Temmuz Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 8008

1 TEMMUZ 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- TTB Genel Kurul sürecine dair değerlendirme.
3- Üyeliğin askıya alınması taleplerine ilişkin değerlendirme.
4- Sigara yasağının Odamızda uygulanmasına yönelik düzenleme.
5- Odamızda istihdam edilecek bilgi işlem personeli.
6- Özel hastanelerde %30 fark ücreti uygulamasına ilişkin değerlendirme.

KARARLAR:

1- Dr. Zübeyde Arat, Dr. Tuncay Kımıllı, Dr. Cem Atilla Gökduman, Dr. Özlem Hacer Kıran, Dr. Yasin Görücü, Dr. Hakkı Günhan Bozan, Dr. Nilgün Harputluoğlu, Dr. Vahide Vurdu, Dr. Murat Yılmaz, Dr. Osman Kılıç, Dr. Mehmet Güçlü, Dr. Ahmet Gürdal, Dr. Yakup Hakan Başaran Ve Dr. Ezgi Baş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Vildan Selvi’ye Erikli Dağıtım ve Paz.A.Ş. için, Dr. Hasan Demirel’e Demezoğlu Tekstil ve İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yüksel Çamyar’a GAC Gayrımenkul Yatırımı A.Ş. (AVM İnşaatı) - Kerem İnşaat Uluslararası Taş.Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti. (AVM İnşaatı) - Demirkaya Nak.İnş.Taah.Akaryakıt San.ve Tic.Ltd.Şti. (AVM İnşaatı) - Temelkon Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. (AVM İnşaatı) - Fem İnşaat Müh.Zemin ve Çevre Tek.San.Tic.Ltd.Şti. (AVM İnşaatı)/ OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza iletilen, www……….com isimli web sitesinde yer alan Dr. ….. imzalı duyuru metni görüşülmüş, konusu duyurularda tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. …… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-787),

4- Odamıza iletilen www.......com.tr isimli web sitesinde yer alan duyurular görüşülmüş, söz konusu duyurularda Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan ve bir ilgi alanı tanımlaması olan “medikal estetik” terimini uzmanlık terimi gibi kullanarak ve ilanlarda fiyat belirterek tanıtım kurallarına davranıldığı iddiasıyla merkez sorumlu hekimleri Dr. ….. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-788)

5- Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve bilimsel olmayan yöntemlerle tıbbi işlemler yapmak iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1027-(G-1673) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza Türk Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine,  17.04.2006 tarihinde Show TV’de yayınlanan ve Dr. ………….’nun konuk olarak katıldığı “Pişti” isimli program ve “…………………………” isimli Dr. ………. tarafından kaleme alınan kitaplarda,hastalıklar ve tedavileri konularında bilimdışı bilgilendirme ve önermelerde bulunarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesini ( Madde 13 - Tabip ve diş tabibi, ilmî icapları uygun olarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi tatbik eder. Bu faaliyetlerinin mutlak surette şifa ile neticelenmemesinden dolayı, deontoloji bakımından muaheze edilemez. Tababet prensip ve kaidelerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yasaktır. Tabip ve diş tabibi; teşhis, tedavi veya korunmak gayesi olmaksızın, hastanın arzusuna uyarak veya diğer sebeplere, aklî veya bedenî mukavemetini azaltacak her hangi bir şey yapamaz.) ihlal ettiği iddiasıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-750-(G-1214) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hekimliğe yakışmayana davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1045 / G-1649),

8- Odamıza ………….. tarafından yapılan başvuru üzerine ………….. isimli hastanın tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapıldığı ve gerekli özenin gösterilmedi iddialarıyla Dr. ………., Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1046 / G-1652)

9- Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, …………. isimli hastanın takip ve tedavisinde uzmanlık dışı girişimde bulunduğu ve tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. …………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1047 / G-1514),

10- Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ……… Polikliniği’ne ait “ Diş ve Ağız Sağlığı Kampanyası- Genel Check-Up Kampanyası” ibarelerinin yer aldığı broşürlerde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla  poliklinik sorumlu hekimi Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-787 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, tıbbi uygulamada hastayı doğru bilgilendirmemek ve uygulama sonucu hakkında yanlış bilgi vererek hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış sergilemek iddiasıyla Dr. ………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1048 / G-1522)

