Şubat Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 5778

1 ŞUBAT 2011
1) Dr. Halil İbrahim Sun, Dr. Ümmühan Meral Aban, Dr. Gülay Boztosun, Dr. Nihat Bağrıaçık, Dr. Özlem Eranıl, Dr. Okan Tartanoğlu, Dr. Ayşegül Koç, Dr. Nurhan Seyahi, Dr. Özgür Yüzer, Dr. Mehmet Akif Benk ve Dr. Armağan Saraç Dülger’in üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Gürhan Baş, Dr. Fatma Abacıgil, Dr. Zeyni Solmazgül, Dr. Nursel Erdoğan ve Dr. Mustafa Hasbahçeci’nin istifalarının kabulüne,

3) Dr.Fatih Salman’a Aymerkez Mağazacılık Dış. Tic.A. Ş. – Aydınlı Mobilya Dekorasyon Reklam Çiçekçilik Tic.Ltd. Şti. / Osb için, Dr.Hülya Çaşkurlu’ya Sema Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Sağlık Hizm. A.Ş. için, Dr.Zehra Baran’a Ekol lojistik A.Ş.(Tuzla) için, Dr.Mustafa Utku Avşar’a. ABB Elektrik San. ve Tic.A. Ş. - Almet Boru Paslanmaz Metal San. Tic.Ltd. Şti. - Altınay Robot Teknolojileri San. ve Tic.A. Ş. - Berner Endüstrisyel Ürünler San. ve Tic.A. Ş. - Birpa Birlik Paz. Taah. Tic.Ltd. Şti. - Fronıus İstanbul Elektronik Tic.ve Servis Ltd.Şti. - İlkim Serv. İkr. Gıda - Octamed Sağlık Ürn. San. Tic.A. Ş. - Pata Mak. Müh.Müşv. Deniz. İnş. San. Tic.Ltd. Şti. -  Polin Kimya San. ve Tic.Ltd. Şti. - Tensaform Membran Yapılar San. ve Tic.A. Ş. - Tosaf Plastik San. ve Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Mehmet Eyüp Oğan’a Boehrınger Ingelheim İlaç Tic.A. Ş. – İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Tic.A. Ş. – Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. / Osb için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1108-(G-1819) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 25.01.2011 tarih ve 2011/002 sayılı kararı ile ilgili olarak dosya yeniden görüşülmüş; 27.11.2008 tarihinde …………………..Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hasta …………………..’in takip ve tedavisinde tıbben zorunlu tetkikleri yaptırmamak, hasta ile ilgili diğer uzmanlık alanlarından konsültasyon istememek ve bu yolla hastaya gerekli özeni göstermemek iddiasıyla Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

