Hekimlerle birlikte hekimler için çalışmaya devam ediyoruz!


  • Hekim Sözü Temmuz-Aralık 2023
  • 48

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla ilgili 7 Aralık 2023, Perşembe günü İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Ana Girişi önünde basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla hastane önünde toplanan sendikalar, emek-meslek örgütleri, hekimler ve sağlık çalışanları mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Eylemde konuşan İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç TTB Merkez Konseyi’nin tarihinde ilk kez “amaç dışı faaliyet” adı altında görevden alındığını söyledi. “Mahkemenin kararını bugün bunu en yüksek perdeden protesto etmek için buradayız” diyen Dr. Oruç sözü İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan’a bıraktı. Dr. Nergis Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“30 Kasım’da TTB Merkez Konseyi görevden alındı. İki gün önce bir TV programında fikrimi sorduklarında samimiyetle ‘ülkemizde hukukun zerresi kalmışsa takipsizlik kararı verilmesini bekliyorum’ demiştim. Ve durum bize gösterdi ki evet ülkemizde hukukun zerresi ne yazık ki kalmamış. 1980 anayasasını değiştirdiklerini, sözde demokratik yaptıklarını söyleyenler ne yazık ki bugün hukuku 12 Eylül anayasasının çok daha gerisine götürmüş durumdalar. Çünkü bu yapılan Türkiye tarihinde hekimlere yönelik en önemli saldırılardan bir tanesi ve son derece antidemokratik. Mesele 1980 anayasasına, 6023 sayılı yasaya 1980 darbesi sonrasında bir madde konmasıyla başlıyor. Amaç dışı faaliyet gösterdiği takdirde TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınabileceğine dair bir madde bu. Ama amaç dışılık kesinlikle belirlenmemiş ve ne olduğu hala da belli değil. ‘Amaç dışı faaliyet’ dediğiniz nedir? Pandemi döneminde en bilimsel verileri halka sunarak halkın sağlığını korumak mıdır? Nöbetlere karşı asistan hekimleri savunmak mıdır? Usulsüz ve yetersiz açılan tıp fakültelerine karşı çıkmak mıdır? Emekli hekimlerin maaşlarından, performans sistemine kadar hekimlerin çalışma koşullarını bozan, onların özlük haklarını engelleyen düzenlemelere karşı mücadele etmek midir? Bilinmelidir ki bugün ülkede yüzlerce TTB Merkez Konseyi vardır. Hepimiz TTB Merkez Konseyiyiz, hepimiz bu görevin başındayız.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve DİSK Dev Sağlık-İş temsilcilerinin de söz aldığı eylemde basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru okudu. Basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerle birlikte hekimler için çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!