Ağustos Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 9613

 

02.08.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.İlhami Kovanlıkaya, Dr.Alper Kebudi, Dr.Nurettin Nezih Anolay, Dr.Fatih Eren, Dr.Kubilay Yavuz Ece, Dr.Uğur Aydın, Dr.Ercan Tutal, Dr.Mustafa Turan, Dr.Hakan Karaçay, Dr.Umut Akgün, Dr.Şaban Selçuk Dinçer, Dr.Mehmet Şeker, Dr.Hüseyin Çelebi, Dr.Sinem Evsine, Dr.Mustafa Berber, Dr.Emel Bayar, Dr.Hüseyin Gültekin, Dr.Osman Şahin, Dr.Sinem Kanar, Dr.Emre Çenesiz, Dr.Hasan Basri İzgi, Dr.Mahmut Mustafa Mustafa, Dr.Kaya Murat Toköz, DR.Fikret Yeşiloğlu, Dr.Leyla Çelik, Dr.Ömer Faruk Akıncı, Dr.Defne Dilek, Dr.Korkut Korkmaz, Dr.Hasan Nazik, Dr.Zühtü Tanıl Kocagöz, Dr.Fatih Çeşme, Dr.Bahar Anayurdu, Dr.Üzeyir Tolga Şahandar, Dr.İsmail Ayder Gülten, Dr.Yasemin Uluyurt, Dr.Sabahat Çakmak, Dr.Muhammet Beyazal, Dr.Zeynep Canan Yeşiloğlu, Dr.Süheyla Ekemen Gültekin, Dr.Betül Işık, Dr.Hatice Sermet, Dr.İrem Yitmen, Dr.Yeşim Temiz, Dr.Cemil İzgi, Dr.Ayşe Sesin Kocagöz, Dr.Selçuk Bilgi, Dr.Seçil Totan, Dr.Nilüfer Yazgan, Dr.Sibel Poçan, Dr.Bekir Kervan, Dr.Tülay Günenç'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Emin Ceylan'ın istifa talebinin kabulüne

3. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 1999 yılı Haziran ayı içerisinde ... isimli hastaya, iki kaş arası ve burun-ağız arasındaki gülümseme çizgilerindeki kırışıklıkların ortadan kaldırılması amacı ile Dr. ... tarafından "dolgu maddesi" enjekte edildiği, bu işlem sonucunda yüzde meydana gelen çeşitli reaksiyonlar Dr. ... tarafından yapılan müdahaleler ile ortadan kaldırılamadığı ve rahatsızlığın, bir daha iyileşmesi ve cerrahi olarak müdahale edilmesi kesinlikle mümkün olmayan, yüzü ve vücudu üzerinde uygulanan işlemler nedeniyle kanser riski taşıyan kronik bir hastalık durumuna dönüştüğü iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-899 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. ... hakkında, ...'e uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Doç. Dr. Coşkun YORULMAZ'ın görevlendirilmesine

4. Dr.Coşkun Çizgici'ye As Plastik ve Ambalaj San. için, Dr.Senekerim Bengi'ye Ziylan Ayakkabı San. Tic. A.Ş. İspo Malz. San. Tic.A.Ş. , M.Yalçın Kaykılı (OSB) için, Dr.Zeynep Erim Kural'a Baskı Devre San. Tic.Ltd.Şti. ve Baskı Devre PCB San. Tic. Ltd. Şti (OSB) için, Dr. Birsen Çavuşoğlu Oral'a Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Finans Finansal Kiralama A.Ş. , Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. / OSB için, Dr. İbrahim Ethem Menekşe'ye Tavaslı Basın Yayın Ve Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Aydın Tiryaki'ye Çelik Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Nuriye Sevinç'e Güneş Sigorta A.Ş. - Genel Müdürlük için, Dr. Seval Alkoy'a Wyeth İlaçları A.Ş. için, Dr.Hüsamettin Küçük'e Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. için, Dr.Oktay Öztürk'e Has Spor İplik San. ve Tic. A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği yetkisi verilmesine,

5. Sağlık Ocaklarında çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde Savcılık ve Ağır Ceza Mahkemeleri bünyesinde çalıştırılmalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmasına

6. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ... Merkezi'nin cephesine asılı "Gözünüze Gözümüz Gibi Bakıyoruz" başlıklı tabela değerlendirilmiş, ilgili tabelanın reklam amaçlı ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olduğu iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, -(HUB/R-669)

7. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, ... Hospitals Bahçelievler Hastanesi'nin ön cephesinde bulunan tabelalar değerlendirilmiş, ilgili tabelaların İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırılık ihtiva etmesi nedeniyle hastane başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, -(HUB/R-670)

8. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel ... Hastanesi'nin duvarına asılı afiş değerlendirilmiş, asılan afiş ile Tabela Yönetmeliği'ne aykırı davranıldığı, reklam amaçlı yanıltıcı bilgi verildiği ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, -(HUB/R-671)

9. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan Özel ... Hastanesi'ne ait, "Hayata Özgür Bakın" başlıklı ilanlar değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, -(HUB/R-672)

10. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan bilboardlarda yer alan Özel ... Hastanesi'ne ait "Hayatı Görerek Yaşayın" başlıklı ilanlar değerlendirilmiş, ilgili ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastanı başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, -(HUB/R-673)

11. 28.05.2004 tarihli Hürriyet Gazetesi ekinde yer alan Özel ... Hastanesi'ne ait ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 9. maddeleri ile 1219 sayılı yasanın 24. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Özel ... ve ... Hastaneleri sorumlu hekimleri Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-590 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 02.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel ... Tıp Merkezi'ne ait, "Hayalde Kalmasın - En İyisi Bize Gelin" ve "Sağlıklı Bir Toplum İçin Haydi Check-Up'a" başlıklı tabelalar değerlendirilmiş, ilgili tabelalarda İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'nin ihlal edildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

13. Odamıza Tekirdağ Tabip Odası tarafından gönderilen yazıda, Veliköy Sanayi Bölgesi Özer Metal A.Ş Çerkezköy - Tekirdağ adresinde işyeri hekimliği yaptığı ancak, İstanbul Tabip Odası üyesi olduğu ve kendisine İstanbul ili sınırları içinde bulunan Özer Metal A.Ş. için yetki verildiği nedeniyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-888 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, usulsüz işyeri hekimliği yaptığı gerekçesiyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. Nazmi ALGAN'ın görevlendirilmesine,

14. Odamıza Kocaeli Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, Hacı Halil Mah. Nalbant Sok. Göçeoğlu İşhanı K:2 - Gebze - İZMİT ve Bağdat Cad. No:146/1 Şefika Hanım Apt. Maltepe - İstanbul adreslerinde muayenehanesi olduğu nedeniyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-625 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 02.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

15. Özel ... Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan başvuruda üzerine, tanıtım amacıyla Arapça ve İngilizce broşür, dergi yayınlanması konusunda, kullanılacak tanıtım araçlarında, mevzuatta belirtilen, sağlık alanına yönelik tanıtım kurallarına uygunluk taşıması koşuluyla yabancı dilde tanıtım yapılabileceğinin bildirilmesine karar verilmiştir.

 

16.08.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Serkan Baydar, Dr.Aysel Gözkonan, Dr.Zülfükar Gördü, Dr.Beylem Tuna, Dr.Umut Şimşek, Dr.Uğur Harputluoğlu, Dr.Burçin İncili, Dr.Ayşin Ağrıtmış, Dr.Nilay Şahin, Dr.Burçak Ekinci, Dr.Sami Sökücü, Dr.Mehmen Faruk Eren, Dr.Güler Türkeş Ateş, Dr.Altay Kartal, Dr.Nalan Turan, Dr.Evrim Şirin, Dr.Davut Yasmin, Dr.Fuat Bir, Dr.Ersin Özen, Dr.Metin Yanık, Dr.Gürkan Odabaşıoğlu, Dr.Oya Yüksel, Dr.Mustafa Tunçalp Oran, Dr.Hikmet Aloğlu, Dr.Sait Öztürk, Dr.Ali Fırat, Dr.Mine Erten Okumuş, Dr.Atilla Kırcelli, Dr.Yasemin Ercan Gündemir, Dr.İlhan Cihat Gökçe, Dr.Yasemin Gökdemir, Dr.Gülhiz Karataş, Dr.Esra Sönmez Duman, Dr.Ahmet Altun, Dr.Ayhan Başoğlu, Dr.Yücel Sever, Dr.Alp Hepsev, Dr.Devrim Mert, Dr.Gülizar Yeşilkaya Ersoy, Dr.Mustafa Kemal Ersoy, Dr.Çiğdem Önsiper, Dr.Muazzez Özçelik, Dr.Ali Utku Öz, Dr.İnci Öz, Dr.Meltem Vural'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Fikret Özbakır'ın istifa talebinin kabulüne,