5) Oda Başkanlığına  …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2376 sayılı dosya görüşülmüş;
-    Hasta …………………..’nun 06.07.2009 tarihinde “sol üst ekstremite karpel tünel ve unlar tuzak nöropatisi” teşhisi ile ameliyat edildiği,
-    Yapılan ameliyatın günün tıp bilimi çerçevesine uygun biçimde gerçekleştiği,
-    Ameliyat sonrası hastada gelişen sağlık sorunlarının, yapılan ameliyata bağlı olduğu ancak bunun beklenmeyen sonuç-komplikasyon olarak kabul edildiği, komplikasyon nedeniyle operasyonu yapan hekime kusur yöneltilemeyeceği,
-    Operasyon sonrası iki ayrı hastanede çekilen EMG raporunda yer alan farklı ifadelerin, çekimi yapan iki hekimin yorun farkına bağlı olduğu ve içerik olarak birbirine zıt olan iki sonuç olmadığı,
-    Operasyon sonrası gelişen ve komplikasyon olarak kabul edilen sağlık sorununun çözümünün hekim ile hasta arasında kurulması gereken hasta lehine yapıcı ve sonuç alıcı ilişki ve işbirliğine bağlı olduğu, bu ilişkinin bir tarafında yer alan hekimlerin daha fazla sorumluluk yüklenmesinin beklendiği ancak incelenen dosyada görüleceği üzere bu ilişkinin istenen biçimde seyretmediği ve ilişkinin ve işbirliğinin koptuğu, yaşanan sürecin hedeflendiği gibi devam etmemesinde Dr. …………………..’in aslı olarak sorumlu olduğu, benzer olaylarda tekrarlanmaması beklentisi ile Dr. …………………..’in uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6) Oda Başkanlığına …………………..tarafında iletilen; …………………..Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2518 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş,
1-    Hastanın gerçekte hasta olup olmadığını bugün belirlemenin olanağı olmadığını, bu nedenle gerçeğe aykırı rapor olup olmadığının açıklığa kavuşturulamayacağı,
2-    İlgili yasal düzenlemeler gereği uygun tutulan protokol defteri vb. tıbbi kayıtların doğru olduğu ve kanıt olarak kabul edilmesi gerektiği, protokol defteri ve tıbbi kayıtların şekli olarak uygun olduğu,
3-    İlgili tıbbi kayıtlarda (protokol defteri ve rapor) yer alan hastalık ile önerilen istirahat süresinin uygun olduğu,
4-    Dr. …………………..’ün ve Dr. …………………..’nin, raporlarında ifade ettikleri hastalık ile ilgili şikayetleri olan hastaları muayene etmeye, teşhise yönelik işlemler yapmaya ve tedavi amaçlı ilaç önermeye, istirahat vermeye vb. 1. basamak hekimi olarak yetkili ve sorumlu oldukları, bu nedenle Dr. ………………….. ve Dr. …………………..’nin kusurlu bir davranışının belirlenemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7) Odamıza …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2382 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş;
•    Hastanın başvuru gerekçesi ile hastaya yapılan takibin ve tedavinin uyumlu olduğu,
•    İki Kadın Doğum uzmanı olması nedeniyle hastanede gece nöbetinde Kadın Doğum uzmanının görev yapmasının yasal bir zorunluluk olmadığı,
•    Mesai saatleri içinde hastanın takip ve tedavisinde özensizlik belirlenemediği, bebeğin kaybının şikayet konusu olan “takip ve tedavide ilgisizlik” ile sebep-sonuç bağının kurulamayacağı, bugünkü tıp biliminin bazı düşükleri engelleyemediği, …………………..’ın bebeğini kaybetmesinin “kaçınılmaz düşük” nedeniyle olduğu, takip ve tedavisinde yer alan hekimlerin kusurlu bir davranışının belirlenmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet dilekçesinin değerlendirilmesi üzerine; hasta …………………..’e 26.10.2009 tarihinde …………………..Hastanesi’nde uyguladığı operasyon sonrası gelişen sağlık sorunlarında teşhis, tedavisinde ve takibinde tıbbi hata ve ihmal yapmak iddiasıyla Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1378(G-2322) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2150 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; bilirkişi görüşü, İl Sağlık Müdürlüğü İnceleme Raporu, tıbbi belgeler, Dr. …………………..’ın açıklaması ve şikayet birlikte değerlendirildiğinde;
-…………………..’a yönelik tıbbi yaklaşımda ve uygulanan tedavi ve operasyonda özensizlik olmadığı, tıbbi hata ve ihmalin belirlenmediği,
- Hastanın yaşadığı sorunların, hastada var olan “ven kök tıkanıklığı”na bağlı olduğu,
- Takiplerin düzenli yapılamadığı ancak bunun nedeninin, hastanın kontrollerini düzenli yaptırmaması ve tedavisi konusunda titizlik göstermemesine bağlı olduğu, hastanın özelliği nedeniyle takip, kontrol ve tedavide yaşanan eksikliklerin hastalığın daha da ağırlaşmasına neden olduğu,
Sonuç olarak yaşanan süreçte Dr. …………………..’ın kusurunun belirlenmediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10) Oda Başkanlığına yapılan bir ihbar üzerine “…………………..Hizmetleri’ne ait broşür ve tanıtım kitapçığı” değerlendirilmiş,
•    Broşürü ve tanıtım kitapçığının dağıtımını günlük bir gazete ekinde sunarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
•    Yazılar ve fotoğraflar ile içerik olarak tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı el broşürü ve tanıtım kitapçığı düzenlemek,
•    Reklam amacıyla bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemin tanıtımını, gerçek olmayan umutlar vaadi ile yapmak iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

11) Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde; www…………………..com isimli internet sitesinde tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-886 sayılı soruşturma dosyası, değerlendirilmiş olup, ilgili web sitesinden ilanların kaldırıldığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
1-    Uygulama öncesi hastayı bilgilendirmemek ve yazılı onamını almamak,
2-    Uygulama öncesi test atışını yapmayarak özensiz davranmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1344-(G-2389) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1388-(G-2399) sayılı dosya değerlendirilmiş, incelemeye esas olmak üzere açıklama talep edildiği ancak aradan geçen zamana karşın yazımıza cevap verilmediğinin görülmesi üzerine; başvuruda dile getirilen iddiaların açıklığa kavuşturulması için,
1.    Hastanın şahsiyetine ve hastalığına gerekli özeni göstermemek,
2.    Tıbbi işlemlerde özensizlik göstermek,
3.    Hasta yönlendirmek iddiaları ile Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.


8 ŞUBAT 2011
1) Dr. Oğuz Çörtük, Dr. Nesrin Alpaslan, Dr. Merter Yalçınkaya, Dr. Pervin Uygur, Dr. Ayşe Öner, Dr. Samprie Sarısakal, Dr. Ayça Öngel Atar, Dr. İbrahim Tarhan, Dr. Esra Sena Cevahirli, Dr. Alparslan Tolasa, Dr. Gamze Bozgeyik, Dr. Zeynep Ayşe Apalı, Dr. Kübra Yüksek, Dr. Elif Mutlu Köçeroğlu, Dr. Armağan Özdemir, Dr. Kaan Maşrabacı, Dr. Muhittin Çelik, Dr. Türkan Tandoğan, Dr. Abdulhamit Gençer, Dr. Cansu Yüksel, Dr. Bahadır Cüneyt Şenel, Dr. İsmet Sayan, Dr. Didem Turan, Dr. Eda Er ve Dr. Leyla Arvas’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr. Ersin Karatepe, Dr. Ziya Ağır, Dr. Tahsin Çember ve Dr. Çiğdem Malkoç’un istifalarının kabulüne,

