Türk Tabipleri Birliği Kazanımlarımız


  • Hekim Sözü Ekim-Aralık 2022
  • 285

“TTB hekimler için ne yapıyor?”, “Mücadele ediyoruz da ne kazanıyoruz?” sorularını merak edenler için TTB’nin mücadelesinden ve kazanımlarından kesitler sunan, emekle ve özenle hazırlanmış bir çalışma. Tabip odalarından edinebilir ya da TTB’nin web sitesinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik meslek ve uygulamaları alanındaki evrensel değerlerin işlevselliğinin ülkemizde de sağlanabilmesinin temel güvencesi olmuştur. Yanı sıra, meslektaşlarının bilgi, teknoloji ve toplumsal alanda yaşanan değişimler karşında hekimlik değerlerine ve hasta yararına uygun tutum alabilmelerini, toplum ve birey sağlığı için doğru olanı yapabilmelerini sağlayabilmek için yoğun çaba göstermektedir. Söz konusu faaliyetler, kurulduğu günden bu yana seçili organlarında, kol ve komisyonlarında görev alan bütün hekimlerin gönüllülük esasıyla ve büyük bir özveriyle çalışmaları sonucunda sağlanmaktadır.
Türk Tabipleri Birliği, 69 yıllık tarihinin çok büyük bir bölümünde, hekimleri, birlikte çalıştıkları sağlık meslek grupları ile içinde yaşadıkları toplumun üyelerini bir bütün olarak görmüş ve kendi sağlık, refah ve mutluluğunun ancak tümünün sağlık, mutluluk ve refahıyla birlikte sağlanabileceği bilimsel ve tarihsel gerçeğinin savunucusu olmuştur. Bu nedenle, esas olarak, 12 Eylül asker darbesi sonrası hükümetler ile AKP hükümetleri döneminde amaç, üyelik ve organlara seçilme gibi temel konularda yedi ayrı düzenleme ile 6023 sayılı kuruluş yasasında başlangıçta tanımlanan amaç, kapsam ve faaliyetleri daraltılmaya çalışılmıştır. Türk Tabipleri Birliği’nin organlarında görev alan hekimler söz konusu kısıtlılık ve baskılara rağmen, hiçbir taviz vermeden doğruları savunmaya ve uygulamaya devam ediyor.
Elinizdeki bu çalışma, söz konusu tarihsel süreçte sağlanan kazanımlarımızı hepimizin anımsamasını sağlayabilmek ve ortak bir bilgiye dönüştürebilmek amacıyla, koşullar nedeniyle, hak ettiğinden çok daha kısa bir sürede yürütülen arşiv çalışmasıyla hazırlandı. Bununla birlikte, hekimlik meslek uygulamaları ve değerleri ile özlük hakları, çalışma şartları, gelirleri, sağlık emekçileri-ekip üyeleri arasındaki ilişkilerden sağlık hakkına ve toplumun sağlığına kadar doğrudan ve geri dönüşümü güç zararlar vereceği Türk Tabipleri Birliği kadroları tarafından sürecin en başında öngörülmüş olan ‘sağlık reformu-sağlıkta dönüşüm programı’na ve en uzun soluklu mücadelemize özel bir yer verildi. Yanı sıra, önlenebilir bir hastalık olmasına karşın, tüm dünyanın son iki yıldır hemen her şeyini belirlediği saptamasında bulunmamızın yanlış olmayacağını düşündüğümüz COVID-19 pandemisiyle mücadele için başta Sağlık Bakanlığı ve iktidara yönelik uyarılar ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler de tarihsel bir kronoloji ile paylaşıldı.
Sağlıklı bir toplum ve dünyada yaşayabilmemiz ve hekimlerin de hak ettiği çalışma koşullarında olabilmesi için eşitlik, özgürlük, barış ile ulaşılabilir, nitelikli, kamusal ve parasız sağlık hizmetinin hepimiz için sağlanabildiği yarınlar dileğiyle.

Türk Tabipleri Birliği ve Kazanımlarımız
Sayfa sayısı: 96
Türk Tabipleri Birliği Yayınları
Mart 2022


Bu İÇERİĞİ Paylaş!