Serbest Meslek Hakkı/Mesleki Bağımsızlık Konulu Panel/Forum İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi


  • Aralık 19, 2022
  • 304

06 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren yönetmeliğin geri çekilmesi yönünde TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak bir dizi çalışma yürütülmüştür.

Bu kapsamda konunun her yönüyle irdelenmesi ve mücadele sürecinin belirlenerek sürdürülmesi yönünde “SERBEST MESLEK HAKKI, MESLEKİ BAĞIMSIZLIK” toplantısı organize edilmiştir. İstanbul Tabip Odası sosyal medya hesaplarından canlı olarak da izlenen panel/foruma meslektaşlarımızın ilgisi yoğun olmuştur.

18 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odasında Panel/forum tarzında gerçekleştirilen toplantıya; Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Samsun Tabip Odası, Tekirdağ Tabip Odası başkanları, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı, İstanbul Dişhekimleri Odası, OHSAD Yönetim kurulu üyesi, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Muayenehaneler Derneği temsilcileri katılmıştır. Ayrıca birçok oda ve uzmanlık derneği desteklerini belirtmişlerdir.

Toplantının panel bölümünde “Serbest Meslek Hakkı, Mesleki Bağımsızlık” tüm yönleriyle konuşulmuş ve bu hakların savunulması ve korunması yönünde örgütlü mücadelenin önemi vurgulanmıştır.

Toplantının forum bölümünde katılan kurumların temsilcileri ve diğer katılımcılar söz alarak mesleki bağımsızlığın ve serbest meslek hakkına yönelik saldırıya karşı sürenin azalması da göz önüne alınarak tüm hekimleri ve toplumu kapsayan daha aktif bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.

Bu kapsamda gelen öneriler çerçevesinde aşağıdaki ortak kararlar alınmıştır.


- Yönetmelik değişikliği yalnız muayenehanelere yönelik olmayıp tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına yöneliktir.
- Yönetmelik değişikliği hiçbir kamusal yarar içermemektedir.
- Yönetmelik değişikliği tekelci sağlık sermayesinin (zincir hastanelerin, müteahhit şehir hastaneleri sermayesi) çıkarları doğrultusunda çıkartılmıştır.

Yönetmelik değişikliği geri çekilmez ve muayenehaneler kapatılırsa;


- Tüm hekimler bir daha kazanamayacakları serbest meslek haklarını kaybetmiş olacaklardır.
- Özel sağlık sektöründe ya da kamuda çalışan hekim herhangi bir olumsuz durum karşısında muayenehane açma hakkını, özgürlüğünü ve düşüncesini kaybedecektir.
- Tüm hekimler, Sağlık Bakanlığı (şehir hastaneleri sermayesi) ve özel sağlık sermayesinin birlikte belirleyeceği çalışma ve ücretlendirme kurallarının dışında ücret alamayacak, çalışamayacaktır.
- Çalışmak isteyen (işsiz) hekim sayısının artmasına bağlı olarak hekimler arası rekabet artacak, hekim emeği ucuzlayacaktır.

 

Yönetmelik değişikliği hasta haklarına doğrudan müdahaledir. Hastalar, kendi hekimlerini değil hastane patronları tarafından “seçilmiş muayenehane hekimlerini” seçmek zorunda bırakılmıştır.

Yaşanan bu gerçekler karşısında hekimler, tüm meslek örgütleri ile birlikte serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak isteyenlere karşı tüm güçleri ile mücadele edecektir.

- Mücadele süreci yönetmeliğin geri çekilmesine kadar kesinlikle sürecektir.
- Yönetmelik değişikliğine bağlı tek bir hekimin dahi muayenehanesinin kapatılmasına izin verilmeyecektir.
- Demokratik mücadele açısından tüm araçlar kullanılacak hekimler ve kamuoyu aydınlatılacak, mücadeleye katılımları sağlanmaya çalışılacaktır.
- Mesleki bağımsızlığa ve serbest meslek hakkına yönelik bu saldırı tüm hekimlere yönelik olması nedeniyle, konuyu her türlü kongre ve diğer toplantılara taşımak ve yurt dışında da konuşulmasını sağlamakta yarar bulunmaktadır.
- Yönetmelik değişikliğinin önemli aktörleri arasında yer alan zincir hastanelerin kamuoyunda daha görünür olması açısından ilk olarak Medipol Hastanesi önünde, sonrasında ise diğer zincir hastaneler önünde basın açıklaması yapılarak yönetmelik değişikliğinin geri çekilmesi tekrar, tekrar talep edilecektir. Basın açıklamaları sırasında beyaz önlük bırakma eylemi gerçekleştirilecektir.
- Süreç her gün takip edilecek 07 Ocak 2023 tarihine kadar yönetmelik geri çekilmediği takdirde hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest çalışma hakkını temel alan “Beyaz Önlük, Beyaz Eylem” yapılacaktır.
- Tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin ve hekimlerin içinde yer aldığı diğer mesleki derneklerin ve tüm hekimlerin katılacağı bir metin hazırlanarak imzaya açılması, belirlenecek olan tarihte bunun kamuoyu ile paylaşılması. Kamuoyu paylaşımının basın yoluyla yapılması durumunda daha fazla gazete ilanı için katılımcılardan bağış toplanması ve bunun için bir yürütme kurulunun oluşturulması söz konusu olabilecektir.
- TTB ve diğer odaların birlikte hazırlayacağı konuyla ilgili dilekçe örnekleri üzerinden hem il sağlık müdürlüklerine, hem de Sağlık Bakanlığı’na müracaatlar yapılacaktır.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar ışığında tüm meslektaşlarımızı bu mücadele sürecine katılmaya, destek olmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!