3) Dr.Muhttin Vedat Ayarman’a Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. – Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Yetkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. / Osb için, Dr.Ahmet Tiryaki’ye Çözüm Yapı Sistemleri İnş.San.ve Tic.A.Ş. için, Dr.Oğuz Tuncer Yılmaz’a Tripen Tekstil ve Model San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Fatma Dilek İzbudak’a Standart Profil Otomotiv San.Tic.A.Ş. için, Dr.Meral Dönmez’e Ençel Endem Çelik İmalat Montaj Ltd.Şti. için, Dr.Servet Çolak’a Koray Yapı End.ve Tic.A.Ş.(Sabancı Ünv.Nanoteknoloji Mrk.Projesi) - Hartem Harita Tek.Müh.İnş.Tur.Tic.Ltd.Şti.(Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant. - Anelmek Anel Mekanik Tes.Taah.A.Ş.Anel Elek.(Koray Yapı Sabancı Ünv. - Anelmek Anel Mekanik Tes.Taah.A.Ş.Anel Mekanik (Koray Yapı Sabancı Ünv.Şan.) - Terra Yapı Üretim Merkezi San.ve Tic.A.Ş.(Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Özcan İnşaat İzolasyon Taah.ve Tic.Ltd.Şti.( Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Çağla Müh.ve Mimarlık Tic.A.Ş.( Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - İstanbul Dek. Tekstil Tic.San.Ltd.Şti.( Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Baha Çakır Çakıroğluları Alüminyum(Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic.A.Ş.( Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Detay Akustik Dek. ve İnş.Tic.Ltd.Şti.( Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.)  Özel Yapı Metal Tasarım Mim. San. veTic. Ltd.Şti.(Sabancı  Ünv.Nanoteknoloji Merk.Projesi) - Geoduvar İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.(1)( Koray Yapı Sabancı Ünv. Şant.) - Geoduvar İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.(2)( Koray Yapı Sabancı Ünv. Şant.) - Geoduvar İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti.(3)( Koray Yapı Sabancı Ünv. Şant.) - İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sist.Ltd.Şti.(Koray Yapı Sabancı Ünv.Şant.) - Eko Modüler Yapı Malzemeleri İnşaat San.ve Tic.A.Ş./ Osb için, Dr.Hamit Ahmedi’ye ABB Elektrik San. ve Tic.A. Ş. - Almet Boru Paslanmaz Metal San. Tic.Ltd. Şti. - Altınay Robot Teknolojileri San. ve Tic.A. Ş. - Berner Endüstrisyel Ürünler San. ve Tic.A. Ş. - Birpa Birlik Paz. Taah. Tic.Ltd. Şti. - Fronıus İstanbul Elektronik Tic.ve Servis Ltd.Şti. - İlkim Serv. İkr. Gıda - Octamed Sağlık Ürn. San. Tic.A. Ş. - Pata Mak. Müh.Müşv. Deniz. İnş. San. Tic.Ltd. Şti. -  Polin Kimya San. ve Tic.Ltd. Şti. - Tensaform Membran Yapılar San. ve Tic.A. Ş. - Tosaf Plastik San. ve Tic.Ltd. Şti. / Osb için, Dr.Yücel Deniz’e TTAF Elektronik San. ve Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Yücel Gökçen’e Özyurtlar İnşaat ve Yapı Malz. San. Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Tarık Demir’e Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San. ve Tic.A. Ş. İçin bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4) Oda Başkanlığına ………………….., ……………., …………. ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerin; 28.12.2009 tarihinde …………………..’e yapılan operasyon ile ilgili olarak;
1.    Yeterli inceleme yapılmadan operasyon kararı vermek,
2.    Uygun olmayan ortamda ve yeterli olmayan kadro ile operasyon yapmak, yapılan operasyonda tıbbi ihmal ve hata yapmak,
3.    Tıbbi evrak düzenlemede özensiz davranmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1379-(G-2224) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5) Oda Başkanlığı’na …………………..’nce iletilen, hasta …………………..’na ait dilekçe ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Dr. …………………..hakkında;
•    “Kendi kaşesini bir başka hekimin kullanmasına olanak sunmak”
Sahip olduğu …………………..Merkezi’nde;
•    Uzmanlık öğrencisi olan hekime, hekimlik uygulaması yaptırmak,
•    Serbest çalışma bildirimini yapmadan hekim çalıştırmak,
•    Protokol defteri ve reçetelerde belgeleri düzenleyen hekim yerine bir başka hekimin kaşesinin kullanılmasına olanak sağlamak”
Dr. …………………..hakkında;
•    Serbest çalışma bildiriminde bulunmadan özel bir sağlık merkezinde serbest hekimlik yapmak,
•    Uzmanlık öğrencisi olduğunuz halde eğitim aldığınız hastaneden ayrı özel bir sağlık merkezinde hekimlik uygulaması içinde olmak,
•    Protokol defteri ve reçetelerde kendi kaşeniz yerine Dr. …………………..’nun kaşesini kullanmak
Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında;
Sahip oldukları …………………..Merkezi’nde;
•    Uzmanlık öğrencisi olan hekime, hekimlik uygulaması yaptırmak,
•    Serbest çalışma bildirimini yapmadan hekim çalıştırmak,
•    Protokol defteri ve reçetelerde belgeleri düzenleyen hekim yerine bir başka hekimin kaşesinin kullanılmasına olanak sağlamak”
İddialarıyla oluşturulan HUB-1356-(G-2474) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6) Odamıza …………………..ve …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
-    Hasta …………………..’in takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak;
-    Hastanın klinik durumuna ve hastalık öykülerine rağmen “sağ alt extremite arteriel doppler” incelemesi yaptırmayarak hastalığın teşhisinde geç kalınmasına ve hastalık tablosunun ağırlaşmasına neden olmak”
İddialarıyla ile Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1359-(G-2146) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7) Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen başvuru ekinde bulunan …………………..’na ait dilekçenin incelenmesi sonucunda;
-    17.06.2010 tarihinde “herni” tanısıyla ameliyata aldığı hasta …………………..’na Operasyon öncesi gereken hazırlıkları yapmaksızın ameliyata alarak özensiz davrandığı