12- Odamıza Dr. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış sergilemek, hasta haklarına saygılı davranmamak, deontolojik ilkelere saygı göstermemek iddialarıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1049 / G-1629),

13- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1050 /G-1525)

14- Odamıza iletilen Özel …………. Polikliniği’ne ait  “Check-Up Kampanyası” başlıklı ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-789),

15- Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, “31 Mart 2008 tarihli Zaman Gazetesi’nde yayınlanan Özel ………….. Hastanesi’ne ait “Bembeyaz dişler, aydınlık gülüşler” başlıklı ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-788)

16- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-1576 sayılı dosya görüşülmüş ve şikayet edilen ve suç oluşturan eylemin gerçekleştiği iddiası ile ilgili olarak, iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17- Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve tıp dışı haksız rekabet yapmak iddialarıyla Özel ……….Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-786 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 01.07.2008 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Dr. ………….’nın tanıtım konusunda daha hassas davranılması gerektiği uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, diyaliz için gelen hastanın tedavisini yapmadığı iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1051 / G-1688)

19- Odamıza Antalya Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, birden fazla yerde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-830-(G-1523) sayılı dosya görüşülmüş ve suçlanan kişinin farklı bir insan olduğu anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine alınan inceleme kararı doğrultusunda istenen “açıklama”yı göndermeyerek tabip odası faaliyetlerine engel olmak  iddiasıyla Özel Vitapark Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1052 / B-275),

21- Odamıza ………….  tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ……….. hakkında hastayı muayene etmeden kaşesini kullandırarak sahte belge düzenlenmesine neden olmak iddiasıyla, hastane başhekimi Dr. …… hakkında ise Dr. ………..’in kaşesini kullandırarak sahte belge düzenletmek iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1053 / B-1053),

22- Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine , ………. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapıldığı iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1054 / G 1512),

23- Odamıza Özel ………. Hemodiyaliz Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine, diğer diyaliz merkezlerinden kendi merkezine hasta yönlendirmek ve meslektaşlarının hastalarını elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak iddialarıyla Özel ……….Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1055 / G-1421)

24- Odamızı ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/G-1506 sayılı dosya değerlendirilmiş,  takip ve tedavisi altında olmayan hastaya ilaç yazmama uygulamasıyla herhangi bir suç unsuru oluşmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine usulüne uygun olarak “aydınlatılmış onam” belgesi düzenlemediği iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1018-(G-1568) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

26- Odamıza ……….tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-1021-(G-1578) sayılı dosya görüşülmüş Somut delil ve tanık gösterilmesi durumunda devam ettirilmek üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-268 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 01.07.2008 tarihli toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.

28- Odamıza …………. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Özel ………….. Hastanesi hakkında oluşturulan HUB/B-268 sayılı dosya görüşülmüş, hastaların bilgilendirilmesi konusunda daha hassas davranılması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ……….Tıp Merkezi Sorumlu Hekimliği hakkında oluşturulan HUB/B-265 sayılı dosya görüşülmüş kişinin düştüğünün esnaf tarafından bildirildiği, bir doktor ve personel tekerlekli sandalye ile kişinin yanına giderken ambulansın geldiği, müdahaleye gerek kalmadığı bildirilmiş olup, herhangi bir suç unsuru tespit edilemediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30- Odamıza ……… vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1056 / G-1398),

31- Yurtdışına çıkış, askerlik vb. sebeplerle üyeliğinin dondurulmasını talep eden üyelere bilgilendirici yazı gönderilmesine, üyeliğin dondurulmasının mevzuat gereği mümkün olmadığının, aidat zorunluluğunun devam ettiğinin bildirilmesine,

32- Odamızda hiçbir mekanda (kafeterya da dahil) sigara içilemeyeceğine ilişkin duyuruların Odamızda uygun yerlere asılmasına karar verilmiştir.


