Haziran Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 6933

 

03 Haziran 2008 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Hekimlerin Sağlık Bakanlığı’nın “Tam Gün” Yasa Taslağı hakkında görüş bildirebileceği, bilgileneceği “Referandum”a dair hazırlıklar.

2- TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın değerlendirilmesi.

3- Odamızın bilgi işlem personeli ihtiyacına ilişkin değerlendirme.

4- Büro Emekçileri Sendikası’nın İstanbul Vergi Dairesi Hizmet Binası’nda çalışanların yaşadığı sağlık sorunlarına dair talep yazısı.

5- Tekne gezisi / piknik organizasyonu.

6- Dr. Meral Ocak’ın başvurusu. (Belediyelerde yürütülen işyeri hekimliğinde karşılaşılan sorunlar hk.)
7- Odamızın jeneratör ihtiyacı.

KARARLAR:

1- Dr. İlhan Cem Sungur, Dr. Hüseyin Başçiftci, Dr. Ülkü Duraksoy, Dr. Birsen Pınar Yıldız, Dr. İlker Kayı, Dr. Faruk Kaya, Dr. Zinnet Hut, Dr. Serkan Karahan, Dr. Ezgi Tuna Erdoğan, Dr. Seyhan Özcan, Dr. Gülçin Yegen, Dr. Mehmet Vedat Atay, Dr. Mine Kaymakcı, Dr. Tunç Tunçer, Dr. Ali Çay, Dr. Behram Kaya, Dr. Siyami Çelik Ve  Dr. İsmail Kocairi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Aydın Korkmaz’ın ve Dr. Selçuk Aytaç’ın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Reyhan Poturoğlu’na Kor Metal San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ayben Kalyacıoğlu’na Yıldırım Gemi İnşa San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ayben Kalaycıoğlu’na İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San.ve Tic.A.Ş.(1) - İstanbul Denizcilik Gemi - İnşa San.ve Tic.A.Ş.(2) - İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San.ve Tic.A.Ş.(3) – İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San.ve Tic.A.Ş.(4) / OSB için, Dr. İbrahim Murat Tanır’a Sema Eğitim Öğretim İşl.ve Sağ.Hiz.A.Ş. (Sema Hastanesi) – Kaynak Gıda İçecek ve Tem.Malz.San.Tic.ve Paz.Ltd.Şti. (Özel Sema Hastanesi) / OSB için,  Dr. Korhan Kömüksu’ya Akdöner Et Paz.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Vildan Selvi’ye Borusan Telekom ve İletişim Hiz.A.Ş. için, Dr. Derya Bay’a Naci Selimoğlu Deniz İşletmeciliği ve Tic.A.Ş. - Özdemir Gemi İnşa ve Montaj San. - Sarı Kadir Denizcilik San.Tic.Ltd.Şti. - Bağ Denizcilik İnş.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti. - Tuanna Gemi İnşa Onarım – Yeliz Kıran - Yücetaş Gemicilik – Engin Yücetaş  - Vona Denizcilik Gemi İnşa Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti. - Sadakat Gemi İnş.Teks.Tur.İnş.Taah.Tic.San.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri ekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, kendisi hakkında Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’ne vermiş olduğu dilekçede Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 37. maddesi ( Madde 37 - Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve mânevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili anlaşmazlıklarını, evvelâ kendi aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde mensup oldukları tabip odalarına haber vermelidirler.) ve 38. Maddesi’nin ( Madde 38 - Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarını zemmedemiyeceği gibi onları küçük düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz.
Tabip ve diş tabibi, her hangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını korur.) ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1030 / G-1674)

5- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine,  ……….. isimli hasta yakınına karşı hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1017-(G-1500) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru görüşülmüş ve Özel …….. Hastanesi Başhekimi Dr. ……. hakkında, …….. isimli hastanın mahremiyetine karşı saygı göstermemek iddiasıyla soruşturma açılmasına HUB-1031 / B-245),

7- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş ve …….. isimli hastayı muayene etmeden rapor düzenlemek iddiasıyla Dr ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1032 / B-243)