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1348-(G-2422) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. …………………..’ın 29.09.2010 tarih ve HUB-1348-(G-2422)-81855 sayılı savunma istem yazımıza yanıt vermediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
•    Hasta …………………..’a yönelik tıbbi müdahalelerde tıbbi hata ve ihmal yapmak,
•    Ruhsatı alınmamış bir tıbbi işlem yapmak,
•    Yapılan tıbbi işlemler karşılığı yapılan ödemler ile ilgili fatura düzenlememek,
•    Tabip Odası’na “Serbest Çalışma Bildirimini” yapmadan çalışmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1338-(G-2346) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9) Odamıza ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan …………………..’a ait şikayet dilekçesinin incelenmesi neticesinde;
•    Çocuk hasta …………………..ve …………………..’un reçetelerinde hatalı ilaç yazarak hastalara karşı özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1330-(G-2187) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. …………………..’in 29.03.2010 tarih ve HUB/G-2187-75442 sayılı açıklama istem yazımıza ve 27.10.2010 tarih ve HUB-1330-(G-2187)-82845 sayılı yazımıza yanıt vermediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10) Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü’ne …………………..tarafından yapılan ihbar başvurusunun incelenmesi neticesinde,
Dr. …………………..hakkında;
•    Acil Polikliniği’ne başvuran hasta …………………..’ak karşı gerekli özeni göstermemek iddiasıyla
Dr. …………………..hakkında;
•    Hasta …………………..’ın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya karşı özensiz davranmak iddialarıyla
…………………..Hastanesi Başhekimi Dr. ……………………hakkında
•    Odamızca talep edilen belgeleri Oda Başkanlığına iletmeyerek “Tabip Odası çalışmalarına engel olmak”
iddiasıyla oluşturulan HUB-1321-(G-2409) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
-    …………………..isimli hastanın hastalığına ve şahsiyetine saygı göstermemek,
-    Hastanın sağlık hizmeti alma hakkını engellemek
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1373-(G-2023) sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. …………………..’in 08.12.2010 tarih ve HUB-1373-(G-2023)-84301 sayılı savunma istem yazımıza yanıt vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12) Oda Başkanlığına yapılan bir başvuruda, hastalarını “……………. Eczanesi’nin sahibi ………………….. “ yönlendirdiğiniz ihbarının yapılması neticesinde,
-    Hasta yönlendirmek
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1371-(G-2407) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. …………………..’ın, 01.12.2010 tarih ve HUB-1371-(G-2407)-83939 sayılı savunma istem yazımıza yanıt vermediği görülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13) Odamıza …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde;
•    “Hasta …………………..’a 21.02.2009 tarihinde uyguladığı Carpal tünel ameliyatı öncesi tetkik ve incelemelerde ve ameliyat sonrası takip ve önerilerde özensiz davranmak”
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1369-(G-2093) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. …………………..’nin, 01.12.2010 tarih ve HUB-1369-(G-2093)-83942 sayılı savunma istem yazımıza yanıt vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14) Odamıza …………………..tarafından iletilen, “hasta …………………..’a ait şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde;
•    Hasta temini için aracı kullanmak
İddiasıyla, Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1367-(G-2334) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15) Odamıza Av. …………………..ve Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgi sonucu, …………………..adresinde faaliyet gösteren …………………..Polikliniği’nde şikayete konu olan tarihlerde Mesul Müdür olarak görev yaptığı anlaşılan Dr. …………………..hakkında
•    Reklam amaçlı hasta fotoğraflarını kimliği belli olacak şekilde yayınlamak,
•    “Ücretsiz randevu”, “Fırsat günlerini kaçırmayın” vb. ifadeler ile tıbbi faaliyete ticari bir görünüm vererek tanıtım ilkelerini ihlal etmek
İddialarıyla oluşturulan HUB/R-859 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
•    …………………..isimli hastayı eksik değerlendirerek lazer epilasyon uygulamasına başlamak, lazer uygulaması sürecinde (8. uygulamadan sonra), gelişen cilt enfeksiyonu ve reaksiyonuna rağmen lazer uygulamasına ara vermeden devam etmek ve bu yolla hastanın zarar görmesine neden olmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1381-(G-2106) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17) Oda Başkanlığına iletilen ve posta ile vatandaşlara gönderilen, …………………..Hastanesi’ne ait “Gece Gündüz Yanınızdayız” başlıklı broşürlerin içinde 10 TL değerinde 2 adet “Tetkik Kuponu” ve 2 adet “Muayene Kuponu”nun bulunduğunun görülmesi üzerine, “tanıtım kurallarına aykırı davranmak” iddiasıyla hastane Mesul Müdürü Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB/R-885 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18) Oda Başkanlığı’na yapılan hasta ’in …………………..Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tedavisi ile ilgili şikayet hakkında oluşturulan HUB-1390-(B-438) sayılı dosya değerlendirilmiş olup, Dr. …………………..’den tanık sıfatıyla talep edilen bilgilendirmeyi yapmadığının görülmesi üzerine; tanık sıfatıyla bilgilendirme yapmayarak, yasal düzenlemelerle Meslek Odası olarak İstanbul Tabip Odası’na verilen mesleki denetim ve disiplin görevini yerine getirmeyi engellemek iddialarıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

