Eylül 2008 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2886

İSTANBUL TABİP ODASI EYLÜL AYI TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
 
GÜNDEM: 1.    İstanbul Tabip Odası Ağustos ayı faaliyet raporunun açıklanması,

2.    Memurlara yapılması planlanan ödemeler ve hekimlere yansımaları.
3.    Hekimlik uygulamaları sırasında yaşanan sorunlar.
 


Gündem maddesi 1:  AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ
 
1.       6 AĞUSTOS 2008 CEZAEVLERİNDE SAĞLIK HAKKINA ERİŞİM Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Ferit İlsever’in cezaevinde yaşadığı
sağlık problemleri vesilesiyle “Tutukluların Sağlık Hakkı” konulu bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamadı tutukluların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının güvence altına alınmasının devletin asli görevlerinden olduğu, ancak Odamıza yapılan başvurulardan, halen çeşitli cezaevlerinde tutuklu olarak bulunan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntılar yaşadığının anlaşıldığı vurgulandı.
 
2.       7 AĞUSTOS 2008 TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN SORUNLARI İstanbul Üniversitesi’nde çalışan taşeron sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlarla ilgili
olarak başlatılan ortak çalışma Ağustos ayında da sürdürüldü. Odamızın yanı sıra, Belediye-İş, Dev Sağlık-İş, SES ve Tez-Koop-İş Sendikalarından yöneticilerin katıldığı toplantıda üniversite bünyesinde çalışan taşeron işçileriyle maddi dayanışma kampanyası düzenlenmesi, Rektörlüğe sunulmak üzere, üniversite öğretim üyelerince imzaya açılacak bir kampanya başlatılması kararlaştırıldı.
Konuyla ilgili olarak ilgili sendikalarca 7 Ağustos günü düzenlenen basın açıklamasına katılındı.
 
3.       7 AĞUSTOS 2008 TÜRK-İŞ ŞUBELER PLATFORMU’NUN YANINDAYDIK Ülkenin pek çok yerinde yaşanan işçi çıkartımları karşısında çeşitli sendikalarca
yürütülen mücadelelere kamuoyunun dikkatini çekmek ve tüm sendika ve meslek örgütlerine ortak mücadele ve dayanışma çağrısı yapmak üzere Türk-İş İstanbul Şubeleri’nce yapılan basın açıklamasına katıldık. Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan’ın katıldığı basın toplantısında emek ve meslek örgütlerinin sermayenin örgütlenme hakkına karşı giriştiği saldırıya karşı dayanışma içinde olacağı vurgulandı.
 
4.       12 AĞUSTOS 2008 İMOK TOPLANTISI İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon toplantısı, Mali Müşavirler Odası’nda 
 
gerçekleştirildi. Toplantıda 2009’un NATO’nun 60. yıl kuruluş yıldönümü olması sebebiyle NATO karşıtı bir ortak miting gerçekleştirilmesi, 27 Eylül tarihinin Filistin’in İsrail tarafından kuşatılmasının 8. yıldönümü sebebiyle ortak bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı. Türk_İş Şubeler Platformu’nun süren grevlerle ilgili basın açıklamasına destek verildi.
 
5.       12 AĞUSTOS 2008 TUZLA TERSANELERİNDE İŞ CİNAYETLERİ DURMUYOR Gisan Tersanesi’nde göz göre göre hayatını kaybeden 3 tersane işçisiyle birlikte, son
dönemde tersanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya ulaşmış durumda. Adeta katliam boyutuna varan işçi ölümlerine karşı yetkilileri sorumlu davranmaya çağırmak üzere TMMOB ve DİSK Limter-İş Sendikası’yla ortak bir basın açıklaması Odamızda gerçekleştirildi.
 
6.       13 AĞUSTOS 2008 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ADI ALTINDA SÜRGÜN Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan’ın geçici görevlendirmeyle görev yerinin
defalarca değiştirilmesi tepki yarattı. İstanbul Tabip Odası olarak Denizli Valiliği’ne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Sağlık Bakanlığı’na tepkilerimizi yazılı olarak ilettik ve geçici görevlendirme adı altında yapılan sürgünlerin kabul edilemez olduğunu vurguladık.
 
7.       18 AĞUSTOS 2008 HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK HAKKI MÜCADELESİ BÜYÜYOR 18 Ağustos günü gerçekleştirilen ve 22 kurum temsilcisinin katıldığı HSGG Platform
toplantısında, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nda gelinen son durum, iş sağlığı ve güvenliği alanında Hükümet’in giriştiği yasal düzenlemeler başlıca gündemler oldu. Toplantıda Ekim ayında yürürlüğe girecek SSGSS yasasının teşhiri ve sağlık hakkının gaspıyla ilgili olarak Odamızca bir rapor hazırlanması, çalışanlar aleyhine pek çok olumsuzluk içeren “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Yasa Taslağı” konusunda ortak bir çalışma ve mücadele yürütülmesi kararlaştırıldı.
 
8.       22 AĞUSTOS 2008 HEKİMLERE YÖNELİK ŞİDDET DURMUYOR Son yıllarda adeta hedef tahtası haline getirilen sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik
şiddet durmuyor. Hasta yakınlarınca ağır bir şekilde darp edilen, Sultanbeyli Battalgazi Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. Ahmet Şen hekimlere yönelik şiddet olaylarının son örneği oldu. İstanbul Tabip Odası olarak hekimlere yönelik şiddet olaylarının takipçisi olacağımızı bu vesileyle bir kez daha duyurduk, tek tesellimiz meslektaşımızın sağlığına tekrar kavuşacağını bilmek oldu.
 