8- Odamıza Balıkesir Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……… hakkında meslektaşını zemmetmek iddiasının soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına (HUB-1033 / G-1671),

9- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine ……… isimli hastanın gebelik takibinde tıbbi ihmal/hata yapmak ve  tıbbi kayıtları tutmamak iddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-936-(G-1485) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve bilimsel olmayan yöntemlerle tıbbi işlemler yapmak iddialarıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1027 / G-1673),

11- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ……. Hastanesi Başhekimi Dr. ……… hakkında “hastanın hastalığına ve kişiliğine saygı göstermemek” iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1034 / B-251),

12- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, …….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1035 / G-1307),

13- Tam Gün Yasa Tasarısı'na karşı TTB eliyle ülke çapında yürütülen çalışmaların ve referandumun ilimizde de etkin bir şekilde örgütlenmesi için çalışılmasına, bu doğrultuda:

a) 5 Haziran 2008 Perşembe günü İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir basın açıklaması yapılmasına, basın açıklamasının duyurusunun tüm üyelere e-posta ve SMS gönderimi yoluyla ve internet sitemiz aracılığıyla yapılmasına,

b) Referandum sürecinde kullanılacak TTB imzalı afiş, oy pusulası ve broşürlerin ihtiyacı karşılamak doğrultusunda çoğaltılmasına, (500 adet afiş, 10'ar bin adet broşür ve oy pusulası)

c) Üyelerimizin referanduma, internet sitemiz aracılığıyla, e-posta, faks gönderimiyle ve hastanelere kurulacak oy sandıkları eliyle katılabilmeleri yönünde çalışma yapılmasına,

d) Yönetim Kurulu üyelerinin konuyla ilgili ön hazırlık ve toplantı yapmak amacıyla bölgelerinde hastane ziyaretleri gerçekleştirmesine,
 
14- TTB seçimli kongresiyle ilgili olarak duyuru ve katılım çağrısının başta delegeler olmak üzere üyelerimize yapılmasına,
 
15- 7 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek Asistan Hekimlik Kurultayı'nın duyurusunun ve katılım çağrısının tüm asistan hekimlere yapılmasına,
 
16- 21 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Köyü'nde üyelerimiz ve ailelerinin katılacağı bir piknik düzenlenmesine,
 
17- Odamıza bilgi işlem konusunda uzman, teknik altyapıdan ve internet sitemizin güncellenmesi gibi konulardan sorumlu olacak bir personel alınmasına,
 
18- Odamıza jeneratör alınmasına, alınacak jeneratörün modeli ve kapasitesinin belirlenmesinde Dr. Hasan Oğan'ın görevlendirilmesine,

19- Dr. Akif Akalın’ın Yönetim Kurulu Danışmanı olarak istihdam edilmesine karar verilmiştir.


10 Haziran 2008 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na yönelik referandum çalışması.

2- Odamızın görsel medya takibine dair çalışma.

3- “Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimine Dair Sözleşme”ye dair eğitici başvuruları.

4- Tuzla Tersaneleri’ndeki ölümlü işçi kazalarına karşı Limter-İş’in çağrısıyla 16 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek grev.

5- Devlet Denetleme Kurulu’nca ve TTB eliyle istenen bilgiler.

6- Dr. Musa Sarıtepe’nin başvurusu. (Dr. Mehmet Bakar hakkında soruşturma açılması istemi hk.)

7- Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Paneli.

KARARLAR:

1- Dr. Hüseyin Cahit Yalçın, Dr. Ferhat Erenler, Dr. Mehmet Yamak, Dr. Ayben Yentek, Dr. Derin Çağlar, Dr. Yaşar Türk, Dr. Muhammed Bayram, Dr. Selami Doğan, Dr. Muhammet Selman Söğüt, Dr. Sümeyye Turhan, Dr. Hüseyin Anul, Dr. Murat İmal, Dr. Aslı Oğuz, Dr. Ozan Onur Balkanay, Dr. Mustafa Birinci, Dr. İsmail Cem Çıtlak, Dr. Celalettin Yüksel, Dr. Hüseyin Aras, Dr. Hasan Fehmi Tektaş, Dr. Fatma Bayramoğlu, Dr. İsa Çevrük, Dr. Enver Dağlar Ve Dr. Meltem Yavuz’un üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Sema Bozkurt’ un istifasının kabulüne,

