Basın Açıklamasına Davet Serbest Meslek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz!


  • Aralık 21, 2022
  • 426

Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği tüm hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu düzenleme ile 07 Ocak 2023 tarihinden itibaren muayenehanelerin önemli bir kısmının yeniden açılmayacak şekilde kapanması hedeflenmektedir.

Böylece hekimler yalnızca zincir hastane patronları ve şehir hastaneleri sahibi müteahhitlerin hegemonyası altında çalışmaya mecbur kalacaklardır.

Sağlık Bakanlığı’nın nasıl bir kamu yararı gözettiğini açıklayamadığı bu yönetmelik değişikliğini geri çekmesini, hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına bir daha müdahale etmemesini istiyoruz.

Haklı mücadelemiz için tüm hekimleri, sağlık kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve halkımızı 27 Aralık 2022 Salı günü saat 12.30’da Medipol Mega Bağcılar Hastanesi önünde yapacağımız ve BEYAZ ÖNLÜKLERİMİZİ BIRAKACAĞIMIZ basın açıklamasına davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Basın Açıklamasının

Tarihi : 27 Aralık 2022 Salı
Saati : 12.30
Yeri : Medipol Mega Bağcılar Hastanesi Önü


Bu HABERİ Paylaş!