Temsilciler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi


  • Şubat 02, 2011
  • 3925

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu toplantısı 1şubat 2011 tarihinde İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner toplantı salonunda gerçekleşti.

Ocak 2011 Faaliyet Raporunun Temsilciler Kurulu Divan başkanı Dr. Samet Mengüç tarafından okunmasını takiben, çalışma alanlarından kısa bilgilendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Tunçalp Demir 31 Ocak 2011 tarihinde PERFORMANS YASASINA HAYIR sloganı ile protesto yürüyüşü yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin eylemini değerlendirdi. Demir özetle; 300'ü aşkın Öğretim Üyesinin katıldığını, öğretim üyelerinin kararlı ve örgütlü tavrı karşısında ileriye yönelik umutların arttığını belirtti.
Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kamu ve Özel hastaneler adına, Aile ve Toplum sağlığı hekimleri ve Asistan hekimler adına 20 civarında temsilci farklı görüş, öneri ve tespitlerini aktardı.

 Temsilciler kurulu toplantısının ana gündem maddesi olan ''SÖZ BİTTİ!!,ŞİMDİ EYLEM ZAMANI'' sloganı ile ifadesini bulan serbest forumda, çok yönlü tartışma ,eleştiri, özeleştiri, öneri ve pratik eylem konularında görüşler aktarıldı.

Yapılan toplantıda, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında hekimlik mesleğine yapılan saldırılara dur demekteki tek yolun, birlik ve beraberlik duygusuyla kitlesel eylemler olması gerektiği görüşü benimsendi.   


Bu HABERİ Paylaş!