3- Dr. Servet Çolak’a Akbaba Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. – Sefa Teks.Turizm San.ve Tic.Ltd.Şti. – Merve Tekstil/Emine Akbaba – OSB için, Dr. Hasan Cacına’ya Özel Yalova Merkez Sağlık Hiz.San.ve Tic.A.Ş. (Özel Atakent Hastanesi) için, Dr. Erdinç Ünal’a MTCTR Memorex Telekomunikasyon San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Esat Çilcan’a İDA Mobilya San.ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Haluk Kardaş’a Frimpeks Makine San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. – Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Meşepark Evleri Projesi) – Neo Yapı Arazi Geliştirme İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. – Terra Yapı Üretim Merkezi San.ve Tic.A.Ş. – Ofton İnşaat Turizm Yat.San.Tic.A.Ş. – Saban Uluslararası İnş.Yat. San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri ekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza ……… ve ……… vekili Av. ……… ve Av ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….’a yönelik cerrahi girişimin preop, perop ve postop aşamalarında tıbbi hata/ihmal yapıldığı iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. …….’ni görevlendirilmesine (HUB-1036 /G-1143),

5- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……..’nın 13.04.2007 tarihli dilekçesi ile Kocaeli Tabip Odası ve yöneticileri hakkında hukuksuz davrandıklarını iddia ederek kötü ithamlar içeren ifadeler kullanmak ve Dr. …….’i yalancılıkla suçlayıp hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……..’nın görevlendirilmesine

6- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……….’nın 13.04.2007 tarihli dilekçesi ile Kocaeli Tabip Odası ve yöneticileri hakkında hukuksuz davrandıklarını iddia ederek kötü ithamlar içeren ifadeler kullanmak ve Dr. ……….i yalancılıkla suçlayıp hakaret ederek hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. …….. ve Dr. ……..’ın görevlendirilmesine (HUB-1037 / G-1682)

7- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine,  …….. isimli hastayı yeterli tetkik ve muayeneyi yapmadan operasyona alarak tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1039 / G-1681)

8- Odamıza Av. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine,  …….. isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1040 / G-1679)

9- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Özel ….. Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/B-261 sayılı dosya değerlendirilmiş, patolojinin semptomatik hale gelebileceği nedeniyle fizik tedavi önerildiği, konsültasyon ve tetkik ücreti alınmadığı, ücretsiz fizik tedavi önerisinin, kişinin Ankara’da ikamet etmesi nedeniyle kabul edilmediği, dolayısıyla hastanenin önerisinin hasta tarafından reddedildiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/G-1609 sayılı dosya görüşülmüş hastaya bir zarar gelmediği ve acil hasta olmadığı göz önünde tutularak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11- Odamıza ……. tarafından yapılan  ….Tıp Merkezi’ne ait tanıtım kartı ve adı geçen merkezin internet ortamında hasta yönlendirici tanıtım ve asgari ücret ihlali yapıldığı iddialarıyla Özel ……. Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. …….hakkında oluşturulan HUB/R-767 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/B-227 sayılı dosya görüşülmüş, olay günü ambulans şoförü olan ……..’ın tanıklığında, yaşanan tatsız olayda hekime atfedilecek suç unsuru olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ……..’ye ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-256 sayılı dosya değerlendirilmiş söz konusu sorunda tek başına kişilerin sorumlu olmadığı, organizasyon bozukluğunun etkisinin olduğu, ölüme sebebiyet veren durumun gecikme olmadığı, yaşanan durumun Dekanlığa bildirilmiş olduğu, gerekli önlem ve düzenlemelin yapılmasının istendiği anlaşılmış olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14- Odamıza SGK Başkanlığı SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen) Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmet Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine Özel …….. Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/G-1583 sayılı dosya görüşülmüş hastaya bir zarar gelmediği göz önüne alınarak, hastane başhekimliğinden benzer durumların ortaya çıkmaması için daha hassas davranılması hususunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr…….. hakkında oluşturulan HUB-977-(B-192) sayılı dosya değerlendirilmiş şikayetçinin yatış işlemlerinin sehven yapıldığı, ücretinin kendisine iade edildiği ve ibranamesinin de gönderildiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru üzerine, Vatan Gazetesi’nde yayınlanan Özel …….. Hastanesi’ne ait ilanda tanıtım  kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB/R-780 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17- Odamıza iletilen, Özel …….. Tıp Merkezi’ne ait “1200 YTL yerine 375 YTL+KDV Chekc-Up Kampanyası” başlıklı ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/R-783 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta ………’ın acil olarak Özel …….. Hastanesi’ne getirilmesine rağmen vezneye para yatırılmadan müdahalede bulunulmayarak acil hastaya müdahalenin geciktirilmesine neden olunduğu iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……… ve  hastaya geç müdahale etmek ve sevk işlemlerinde gerekli önlemleri almayarak hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-1006-(G-1587) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19- Odamıza ……. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan ……. isimli hastaya Neurofeedback yöntemi ile tedavi planlayarak, bilimselliği kanıtlanmamış yöntemle tedavi uyguladığı iddiasıyla Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1041 / G-1505)

20- Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, …….. isimli hastaya hatalı rapor düzenleyerek tıbbi hata/ihmal yaptığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1024-(G-1633) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21- Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1494 sayılı dosya değerlendirilmiş Dr. …….’nin verdiği cihazın kişinin istediği cihaz benzeri sistem olduğu, bu yöntemi uygulayabilmek için görme ve refraksiyon muayenelerinin yapılması gerektiği, belli bir kapora ödemesi istendiği ancak Dr. …..’ın ödeme yapmadığı ayrıca , Spot Medikal isimli tıbbi cihaz ithali yapan şirketin de ortağı olduğu bildirilmiş, herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22- Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1615 sayılı dosya değerlendirilmiş, Dr. …… tarafından yapılan açıklamada, acil hastalar dışında; reçetenin ibraz edilemediği, hizmet bedeline itiraz edildiği, müracaat eden kişinin reşit olmadığı, tedavi önerisinin reddedildiği durumlarda hizmet verilemediği bildirilmiş, dosyada herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden işlemden kaldırılmasına,

23- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1009-(G-1550)  sayılı dosya değerlendirilmiş, yalan beyan veya hatalı tedavi olmadığı, kişilerin tedavi sürecinde sabırsız davrandıkları, ödenen ücretin kişilere iade edildiği , ibraname ve feragatnamenin ekte olduğu anlaşıldığından, herhangi bir suç tespit edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

24- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-858 sayılı dosya görüşülmüş, 28.12.2004 tarihinde USG tetkikinde ölü fetus olarak saptanan fetusun doğurtulması için Cytotec (Misoptrostol-Prostaglandin E1) indüksiyonu başlandığı, bu uygulamanın düşük yaptırmak için bilinen ve uygulanan bir yöntem olduğu, 29.12.2004 tarihinde düşük olayı gerçekleşmediği için fetusun operasyonla alınmasına karar verildiği, operasyon esnasında uterusun  rüptüre olduğu, fetusun batın boşluğunda olduğu, uterus etrafından retroperitoneal yaygın hematom tespit edilmesi üzerine hastanın iki taraflı overleri (adneksleri) ve rahminin alındığı, bu yöntemin cerrahin inisiyatifinde olduğu, burada hastanın hayatının söz konusu olduğu, operasyon esnasında acil durumda hasta ve yakınlarından onay alınmama gerekçelerinin yerinde olduğu, Dr. ……….’nın takip ve tedavisinde ve operasyonda tıbbi bir hata olmadığı görüş ve sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1592 sayılı dosya görüşülmüş, acil olmayan hastanın bekletilmesiyle hastanın bir zarar görmediği anlaşılarak hekim-hasta-hasta yakını iletişiminde daha hassas olunması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26- Odamıza …….. tarafından yapılan  başvuru üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-1630 sayılı dosya görüşülmüş, hekim ile hasta arasında yaşanan tatsız olay nedeniyle hukuksal sürecin başlatılacağı bildirilmiş, hastaya herhangi bir zarar gelmediği göz önüne alınarak, hekim-hasta iletişiminde daha hassas davranılması gerektiği hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27- Odamıza ……. tarafında yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1388 sayılı dosya görüşülmüş, QEEG’nin teşhiste yardımcı bir yöntem olduğu, dosyada yer alan faturadan da görüldüğü gibi alınan ücretin verilen hizmet karşılığı olduğu, teşhis ve tedavinin tamamlanamamasının sorumluluğunun hastanın ülkeden ayrılmak zorunda olması olduğu, kusurun doktorda olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28- Odamıza Zonguldak Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1608 sayılı dosya görüşülmüş, hastaya herhangi bir zararın gelmemesi göz önüne alınarak, raporlama aşamasında daha dikkatli olunması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-976-(B-196) sayılı dosya görüşülmüş herhangi bir suç unsuru tespit edilemediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30- Odamıza SGK Başkanlığı SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü (Devredilen) Fatih Özel Sağlık Kuruluşları Hizmeti Birimi tarafından yapılan başvuru üzerine, ….. isimli hastaya 29.11.2007 tarihinde Kolelitiasis + Koledokolitiasis tanısı ile sadece Kolesistektomi yapıp koledok eksplorasyonu yapmayarak tıbbi ihmal/hatada bulunmak iddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1042 / G-1620)

31- Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine …….. Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında 
1- İdari konumunuzu kullanarak “24 saat içinde çekilmeyen USG’ler hizmet alımı yapılan ……… firmasına yönlendirilecektir.” emrini yayınlayarak  ve bu yolla meslektaşlarının bağımsız mesleki uygulamalarına yasal olmayan-tıp dışı zorlamalar ile müdahale ederek etik ihlalde bulunmak,
2- 18.02.2008 tarih ve B.104.İSM.4340027 sayılı emir ile Kamu kurumundan özel sağlık kuruluşuna hasta yönlendirmek,
3- 19.02.2008 tarihinde Başhekimlik odasına gelen meslektaşlarınıza, odada bulunan diğer şahısların önünde hakaretamiz ifadeler kullanarak “odadan defolup gitmelerini” söyleyerek meslektaşınızı zemmetmek,
4- İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca bildirilen toplantı duyurusuna, idari yetkilerinizi kullanarak ve Oda yöneticilerini haksız ve mesnetsiz bir şekilde suçlayarak, kastı aşan bir üslup ve tutum ile hakaretamiz ifadeler kullanarak karşı çıkmak yolu ile Oda organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engelleyici davranışta bulunmak,
İddialarıyla oluşturulan HUB-1016 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

32- Odamıza ……..RCİ tarafından yapılan başvuru üzerine, ……. isimli hastaya yönelik müdahalede tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-972 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

33- TTB Genel Kuruluna delegelerin ve katılmak isteyen konukların yol ve konaklama organizasyonu konusunda ön çalışma yapılmasına, yapılacak bu çalışmanın ardından Ankara'ya gidişin organize edilmesine,
 
34- 16 Haziran 2008 günü Tuzla Tersanelerinde yaşanan ölümlü iş kazalarına dikkat çekmek için gerçekleştirilecek bir günlük eylemin desteklenmesine, TTB'nin konuyla ilgili basın açıklamasının internet sitemize konmasına,
 
35- Hekimevi projesi kapsamında görüşmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'dan randevu alınmasına,
 
36- Hastanelerde sağlık çalışanlarından alınan yemek parasına ilişkin olarak hukuk büromuzca çalışma yapılmasına, söz konusu uygulamanın hangi kriterler gözetilerek ve hangi usulle yapıldığına dair bilgilendirme talebinin bir dilekçeyle somutlanarak meslektaşlarımızla paylaşılmasına,
 
37- Görsel Medya takibi konusunda TTB'den bilgi alınmasına, TTB'nin benzer bir çalışma yapıyor olması halinde işbirliğine gidilmesine,

38- Sağlık alanında artış gösteren; Sağlık çalışanlarına ve hekimlere dönük şiddetin farklı boyutlarıyla ele alınacağı ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir panelin 21 Haziran 2008 Cumartesi günü Odamızda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


17 Haziran 2008 TARİHLİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEMİ:

1- “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na yönelik referandum çalışmasının sonuçlarının toplanması ve referandum sonuçlarının duyurulacağı basın açıklaması. (21 Haziran Cmrt., 12.30, Galatasaray Lisesi Önü)

2- Dr. Cengiz Ersezen’in başvurusu. (Yeni tabela yönetmeliği hakkında).

