29 Mayıs 2007 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2781

29 Mayıs salı günü TK divanı toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı Gündemi ve kararlar şu şekildeydi ;
     1. gündem maddesi ; Yeni Divan Üyelerinin kabulu.
     TK Divan Üyeliğinden ayrılmak zorunda kalan Dr. Didem Baskın ve Dr. Sezai Vatanseverin yerine yedek üyelerden Dr. Kemal Behzatoğlu ve Dr. Süheyla Ağkoç Divan üyeliğine kabul edildi.
     2. gündem maddesi ; Divan Kurulu Başkanının seçimi.         
     Toplantıya Katılan üyelerce (Dr. Serkan Emre EROĞLU, Dr. Güray KILIÇ, Dr. Gürcan BAHADIR, Dr. Muzaffer KAŞAR, Dr. Kemal BEHZATOĞLU )  oy birliği ile Dr. Serkan Emre EROĞLU, İTO Divan Kurulu Başkanlığına seçildi
     3. gündem maddesi ; Haziran Ayı TK gündeminin belirlenmesi
     Gündem maddeleri şu şekilde belirlendi ;
     1-    İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları sunum ve değerlendirme.
     2-    İstanbul Tabip Odası Nisan ve Mayıs ayları faaliyet raporunun açıklanması.
     3-    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar.
     4-    Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?


Bu HABERİ Paylaş!