Haziran Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7494

 

07.06.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Türk Tabipleri Birliği'ne yılın 2. yarısı için "Asgari Ücret Katsayısı"nda herhangi bir artış yapılmaması doğrultusunda öneri sunulmasına,

2. Dr.Bilge Serin Keskineğe, Dr.Ertuğrul Serdar Akın, Dr.Muhterem Torlakcık, Dr.Suna Soysal, Dr.Yurdagül Ümüt Sayınalp, Dr.Faruk Onur Başeğmez, Dr.Hatice Selcen Biçer, Dr.Yavuz Türkmen, Dr.Aysun Genç Dişçigil, Dr.Gonca Yırcalı, Dr.Aziz Şener, Dr.Levent Kabasakal, Dr.Gürkan Ağralı'nın üyelik başvurularının kabulüne,

3. Dr.Nihat Akın'ın üyelikten istifa talebinin kabulüne

4. Dr. Emre Baysal'a Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. - Karum Yönetim Ve Tic.A.Ş. (İst.Şb.) - Nurol Holding A.Ş. (İst. Şb.) - Nutrifarma Sağ.Ür.Ve Hiz.A.Ş. - Nurol Gayrımenkul Yat.Ort.A.Ş. - Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (Merkez Şb.) - Nurol İnşaat Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Ali Eser'e Elmas Otomotiv İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Merkez) - Elmas Otomotiv İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Araç Deposu) - Elmas Otomotiv İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Showroom) - Elmas Otomotiv İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Tamirhane) / OSB için, Dr. İbrahim Çoban'a Ramzey Motorsiklet San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Sibel Erim'e Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matb.San.Tic.A.Ş. - Latek Lamine Aleminyum Ve Tekstil Emprime Kağıt San.A.Ş./ OSB için, Dr. Sunay Özdaş'a BMS Beton Makine Swerv.Ltd.Şti. - Bms İstanbul Beton Makine Serv.San.Ve Tic.Ltd.Şti. /OSB için, Dr. Zuhal İstanbullu'ya Selçuk Ecza Deposu Tic.Ve San.A.Ş. (Taksim Şb.) - Selçuk Ecza Deposu Tic.Ve San.A.Ş. (Beşiktaş Şb.) / OSB için, Dr. Hayrettin Yıldız'a Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Bakırköy-1 Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Bakırköy-2 Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Şirinevler Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Florya Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Bahçelievler Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Zeytinburnu Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Avcılar Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Küçükçekmece Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Beylikdüzü Şb.) - Ümit Eğitim İşletmeleri Tic.A.Ş. (Anafen Dershanesi Güngören Şb.) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. Dr. � 'nin Özel � Pangaltı -Şişli - İSTANBUL adresinde serbest hekimlik yaptığı ile ilgili bir bilgiye ulaşılmış olup, Odamız kayıtlarının incelenmesinde ilgili hekimin üye kaydına ve serbest çalışma adresine rastlanılamaması üzerine Dr. � hakkında oluşturulan dosya değerlendirilmiş, dosya içeriği incelendiğinde, 20.05.2004 tarih / 602 sayılı açıklama istemi ve 24.08.2004 tarih / 2944 sayılı tekit yazımız ile 11.11.2004 tarihli savunma istemli yazılarımız Dr. � tarafından cevaplanmamış olduğu görülerek HUB-587 sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

6. Odamıza Prof. Dr. � tarafından yapılan başvuru üzerine; Özel � Polikliniği'ne ait "� - Güleryüz, Sevgi ve Sağlık" başlıklı broşürde, 'Uzmanlık Alanlarımız ve Konsültanlarımız' başlığı altında, bir kısım hekimin adı geçen poliklinikte çalışmadıkları halde çalışır gibi gösterilerek halkın yanlış bilgilendirildiği iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-654 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, ilgili broşürlerin polikliniğin kuruluş aşamasında ve Dr. �'ÜN sorumlu hekimliği öncesine ait olduğu ve toplatıldığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve broşür aslının Reklam Denetleme Kurulu'na gönderilmesine,

7. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel � Hastanesi'nde lens satışı olduğu, hastaneden lens almak istemeyen hastalara muayene sonrası lens numaralarının verilmediği, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 12/d maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. � hakkında oluşturulan HUB-609 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş, söz konusu iddialar ile ilgili yapılan inceleme neticesinde; Dr. �'in hastasına lens numarasını muayenenin bahsedilen aşamasında verememesinin kabul edilebilir bir tıbbi gerekçesinin olduğu, hastanede lens satışı konusunda ise iddia ile ilgili kanıtlara ulaşılamadığı anlaşılmakla, Dr. � ve Dr. � hakkında herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına,

