Meslek örgütümüz ve hekim bağımsızlığı tehdit altında!


  • Hekim Sözü Ekim-Aralık 2022
  • 223

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutsak!

Yazın rehavetinin atlatıldığı sonbahar her tür aktivitenin yükseldiği, hızlandığı bir dönemdir. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu olarak biz de büyük bir şevkle bu dönemde sizlerle hastanelerde, Tabip odamızda veya farklı ortamlarda eğitim, kültürel faaliyet, eğlence gibi çeşitli yollarla buluşmalar yapmayı hedefledik. Çünkü yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı en önemli desteğimiz yine dostluğumuz, bir arada ve yan yana durma azmimiz. Hiçbir güç bizleri birliğimizden, dayanışmamızdan alıkoymamalıdır.

Bu dönemde gündemimize düşen iki olay dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Birincisi 6 Ekim tarihinde yayınlanan ve muayenehane hekimlerine getirilen kısıtlamalarla ilgiliydi. Bu yönetmelikle muayenehane hekimlerine özel hastanelerde yaptıkları girişimsel işlem ve ameliyatlar için hem sözleşme zorunluluğu hem de kadro kısıtlaması getiriliyordu. Sorun yalnızca bugün muayenehanesi olan hekimleri değil gelecek nesil hekimleri de bağlıyordu. Hekimlerin mesleklerini bağımsız yapabilmesinin önüne engeller koyuyor, hekimleri kamu hastanelerinde insani olmayan koşullar altında çalışmak ve özel hastanelerde güvencesiz çalışma seçenekleri arasına hapsetmeyi amaçlıyordu.

İTO Özel Hekimlik Komisyonu’nun çalışmalarıyla bu kabul edilemez durum basın açıklamaları, Uzmanlık Dernekleri ile toplantılar yoluyla kamuoyuna duyuruldu. Duyurulmaya da devam edecek ve 8 Ocak tarihinde bir mitingle meydanlara taşınacak.
27 Ekim tarihinde ise Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yurt dışında olduğu dönemde bir medya kuruluşuna uzmanlık alanına yönelik bir soruya verdiği yanıt nedeniyle düzeysiz bir şov eşliğinde tutuklandı. Ardından TTB ve diğer meslek birliklerine yönelik yoğun bir tehdit, saldırı kampanyası başlatıldı. İsminin değişmesi, yöneticilerinin görevden alınması için kanun teklifi gündeme geldi.

İTO bu süreçte TTB’nin yanında olmak ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın özgürlüğünü savunmak üzere elinden geleni yapmayı görev saydı. Tutuklamanın ardından meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek durumu kamuoyu ile paylaştı. TTB Merkez Konseyi ile birlikte duruşma sürecinde yapılması gerekenler için aktif katkıda bulundu.

TTB ve İTO tarih boyunca iyi hekimlik değerlerini savunmaktan gelen gücüyle her tür baskı, tehdit ve saldırıdan yüzünün, gömleğinin akıyla çıkmıştır, bu dönemden de güçlenerek çıkacaktır.

İTO böylesi tehditlere rağmen temsilcileri, üyeleri, aktivistleri ile yeni yılı ve yaşamı umutla kucaklamak için bir araya geliyor. Tüm meslektaşlarına umut dolu bir yeni yıl diliyor.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!