Yayın Kurulu’ndan


  • Hekim Sözü Ekim-Aralık 2022
  • 242

Bugünlerde “Giderlerse gitsinler…TTB kapatılsın, adı değiştirilsin, yöneticileri tutuklansın” çağrıları havada uçuşuyor. Hiçbir ucuz siyasi çizginin arka bahçesi olmamış 70 yıllık TTB birikimi, bugün başkanı ve merkez konseyi ile yargılanıyor. TTB’nin de, başkanının da söylemleri elbetteki eleştirilebilir. Ancak bu eleştiriler sadece mesleki değerler ve temel haklara dayandırılabilirse anlamlıdır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, adli tıp alanında sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da saygınlığı tartışmasız bir akademisyen. Dolayısıyla bugün yargılanan bilimsel bilgiyi hiçbir siyasi hesap peşinde olmadan şeffaf bir biçimde toplumla paylaşan, toplumsal olandan yana kamusal çıkarlarımız doğrultusunda sağlık politikalarını savunanlar, piyasalaştırılmış sağlık ortamında şiddet ve mobinge karşı mücadele edenler, hekimlerin emeğini ve haklarını savunanlardır. Hakikatin peşinde koşanları, toplumun sağlığını gözetenleri, doğaya ve tüm canlılara sahip çıkanları kamuoyu çok iyi bilmektedir.
Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen Hekim Sözü Yayın Kurulu olarak, meslektaşlarımıza, sağlıklı, mutlu bir yıl diler, 2022 yılının son sayısı olan dergimizin bu sayısını biraz tanıtmak isteriz.
Odamızdan başlığı altında; Muayenehane hekimlerine özel hastane kısıtlaması getiren yönetmelik ile ilgili güncel haberleri, Şebnem hocamızın davası ve Merkez Konsey üyelerine yönelik yürütülen soruşturma haberleri bulacaksınız. Hazır genel seçimler için düğmeye basılmışken, biz de dosya olarak; “AKP’li yıllarda sağlık” ı konu edindik. Bu kapsamda, TTB’nin emektarı ve alanlardaki simgelerinden Dr. Osman Öztürk’le röportajımızı göreceksiniz. 20 yıllık dönemi ondan daha iyi özetleyebilmek gerçekten zor. Dr. Selma Okkaoğlu, pratisyen hekimlik alanında yaşanan değişimleri ele aldı. Dr. Turan Karakaş, aile hekimliği ile nelerin değiştiğini yazdı. Dr. Levent Uygur’un işyeri hekimliği ile ilgili kaleme aldığı yazı ise konunun çok derinlikli bir özeti niteliğinde. Prof. Dr. Rukiye Eker mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini çok güzel ve çarpıcı örneklerle derlemiş. Dr. Betül Kaygusuz da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınmasını, dönüşümünü ve tarihsel mirasın yok sayılmasını çok çarpıcı bir biçimde kaleme almış.
Hukuk sayfamızda muayenehane hekimlerine çalışma kısıtlaması getiren yeni yönetmelik ile ilgili açtığımız davanın ayrıntılarını bulacaksınız. Kadın başlığı altında, Dr. Süheyla Ağkoç’un, sağlık politikaları cinsellik ve üreme sağlığını nasıl etkiliyor yazısı var. Özel hekimlik başlığı altında, Dr. Hasan Oğan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlıktan niye vazgeçemeyeceğimizi anlattı.
Kültür-sanat başlığında, TTB yayınlarından; Türk Tabipleri Birliği ve Kazanımlarımız adlı kitabı sizinle paylaştık. Ayrıca Yasemin Demirci, Emin Alper’in “Kurak Günler” filmini tanıtıyor olacak.
Şebnem hocamızın haksız yere ceza alması ve özgürlüğünden bir süreliğine mahsur kalması bizleri üzmüş olsa da, tahliye haberi ile bir bayram sevinci yaşadık. Dileriz ki 2023 her anlamda ülkemize böyle bir bayram sevinci getirir.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!