8. � isimli hastanın 29.07.2004 tarihinde yaptığı şikayet içerikli başvuruda Dr. �.'ın 'kırılmayacak nitelikte olduğu halde böbrek taşını kırdırmak için kendisini bir başka özel kuruma sek ettiğini, gittiği sağlık kurumunda da hem 600 milyon TL.'nin alındığının ve hem de bu uygulama nedeniyle bir çok sağlık problemi yaşadığını' bildirmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde, bilirkişi görüşünde de ifade edildiği üzere, dosya içeriğinde yer alan belgeler temelinde hastanın böbrek taşının kırılma endikasyonu takip, cerrahi girişim vb. endikasyonları ile birlikte var oluğu, bu nedenle sevk işlemi nedeniyle Dr. �'a isnat edilecek bir kusur olmadığı, hastanın gittiği sağlık kurumunda yaşadığını iddia ettiği hak kayıplarını talep merciinin ise, yetki ve görev alanı sınırlaması nedeniyle meslek odası olarak, tabip odası olmadığı; hastanın talebini bizzat kurumun kendisine veya hukuk mahkemelerine yönlendirmesinin uygun olacağı, � isimli şahsın doktor olmaması nedeniyle meslek odası olarak hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılamayacağı, sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza � ve � tarafından yapılan başvuruda, görme özürlü kızları �' hakkında gerçek dışı rapor düzenlendiğinin iddia edilmesi üzerine Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-905 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, � isimli şahıs ile ilgili olarak 16.09.2004 tarih ve 9652 sayılı "görmeyi gerektirmeyen konservatuar bölümlerinde eğitim ve öğrenim görebilir" şeklinde düzenlenen � Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu'nu � Müdürlüğü'nün talebi ile "eğitim ve öğrenim göremez" şeklinde değiştirdiğiniz ve bu yolla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 16. maddesini (Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fennî kanaata ve şahsi müşahadesine göre rapor verir. Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya her hangi bir vesika verilemez.) ihlal ettiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

10. Odamıza Av. � ve � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-481-(G-839) sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, Dr�'a yönelik, yapmadığı bir uygulamayı yapmış gibi göstermek ve Dr. � için, yapılan bir işlemi yapılmamış gibi göstererek meslektaşına karşı etik davranmadığı iddiaları ile ilgili yapılan inceleme sonucunda; Dr. �'un hasta �'a cottle septoplasti uygulaması yapıp yapmadığının bugün için anlaşılamayacağı bilirkişi raporu ile de görülerek iddianın lehte veya aleyhte açıklığa kavuşturulamayacağı nedeniyle Dr. �'a yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına, Dr. � tarafından düzenlenen raporun, doktorun bizzat yaptığı muayene neticesini kayıt altına almak niteliğinde olduğu, bulgularının gerçek olup olmadığı konusunda ise somut-gösterilebilir bir sonuca ulaşılamayacağından, Dr. �'na isnat edilen, 'düzenlediği raporun gerçeği yansıtmayarak meslek etik kuralları ile bağdaşmadığı' iddiasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına,

11. Odamıza Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından başvuruda, Özel � Laboratuvarı'na yapılan denetleme sonrasında, tabela uygunsuzluğunun giderilmesi tutanakla tebliğ edilmesine rağmen bu güne kadar herhangi bir değişikliğin yapılmadığının bildirilmesi üzerine laboratuar sorumlu hekimi Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-646 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş, Dr. � tarafından gönderilen savunma içerikli yazı ve ekinde bulunan gerekli düzenlemenin yapıldığını gösterir fotoğrafların incelenmesi sonucunda, İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği kurallarına karşı hassasiyetin sürekli kılınması gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, görev yaptığı sağlık ocağına gelen hasta �'ın karnesine, usulsüz reçete düzenlediği ve hastalarını � Eczanesi'ne yönlendirdiği iddiası üzerine oluşturulan Dr� hakkında oluşturulan HUB/G-896 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, söz konusu iddialar ile ilgili yapılan inceleme sonucunda, başvuruya eklenen belgelerin isnat edilen suçlamaların kanıtı olarak görülemeyeceği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Odamıza � ve �. tarafından yapılan başvuruda; 03.07.2004 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Düzenlediği yüzme yarışmasına katılabilmek için � Kulübü'nde Dr. � tarafından muayene edildikleri, muayene ortamının rahatsız edici olduğu ve muayeneden hoşnutsuz oldukları iddiası üzerine Dr. .� hakkında oluşturulan HUB/G-704 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak, hasta haklarına saygı göstermemek ve 20.10.2004 tarih ve 4342 sayılı açıklama istemli yazımız ile 16.02.2005 tarih ve 7682 sayılı tekit yazımıza cevap vermeyerek Oda faaliyetlerine engel olma fiili için de olduğu iddialarıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

14. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda; eşi �'ın hamilelik kontrollerin yapan Dr. � ve Dr. �'in, bebeğin kalp atışlarının duyulmadığı ve kan değerlerinin çok yüksek olduğu ve küretajın kaçınılmaz olduğunu ifade ettikleri ancak başka bir hastanede yapılan kontrollerde hamileliğin normal seyrinde devan ettiğinin anlaşıldığının ifade edilmesi üzerine Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla oluşturulan HUB-603 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 07.06.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

15. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-750-(R-649) sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; "Hasta �'ın 18.08.2004 tarihinde yaptığı başvuruda; � Hastanesi'nde prostat ameliyatı olduğunu, ameliyat sonrası birçok sağlık sorununun ortaya çıktığını, oysa ameliyat öncesi gördüğü hastaneye ait tanıtım broşüründe hiçbir sağlık sorununa yol açmayacağının belirtildiğini ifade ederek ilgililer hakkında şikayette bulunması üzerine yapılan inceleme sonucunda; hastaya yapılan operasyonun uygun ve yerinde olduğu, hastanın yaşadığı sorunların bu tip yöntemin bir komplikasyonu olduğu, bu nedenle ameliyatı yapan doktora isnat edilebilecek bir kusur bulunmadığı; ancak, hastaları aydınlatma amacıyla hazırlandığı ifade edilen broşürün tanıtım kurallarına uygun olmadığı ve ceza gerektiren bir fiil olduğu anlaşılmakla beraber, Dr. �'in broşürün "hastanenin genel uygulama ve politikaları ile bağdaşmadığı" ve "bu istisnai olayın tekrarlanmaması için gerekli uyarıların yapıldığı ve önlemlerin alındığı" açıklaması yeterli bulunarak, tanıtım konusundaki kuralların iyi hekimlik ortamı yaratmada ve korumada önemli olduğu ve hassasiyetin sürekli kılınması gerektiği tekrar vurgulanarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

14.06.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Barış Taner, Dr.Asiye Işın Doğan Ekici, Dr.Zehra Yeşim Yücel, Dr.Semra Aktaş Kalaycı, Dr.Meliha Arslan, Dr.Orhan Çınar, Dr.Gülsüme Filiz Saray, Dr.Fatma Gülçiçek Kardaş, Dr.İlhan Sungur, Dr.Cenk Zincirci, Dr.Fatma Ayça Sezer, Dr.Burçin Demirel, Dr.Nilgün Süer, Dr.İhsan Boyacı'nın üyelik başvuralarının kabulüne,

2. Dr. Cevdet Yılmaz'a Yalova Uzmanlar Sağ.Hiz.San.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Yalova Uzmanlar Tıp Merkezi) için, Dr. Kenan Tekbaş'a Orhan Evin*Küçükel Adi Ortaklığı - Mars Yapı İnşaat Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Merdan Çelik'e Takosan Otomobil Göstergeleri San.Ve Tic.A.Ş. (Güngören Tesisleri) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Mimarlar Odası'nın yürütücülüğünde başlatılan ve Haydarpaşa bölgesinin ticari yapılaşmaya açılarak kentin tarihsel mirasına zarar verecek bir uygulamanın durdurulması için başlatılan kampanyaya destek verilmesine,

4. Valilik bünyesinde yapılan İnsan Hakları İl Kurulu toplantılarına Oda Başkanının olmadığı durumlarda Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı Dr.Hüseyin Demirdizen'in katılmasına,

5. Dr. Cevdet Yılmaz'a Yalova Uzmanlar Sağ.Hiz.San.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Yalova Uzmanlar Tıp Merkezi) için, Dr. Kenan Tekbaş'a Orhan Evin*Küçükel Adi Ortaklığı - Mars Yapı İnşaat Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Merdan Çelik'e Takosan Otomobil Göstergeleri San.Ve Tic.A.Ş. (Güngören Tesisleri) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