3. Dr. Erkal Ziylan'a Kızılay Eminönü Şube Başkanlığı için, Dr. Simin Kormaz'a Mapa Mobilya Ve Aksesuar Paz.A.Ş. (İkea) için, Dr. Tülin Orhan'a Telas Lastik San. ve Tic.A.Ş. için, Dr. Cüneyt Orhan Ünalan'a Susa Turizm İnş.Nakl.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Coşkun Kadakal'a Dolfin Dış Tic.Ve Giyim San.Ltd.Şti. için, Dr. Nejat Işık'a Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. - Doğan Dış Tic.Ve Müm.A.Ş. - D-Yapı İnş.San.Ve Tic.A.Ş. - Milta Turizm İşl.A.Ş. - Adilbey Holding A.Ş. / OSB için, Dr. Murat Aktimur'a Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. - Borusan Lojistik Dağ.Depolama Taş.Ve Tic.A.Ş. - Nwg Servis Hiz.Tic.A.Ş. için, Dr. Salim Kalaycı'ya Öztop Konfeksiyon Ürn.San.Ve Tic.İth.İhr.A.Ş. - Be-Ma Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. (1) - Be-Ma Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. (2)/OSB için, Dr. Rıza Darende'ye Ekşioğlu İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Kocamanoğlu Elektrik İnş.Taah.Proje Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Engin İzolasyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Erko Mühendislik Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Tunç Yapı Mermer Granit İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Mimak İnşaat Ve Makine San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Lamda Proje İnşaat Tesisat Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Beş-Can İnşaat Taah.Tic.Ve San.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Damlapen Taah.Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - A4 Granit Mermer İnş.Ve Malz.Paz.Dış Tic.A.Ş. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) - Çamoğlu Yatırım İnş.Tic.Ltd.Şti. (Fatih Spor Kompleksi İnşaatı) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan internet sayfasında yer alan haberde Akciğer Kanseri ile Mücadele Haftası dolayısıyla 17 Kasım 2003 tarihinde Özel Amerikan Hastanesi tarafından ücretsiz akciğer kanseri taraması yapıldığı belirtilmiş, Odamızın, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ile yaptığı yazışmalarda ise adı geçen Başkanlığa yönelik herhangi bir izin başvurunun olmadığı ve akciğer kanseri taramalarının, Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı'nın Ulusal Kanser Kontrol hedefleri içerisinde yer almadığı ifade edilmesi üzerine hastane başhekimi Dr. Teoman DAL hakkında oluşturulan HUB/R-559 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve konuya yönelik etkinliklerin ilgili kurumlarla koordineli yürütülmesine özen gösterilmesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5. Odamıza yaptığınız ilgi başvurunuzda, ... isimli hastanın 28.12.2004 tarihinde ... Vakfı'na geldiği, Dr. ... tarafından ekokardiografi odasına alınarak soyunmasının istendiği, soyunduktan sonra odanın penceresi açık bir şekilde çok uzun süren özel telefon konuşması boyunca 73 yaşındaki hastanın penceresi açık odada çıplak bekletildiği, konuşma bittiğinde ise aynı konuda bir başka telefon görüşmesi yaptığı ve hastayı o durumda bekletmeye devam ettiği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-885 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, hasta hakları konusunda duyarlılığımızı her daim canlı tutma zorunluluğu konusunda, Dr. ...'ın uyarılması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Beyazıt ve Çevresi Esnafları Derneği'nin başvurusu üzerine bölgedeki küçük imalat yerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından düzenlenmesine yardımcı olunması için ortak bir çalışma yürütülmesine, bu konuda ilgili derneğin bir çalışma programı çıkartarak Yönetim Kurulu'na sunması halinde kendilerine yardımcı olunmasına karar verilmiştir.

