müdahalelerde şahsın ölümüne neden olabilecek ve/veya ölümünde katkısı olacak bir kusur görülmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. 13.03.1999 ve 14.03.1999 tarihli Sabah Gazetesi'nde yer alan , �'nun � Hastanesi ve � Hastanesi'nde yapılan muayene ve müdahalelerin yetersizliği nedeniyle öldüğünü belirten haberler üzerine oluşturulan HUB-24 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, 08.03.1999 tarihinde vefat eden � ilgili yapılan inceleme sonucunda ölümün "aort anevrizması"na bağlı olduğunun anlaşıldığı, aort anevrizmasının tanısının gözden kaçmasının pek muhtemel olduğu ve tanı konulduğunda da yapılabilecek çok fazla bir şey olmadığının anlaşılmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

24. Özel � Hastanesi'ne ait broşürün Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddeleri, 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-344 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

25. Özel � Hastanesi'ne ait el ilanlarının 1219 sayılı yasanın 24. maddesine, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerine ve Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddesine aykırılık içerdiği iddiasıyla Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-642 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

26. İstanbul'da çeşitli İETT otobüslerinde bulunan Özel � Hastanesi'ne ait "Gözde Lazer Deyince" başlıklı ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.,9. ve 39. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla başhekim Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-577 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

27. Odamızın basından yaptığı izlemelerde; 06.04.2004 tarihli Akşam Gazetesi'nde yer alan Özel � Hastanesi'ne ait, "Miyop, Hipermetrop, Astigmat Tedavi Yöntemleri" başlıklı ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.,9. ve 39. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-567 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

28. Odamıza Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde gönderilen çeşitli gazetelerde yayınlanan Özel � Hospital Hastanesi'ne ait ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerine aykırı davranıldığı iddiasıyla Özel � Hastanesi başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-527 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

29. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 05.09.2004 tarihli Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde yayınlanan Özel � Hastanesi'ne ait "Riskli Gebeliklerde Takip Önemli�" başlıklı ilanlarda 1219 sayılı yasının 24, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9., Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-618 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

30. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 27.06.2004 tarihli Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde yayınlanan Özel � Hastanesi'ne ait "Güzel Bir Yaz Mevsiminden Beklemediğimiz Sorunlar" başlıklı ilanda 1219 sayılı yasının 24, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9., Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-617 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

31. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 11.07.2004 tarihli Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde yayınlanan Özel � Hastanesi'ne ait "Prostat Sorunlarına Modern Çözümler" başlıklı ilanda 1219 sayılı yasının 24, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9., Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 60. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-616 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

32. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 25.07.2004 tarihli Sabahla Günaydın Gazetesi'nde yer alan Özel � Hastanesi'ne ait, "Yaşamı Etkileyen Sindirim Sistemi Hastalıkları" başlıklı ilanda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddeleri ile 1219 sayılı yasanın 24. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-612 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

33. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde; 15.02.2004 tarihli Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde yayınlanan '� Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Haberler' başlıklı ilanın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.,9. ve 39. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla Hastane Başhekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-557 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 19.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

34. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-892 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, şikayet dilekçesine konu olan olay ile ilgili olarak Dr. �'dan açıklama istenmiş ve cevabi yazıda olayı hatırlamadığını ancak böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını belirtmiş olup, dosya içeriğinde olayla ilgili yeterli kanıta ulaşılamadığı için, bu aşamada dosyanın işlemden kaldırılmasına,

35. � tarafından Odamıza yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-878 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, monodoks isimli ilacın kullanım dozunun çoğu durumda 1x1 olduğu, bunun, Dr. � tarafından da teyit edildiği ve hastaya aslında 1x1 kullandırmayı düşündüğünü; olayın gelişiminden anlaşıldığı kadarıyla 3x1 kullanımın bir "yanlışlık-yanlış anlama" neticesinde olduğu, ancak bu yanlışın bir zarar meydana getirmediği; ancak, reçetelerde doz yazımının ve düzenlenen reçetenin nasıl uygulanacağı konusunda doktorun hastasına ve/veya yakınına ayrıntılı anlatımının ne derece önemli olduğunun her daim hatırlanması gerektiğinin her vesile ile vurgulanmasının gereği hatırlatılarak dosanın işlemden kaldırılmasına,

36. Önceki dönem Yönetim Kurulu üyemiz Dr.Hasan Ogan'ın kullanımına verilen 0533 282 53 37 numaralı telefon hattının, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri bittiğinden dolayı kullanımına gerek kalmadığından iptal ettirilmesine ve bu işlemle ilgili Oda Yönetici Sekreteri Tufan Sertlek'in TURCELL A.Ş.'ye başvuru için yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

26.04.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Şengül Aydın, Dr.Nigar Özgür, Dr.Aynur Polat, Dr.Mesut Öztürk, Dr.Özlem Polat, Dr.Havva Öztürk, Dr.Kamer Tezer Özer, Dr.Ayşe İstanbullu Tosun, Dr.Özcan Gökçe, Dr.Ümit Çelakıl, Dr.Seçkin Demirci, Dr.Özgür Cem Müsri, Dr.Mustafa Temel, Dr.Deniz Bülent Kalay, Dr.Yılmaz Yenigün, Dr.Mükerrem Gümüş, Dr.İlker Bozdağ, Dr.Yüksel Hantaş, Dr.Ezgi Arıkan, Dr.Mehmet Kaba, Dr.Evren Dal, Dr.Başak Boynueğri, Dr.Yalçın Dağlarca, Dr.Rümeysa Altınsoy, Dr.Serap Baş, Dr.Nilay Akhun'un üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Meltem Özbaş, Dr.Ahsen Atilla, Dr.Cemalettin Demir, Dr.Ahmet Koç, Dr.Ayla Piyale'nin üyelikten istifa talebinin kabulüne

3. Serkant Şahin isimli vatandaşın üye olurken kullandığı mezuniyet belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine üyelikten çıkartılmasına,

4. Dr. Meliha Boyacı Doğru'ya Transay Taş.Ve Pers.Hiz.Tic.Ltd.Şti. (Maret Tesisleri) için, Dr. Mehmet Yıldız'a Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic.Merkezi .A.Ş. (Carrefoursa Maltepe Hipermarket) için, Dr. Mehmet Şefkati Duru'ya Katsan Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ali Eser'e Elmas Otomotiv İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. A.Lütfü Kocaman'a Aon Sigorta Brokerlik Ve Müş.A.Ş. için, Dr. Gülfidan Çiftçi'ye Göksu Tarımsal Donanımlar San.A.Ş. için, Dr. Hatice Nilüfer Kutluata'ya BSH Profilo Elektrikli Gereçler San.A.Ş. için, Dr. Nişan Çilingiroğlu'na Mespa Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Mespa Tekstil Tic.Ve San.A.Ş. - Tolga Tepegöz (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. Aidat borçlarını ödemeyen üyelerimizden Şubat ayı içinde yazılan ikinci uyarı mektubuna rağmen ödeme yapmayanlara en çok borçlu olanlardan başlamak üzere yasal yükümlülüklerini hatırlatan yeni bir mektup yazılmasına,

6. Dr.Ali Erol'un istifa dilekçesinin kabulüne karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!