3- Dr. Reşit Kükürt’ün hukuki destek başvurusu. (Özel Dal Merkezi ve Poliklinik açma sürecinde karşılaşılan zorluklar hk.)

4- Dr. Nusret Erdoğan’ın başvurusu. (Patoloji laboratuarlarında tıbbi atık konusunda yasal düzenlemeler).

KARARLAR:

1- Dr. Yavuz Enç, Dr. Süleyman Alıcı, Dr. İlhami İnalpolat, Dr. Zeki Eryılmaz, Dr. Ayşegül Kantarcı, Dr. Murat Kalemoğlu, Dr. Mutlu Dalar, Dr. Hamit Ahmet Kabuli, Dr. Funda Koçdoğan, Dr. Ahmet Koçdoğan, Dr. İlhan İlker Avcı, Dr. Mustafa Oğuzhan Mumcuoğlu, Dr. Ceyda Mumcuoğlu, Dr. Selen Sezginsoy, Dr. Zeynep Karancı, Dr. Selma Başkaya Ve Dr. Murat İsmailoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. İmdat Uzunömeroğlu’na Konyalı Lokantacılık Ltd.Şti. için, Dr. Fethi Yüksel’e Ar-İş Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Aykut Postoğlu’na Yapı Merkezi İnş.ve San.A.Ş. (Merkez) – Yapı Merkezi İnş.ve San.A.Ş.(Edip 212 AVM Şantiyesi) – Yapı Merkezi İnş.ve San.A.Ş. (Arkeon Evleri Şantiyesi)  - Yapı Holding A.Ş. – Yapı konut A.Ş. – Yapı Prefabrikasyon A.Ş. – Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen Suç Duyurusu Raporu üzerine Dr. ……. ve Dr. ……… hakkında, görev yaptığı kamu hastanesinde tam gün çalıştığı dönemde bildirimsiz serbest çalışma yaptıkları ve döner sermayeden ek ödeme alarak haksız kazanç sağladıkları iddialarıyla, Dr. ………  hakkında da, mesul müdürü olduğu özel hastanede kayıt dışı hekim çalıştırmak, izinsiz olarak ameliyata girmelerini sağlamak yoluyla haksız çıkar sağlamak iddialarıyla oluşturulana fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB-966 /G-1545),

4- Kısa adıyla “Tam Gün” Yasa Tasarısı’na yönelik olarak hekimlerin eğilimini ortaya çıkartmak için TTB eliyle yürütülen referandumun İstanbul bazındaki sonuçlarını toplamak için çalışma yapılmasına, yine referandumun sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için 21 Haziran 2008 Cumartesi günü gerçekleştirilecek basın açıklamasının duyurusunun tüm üyelerimize yapılmasına,

5- Sağlık kurumlarında çalışanlardan yemek parası alınmasına dair Maliye Bakanlığı Tebliği’nin farklı birimlerde ne şekilde uygulandığını açığa çıkartmak için temsilcilerimizden bilgi alınması yönünde çalışma yapılmasına,

6- İstanbul Tabip Odası’nın işlevi, işleyişinin anlatıldığı, üyelere dönük bir broşür hazırlanmasına,

7- Tıp fakültelerine yeni kayıt olacak öğrencilere verilecek hekim önlüğü, kalem vb. materyal konusunda ön hazırlık yapılmasına, firmalardan teklif alınmasına,

8- Tabela yönetmeliğine dair, Kadıköy Belediyesi’ne açılmış olan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkması sebebiyle Dr. Cengiz Ersezen’in başvurusunun geçerliliğini yitirdiğine, hekimin söz konusu süreçle ilgili bilgilenirilmesine,

