5 Nisan 2011 Temsilciler Kurulu Toplantı Notları


  • Nisan 05, 2011
  • 2912

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) toplantısı, 05 Nisan 2011, Salı günü saat 19.00-21.00 arasında İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Salonu’nda; Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyeleri,  Komisyon ve Kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Önümüzdeki süreçte '' Hak Arama Mücadalemiz'' (nasıl olacak?  İş bırakma mı?   iş yavaşlatma mı?   Ya da ....?) ana gündem maddesi ile toplanan kurul, Divan Başkanı Dr. Samet MENGÜÇ'ün gündemi okumasıyla başladı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner GÖREN süreçle ilgili kısa bilgilendirme ve açılış konuşması yaptıktan sonra Mart ayı faaliyet raporu slayt gösterileri eşliğinde divan başkanı tarafından katılımcılara aktarıldı. Aylık faaliyet raporu sunulurken Mart ayında hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Ana gündem maddesine geçmeden önce İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali ÇERKEZOĞLU 13 Mart 2011 Çok ses Tek yürek Ankara mitingi, 20 Mart Taksim Hekim Yürüyüşü’nün etkileri/sonuçları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra Dr. Çerkezoğlu; önümüzdeki süreçte TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın görüş ve planları hakkında geniş bir sözel sunum gerçekleştirdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında hekimlerin uğradıkları hak kayıplarına karşı geliştirilen ''Hak Arama Mücadelemiz'' başlığı altındaki gündemde katılımcılar görüş, öneri ve kaygılarını dile getirdiler. Süresiz iş bırakmadan, pasif direniş ve iş yavaşlatmaya, halka yönelik bilgilendirme çalışmalarından, medya kuruluşlarının desteğini alma çalışmalarına, popüler dikkat çekici eylemlere kadar geniş yelpazede öneriler sunuldu. Ancak hemen hemen tüm katılımcıların ortak görüşü hekimlik mesleğine yapılan pervasız saldırılara ve hak kayıplarına dur demenin tek yolunun  1-2 günlük iş bırakma -G(ö)REV  ile  Sağlık Bakanlığı ve Hükümetin dikkatini çekme yönündeki eylem kararı oldu. Bu nedenle 10 Nisan 2011, Pazar günü 12.00-15.00 saatleri arasında tüm Oda üyelerine açık bir toplantı düzenlenmesine ve bu toplantıdan da bir G(ö)REV Düzenleme Komitesi kurulması kararına varıldı.
 

Dr.Samet MENGÜÇ
Temsilciler Kurulu Divan Başkanı

 


Bu HABERİ Paylaş!