5 Haziran 2007 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2939

Haziran ayı olağan İTO Temsilciler Kurulu Toplantısı, Sevinç Özgüner toplantı salonunda saat 18.45' de başladı.Toplantı gündem maddeleri şu şekildeydi;


     1-    İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çalışmaları sunum ve değerlendirme.
     2-    İstanbul Tabip Odası Nisan ve Mayıs ayları faaliyet raporunun açıklanması.
     3-    Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar.
     4-    Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?
     İTO Yönetici Sekreterliğince Divanımıza iletilen İlk 2 gündem maddesinin birleştirilerek sunulması kararlaştırıldı. Buna göre İTO NİSAN MAYIS faaliyet raporu ;
     1.5 Nisan�da Etik Kurul toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündemi standart �aydınlatılmış onam formu� hazırlama konusundaki çalışmalar oldu.
     2.12 Nisan�da eski Oda başkanlarımızdan Prof.Dr.Ferruh Korkut için bir anma etkinliği yapıldı. Anmaya bu yıl başında kaybettiğimiz başkanımızın birlikte görev yaptığı arkadaşları ve aile yakınları katıldı.
     3.13 Nisan�da Okmeydanı Eğt.Arş. Hastanesi�nde yapılan �teftiş�le ilgili olarak basın açıklaması yapıldı. Ayrıca konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü�nün dikkati çekildi. Okmeydanı Eğt.Araş.Hastanesi�ne �tebdili kıyafet� giden Bakanlık müfettişleri denetim adına başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarını taciz etmiş ve çeşitli tutanaklarla soruşturma açılmasına neden olmuşlardı.
     4.15 Nisan�da Türkiye Hemofili Derneği�nin hasta ve hasta yakınlarına ait düzenlediği eğitim toplantısına İstanbul Tabip Odası�nın temsilen Etik Kurul Başkanı Dr.Kadircan Keskinbora katıldı.
     5.25 Nisan�da Özel Hekimlik Komisyonu olağan toplantısını yaptı. Toplantının ana konusu özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin birbirleriyle ilişkilerindeki etik boyut ve bu kuruluşlara başvuran hekim ve hekim yakınlarıyla kurulan ilişkinin özellikleri oldu.
     6.27-28 Nisan�da TUBİTAK�a bağlı TÜSSİDE�den Tabip Odası�nın faaliyetlerinin daha profesyonel yönetimi konusunda eğitim alındı. Eğitime seçilmiş kurul üyelerimiz katıldı.
     7.29 Nisan�da yapılan �cumhuriyet mitingi�ne katılındı.
     8.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkede yarattığı gerginlik nedeniyle İstanbul Tabip Odası �Ne Şeriat Ne Darbe� başlıklı bir açıklama yaptı.
     9.1 Mayıs İşçi Bayramı�na katılındı. İstanbul Valiliği�nin kaba kuvvete dayalı uygulamaları 1 Mayıs sonrasında çeşitli meslek kuruluşu ve sendikalarla birlikte kınandı. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
     10.6 Mayıs�ta Ara Genel Kurul yapıldı. Genel Kurulda son bir yılın Oda faaliyetlerinin eleştirisi yapıldı ve kurul raporları aklandı.
     11.12 Mayıs�ta TTB GYK yapıldı. İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin de katıldığı GYK�da; ülkemizde sağlık gündemi, TTB Genel Kurul hazırlıkları ve önümüzdeki dönem izlenecek faaliyetlerin genel çerçevesi konuşuldu.
     12.Nisan ayında yayınlanan Yan Dal Eğtiimi Sınav Yönetmeliği�ndeki �bir kereye mahsusu kurumlara sınav hakkı� maddesinin liyakatı esas almayan kadrolaşmaya yol açacağı endişesiyle Sağlık Bakanlığı�na yapılan itirazlar sonucu Bakanlık 15 Mayıs tarihinde yönetmelikte bir değişiklik yaparak bu maddeyi kaldırdı. Buna göre sınav merkezi sistemle YÖK tarafından yapılacak. Konuya ilişkin itiraz dayanaklarının oluşturulması için İstanbul�da Eğitim Hastanelerinin temsilcileriyle yapılan toplantıda belirlenen yönelimler Bakanlıkla görüşme öncesi TTB�ye iletildi.
     13.19-20 Mayıs�ta TTB Tıp Öğrencileri Kolu Balıkesir Gönen�de yaz okulu etkinliği düzenledi. İstanbul Tabip Odası TÖK üyesi öğrencilerin de katıldığı 2 günlük eğitim toplantılarında sağlık eğitimi ve politikaları konusunda çeşitli konular ele alındı.