9- Dr. Reşit Kükürt’e yapmış olduğu başvuruyla ilgili olarak, halihazırda özel hastaneler Yönetmeliği’ne yönelik bir dava açıldığından, yönetmeliğin ayrı hükümlerine yönelik Odamız eliyle dava açılmasının gerekli olmadığına, hekime söz konusu davayla ilgili bilgilendirme yapılmasına,

10- Dr. Nusret Erdoğan’ın başvurusuyla ilgili olarak; Türk Patoloji Derneği’nden konuyla ilgili olarak istenmiş olan görüşün hekime iletilmesine,

11- İtiraz Komisyon Toplantılarına dair SGK Bölge Müdürlüğü’ne bir yazı gönderilmesine, toplantılara konu olan dosyaların özetlerinin 15 gün önceden Odamıza iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir

24 HAZİRAN 2008 YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Okmeydanı Hastanesi’nde “Kurumu zarara uğratmak” gerekçesiyle hekimlere yönelik cezalar.
3- T.C. kimlik numaralarının güncellenmesi çalışması.
4- Klinik şef ve şef yardımcısı atamalarında yaşanan son gelişmeler.

KARARLAR:
1- Dr. Serkan Burç Deşer, Dr. Şahin Aslan, Dr. Tülin Erdem, Dr. Türker Ahmet Hasan Şahiner, Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, Dr. Müge Çelebi Gereli, Dr. Ülkü Kaya, Dr. Rezan Aksoy, Dr. Serap Zengin, Dr. Mehmet Uğur Turhan, Dr. Barış Akıncılar, Dr. Olgaç Bezen, Dr. Nail Derelioğlu, Dr. Cihan Kutlu, Dr. Necdet Filizkaya, Dr. Tunç Erdil, Dr. Mahmut Levent Özer, Dr. Kürşad Öz Ve Dr. Ali Daştan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Ayşe Gül Balkal’ın istifasının kabulüne,
 
3- Dr. Erkan Kapaklı’ya Termapol Tekstil Reklamcılık San.Tic.Ltd.Şti. (Pendik-1) - Termapol Tekstil Reklamcılık San.Tic.Ltd.Şti. (Pendik-2) - Termapol Tekstil Reklamcılık San.Tic.Ltd.Şti. (Maltepe-1) - Termapol Tekstil Reklamcılık San.Tic.Ltd.Şti. (Maltepe-2) / OSB için, Dr. Seyhan Ördekçi’ye TEM Sağlık Hiz.A.Ş. (Özel TEM Hospital) için, Dr. Züleyha Ayvaz’a Barco Tekstil Gıda Turizm ve İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Meliha Doğru’ya Güröz Teknik ve Sosyal Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. – Özşahinler İnşaat Nakliyat Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Günay Ateş Evren’e Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Odamıza 1. Bölge İstanbul Ecza Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …… hakkında, gerçeği aykırı reçete düzenlemek, haksız kazanç sağlamak, hasta yönlendirmek ve aracı kullanmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. …’nın görevlendirilmesine (HUB-1043 / G-1698),

5- Sınavsız şef ve şef yardımcısı atamalarına ilişkin tepki ve görüşleri kamuoyuna iletmek üzere 25 Haziran 2008 günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplantısı gerçekleştirilmesine,

6- TC kimlik numarası eksik olan üyelere ilişkin Odamız yayınlarında (dergi ve internet) bilgi güncellemesi duyurusu yapılmasına, ilgili resmi kurumlara bilgi paylaşımı yönünde başvuru yapılmasına,

7- Sağlık kurumlarında hizmetlerin faturalandırılması sürecine ilişkin soruşturma ve incelemelerin hekimleri mağdur eder tarzda yürütüldüğüne, bilgi eksikliğinden kaynaklı kimi eksik işlemler sebebiyle mağdur olmamaları için hekim kamuoyunu bilgilendirici duyurular yapılmasına,

8- Dr. Cemal Cengiz Ersezen’e başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

9- Dr. Akif Akalın’ın Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görevlendirilmesine,

10- Hukuk Büromu’za yaptıkları başvurulara istinaden Dr. Erkan Aslan, Dr. Faruk Yıldız (2 ayrı dava), Dr. Şükrü Güner ve Dr. Ayşe Solmaz Türkcan’a hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!