6. Odamıza Zeytinbunu Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan, Özel � Polikliniği'ne ait "Bahar Kampanyası" başlıklı ilan değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

7. Odamıza İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan başvuruda; 30 Ağustos 2004 tarihinde şiddetli karın ağrısı ile Özel � Hastanesi'ne başvuran � isimli hastaya ilk müdahalenin yapıldığı, daha sonra 01.09.2004 tarihinde Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'ne başvurduğu, burada 02.09.2004 tarihinde yapılan ameliyat sonrası 03.09.2004 tarihinde vefat ettiği belirtilerek, gerek Özel .. Hastanesi ve gerekse Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelerin tıbbi hata ve özen eksikliği barındırdığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, 30.08.2004 tarihinde ve sonrasında Özel � Hastanesi'ndeki teşhis ve tedavide özen eksikliği ve tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda yapılan müdahale ve sonrasında özen eksikliği ve tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. İlhan DOĞAN'ın görevlendirilmesine,

8. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, tanıtım kurallarına ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırı davrandığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmadığı iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/R-650 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 14.06.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

9. Odamıza � tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve 03.02.2005 tarihli Gazetesi'nde yayınlanan � Estetik Merkezine ait "Yeniden saçlı günlerinize" başlıklı ilanın 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddelerine aykırılıklar içerdiği iddiasıyla oluşturulan HUB/R-639- sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, sözü edilen işletmenin estetik hizmetler için kurulmuş olduğu ve bu nedenle sorumluluğunu bir doktorun yapmadığı anlaşılmış olup, konunun meslek odası yetki ve görevi dışında olması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına ve başvurunun Reklam Denetleme Kurulu'na yapılması gereğinin şikayetçiye hatırlatılmasına,

10. Odamızın basından yaptığı izlemlerde 20.09.2003 tarihli çeşitli gazetelerde yayımlanan haberlerde adı geçen Dr. � hakkında Tabip Odası'na bildirmeden serbest hekimlik yaptığı, hastalardan haksız kazanç sağladığı, muayenehanesinde başka bir hekim çalıştırdığı, Dr. � hakkında, hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu, hastalardan haksız kazanç sağladığı, Tabip Odası'na bildirmeden serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla oluşturulan soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 14.06.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Odamıza � ve � tarafından yapılan başvuruda, 3 aylık hamile �'ün periyodik muayenesi sonunda Dr. � tarafından düzenlenen reçetede yer alan "�" isimli ilaç hakkında hastayı önceden bilgilendirmediği, ilacın hastada demir zehirlenmesine yol açtığı, durumun Dr. �'a telefon ile aktarıldığında �'e karşı da hekimliğe yakışmayan ifadeler kullandığı iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-942 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. �'un, �'e reçete ettiği ilacın, onu almayı engelleyebilecek bir sağlık sorunu olmadığı sürece gebelik dönemlerinde anne adaylarına önerildiği; her ilaç gibi, anılan ilacın da bazı yan etkilerinin olabileceği, şikayetçilerin dile getirdiği, sağlığındaki olumsuz gelişmenin içilen ilaca bağlı olup olmadığını şu an ortaya çıkarmanın mümkün görünmediği, konu ile ilgili açıklama yazısında Dr. �'un gebe �'e ilacın kullanımı ile ilgili temel bilgileri verdiğini ifade ettiğinin görüldüğü, her hekimin görevi olan bu bilgilendirmeyi yaptığının, aksi farklı kanıtlarla gösterilmediği sürece kabul edilmesi gerektiği; şikayetçinin yeni kanıtlar sunması durumunda tekrar değerlendirilmek üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