23.08.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Emir Rakip, Dr.Engin Bilge Özgürhan, Dr.Hande Aygün, Dr.Nevin Terzioğlu, Dr.Neslihan Çiçek Deniz, Dr.Ayten Güner, Dr.Önder Şeref, Dr.Bayram Bağırtan, Dr.Tuğrul Kihtir, Dr.Süalp Palabıyık, Dr.Atilla Aslan, Dr.Nurgül Keser, Dr.Aylin Göksoy Saral, Dr.Tunay Şentürk'ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Hüsamettin Küçük'e Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. (Bayrampaşa) - Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. (Beyoğlu) - Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. (Harem) - Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. (Kadıköy) - Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. (Üsküdar) / OSB için, DR. Bahattin Deliceo'ya Art İnşaat Dekorasyon San.Ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr. Bekir Erzengin'e Top-Kar Spor İnşaat Otomotiv Medikal Ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,
3. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 20.11.2004 tarihinde ... Araştırma Merkezi'nden sevkle gelen ... isimli hastanın Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. ... tarafından yapılan müdahalede tıbbi hata yapıldığı, hasta yakınlarının hastaya ait tıbbi kayıtları istemelerine rağmen verilmediği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-868 sayılı inceleme dosyası hakkında Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında vermiş olduğu karara ... tarafından yapılan itiraz başvurusu ile birlikte dosya değerlendirilmek için Onur Kurulu'na sevk edilmiş ve Onur Kurulu'nun 01.08.2005 tarihli toplantısında görüşülen dosya, olayın soruşturularak tamamlanması istemi ile Yönetim Kurulu'na iade edilmiştir.
Bunun üzerine, Yönetim Kurulumuz 23.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili olarak, Dr. ... hakkında, Özel ... Hastanesi'nde kaldığı süre içinde tedavisini üstlendiği ...'nın tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaparak hastanın sağlığının bozulmasına yol açmak, Dr. ... hakkında, istendiği halde hasta ...'ya ait hasta dosyalarını hasta yakınlarına vermeyerek hasta haklarını ihlal etmek iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

4. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... hakkında 12.07.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi'ne başvuran ...'e uyguladığı safra kesesi ameliyatında tıbbi hata yaptığı, Dr. ... hakkında takibi ve tedavisinin daha üst merkezlerde yapılması zorunlu olmasına rağmen hastayı sevk etmeyerek kendi kurumunda tedavi etmeye çalıştığı iddiasıyla oluşturulan HUB-616 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 23.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

5. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Adli Tıp Kurumu'nun ... için verdiği raporun gerçekle bağdaşmadığını düşünerek, ...'nin hastalığının değerlendirilmesini talep etmeleri üzerine konu incelenmiş; ...'nin 25.01.2002 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış, dosya içeriğinde yer alan tıbbi bilgi ve bilgilerden vefat etmiş olan ...'nin sağlık durumunun tereddüde yer bırakmayacak biçimde saptanmasının Odamız çalışmaları kapsamında görünmediği; gerçekle bağdaşmadığı iddiasında bulunulan Adli Tıp Kurumu'nun raporu konusunda varolan belge ve bilgiler ile istem dikkate alındığında, görüş belirtmenin meslek odası olarak tabip odasının yetki ve görev alanı dışında olduğu değerlendirmesi yapılarak durum başvuru sahiplerine bildirilmiştir.
Başvuru sahiplerinin konunun daha ayrıntılı irdelenerek tekrar değerlendirilmesi istemi içeren başvuruları ile dosya 23.08.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, konunun soruşturularak aydınlatılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. Muhammet CAN'ın görevlendirilmesine,

6. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan Özel ... Hastanesi'ne ait, "Hayata Özgür Bakın" başlıklı ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-672 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 23.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.