     14.22 Mayıs�ta Fizik Tedavi Rehabilitasyon Derneği ve Klinik Nörofizyoloji ve EMG-EEG Derneği yetkilileri ile ortak toplantı yapıldı. EEG ve EMG işleminin ve raporlanmasının hangi uzmanlık alanına girdiğine ilişkin bir karmaşanın yaşandığı şeklindeki bir başvuru üzerine bu toplantı düzenlendi. Toplantıdan esas olarak bu konunun bir yan dal eğitimi olarak planlanması gerektiği ancak bu tedbir alınana kadar sertifikasyon yoluna gidilmesi ve/veya EMG ve EEG birimleri olan hastanelerde bu işlemi yapan uzmanların yetkili kılınmasının uygun olduğu sonucu çıkarıldı. Konuyla ilgili uzmanlık dernekleri Sağlık Bakanlığı�nı bilgilendirecek.
     15.Edirne Tabip Odası�nın 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği Yunanistan Sağlık Sistemi gezisine İstanbul Tabip Odası bir temsilciyle katıldı.
     16.19 Mayıs�ta Malatya�da hristiyan vatandaşlara yönelik acımasız saldırıyı kınamak için �İhtiyacımız olan şey barış ve kardeşliktir� başlıklı açıklama yapıldı.
     17.Son zamanlarda basın yayın organlarında Wernicke Korsakoff tanısıyla tutukluluğu sona erdirilen kişilerin tekrar suç işlediklerinin tespit edildiğine ilişkin haberlerin bu kişilere verilen hekim raporlarının güvenilirliğinin tartışıldığı haberleriyle birlikte yer alması üzerine 22 Mayıs�ta konuyu aydınlatan bir basın açıklaması yapıldı.
     18.TTB eski Genel Sekreteri Diş Hekimi Sevinç Özgüner ölüm yıldönümü olan 23 Mayıs�ta anıldı. Adına düzenlenen �Sevinç Özgüner Barış Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü� bu yıl Rakel Dink�e verildi. Rakel Dink bu ödüle Hrant Dink�in cenaze töreninde yaptığı konuşmada toplumsal barışa ve kardeşliğe yaptığı vurgu nedeniyle layık görüldü.
     19.23 Mayıs�ta Ankara�da meydana gelen bombalı bir saldırı üzerine �Terör Bir İnsanlık Suçudur� başlıklı basın açıklaması yapıldı.
     20.İşyeri Hekimliği Komisyonumuzun meslek içi eğitim olarak düzenlediği Ergonomik Yük Kaldırma Eşitliği : NIOSH KALDIRMA ENDEKSİ� konulu seminer 24 Mayıs�ta yapıldı.
     21.Pratisyen Hekimlik Derneği 5. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2007 tarihinde 7 Şubeden gelen delegelerin ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul Tabip Odası binasında yapıldı.  
     22.Ölüm raporu düzenlemek için belediye hekimine ulaşmada yaşanan sıkıntıları aşmak için Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy Belediyesi�ne yapılan yazılı başvuruda belediye hekimlerinin adres ve telefon bilgileri istenerek kendilerine doğrudan ulaşma talepleri iletilmiştir. Bunun üzerine Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye tabiplerinin görev ve yetkilerinin belediyelerce veya sağlık kurumlarınca tespit edilebileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
     23.İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Kolu bahar şenlikleri düzenledi.
     24.İşyeri Hekimliği kursları uzun süreden sonra yeniden TTB tarafından organize edilmeye başlandı. 2 kur halinde yapılan kursların ilk etabı internet üzerinden yapıldı. 27 Mayıs günü ilk sınav yapıldı. 2-9 Haziran tarihleri arasında bu sınavda başarılı olanlar örgün eğitime alınıyor.
     25.İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi�nde taşeron firma aracılığıyla çalışan temizlik ve sağlık işçilerinin sendikal üyelikleri konusunda çıkartılan zorlukların engellenmesi konusunda (sendikal üyeliğin çalışanlar için yasal ve meşru hak olduğunu ifade eden) bir yazı fakülte dekanlıklarına gönderilerek taşeron firmanın bu tür yasa dışı tutumlarına göz yumulmaması istendi.
     26.Seçim sürecine girilmesi nedeniyle siyasi parti temsilcilerinin sağlıkla ilgili programlarını öğrenmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi kararı alındı. Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu olarak planlanan bu etkinlik 21 Haziran�da yapılacak.
     27.Sınır Tanımayan Doktorlar grubunun Türkiye temsilcisi ve Avrupa Başkanı Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Türkiye�de daha etkin çalışma isteklerini ve temsilcilik açmak istediklerini beyan eden heyet İstanbul Tabip Odası�ndan bu süreçte destek beklediklerini dile getirdi.
     28.Türk Toraks Derneği ile birlikte 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinliği yapıldı. Ortak basın açıklaması yapıldı.  


