Medipol Yönetmeliği’ne Karşı Büyük Hekim Buluşması Kadıköy’de Gerçekleştirdi


  • Hekim Sözü Ekim-Aralık 2022
  • 107

Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; hekimlerin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığını gasp eden, aynı zamanda hastaların özgürce hekimini seçme hakkını da ortadan kaldıran 6 Ekim ve 7 Ocak tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliğine karşı hekimler bu kez de Kadıköy İskele Meydanı’ndaydı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ev sahipliğinde Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun da (TTB-UDEK) çağrısıyla 8 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda, beyaz önlükleri ve siyah atkılarıyla Büyük Hekim Buluşması gerçekleşti.
“Tüm hekimlerin mesleki bağımsızlığını, serbest meslek hakkımızı, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü, tıp öğrencilerinin ve tıp mesleğini seçecek olan gelecek nesillerin mesleki bağımsızlığına sahip çıkmak ve sesimizi duymayanlara/ duymak istemeyenlere her şeye rağmen burada ve bu topraklarda hekimlik yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha bildirmek için BEYAZ ÖNLÜKLERİMİZLE VE SİYAH ATKILARIMIZLA buradayız” diyen hekimler, Bakan Fahrettin Koca’yı da protesto etti.
Eyleme Türk Tabipleri Birliği, farklı illerden tabip odaları temsilcileri ve 68 ayrı Uzmanlık Derneği’nden hekimler ve asistan hekimler katıldı.
Eylemin açılış konuşmasını yapan İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat “6 Ekim Yönetmeliği ile serbest meslek hakkımıza yapılan saldırı dün yayınlanan 7 Ocak Yönetmeliği ile devam etmektedir ve sorunlarımız çözülmemiştir. Mesleki bağımsızlığımızdan ve serbest meslek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz, eylemlerimize devam edeceğiz.” dedi.
Ortak basın açıklamasını İTO Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Güray Kılıç okudu.
Kılıç’ın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de değişikliklerin sorunu çözmediğini söyledi ve şöyle devam etti:
“Koca gibi bir Sağlık Bakanı dünyada yoktur.
Çünkü Bakan özel hastane zinciri sahibi olup aynı zamanda Sağlık Bakanı ve aynı zamanda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulunda olan dünyadaki tek örnektir. Bir taraftan özel hastane patronu olup özel hastanelerin kar etmesi için çalışırken bir taraftan kamu hizmeti veren hastaneleri kamu-özel ortaklığı altında özele dönüştürmeye çalışmaktadır. Bir taraftan kendi özel hastanesinde bir hasta aynı gün ve en az yarım saat muayene olurken diğer taraftan bakanlığa bağlı hastanelerde hasta vatandaş aylar sonraya 5 dakika muayene olmak için zor randevu almaktadır. Bir taraftan kamudan ayrılan 13 bin hekime 6-7 bin kadro açmakla övünürken diğer taraftan özel hastaneler ve tıp merkezleri arasında hekim kadrolarını milyonlarca liraya satışa koyan bir borsa oluşturmuştur. Bir taraftan kamuda bile hastalar istediği hekimi seçme hakkına sahiptir derken, diğer taraftan hastaların özel muayenesi olan hekime muayene olmasının önünü kesmek için her şeyi yapmıştır. Bir taraftan kamuyu çökertmek için kamu-özel ortaklığı ve özel hastanelere tüm kapıları açarken, diğer taraftan yüzyıllardan beri devam eden hekimlerin serbest meslek hakkını gasp ederek, hekimlerin mesleki bağımsızlık haklarını ellerinden alarak onları özel hastane patronlarına ucuz emek gücü veya kamuya dönmelerini zorlamaktadır.”
Serbest Hekimlik Mesleği Uygulama Hakkını Ortadan Kaldıran Medipol Yasasını Kabul Edilemez buluyoruz diyen Dr. Ökten konuşmasını, “Bu yönetmelik değişikliğinin hiçbir bilimsel ve akılcı gerekçesi yoktur. Herhangi bir kamu yararı da içermemektedir. Hekimlerin serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığı ellerinden alınamaz. Hekim emeği, özel sağlık sermayesine peşkeş çekilemez.
Hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleği uygulanamaz hale getiren bu düzenlemeye Muayenehanelere darbe indiren yönetmelik geri alınıncaya kadar meslek örgütü olarak her türlü demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.” sözleriyle bitirdi.
Ökten’in ardından söz alan TTB MK ve aynı zamanda Özel Hekimlik Kolu üyesi Dr. Nursel Şahin de TTB olarak tabip odalarımızla, uzmanlık derneklerimizle ve bireysel olarak dava açan hekimlerimize destek veren odalarımızla birlikte hem hukuki mücadeleyi hem de alanlarda mücadeleyi sürdüreceklerini sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
Katılımcı kurumlardan Muayenehaneler Derneği adına Dr. Selçuk Söylemez ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği adına Dr. Ömer Buhşem söz alarak serbest meslek hakkını gasp eden ve hekimlerin mesleki bağımsızlık haklarını ellerinden alan Yönetmelik geri çekilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini, birleşerek, dayanışmayla kazanacaklarını dile getirdiler.
CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin’in de destek verdiği eylem İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Nergis Erdoğan’ın “Bugün büyük bir dayanışma örneği verdik. Burada bulunan herkese İstanbul Tabip Odası adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan gurur duyuyorum, duymalıyız. Çünkü örgütlü, kararlı, gücünü apaydınlık nitelikli gücünden alan bir meslek mensubuyuz.
Böylesine birlikte, örgütlü ve dik durduğumuz sürece hiçbir güç bağımsız çalışma hakkımızı kısıtlamaya cesaret edemeyecektir.
Bu inanç ve güvenle hepinize saygılarımı sunuyorum.” sözleriyle son buldu.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!