7. 21.04.2004 tarihinde Oda Başkanlığımıza ... tarafından yapılan yazılı başvuruda;
Dr. ... tarafından kendisine küretaj yapıldığı, ancak bir süre sonra küretaj işleminin gebeliğini sonlandırmadığını öğrendiğini ve Dr. ...'nın asistan olduğunu iddia etmesi üzerine Oda Başkanlığı, Dr. ... hakkında soruşturma açmış (HUB-573) ve fezleke düzenletilmiştir.
Düzenlenen fezleke, Dr. ...'nın savunması ve tıbbi belgeler ile konuyla ilgili alınan bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde;
" Dr. ...'nın uygulama yaptığı sırada asistan olduğu ve bu nedenle çalıştığı kurum tarafından cezalandırıldığının anlaşılması ile aynı nedenle meslek odası tarafından ikinci olarak ceza verilmesinin doğru olmayacağı
" Sözü edilen işlemi eğitim almış pratisyen hekimlerin ve kadın doğum u zmanlarının yapmaya yetkili olduğu, Dr. ...'nın uzmanlığının 4. yılında işlemi yaptığı dikkate alındığında bilgi ve beceri olarak bu işlemi yapmaya tıbbi anlamda yeterli olduğu
" Gebeliğin tümüyle sonlanmamasının bir komplikasyon olarak görüldüğü, hastanın kontrol randevusuna gelmediği, bun nedenle Dr. ...'nın suçlanamayacağı
Sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. ...'ın 03.03.2001 tarihinde Oda Başkanlığımıza verdiği dilekçede, ... Hastanesi'nde tedavisi yapılan annesi ...'ın gayrimüslim olduğunun anlaşılması üzerine gerektiği gibi tedavi ve takibinin yapılmadığını ve bu nedenle vefat ettiğini bildirerek sorumlu olarak düşündüğü Dr. ... hakkında şikayetini dile getirmesi üzerine konu incelemeye alınmış; tıbbi belgeler, Dr. ...'ın açıklamaları ve konu ile ilgili SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün inceleme sonucu (Dosyanın gecikme nedeni SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün inceleme dosyasının beklenmesidir.) birlikte değerlendirildiğinde;
" ...'ın tedavisinde tıbbi bir hata ve ihmalin, özen eksikliğinin olmadığı,
" Tedavide dinsel nedene bağlı olarak bir tutum alındığının somut kanıtlarına ulaşılamadığı, gereken tetkiklerin ve tedavilerin yapıldığı, takip amaçlı kontrollerin yapıldığı
" Şahsın vefat nedeninin "kafa travmasından kaynaklanan subdural hematom" olduğu, buna yönelik tedavilerin sonuç vermemesi nedeniyle ölümün vuku bulduğu anlaşılarak, ...'ın tedavisinde yer alan Dr. ...'a isnat edilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuruda, 03.12.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi'ne gelerek Dr. ... tarafından muayene edilen ...'in sağ el 2. parmağında kitle olduğu söylenerek lokal anestezi ile kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasına karar verilerek, 10.12.2004 tarihinde hastanın ameliyata alındığını, ancak ameliyat sonrasında kitlenin durduğunu fark eden hastanın durumu Dr. ...'ye aktarması üzerine, "siz elinde sinir sıkışması olan hasta değil misiniz ?" diye sorduğu, olumsuz yanıt alması üzerine hastayı rızası alınmadan ve hiçbir tetkik yapılmadan genel anestezi ile kitlenin alınması için ikinci ameliyata aldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-881 sayılı inceleme değerlendirilmiş, hastaya gerekli özeni göstermeyerek yanlış ameliyat yaptığı, onayını almadan genel anestezi altında ameliyat yaptığı iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

10. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan tutanakta, Dr. ...'nun Ahmet Adnan Saygun Cad. ..... Beşiktaş adresinde serbest hekimlik yaptığına ilişkin bilginin verilmesi üzerine oluşturulan HUB-255 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 05.04.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 1219 sayılı yasaya aykırı olarak bildirimsiz hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-255 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 23.08.2005 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.

 

31.08.2005 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Emir Rakip, Dr.Engin Bilge Özgürhan, Dr.Hande Aygün, Dr.Nevin Terzioğlu, Dr.Neslihan Çiçek Deniz, Dr.Ayten Güner, Dr.Önder Şeref, Dr.Bayram Bağırtan, Dr.Tuğrul Kihtir, Dr.Süalp Palabıyık, Dr.Atilla Aslan, Dr.Nurgül Keser, Dr.Aylin Göksoy Saral, Dr.Tunay Şentürk'ün üyelik başvurularının kabulüne,

