İnsan Hakları Komisyonu


  • Ekim 19, 2010
  • 6435


Yönerge

Toplantı düzeni:

İnsan Hakları Komisyonu, düzenli olarak her ayın ikinci ve dördüncü Pazartesi günleri İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında toplanır.
Acil durumlar söz konusu olduğunda farklı günlerde de toplanılabilir. Böyle bir durumda, toplantı yeri ve saati tüm üyelere önceden duyurulur.
Her toplantı öncesinde, toplantı günü ve saati üyelere duyurulur.

Toplantılarda;

• geçen süre zarfında toplumsal yaşamı ve sağlık ortamını etkileyen bütün hak ihlalleri görüşülür, Komisyon olarak yapılabileceklere karar verilir,
• bu hak ihlallerinin yaygınlık kazanmaması ve devam etmemesi için atılabilecek adımlar görüşülür,
• sağlık ortamına tehdit oluşturabilecek olası durumlar tartışılır,
• hekim kitlesinde ve toplumda hak ihlallerine karşı duyarlılıkların geliştirilmesi için oluşturulabilecek kurumsal ilişkiler, yazılı ve görsel olanaklar görüşülür.

Üyelik:

Çalışmalar gönüllülük temeline dayandığından dolayı, Komisyon’a üyelik için bir şart aranmaz. Gönüllü bütün hekimler toplantıları takip edebilir, çalışmalara destek verebilir.
Uygun görüldüğü takdirde farklı kurumlardan gelen misafir ve gözlemciler de toplantılara alınır.

Üyelikten çıkarılma:

Komisyon’a üyelik şartı olmadığı için, Komisyon’dan üye çıkarılması da söz konusu değildir.
Çalışmalara katılan hekimlerin toplantılara sürekli şekilde destek vermesi beklenmesine karşın, bu sürekliliğin kesintiye uğraması Komisyon çalışmalarında uzak kalmasını veya uzaklaştırılmasını gerektirmez.

Karar alma süreci:

Toplantılarda kararlar genellikle tartışmalar sonucu ulaşılan ortak fikir birliği şeklinde alınır.
Ortak bir noktaya ulaşılamadığı durumda, yarıdan bir fazla kabul gören görüş veya düşünceler Komisyon kararı olarak kabul edilir.
Oylama yapıldığı durumda, her hekimin bir oyu vardır. Dışarıdan gelen misafir veya gözlemcilerin oy hakkı yoktur.

İşlerin yürütülmesi ve sekreterya:

Komisyon’un herhangi bir başkanı veya sorumlusu yoktur. Haberleşme, yazışma, görüşme ve diğer sekreterlik işleri gönüllü olarak bir hekim tarafından yerine getirilir.
Sekreterlik görevi de belli dönemler için devralınan sürekli bir görev değildir. Herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle aksama olduğunda, işi yürütmek isteyen diğer bir hekim görevi devralabilir.

 


Bu HABERİ Paylaş!