21.06.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Yaşar Sertbaş, Dr.Selda Peker, Dr.Nuray Erdoğan, Dr.Zehra Kocaman, Dr.Burcu Betül Kazdal, Dr.Osman Koray Acar, Dr.Tolga Türker, Dr.Erhan Şükür, Dr.Ferda Çiftçi, Dr.Demet Zeynep Yılmaztürk, Dr.Hasan Özkurt, Dr.İlhan İşcen, Dr.Meliha Aksoy Okan, Dr.Mehmet Fatih Güven, Dr.Elif Ayanoğlu, Dr. İbrahim Turan, Dr.Muzaffer Sezer, Dr.Mehmet Murat İşgüzar, Dr.Mehmet Fahrettin Mustafa Karayel, Dr.Ertuğrul Tan Yassa, Dr.Musa Karabulut, Dr.Turgut Dinçal, Dr.Mehmet Can Ünlü'nün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mehmet Can Yenice'ye Alp Hindi Üretim Ve Satış Paz.İth.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. B.Banu Akidil'e Özkan Kundura Ve Lastik İmalat San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Nigar Yücetürk'e Doğan Güvenlik Koruma Eğitim Danışmanlık Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Osman Duran'a Murat Lojistik Ekspres Taşımacılık Tic.San.Ltd.Şti. için, Dr. Hasan Yağmur'a Cüno Tekstil Konfeksiyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Sibel Al'a Bayraktar Otomotiv İnşaat Ve Petrol Ürünleri San.Tic.A.Ş. için, Dr.Suzan Tüfekçioğlu'na Met Grup Hizmet Organizasyonları A.Ş. için, Dr. Yıldıray Demir'e Na-De Elektronik San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. M.Zeki Boztaş'a İpaş İplik San.Ve İhr.A.Ş. - İpaş Konfeksiyon Tasarımları San.Ve Dış Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. İskender Sincer'e Kraft Gıda San.Ve Tic.A.Ş. - Met Grup Hiz.Org.A.Ş. / OSB için, Dr. Nevin Küçükçallı'ya Stil Matbaacılık Yayıncılık San.Ve Tic.A.Ş. Stüdyo Renk Ayrımı Ve Matbaacılık Hiz.Tic.Ve San.A.Ş. / OSB için, Dr. Lale Tırtıl'a Polimer Kauçuk San.Paz.A.Ş. - Yaşarlı Plastik Hortum San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Selfleks Hortum San.A.Ş. - Hayat Hortum San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Erden Hortum San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Şirin Hızlan'a Sinevizyon Medya Tanıtım Ve Filmcilik Programları Yapımcılık Tic.A.Ş. - Joker Araç Kiralama Ve Turizm Tic.Ltd.Şti. - Beyaz Radyo Yayıncılık Ve Tic.A.Ş. - Ses Televizyon Programları Yapımcılık Ltd.Şti. - Akademi Müzik Organizasyon Ve Film Yapımcılık San.Tic.Ltd.Şti. - S Televizyon Programları Yapımcılık Ltd.Şti. - Kent Haber Ajansı Ltd.Şti. - Nokta Tem.Ür.Dış Tic.Ve Paz.A.Ş. (Yeni Ünvanı :Nokta Tem.Ür.Paz.Ve Televizyon Programları Yapımcılık A.Ş.) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Bölümü öğrencilerinin mezuniyet törenlerinin maddi giderleri için 1000 YTL'lik katkı yapılmasına.

4. Özel � Tıp Merkezi'ne ait "Ekonomik Check-Up" başlıklı el ilanları değerlendirilmiş olup, ilgili el ilanlarında tanıtım kuralları ve TTB Asgari Ücret Tarifesi'nin ihlal edildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

5. Odamıza İzmir Tabip Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve 06.06.2005 tarihli � Gazetesi'nde yayınlanan, � Hastanesi'ne ait ilanlar değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle hastane başhekimi Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

28.06.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Halil İbrahim Demirkale, Dr.Burcu Uslu, Dr.Dilek Mercan, Dr.Bahadır Ay, Dr.Rezzan Deniz Acar, Dr.Nazan Topcu, Dr.Ahmet Murat Sarıcı, Dr.Ali İhsan Yıldırır, Dr.Fatih Kabakaş, Dr.Neşe Hayırlıoğlu, Dr.Özcan Rüzgar, Dr.Hüsamettin Uslu, Dr.Sinem Akat, Dr.Nimet Yeşim Erçalık, Dr.Sema Güldüren, Dr.Rüştü Eklioğlu, Dr. Sefa Arzu Kasarcı, Dr.Ayşe Şaylı, Dr.Tayfun Demirel, Dr.Muhammed Hatipoğlu, Dr.Ayşenur Tanrıkut, Dr.Uğur Suyugül Doğançe, Dr.Mehmet Murat Bala, Dr.Murat Enöz'ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ferda Ereren'e Nuh Beton A.Ş. (İkitelli Tesisi) - Gülermak/Doğuş Adi Ortaklığı- Demsar İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti. (Mecidiyeköy Şantiyesi) / OSB için, Dr. Doğan Tutumluer'e Altur Tuzim Servis Ve Tic.Ltd.Şti. - Altur Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. V.Selçuk Engin'e Sağlık-İstanbul Sağlık Yatırımları Ve İşletmeciliği San.Ve Tic.A.Ş. Dr. Ahmet Çelik Alce Elektrik San.Ve Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesin,

