Temmuz 2008 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2894

 

1 Temmuz 2008 Tarihli Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı

Haziran ayı faaliyet raporunun değerlendirilmesi sırasında temiz enerji platformu calışmaları hakkında bilgi verildi. Bu konuda söz alan arkadaslarımız enerji kullanımı ve tasarrufu gözden geçirilmeden alternatif/ yeni enerji kaynakları aramanın insanlık için yararının tartışılır olduğunu dile getirdiler.

Tam Gün referandum uygulamaları sırasında imza alma konusunda sıkıntılar yasandığı, bu konuda temsilcilere yeterince bilgi verilmediği, referandumun sembolik kaldıgı dile getirildi.

TK nin sonbaharda bir sosyal etkinlikle bir araya gelmesi, kurumlardaki temsilcilerin diğer arkadaşlarla biraraya gelecekleri benzeri etkinlikler duzenlemelerinin ilişkileri daha da geliştireceği önerisi yapıldı.

%30 fark alınmasi ile ilgili yaşanan son gelişmelerin özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler arasında bir belirsizlik ve sıkıntı yarattığı dile getirildi. Bunun üzerine yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın Medical Park Hastanesini ziyaret etmesi kararı alındı.

Özel hekimlik komisyonu ile göruşülerek bu alanda hekimlik yapan arkadaşlarımıza yönelik bir gece toplantısı ve kokteyl duzenlenmesi önerildi.

Malpractis vakalarında suç tanımlanmadan ceza tanımlanmıştır. Bu konunun Hukuk Bürosu’na danışılmasına karar verildi.

Ağustos ayında TK toplantısı yapılmasına karar verildi.

Hastanelerde çalışan hekimlere dağıtılmak üzere temsilcilerin ad ve telefon bilgilerinin olduğu kartvizitlerin hazırlanması önerisi geldi. Bu önerinin yönetim kurulunda değerlendirilerek uygulanmasına karar verildi.

Temsilciler Kurulu Divanı’nda görüşülmek üzere İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan bazı tıpta uzmanlık öğrencisi ve uzmanların görüşü alınarak saptanan karar önerileri değerlendirildi.
1. Gerek poliklinik hizmeti sırasında gerekse de servis çalışmaları sırasında tıpta uzmanlık öğrencileri hekimlik mesleği ile ilgisi olmayan görevleri de yapmak zorunda bırakılıyorlar. Bunların en başında hastanın gerek normal ödemeler gerekse de öğretim üyesi farklarının ödenmesinin sağlanması konusunda harcamaları gereken emekler gelmektedir. Özellikle de hasta öğretim üyesini hiç görmediği halde bazı durumlarda öğretim üyesi farkı ödemek zorunda kalıyor bunu da asistan arkadaşlar hastaya bildirmek zorunda kalıyor. Yönetimlerce yüklenen bu görev hekimlikle hiç bir ilgisi olmadığı halde hekimle hasta arasında gerginlik yaratıyor. Bazı durumlarda da yasal sakınca yaratıyor. Mali işlerin yanı sıra sekreterlik görevlerinin de asistanların sırtına yüklendiği bir gerçektir.

Hekimlik dışı bu uygulamaların asistanlara yaptırılmasının önüne geçilmesi için yasal olanakların incelenmesi ve üniversitelere ve devlet hastanelerinde de benzer uygulamalar varsa başhekimlere yönelik yaptırımların kararının alınmasını öneriyoruz.

Bu öneri değerlendirildi. Yasal olanakların incelenmesi konusunda hukuk komisyonundan bilgi alınmasına ve ağustos ayı TK toplantısında değerlendirilmesine ve yaptırımların gözden geçirilmesine karar verildi. Bununla ilgili kaleme alınacak bir metnin kliniklere gönderilebileceği, kamuoyuna duyurma faaliyetleri, bunun yanında köşe yazarlarına gönderilebileceği önerildi.

2. Asistanların nöbetleri sırasındaki çalışma, beslenme ve dinlenme koşulları bırakın hekimlik onurunu, insanlık onuru ile bile hiçbir şekilde bağdaştırılamaz. Bu sorun sadece üniversite ve kamu hastaneleri için geçerli değil, birçok özel hastanede nöbetçi doktor odası bulunmuyor. Nöbet koşullarının düzeltilmesi için İTO bünyesinde bu sorunu araştıran ve düzeltmek için önerilerde bulunan bir araştırma grubunun kurulmasını öneriyoruz.

     Bunun için bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu arkadaşlarımız ağustos      ayı  TK da bir plan hazırlayarak gelecekler. Kliniklerde fotoğrafların  çekilmesinin raporu zenginleştireceği önerisi geldi.
          Çalışma grubundaki arkadaşlar;
Berivan Tunca Okmeydanı Egt. Ars. Hast
Zeynep Topkaycı İstanbul Tip Fak.
Serap Karabulut Cerrahpaşa Tip Fak.
İsmail Gönen Marmara Tip Fak.
Deniz Güneş Bakırköy Ruh ve Sinir Hast.

3. Üniversite ile devlet hastanelerinde aynı görevde bulunan tıpta uzmanlık öğrencileri arasında ücret farkı olduğu saptanmıştır. Bu durum eşit işe eşit ücret ilkesi ile ters düşmektedir. Bu ilke bazında iki farklı kurumda aynı işi yapan hekimlerin aynı ücreti almasını sağlayacak bir hukuki çalışmanın yapılmasını öneriyoruz.

     Bu öneri için eşit işe eşit ücret ilkesi açısından hukuk komisyonundan destek istenmesi kararlaştırıldı. Tıpta Uzmanlık Ögrencisi kavramının 12 eylülden kalma olduğu, bu kavramın yeniden değerlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

4. Temsilciler seçimi yapılması sonucu çok sayıda meslektaşımız ITO ve temsilciler kurulu ile ilk kez tanışmaktadır. Bu nedenle İTO ve temsilciler kurulunun temel yapı ve işlevlerini özetleyen bir broşürün hazırlanmasını öneriyoruz.

Bu broşürün hazırlanması için var olan broşürlerin gözden geçirilmesi ve bir grubun oluşturulması kararlaştırıldı.  Bu çalışmada İstanbul Tip Fak.den Zeynep Solakoğlu, Ilker Kayı, Ezgi Tuna Erdoğan görev aldı.


Bu HABERİ Paylaş!