1. Dr.Ayşegül Funda Çelik, Dr.Levent Akçay, Dr.Elif Berberoğlu, Dr.Ertuğrul Savaş Nuhoğlu, Dr.Sevdinaz Rasimoğlu, Dr.Halil İbrahim Uzunlar, Dr.Adem Uçar, Dr.Oğuz Küçükdeveci, Dr.Müge Alkuru, Dr.Ömer Faruk Öge, Dr.Yasin Mersin, Dr.Derya Bayırlı Turan, Dr.Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım, Dr.Nurdan Kılıç, Dr.Murat Uğurtan Bektaş, Dr.Sezgin Sarıkaya, Dr.Mehmet Anıl Süzer, Dr.Çiğdem Malkoç, Dr.Nimet Pınar Yılmazbaş, Dr.Yeşim Tekin, Dr.Arzu Karaman Koç, Dr.Selma Çelik, Dr.Banu Altoparlak, Dr.Uzay Görmüş'ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Hüseyin Çayır'a Yüksel Toplu Yemek Üretim İnş.Tur.Tem.San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Çeşni Gıda İnş.Tur.Tem.Ve Güv.Sis.San.Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Kürşat Atlı'ya Esko Itriyat San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Sevilay Pasinlioğlu'na Adria Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. B.Sermet Türkekul'a Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. (Genel Müdürlük) için, Dr. B.Sermet Türkekul'a Garanti Sigorta A.Ş. (Genel Müdürlük) için, Dr. Haluk Kardaş'a Frimpeks Makine San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. - Koray Yapı End.Ve Tic.A.Ş.(İstanbul Zen Şantiyesi) - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Ve Tic.Ltd.Şti. (Selenyum Country Projesi) - 3a Laminasyon Amb.Ve Baskılı Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. - Koray Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (İstanbul Bis Projesi) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Fatih Karataş'ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe geren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 38. maddesi gereğince oluşturulan Cerrahi Müdahale Birimlerine ilişkin Teknik Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak, Odamız Hekimlik Uygulamaları Bürosu'ndan Dr.İlhan Doğan görevlendirilmektedir. Ancak adı geçenin izin, mazaret hastalık hali gibi durumlarında hizmetin aksamaması için 27611 numaralı üyemiz Dr.Tevfik Çakmakçı'nın yedek üye olarak görevlendirilmesine, durumun kendisine, çalıştığı kuruma ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

5. Dr.Uğur Öztürk Çıkrıkçıoğlu, Dr.Ayla Balcı'nın sağlık sorunları nedeniyle mesleğini icra edememesinden dolayı birikmiş aidat borçlarının silinmesine,

6. Odamıza yaptığınız ilgi başvurunuz ekinde yer alan ve 09.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi Kelebek ekinde yayınlanan ... Lazer Merkezi'ne ait ilanın tanıtım kurallarına aykırılık içerdiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-663 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş; yayınlanan ilanda yer alan yazılı metinin mevzuata uygun olarak kaleme alındığı, ancak duyurularda yer alan yazılı metin dışı resim, fotoğraf vb.nin etik olarak doğru bulunmadığı görülmekle beraber, savunma yazısında ... Güzellik Merkez Sorumlu Hekimi Dr. ...'ın "bu günden itibaren yayınlanacak reklamlarımızın�. Tanıtım kuralları çerçevesinde hazırlanacağı�" ifadesi uygun bulunmuş, tanıtım kuralları konusunda hassasiyet gösterilmesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-947 sayılı inceleme dosyası ve Dr. ... tarafından 25.02.2005 tarihli başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-894 sayılı inceleme dosyası ilgisi nedeniyle birleştirilerek değerlendirilmiş ve karşılıklı yapılan suçlamalarla ilgili cevabi yazılarda her iki doktorun da, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ettikleri görülmüştür. 'Mühür' konusunun idari sürecinde olduğu, bu sonuca göre tekrar değerlendirme yapılabileceği; hekimliğe yakışmayan davranış niteliğindeki suçlamalar ile ilgili yeni kanıtlar ileri sürmeleri durumunda dosyanın tekrar değerlendirileceği hatırlatması yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; ... isimli hastanın 15.08.2002 tarihinde ... Tıp Fakültesi Acil Dahiliye biriminde vefatı ile sonlanan süreçte; tıbbi müdahalede yetersiz kalındığı, gerekli ilginin gösterilmediği, özensiz davranıldığı, hekim-hasta ve hasta yakını ilişkisinde etik davranılmadığı iddiaları ile oluşturulan HUB-G-649 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 21.09.2004 tarihli toplantısında olup, karara ... tarafından yapılan itiraz başvurusu neticesinde dosya değerlendirilerek karar şikayetçiye tebliğ edilmiş Onur Kurulu'na sevk edilmiş, Onur Kurulu'nun 30.05.2005 tarihinde verdiği karar ile "eksik soruşturma" tespit ederek, dosya Yönetim Kurulu'na iade edilmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu, dosyada görülen eksikliği gidermeye yönelik olarak 31.08.2004 tarihli toplantısında dosyayı yeniden gündemine almış ve Dr. ... hakkında hastaya gerekli özeni göstermediği, acil durumdaki bir hastaya yönelik görevini gereği gibi yapmayarak tedavisinin yapılabileceği merkeze geç ulaşmasına neden olduğu, Dr. ... ve Dr. ... hakkında hastaya gereken özeni göstermediği tedavisinde gecikmede bulunduğu ve hasta yakınına kaba ve sert davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına re'sen Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar vermiştir.


Bu HABERİ Paylaş!