Serbest Meslek Hakkımızı Ve Hastalarımızın Hekim Seçme Hakkını Polis Ablukasına Rağmen Savunduk Beyaz Önlüklerimizi Bakan Koca’nın Hastanesine Bıraktık


  • Hekim Sözü Ekim-Aralık 2022
  • 163

İstanbul Tabip Odası olarak mesleki bağımsızlığımızı, serbest meslek hakkımızı ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü savunmak amacıyla Bağcılar Medipol Mega Hastanesi önünde yapacağımız basın açıklaması, polis tarafından hastanenin tüm yollarının kesilmesine ve hastanenin abluka altına alınmasına neden oldu.

Hekimler 6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliğine karşı haklarının ortadan kalkacağını, hastalarının hekim seçme özgürlüğünün yok olacağını dile getireceklerdi. Aylardır hekimlerin ve hastalarımızın bu konudaki sözünü duymayan, dinlemek istemeyen Sağlık Bakanı’na hekimler, bu kez doğrudan Medipol Mega Bağcılar Hastanesi önünden seslenmek istedi.
Basın açıklaması öncesi hastane önünde polis tarafından hekimlerin toplanmasına izin verilmedi. Bunun yanı sıra Oda Başkanımız Dr. Nergis Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyelerimizin bulunduğu aracın yolu yine polis tarafından kesilerek, hastaneye ulaşması engellendi.
Tüm engellemelere rağmen hastane bahçesine ulaşan İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, polis kontrolü altında kısa bir konuşma yaparak hekimlerin sadece serbest meslek hakkını savunması nedeniyle yapılan baskıları dile getirdi.
Demokratik olmayan bu yöntemleri kabul etmeyeceğimizi vurguladı. Anayasal bir hak olan basın açıklamasının Kaymakamlık yasağı ve polis kuşatması nedeniyle yapılma koşullarının ne yazık ki ortadan kaldırıldığını belirtti. Hastane ortamında herhangi istenmeyen bir olaya neden olmamak adına, demokratik hakkımız olan basın açıklamasının İstanbul Tabip Odası’nda yapılacağını duyurdu.
Diğer yönetim kurulu üyelerinin polis ablukası nedeniyle Odaya ulaşamaması üzerine, aynı gün Saat 14.00’de İTO’nda yapılan basın açıklamasında İstanbul Tabip Odası Eski Başkanı Dr. Pınar Saip, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Hasan Oğan yer aldılar.
Açılışı yapan Dr. Pınar Saip, gün içinde yaşananları özetleyerek bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir fayda gözetmediğini, her kesimden hekimin ve hastaların geleceği açısından iptalinin önemine vurgu yaparak basın açıklaması metnini okuması için sözü Dr. Hasan Oğan’a verdi ve basın açıklaması okundu.
Basın açıklamasının sonunda Sağlık Bakanı’nın aynı gün konuyla ilgili tweet atmak suretiyle pazarlık taleplerinin kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilerek yönetmeliğin acilen geri çekilmesi talep edildi.
Mesleki bağımsızlık ve serbest meslek hakkının hiçbir zaman pazarlık unsuru olmadığı ve olmayacağı ifade edildi. Tek bir hekimin dahi muayenehanesinin kapanmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, hekimlerin seslerini daha da gür duyurmak için 8 Ocak 2023 Pazar günü İstanbul’da tüm hekimlerin, tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin, TTB ve diğer sağlık meslek örgütlerinin katılımıyla kitlesel bir eylem yapılacağının duyurusu yapıldı.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!