9.       25 AĞUSTOS 2008 ÖRGÜTLENME HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ Sendikalaştıkları için işten atılan ve aylardır direnişte olan işçilerin yanında
olduğumuzu ifade etmek ve konuyla ilgili yapılması planlanan etkinlikleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu olarak İstanbul Makine 
 
Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Odamızı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan’ın temsil ettiği toplantıda örgütlenme hakkının en temel haklardan biri olduğu vurgulandı. Yaşanan işçi çıkartımlarının tesadüf olmadığı, son dönemde işçi sağlığı, iş güvenliği, çalışma alanında yapılan yasal düzenlemelerin sermayeye zemin hazırladığı ifade edilip ve söz konusu bu yasal düzenlemelere karşı ortak mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
 
10.    26 AĞUSTOS 2008 EMEK PLATFORMU TOPLANTISI
“ İstihdam Paketi” ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere ilgili emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri
Odamızın çağrısıyla bir araya geldi. Türk-İş, DİSK, TMMOB, Sağlık Meslek Odaları, KESK temsilcilerinin katıldığı toplantıda söz konusu düzenlemelerin çalışan tüm kesimleri olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağı, bu yüzden ortak mücadele yürütmenin önemli olduğu vurgulandı ve çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.
 
11.    26 AĞUSTOS 2008 İSTİHDAM PAKETİ SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE TARTIŞILDI Kamuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni düzenlemeler ile ilgili olarak Odamızda oluşturulan Çalışma Grubunun ilk toplantısı TTB, TMMOB, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Eğitim-Sen temsilcileri ile Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile 26.08.2008 tarihinde yapıldı. Toplantıda Yasanın sadece İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında değil tüm çalışma yaşamında çalışanların aleyhine düzenlemeler içerdiği ve çalışanların mevcut kazanımlarını ortadan kaldırdığı vurgulandı ve başta sendikalar olmak üzere tüm örgütlere ve çalışanları içine katacak bir mücadele sürecinin örgütlenmesi yönünde çalışılması, konunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı bir Çalıştay düzenlenmesi kararlaştırıldı.  12.    27 AĞUSTOS 2008
DİRENİŞTEKİ İŞÇİLERE DAYANIŞMA ZİYARETİ Odamızın da içinde yer aldığı Herkese Sağlık Güvenlik Gelecek Platformu 27 Ağustos
2008 Çarşamba günü, sendikalaştıkları için işten çıkartılan ve direnişte olan tüm işçilere destek olmak amacıyla Gebze Unilever işçilerini ziyaret etti. Platform bileşeni meslek ve emek örgütlerinden yaklaşık 400 kişinin katıldığı eylemde  TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen de yer aldılar.
 
13.    27 AĞUSTOS 2008 SAĞLIK MESLEK ODALARI TOPLANTISI Odamızın yanı sıra, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve İstanbul
Veteriner Hekimler Odası’ndan oluşan Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu İstanbul Dişhekimleri Odası’nda bir araya geldi. Toplantıda sağlık alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin sağlık çalışanlarına etkileri değerlendirildi.
 
14.    29 AĞUSTOS 2008 SU SEMPOZYUMU DİKİLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
Su Sempozyumunun bilgisini Akif Bey yazacak.
 
15.    31 AĞUSTOS 2008 BARIŞ MİTİNGİ’NDE TÜM BARIŞSEVERLERLE BULUŞTUK Türkiye Barış Meclisi’ nin öncülüğünde Kadıköy’de düzenlenen Barış Mitingi’nde, tüm
barışseverlerle bir araya geldik. Birlikte yaşam, birlikte demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış taleplerimizi dile getirdik.
 
16.    Klinik Gelişim Dergisi yeni internet adresinde
www.klinikgelisim.org.tr
 
Faaliyet raporunun açıklanması sonrasında rapora ilişkin katkı ve eleştiriler kabul edildi;
a. Raporda hekimlere yönelik faaliyetlerin az olduğu eleştirisi üzerine, toplumsal faaliyetlerin temsilci düzeyinde yapıldığı, odanın tüm insan gücünü sevketme durumunun olmadığı belirtildi. Yine Odanın rutin ve alışılagelmiş faaliyetlerinin  rapora eklenmesine gerek duyulmadığı farklı aktivitelerin raporda temsilcilere sunulduğu belirtildi.
b.Bir temsilcimiz, odanın İstanbul tıp fakültesi web sayfasının izlenilmesini, zira ilgili sayfada özel muayahane telefonlarının da olduğunu fark ettiğini iletti. Bu durum ilgilenilmek üzere yönetim kuruluna aktarıldı.
 
Gündem maddesi 2 ve 3:  
Toplantı da ek ödemelerin döner sermaye olan memurlara verilmemesinin hukuki yanının olmadığı  görüşü hakimdi. Yine, ek ödemenin tersine, döner sermayenin emekliliğe yansımamasının önemli bir sorun olduğu da hakim görüştü.
Bunu bir şekilde protesto etmenin gereği temsilcilerce yönetim kuruluna aktarıldı. Temsilcilerce, hukuki yollarla birlikte afişleme çalışmalarına ağırlık verilmesi istendi.
 
Hekimlik uygulamalarında yaşanan sorunların çeşitliliği de temsilcilerce paylaşıldı. Hastalar ve yakınları  tarafından yapılan uygunsuz isteklere karşı odanın ilgili kurumlara afiş ve duyurular astırması önerildi.


Bu HABERİ Paylaş!