Temsilciler kurulu 2010'un ilk toplantısını gerçekleştirdi


  • Ağustos 24, 2010
  • 2703

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu 5 Ocak 2010 tarihli toplantı notları:

Temsilciler Kurulu (TK) Ocak ayı toplantısı aşağıdaki gündemle İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

1. İstanbul Tabip Odası 2009 Aralık ayı faaliyet raporunun açıklanması.

2- Son bir yıl içinde Temsilciler Kurulu’nda alınan kararlar ve sonrasındaki gelişmelerin aktarılması.

3- İlaçların marketlerde satılması, eczacıların mesleki bağımsızlıklarına yönelik uygulamalar ve her alanda yaşanan özelleştirmeler.

4- Asistan hekimlerin çalışma saatleri.

5- Tam Gün (Torba Yasa) Yasa Tasarısı’na karşı yapılan/yapılacak etkinliklerin görüşülmesi.

6- Temsilcilerin 2010 yılında, Oda’nın gerçekleştirmesini istediği en önemli hedeflerin görüşülmesi.

Oda’nın Aralık ayında gerçekleştirdiği etkinliklerden oluşan sunudan sonra 2009 yılında TK gündemine girmiş konular, bunlara ilişkin eylemlilik süreci satırbaşlarıyla aktarılmıştır.

İstanbul Eczacı Odası adına toplantıda yer alan Mustafa Turunç, eczacıların son süreçte yaşadıklarını tarihsel gelişimiyle aktarmış; sağlık ortamına hükümet tarafından yapılan müdahalelere karşı eczacıların Eczacı Odası öncülüğünde gelişen mücadelesini ve önümüzdeki sürece dair tasarlananları aktardıktan sonra temsilcilerin soru ve katkılarını yorumladı. Turunç konuşmasında, 1984 yılında ilk fiyat kararnamesinin yayınlandığını, böylece serbest piyasa ile uyumlu bir düzenleme ile çok uluslu şirketlerin lehine oram oluşturulduğunu aktardı. Eczacıların bu son süreçte %30 kayıp yaşadıklarını, paralarını zamanında alamadıklarını, bürokrasi zemininde ve mevzuatta yaşanan hızlı değişimlerin sıkıntıları artırdığını, tüm olup bitenlere karşı eczacıların kararlı durduğunu, özellikle 4 Aralık’ta gerçekleştirilen kepenk kapatma eyleminin çok başarılı geçmesinin hükümeti korkuttuğunu, ardından ilaçların marketlerde satışının gündeme geldiğini belirtti. Turunç’un aktarımı ardından söz alan temsilciler, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin, sağlık alanında hızla gelişen tekelleşme sürecinin tüm sağlık emekçilerinin ortak mücadele oluşturmasına olanak sağladığını, bu fırsatın iyi değerlendirilip mücadele hattının geliştirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Ardından asistan hekimlerin çalışma saatleri ile ilgili gündeme geçildi. Asistan hekimlerin çalışma saatlerinin çözümüne hukuki destek amacıyla İTO Hukuk Bürosu tarafından bir çalışma yapıldığı, ancak dava açma sürecinde gönüllü asistan hekim bulunmayınca sürecin tıkandığı bilgisi verildi. Üroloji asistanlarından Dr.Tuncay Bey, üroloji asistanlarının çalışma koşulları konusunda batı ülkelerinden örnekler ile ülkemizdeki durumu özetledi. Asistanlara uzun çalışma saatleri sonrası izin verilmediği gibi karşılığında ek bir ücret ödenmediği (oysa Avrupa’da ortalama 2500 Euro ücret alındığı), eğitimleri için yeterli zaman hakkı tanınmadığı, bilimsel çalışma üretmede ülkemizin Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığı özellikle vurgulandı. Asistan Hekim Komisyonu ve hukuk bürosu başta olmak üzere bu sürece ilişkin geniş değerlendirme ve eylem planı hazırlanması gerektiği ortak fikrine varıldı.

Tam Gün (Torba Yasa) Yasa Tasarısı’na karşı yapılan/yapılacak etkinliklerin görüşülmesi gündemine geçildi.Tam Gün Yasa Tasarısı’nın Ocak ayında tekrar gündeme geldiği, Ocak ayında tasarının TBMM Genel Kurulu’na gelmesi halinde Ankara’da tabip odası başkanları ve TTB heyetinin bir dizi etkinlik içinde yer alacağı, iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemlerin örgütleneceği bilgisi verildi. Halkın da bilgilendirilmesi için bir broşür hazırlanması önerildi. Birim ziyaret ve toplantılarına başlanacağı,TTB’nin hazırladığı alternatif Tam Gün Yasası ve Sağlıkta Dönüşüm sürecinin anlatılacağı bilgilendirme toplantıları ve yasaya karşı yapılacak eylemlik sürecinin tartışılacağı bilgisi sunuldu. Gelişmelerin aktarılacağı, gerçekleştirilecek eylemlik sürecinde tüm temsilcilerin hazırlıklarını yapmaları önerildi.

Temsilcilerin 2010 yılında, Oda’nın gerçekleştirmesini istediği en önemli hedeflerse aşağıdaki gibi sıralandı:

1. İyi Hekimlik Kavramının 2010 yılında işlenmesi,

2. Asistan hekimlerin izin ve ücret sorunlarının giderilmesi,

3. Birinci basamakta çalışanların ödenmeyen gezici hizmet tazminatlarının ödenmesi

4. Genel Pratisyen Eğitimi başta olmak üzere tüm eğitimlerin mesai saatlerinde yapılmasına olanak sağlanması için çaba sarf edilmesi,

5. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na karşı etkili bir karşı duruşun geliştirilmesi,

Bu hedefler dışında daha bir çok hedeflerimizin olduğu bilinciyle toplantı sona erdirilmiştir.

Dr. Fethi Bozçalı

Temsilciler Kurulu Divanı adına


Bu HABERİ Paylaş!