Ekim 2008 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2752

 

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu 07.10.2008 tarihinde aşağıdaki gündem ile toplanmıştır;

1- Yönetim Kurulu üyeleri ve Delegelerimiz tarafından Kasım ayından
itibaren düzenli yapılacak olan hastane ve bölge ziyaretlerinin takvimlendirilmesi

2- Hastane ve Birim Temsilciliklerimiz ile Oda arasındaki iletişimin
değerlendirilmesi.
 
3- Hastanelerimizde yaşanan olumsuzlukların faturasının yöneticiler
tarafından hekimlere çıkartılmasına karşı geliştirilecek tutum (Göztepe Eğitim, Ankara Zekai Tahir Burak, Tepecik Eğitim Hastanesi örnekleri).

4- Özel hastanelerde Oda temsilciliği ve faaliyetlerine katılım konusunda yaşanan baskılar

5- Hastanelerde yemeklerin ücretli olması

Eylül ayı faaliyet raporu, temsilcilerimize e-mail yolu ile iletildiğinden TK divanı tarafından sadece başlıklar halinde konuşuldu. Faaliyet raporunun ayrıntılı olarak sunulması çok zaman aldığından bundan sonraki TK toplantılarında da aynı biçimde yapılması kararlaştırıldı.

1- Kurumlarda temsilcilerin yaptıkları toplantılar ve bundan sonraki toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri ve Delegelerimizin katılımı konusu görüşüldü. Bu başlıkta bazı birimlerde toplantıların düzenli yapıldığı ve Oda’dan yapılacak katılımların olumlu olacağı dile getirildi. Birim temsilcileri uygun tarih ayarlayıp Oda yönetici sekreterliğine bildirdiği taktirde toplantılara katılım gösterilmesine karar verildi.

2- Hastane ve Birim Temsilciliklerimiz ile Oda arasındaki iletişiminin artırılması başlığında yapılan tartışmalarda bir takım öneriler dile getirildi. Bu başlıkta temsilciler ile üyeler arasındaki iletişimi artırma konusu da tartışıldı.

Temsilcilerimizin gündemi takip edip birimlerdeki sıkıntıları Oda’ya taşımaları, Oda’dan edindikleri bilgileri de üyelere iletmelerinin önemine dikkat çekildi. Üyelerle birebir konuşmalar yapılması, görüşmelerde aylık faaliyet raporlarının ve Tabip Odası tanıtım broşürünün verilebileceği dile getirildi.

8-10 soruluk anketler hazırlanarak üyelere uygulanması, Tabip Odası’nın bir meslek örgütü olduğunun altının çizilmesi gerektiği belirtildi. Anket hazırlama konusunda Zeynep Solakoğlu, Kenan Demirkol ve Süheyla Ağkoç görev aldı.

Hastanelerde İTO’ya ait bir pano olabileceği, fotoğraflarla zenginleştirilmiş bir duvar gazetesi çıkarılabileceği dile getirildi.

Bu önerilerin tüm birimlerde benzer biçimde uygulanabildiği gibi temsilcilerin tercihleri doğrultusunda farklı seçeneklerin de oluşturulabileceği belirtildi.

3- Hastanelerde yaşanan olumsuzlukların başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yüklenmesinin ciddi sıkıntılar yarattığı, AKP’nin tüm sorumluluğu hekimlere yıkma çabasında olduğu söylendi. Eleman ve altyapı yetersizliklerine rağmen hastanelerde yapılan girişimlerin malpraksis riskini artıracağı endişesi dile getirildi. Bu başlıkta hizmetlerle ve malpraksisle ilgili rehberlerin Oda tarafından hazırlanması gerektiği konuşuldu.

Acil servis ve 112’lerde yaşanan sıkıntıların hekim eksikliği nedeniyle iyice arttığı ve 112 acillerde de temsilcilik oluşturulması gerektiği dile getirildi.

Hekimlik uygulamalarında destek sunulabilmesi açısından gece yaşanan sıkıntıların iletilebildiği ve gerektiğinde danışmanlık alınabilen bir sistemin Oda tarafından oluşturulmasına gerek olduğu söylendi.

4- İTO YK tarafından, temsilcilik seçimlerinin yapılması ve seçilen temsilcilerin Oda faaliyetlerine katılması yönünde, Özel Hastanelere yazı gönderilmesine karar verildi. Seçilen temsilcilerin uygun toplantı saatlerini bildirmesi durumunda özel hastanelerde de Oda’dan katılımın olduğu toplantıların organize edilmesi gerektiği dile getirildi.

Seçilen temsilcilere sahip çıkmak ve başta hukuki planda olmak üzere destek olmanın ve örgütlü tavır almanın önemine dikkat çekildi. 

5- Paşabahçe Devlet hastanesi’nde yemeklerin ücretli olması konusunda başhekimliğe gelen yazı hakkında konuşuldu. Bu uygulamanın Maliye Bakanlığı tarafından bir çok hastanede başlatıldığı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Haseki Hastanesi’nde yaşanan deneyimler dile getirildi. Ortak tutum geliştirmenin önemine dikkat çekildi.


Bu HABERİ Paylaş!