8 TEMMUZ 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Üye kaydı ve üye işlemlerinde karşılaşılan bilgi eksikliği sorunu.
3- 14. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı.
4- Oda personelinin geçmiş yıl(lar)a ait izinleriyle ilgili tutumumuz.
5- Oda’da İnsan Kaynakları çalışması yapılmasına dönük öneri.
6- Temsilciler Kurulu toplantısında alınan karar ve öneriler.

KARARLAR:
1- Dr. Süleyman Bayraktar, Dr. Seher Tabanlı Bayraktar, Dr. Ali Gençoğlu, Dr. Mustafa Levent Küey, Dr. Kaan Abdullah Erler, Dr. İsmail Bayramoğlu, Dr. İlke Topdağı, Dr. Suzan Hatipoğlu Akpınar, Dr. Hasan Güventürk, Dr. Yavuz Aslan, Dr. Çağatay Tuğrul Özseçen, Dr. Cumhur Gökhan Ekmekci, Dr. Murat Akkuş Ve Dr. Ali Doğan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Süheyla Ağkoç’a Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş. - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş. (Dilman Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş.(Özdaş Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş. (Örmen Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş.(Aliye Hanım Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş.(Tuzla Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş.(Kartal Uplife Şantiyesi) - Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Tic.A.Ş.(Kartal Uprise Şantiyesi) - Teknik Güvenlik Hizmetleri A.Ş. - Betofiber Yapı Elemanları San.Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Dilek Pınarlı Görgül’e Büyükhanlı Kardeşler 13 İnşaat Tur.ve Tic.A.Ş. – Büyükhanlı Kardeşler İnş.Tur.ve Tic.A.Ş. – Mis Güvenli Hiz.A.Ş. – Külh Deniz Profesyonel Hiz.Tic.A.Ş. – Profist Turizm Reklam Org.Tem.ve Teks.Dış Tic.LTd.Şti./ OSB için, Dr. Cemal Ayazoğlu’na Cindemir Makine Gemi Onarım ve Tersanecilik A.Ş. – Şahin Çelik San.A.Ş. – Gemsan Gemi ve Gemi İşletmeciliği San.ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Yılmaz Ördekçi’ye İlkcan Tekstil San.ve Tic.A.Ş. – Mustafa Kaya Konfeksiyon / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………. isimli hastaya yapılan tetkiklerde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Biyokimya Uzmanı …………. hakkında oluşturulan HUB-1029-(G-1582) sayılı dosya değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza ………. vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine,  ………’in tedavisinde tıbbi ihmal/ hata yapmak iddiasıyla Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1057 / G-1376),

5- Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-269 sayılı dosya görüşülmüş, Türk Diyabet Vakfı fatal bir hastalığı atlamamak amacıyla hastayı geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmiş olduğu, herhangi bir hata- suiniyet tespit edilmemiş olduğu anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr…….., Dr. ……., Dr. A. …….. , Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-968-(G-1530) sayılı dosya görüşülmüş,  tedavi sürecinde gerekli uygulama, tedavilerin yapıldığı ve gerekli özenin gösterildiği göz önüne alınarak mortalite riski yüksek son dönem böbrek yetmezliği olan …….’in ölümünde tedavide yer alan hekimlere yönelik herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …………. hakkında, takibi altında olan hastaya acil durum oluştuğunda uygun bir klinikte müdahale etmeyerek hastayı başka bir doktora havale etmek ve karşılığında ücret ödenmesini talep etmek, hastaya karşı özensiz davranmak iddialarıyla, Dr. ……… hakkında ise, hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla oluşturulan HUB-990-(G-1583) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza ………. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan , HUB/G-1650 sayılı dosya görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda hastaların herhangi bir zarar görmediği anlaşılmış olup, hekim-hasta ilişkisinde hastaların daha detaylı bilgilendirmeleri konusunda gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda Dr. ………’nun uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-1535 sayılı dosya görüşülmüş, gelişen durumun bir komplikasyon olduğu, herhangi bir tıbbi hata/ihmal tespit edilemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,
 
10- Odamıza ………. vekili Av. …………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-915-(G-1313) sayılı dosya görüşülmüş, herhangi bir tıbbi hata/ihmal olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak Dr. …….. hakkında işleme gerek olmadığı;
Dr. ………..ın söz konusu iddia ile ilgili olarak başvurulan tanıklık görevini yerine getirmeyerek tabip odası faaliyetlerini engellemek iddiası ile ilgili savunma istemine de yanıt vermediği anlaşıldığından Onur Kurulu’na sevkine,

11- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-1639 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, hastaya düzenlenen reçetede herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,,

12- Temsilcilere bir yazı gönderilerek, kurumlarında sınavsız atanan şef ve şef yardımcısı kadrolarına ilişkin bilgilerin sorulmasına,

13- Üye kayıtlarındaki eksikliklerin giderilmesi ve tekrarının önlenmesi konusunda personele dönük bir yönerge hazırlanmasına,

14- Bitlis Tabip Odası’na 1000 YTL (bin Yeni Türk Lirası) şartlı bağış yapılmasına karar verilmiştir.


15 TEMMUZ 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- Sabriye Okkır’ın (Ergenekon Operasyonu’nda tutuklanıp kanser sebebiyle hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşi) Odamız’a sürecin incelenmesi talebiyle yaptığı başvuru.
3- İstihdam Paketi bağlamında İşyeri Hekimliği.

KARARLAR:
1- Dr. Muhammed Taha Demir, Dr. Gökhan Demiral, Dr. Emrah Kovalak, Dr. Mehmet Önder Ergönül, Dr. Sevcan Alkan, Dr. Ali Muhammedoğlu, Dr. Ferhat Yavuz Özküçük, Dr. Ethem Öztürk Ve Dr. Gülşen Gençtürk’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Şeyma Saraç, Dr. Nurgül Önder ve Dr. Umut Kartal’ın istifalarının kabulüne,

3- Dr. Metin Kuş’a Tepe İnşaat San.A.Ş. (Narcity Konut Projesi) için, Dr. Leyla Nurhayat Güçlücan’a Sertplas Oto Yan.San.ve Tic.A.Ş. için, Dr. Can Fenerci’ye Çağıner Özel Sağlık Hiz.Tic.Ltd.Şti. (Özel Çağıner Hastanesi) için, Dr. İbrahim Erkan Onuk’a Aşçıoğlu İnş.Taah.Tur.Tic.ve Ltd.Şti. – YiMTAŞ Müh.İnş.Taah.San.A.Ş. Ortak Girişimi Adi Ortaklığı (Selenium City Projesi) için, Dr. Ali Can Bamyacıoğlu’na Veranda Turizm Tic.Ltd.Şti. – Terranova Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4- Kuddusi Okkır’ın ölümünün tıbbi açıdan araştırılması sürecinin bütünlüklü yürütülebilmesi açısından TTB MK’ya bir yazı yazılarak Okkır’ın tutuklu bulunduğu diğer iller (Tekirdağ ve Edirne) için de Odamıza inceleme yetkisi verilmesinin talebine, yine konuyla ilgili ilk değerlendirmelerin kamuoyuna açıklanacağı bir basın toplantısının 17 Temmuz 2008 tarihinde Odamızda yapılmasına,

5- Başbakan R. Tayip Erdoğan’ın özel sağlık bilgilerinin medyaya yansıması üzerine, Medical Park hastanesi yetkililerine ve haberin yer aldığı yayın organlarına konuyla ilgili uyarıcı yazı gönderilmesine,

6- İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları, İş Güvenliği Yasa Tasarısı’na ilişkin değerlendirmeleri ele almak üzere 24 Temmuz 2008’de Odamızda bir üye toplantısı gerçekleştirilmesine,


22 TEMMUZ 2008

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi,
2- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağı,
3- Dr. Yüksel Büküşoğlu’nun başvurusu,
4- Dr. Lale Altay’ın başvurusu.