     3. Gündem maddesi (Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23-24 Haziran 2007 Genel Kurulu�na götürülecek kararlar)
     TK ya katılan üyelerce itotemsilcilerkurulu yahoo grubuna ileti atılarak daha geniş ortamda bu önerilerin tartışılmasına karar verildi.  

     4. Gündem maddesi
     (Yaklaşan seçim arifesinde Siyasi Partilerin programlarındaki Sağlık Politikaları ve İstanbul Tabip Odası�nın bu partilerden talepleri neler olmalı,  ve talepler nasıl duyurulmalı?)
     TK ya katılan üyelerce TK adına bir heyet kurulmasına karar verildi. Bu amaçla heyet şu şekilde oluşturuldu;


     1.İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri
     2.İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyeleri
     3.Dr. Erkan Kapaklı (Merkez Konsey)
     4.Dr.Ali Çerkezoğlu (Merkez Konsey)


     Kurulan heyete TK toplantısı sırasında aşağıda konular üzerinde çalışması önerilirken itotemsilcilerkurulu yahoo grubuna ileti atılarak daha geniş ortamda ilave önerilerin de toplanılması çalışmalarına başlanması kararı alındı.

     İTO TK TOPLANTISINDA SİYASİ PARTİLERDEN İSTEKLERİMİZİ HAZIRLAYACAK HEYETE ÖNERİLEN ANA TALEP KONULARI


     1.İstihdam meselesi
     a.Mecburi hizmet
     b.Hekimlerin dengeli dağılımı
     c.Şeflik sınavları ve başasistan alımı
     2.Sağlık finasmanı ve GSS
     3.İş güvencesi
     4.Ücretlendirme
     5.Aile hekimliği ve 1. basamak sağlık hizmetlerinin geleceği
     6.Zorunlu Sağlık sigortası
     7.Meslek örgütünün yetkilerinin arttırılması
     8.İlaç ödemeleri ve tıbbi araç-gereç belirlenmesi ile ilgili bilimsel kurul kurulumu
     9.İşyeri hekimliği; kamusal atama , özerklik sağlanması
     10.Günlük hasta bakım sayısının netleştirilmesi
     11.Uzmanlık eğitim kadrolarının (eğitici kadro) tam gün çalışması
     12.Sağlıkta eşitsizlik

     TK toplantısında diğer tartışılan konu ise Siyasi partilerden isteklerimizin nasıl duyurulacağı idi. Katılımcılarca benimsenen birkaç madde şu şekilde idi.
     1.WEB sayfamızın kullanılması
     2.Görünür alanlara AFİŞ koyma çalışmaları
     3.E-posta kullanımı
     4.Hekim formu dergisinin aktif kullanımı
     5.Basın açıklamaları
     6.Basına verilmek üzere �AKP sağlıkta ne yaptı ?� brifingi
     7.21 Haziranda yapılacak siyasi partilerin sağılk politikalarını inceleyecek toplantıya katılımın arttırılması
     8.TV tartışma program yapımcıları ile görüşülerek birlikte yapılabilecek programlar oluşturulmalı.
     Bu 8 maddeye ek olarak yahoo grubu vasıtasıyla toplantıya katılamayan diğer temsilcilerimizden de öneri alınması benimsendi.


     Saygılarımla,


     Dr. Serkan Emre EROĞLU
     İTO Temsilciler Kurulu Divanı Başkanı


Bu HABERİ Paylaş!