3. Arşivde biriken evraklardan yasal saklama süreleri dolanların Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği bir üye kontrolünde tutanak tutularak imha edilmesine,

4. 29.07.2004 tarihinde � isimli hasta Oda Başkanlığımıza verdiği dilekçede, � Hastanesi'nde anjiyo olmak için beklerken kalp krizi geçirdiğini, SSK'lı olduklarını bildikleri halde koroner by-pass cerrahisi için ayrıca SSK'dan sevk istediklerini, sevk belgeleri getirildiğinde de 'hastanızı 1 ay sonra getirin, para yatırırsanız hemen ameliyat yaparız' dediklerini ve senetler imzalandıktan sonra ancak ameliyat edildiğini bildirerek hastane yönetiminden şikayette bulunması üzerine yapılan inceleme sonucunda; hastanın ameliyat endikasyonunun yerinde olduğu, yapılan müdahalenin gecikmeksizin ve uygun yöntemle yapıldığı anlaşılmış, hastanın şikayet konusunun hastane yönetimine iletilmesi üzerine gelen cevabi yazıda iddiaların kabul edilmediği görülmüştür. Meslek odası olarak yetki ve görev alanı içinde yer alan mesleki uygulamada, var olan kayıtlar temelinde, bir kusur olmadığı; şikayetin temeli olan SSK ile anlaşmanın var olmasına rağmen hasta yakınlarından ameliyat karşılığı bedel alınması konusu ise SSK ile hastane arasındaki ilişki kapsamında olduğu ve bu konuda talebin SSK ve/veya hukuk mahkemelerine yönlendirilmesi gerektiği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Özel � Polikliniği'ne ait el ilanı örnekleri ve poliklinik sorumlu hekimi Dr. � tarafından yapılan açıklama değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı, asgari ücret ihlali yapıldığı ve ticari bir ürünün tanıtımına aracı olunduğu iddiasıyla Dr. � hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

6. Odamıza Dr. � tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-805 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, bilirkişi görüşünde de ifade edildiği üzere, Laryngoscope isimli dergide yayınlanan çalışmanın, SMR operasyonları sonrasında burun içine konan tampon ve dikişlerin karşılaştırılması yapılmakta iken Dr. �'ın tezinde ise sadece dikiş üzerine bir araştırma yapıldığı; yani aynı çalışmaya başka bir kriter ilave edilerek çalışmaya devam edildiği ve bu çalışmanın Dr. � tarafından yayınlandığı görülmekle intihal iddiasının kabul edilmediği, iki çalışma arasında var olan benzerlik ve devamlılık nedeniyle ilk çalışmaya ve çalışmada yer alanlara yer verilmemesinin hekimler arası ilişkinin bilimsel-etik ve dayanışmacı bir nitelikte olması beklentisine uymamakla birlikte suç oluşturan bir fiil olmadığı sonucuna varılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve Dr. �'e ait muayenehaneye ait tabelanın İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olduğu iddiasıyla Dr. � hakkında oluşturulan HUB-615 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, yapılan uyarı sonucu Dr. �'in tabelasını mevzuata uygun hale getirdiği anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmazsına,

8. Odamıza � tarafından yapılan başvuruda, , bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı, ayrıca muayenehanesinde eşi Prof. Dr. �'ın hasta kabul ettiği ve hastalarına Dr. �'a ait serbest hekimlik makbuzu düzenlediği iddiası üzerine Dr. � ve Prof. Dr. � hakkında oluşturulan HUB/G-943 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 28.06.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup üyelik kayıtlarında gerekli düzenlemelerin yapıldığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza Tekirdağ Tabip Odası tarafından yapılan başvuruda, İstanbul Tabip Odası'na üye olmasına rağmen Tekirdağ Bölgesi'nde bulunan � San ve Tic. A.Ş.'de işyeri hekimliği yaptığının belirlendiğinin ifade edilmesi üzerine Dr. � hakkında oluşturulan HUB-631 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, Dr. � hakkında, usulsüz işyeri hekimliği yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Mustafa SÜLKÜ'nün görevlendirilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!