KARARLAR:
1- Dr. Murat Türker Özyiğit, Dr. Şengül Erbesler, Dr. Evrim Ebru Kovalak, Dr. Gülşah Sayın, Dr. Metin Kılınç, Dr. Aylin Eker, Dr. Salahettin Mısırlıoğlu, Dr. Turgut Üre, Dr. Murat Köstü, Dr. İlhan Ofluoğlu, Dr. Tahir Bezgin, Dr. Veli Çelik, Dr. Dilek Doğan, Dr. Rüstem Bektaş, Dr. Sevinç Yatman Ve Dr. Selim Balkanlı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Merdan Çelik’e Gama Elektrik ve San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Meral Dokur’a Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.Ş. (Ataşehir) – Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.Ş.(Taşdelen) / OSB için, Dr. Cengiz Yılmaz’a Fita Teknik Havalandırma Soğutma ve Klima Sis.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Güngören) - Fita Teknik Havalandırma Soğutma ve Klima Sis.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Hadımköy) / OSB için, Dr. Serkan Alkan’a Turkcell İletişim Hiz.A.Ş.(Kartal) için, Dr. Osman Nuri Eskici’ye Aygaz A.Ş. – Güröz Teknik ve Sos.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.(Aygaz A.Ş. çalışanları) – RGS Temizlik Sos.Hiz.Org.Ul.Taş.ve Dan.Tic.A.Ş.(Aygaz A.Ş. çalışanları)/ OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine karar verilmiştir.


29 TEMMUZ 2008 TARİHLİ

GÜNDEM:
1- Yönetim Kurulu üyelerinin haftalık bilgilendirmesi.
2- “Acil Servisler” dosya konulu Hekim Forumu dergisinin beraberinde dağıtılmak üzere CD çoğaltımı.
3- Yoğun Bakım hizmetlerine dair fiyatlandırma bağlamında Sağlık Uygulama Tebliği.
4- Son dönem yaşanan siyasi ve toplumsal şiddet ortamı.
5- Sahte rapor soruşturmasına bağlı doktor sürgünleri.
6- Diyaliz kateteri takma görevinin kime ait olduğu konusu.
7- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlgili Yönetmelik  ile Özel Hastaneler Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler.
8- İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’na dair Odamızda gerçekleştirilen toplantı.
9- İ.Ü. Tıp Fakültesi öğrencilerinin taşeron işçilerin problemlerine dair basın açıklaması vb. destek etkinliklerinin yapılması talebi.
10- İstanbul Tabip Odası Çalışma Programı oluşturma toplantısı.
11- Odamıza salon tipi bir klima alınması.

KARARLAR:

1- Dr. Koray Özduman, Dr. Ayşegül Yavuz, Dr. Ahmet Cansaran Ağaoğlu, Dr. Mehmet Erkan Konuralp, Dr. Ersoy Ertunç, Dr. Nazlı Karakullukcu, Dr. Mustafa Emeksiz, Dr. Ceyhun Arıcı Ve Dr. Ülkü Kıvrakcan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2- Dr. Senekerim Bengi’ye Ziylan Ayakkabı San.ve Tic.A.Ş. (1) - Ziylan Ayakkabı San.ve Tic.A.Ş. (2) – İspo Spor Malz.San.ve Tic.A.Ş.(1)- İspo Spor Malz.San.ve Tic.A.Ş.(2) – Mahmut Bekereci – Ali Rıza Erinç / OSB için, Dr. Bahattin Uca’ya Melis Örme ve Tekstil San.Tic.A.Ş. için, Dr. Tatiana Gerova’ya Yapı ve Yapı İnş.Tah.San.Tic.Ltd.Şti.(Kadıköy –İçerenköy Konutları Konut Mağazalar ve Sosyal Tesisler İnşaatı) için, Dr. Özlem Tuncel Davulcu’ya Saray Halı A.Ş.  için, Dr. Kemal Çuhadar’a Has Beton İnşaat ve Madencilik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Erkan Yavuz Yavuzkol’a MYN Örme San.ve Tic.Ltd.Şti. – Mizan Oluklu Mukavva ve Amb.San.Tic. A.Ş. – Er-bak Metal San.ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3- Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …….. ve Dr. …………. hakkında,  Özel Yalova Hastanesi’ne ait broşürlerde tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla oluşturulan HUB/R-779 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4- Odamıza Dr. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış sergilemek, hasta haklarına saygılı davranmamak, deontolojik ilkelere saygı göstermemek iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1049-(G-1629) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5- Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, 13.09.2007 tarihinde Özel ………Hastanesi’ne yatışı yapılan hasta …….’a 14.09.2007 tarihinde Saat: 02.30 sularında “Ameliyatta riskli bir şey olursa mahkemeye mi vereceksiniz beni. 7 yıldır uğraşıyorum biriyle, bir de senle mi uğraşacağım” diyerek hasta haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ………….hakkında oluşturulan HUB-1050-(G-1525) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6- Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, “31 Mart 2008 tarihli Zaman Gazetesi’nde yayınlanan Özel ……… Hastanesi’ne ait “Bembeyaz dişler, aydınlık gülüşler” başlıklı ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-788 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7- Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, “hastanın hastalığına ve kişiliğine saygı göstermemek” iddiasıyla Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-1034-(B-251) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8- Odamıza ………. tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine, Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan ………. isimli hastaya Neurofeedback yöntem ile tedavi planlayarak, bilimselliği kanıtlanmamış yöntemle tedavi uyguladığı iddiasıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1041-(G-1505) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9- Odamıza …… vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-1056-(G-1398) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10- Odamıza Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan bildirim üzerine, İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak, Oda’ya üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-1005-(G-1613) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine, ……….. isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal/hata yaptığı iddiasıyla Dr. ……….. hakkına oluşturulan HUB-1035-(G-1307) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12- Odamıza ………. ve ………. vekili Av. ………. ve Av ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, ………’a yönelik cerrahi girişimin preop, perop ve postop aşamalarında tıbbi hata/ihmal yapıldığı iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1036-(G-1143) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13- Odamıza Dr. ……… hakkında, muayenehanesinde hekim çalıştırdığı, yasal süreyi aşmış gebelikleri sonlandırdığı, su sebili yaptırarak üzerine tabelasını astığı ve diplomasında tahrifat yaptığı iddiasıyla yapılan başvuru incelenmiş olup, aynı konular hakkında daha önceden başvuru yapıldığı ve başvurunun usulüne uygun yapılmadığının anlaşılması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1723)

14- Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ilgi (a) yazı ekinde yer alan ve gazete haberlerinde “tutuklu Kuddusi OKKIR’ın tutuklu bulunduğu 1 yıl içinde 7 hastane dolaştığı ancak hastalığının teşhisinin konulamadığı, her seferinde göğüs hastalığı ve zatürree tedavisi gördüğü, kanser teşhisinin ancak 05 Haziran 2008 tarihinde konulduğu ve teşhisten 1 ay sonra vefat ettiği”nin yer alması ile yine TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ilgi (b) yazı ekinde yer alan Kuddusi OKKIR’ın eşi Sabriye OKKIR vekili Av. Devrim TAŞ’a ait dilekçede “Kuddusi OKKIR isimli mahkumun bir soruşturma kapsamında tutuklandığı ve tutuklu  kaldığı cezaevinden 18 Nisan 2008’de Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği ve bu tarihten itibaren hasta haklarının ihlal edildiği iddia edilerek bu tarihlerde hangi hastanelerde hangi tedavilerin uygulandığının ortaya çıkarılması ve ihmali bulunanların tespiti durumunda disiplin soruşturması yapılarak sorumluların cezalandırılması”nın talep edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Kuddusi OKKIR’ın hastalığı, teşhisi, tedavisi ve ölümü ile sonuçlanan sürecin soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına, soruşturma için Dr. …….., Dr. ……., Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ………….’nun görevlendirilmesine (HUB/B-295),

15- Dr. Şafak Taviloğlu’na başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

16- Dr. Mehmet Vapur’a başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

17- Dr. Güliz Özgen’e başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

18- Dr. Akif Akalın’ın Hekim Forumu Dergisi’nin yazı işleri müdürü olarak belirlenmesine, konuyla ilgili olarak resmi yazışmaların yapılmasına,

19- Dr. Yeter Çevik’in istifasının kabulüne,

20- Mithat Hamarat’ın bilgi işlem personeli olarak istihdam edilmesine,

21- SGK Cibali Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek itiraz komisyonu toplantılarına Odamızı temsilen Dr. İlhan Doğan’ın görevlendirilmesine,

22- Odamız 4. Kat Toplantı Salonu’na salon tipi klima alınmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!