19) Odamıza İstanbul …………………..tarafından yapılan başvuru sonucu oluşturulan dosyası görüşülmüş; yapılan inceleme sonucunda, …………………..Polikliniğine ait www…………...com.tr isimli internet sitesinde yer alan haber, duyuru ve yazılar ile
-    Bünyelerinde yer almayan doktorları, bünyelerinde yer alıyormuş gibi göstererek etik olmayan bir yöntemle reklam yapmak,
-    İnternet sayfasında yapılan işlemlerin ücretlerini ilan ederek, tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    T.C. vatandaşı olmayan bir hekimin, sağlık merkezinde tıbbi işlem yapmasına olanak vermek,
-    T.C. vatandaşı olmayan bir hekimin sağlık merkezinde tıbbi işlem yapacağı mesajı ile reklam yapmak
İddialarıyla poliklinik mesul müdürü Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-836),

20) Odamıza …………………..vekili Av. …………………..-Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
•    26.08.2007 tarihinde …………………..isimli hastaya yapılan müdahalede, el cerrahisinin prensiplerine göre yapılması gereken müdahalenin, el cerrahisinin temel prensipleri olan “uygun ameliyathanede, uygun anestezi ile ve turnike uygulayarak” yapılmayarak hastaya karşı özensiz davranıldığı, tıbbi hata ve ihmalde bulunulduğu
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1360-(G-2273) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda, “Silivri L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak kaldığı, gözleriyle ilgili şikayetleri nedeniyle bir başka mahkum hasta …………………..ile birlikte 06.12.2010 tarihinde cezaevi jandarması nezaretinde …………………..Hastanesi’ne getirildikleri, muayene için göz doktorunun odasına girdiğinde kelepçesinin çözülmediği, bu duruma itiraz ettiği ancak doktorun buna engel olduğu ve muayenesinin yapılamadığı” iddia edilerek şikayette bulunulması üzerine
•    …………………..ve …………………..isimli tutuklu hastaları “kelepçeleri açılmadan muayene etmeyi” önermek, bunun tutuklular tarafından kabul edilmemesi üzerine muayene edilmemelerine neden olmak
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. …………………..’ın görevlendirilmesine (HUB-1391 /B-474)

22) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyasına esas olmak üzere, Dr. …………………..tarafından talep edilen “bilgilendirici açıklamanın” aradan geçen zamana karşın Oda Başkanlığına iletilmediğinin görülmesi üzerine oluşturulan HUB-1392-(G-2534) sayılı dosya görüşülmüş, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulması için;
-    …………………..isimli hastadan alınan “paça”nın patolojik incelemesinin yapılabilmesi için laboratuara gönderilmesini temin edememek,
-    Hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek olup, söz konusu iddialar ile ilgili Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

23) Oda Başkanlığına Akupunktur Dernekleri Birliği İdare Heyeti adına yapılan başvuru ve ekinde yer alan broşür örneğinin değerlendirilmesi üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1393-(G-2542) sayılı dosya görüşülmüş, incelemeye esas olmak üzere Dr. …………………..’dan talep edilen bilgilendirici açıklamaya aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine iddiaların açıklığa kavuşturulması için
1-    Sağlık merkezi dışında tanıtım broşürü dağıtarak tanıtım kurallarını ihlal etmek,
2-    Bilgilendirme kurallarına aykırı broşür düzenlemek,
3-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi yöntemi tanıtımını yapmak iddiaları ile Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

24) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1394-(G-2553) sayılı dosya değerlendirilmiş, inceleme kararına esas olmak üzere Dr. …………………..’dan talep edilen iddialarla ilgili bilgilendirici açıklamaya aradan geçen zamana karşın cevap verilmediği görülmüş; söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması için 01.12.2010 tarihinde …………………..Merkezi’nde hasta …………………..’e karşı
-Hekimliğe yakışmayan davranış içinde olmak,
-Sağlık hizmeti alma hakkını engellemek, engelleyici davranış içinde olmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

25) Oda Başkanlığına SGK Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2369 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
-    …………………..’ya Dr. …………………..tarafından müdahale edildiği, müdahale sonrası hastanın kontrollerinin yapıldığı ve tekrar müdahale edildiği,
-    Hastanın daha sonra başvurduğu Prof. Dr. …………………..’nın hastaya müdahale ettiği,
-    Yaşanan tıbbi süreçte tıbbi ihmal ve hatanın bulunmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1395-(G-2107) sayılı dosya değerlendirilmiş inceleme kararına esas olmak üzere Dr. Yahya ………………….. ve Dr. …………………..’ndan talep edilen bilgilendirici açıklamanın aradan geçen zamana karşın Oda Başkanlığına iletilmediğinin  görülmesi üzerine iddiaların açıklığa kavuşturulması için, “6 cm hemangioma olan hasta …………………..’ın takibe alınması gerekirken ameliyata yönlendirerek” endikasyonu olmayan tedavi önersinde bulunmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında ve hasta …………………..’a yapılan ERCP işlemi sırasında pankreası yaralayarak akut pankreatit gelişmesine neden olarak tıbbi ihmal ve hatada bulunmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

27) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’na ait şikayet başvurusu üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, alınan inceleme kararına esas olarak ilgi yazılarımızla Dr. …………………..’den talep edilen bilgilendirici açıklamaya yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine iddianın soruşturularak açıklığa kavuşturulması için; hasta …………………..’na “gerekmediği halde göz içine enjeksiyon yapmak ve yapılan ödemelerin karşılığında mali belge düzenlememek” iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1396-(G-2246),

28) Odamıza Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, …………………..isimli hastaya yönelik uygulamada tıbbi ihmal/hata yapmak ve uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1040-(G-1679) sayılı dosya ile ilgili olarak, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 23-24 Ekim 2010 tarih ve 2010/05-25 sayılı “Dr. Levent Türbedar hakkındaki şikayetler arasında tanıtım kurallarına aykırılık iddiasının da bulunduğu belirtildiğinden, konuya ilişkin olarak soruşturma açılması hususunun değerlendirilmesi” kararı üzerine dosya tekrar değerlendirilmiş olup, TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı gereğince “tanıtım kurallarına aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

29) Oda Başkanlığına …………………..Vakfı vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB/G-2508 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, iddia olunan fiilin, mesleki denetim ve disiplin kapsamı içinde yer almadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30) Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine; Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-883 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. …………………..’ın 30.12.2010 tarihli savunma yazısı ve ekinde yer alan ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi’ne ait 10.12.2010 tarihli tutanakta “03.11.2010 tarihinde Dr. …………………..’ın muayenehanesinde yapılan denetimde; Uz. Dr. …………………..olarak tespit edilen tabelasının, Dr. …………………..olarak düzeltildiği görülmüştür.” ibaresinin yer aldığı görülmüş, tabelada gerekli değişikliklerin yapıldığı anlaşılarak, Dr. …………………..’a tabela yönetmeliği ve tanıtım kurallarında özenli davranılması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

31) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan inceleme raporu üzerine oluşturulan HUB-1389-(G-2139) sayılı dosya değerlendirilmiş olup, kayıtlarımızın incelenmesi sonucunda Dr. …………………..’ın İstanbul Tabip Odası’na üye olduğuna ilişkin bilgiye rastlanmadığı, ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı’nın denetimi sonucunda Dr. …………………..’ın yerine nöbet tuttuğu ve hasta protokol kayıt defterine Dr. …………………..’a ait kaşenin basıldığının tespit edildiğinin görülmesi üzerine;
Dr…………………..hakkında,
•    27.06.2009 tarihinde …………………..Hastanesi Acil Polikliniğinde bakılan hasta …………………..’yi müşahade altına almayarak taburcu etmek yolu ile özensiz davranmak ve hastanın sağlık sorunlarının büyümesine neden olmak,
•    Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak, başka bir hekimin yerine nöbet tutmak ve bir başka hekime ait kaşeyi kullanmak iddialarıyla,
Dr. …………………..hakkında,
•    27.06.2009 tarihinde …………………..Hastanesi Acil Polikliniğinde bakılan hasta …………………..’yi müşahade altına almayarak taburcu etmek yolu ile özensiz davranmak ve hastanın sağlık sorunlarının büyümesine neden olmak,
•    Kendi yerine meslektaşını çalıştırmak,
…………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında,
•    Bildirimsiz hekim çalıştırmak iddiasıyla soruşturma açılmasına,
32) TTB merkezi eylem programı doğrultusunda, asistan hekimlerin sorun ve taleplerini gündeme taşımak üzere 13 Şubat Pazar günü 13.00’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapılmasına, hazırlıkları Asistan Hekim Komisyonu’nca yürütülecek etkinliğin YK düzeyinde takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,
13 Mart 2011 günü TTB’nin çağrısıyla Ankara’da yapılacak mitingin hazırlıkları konusunda:
•    Oda Başkanımız Dr. Taner Gören imzasıyla, davetiye formatında, tüm üyelere gönderilmek üzere bir yazı hazırlanmasına, yazının hem e-posta yoluyla hem de Hekim Forumu Şubat sayısına insert şeklinde eklenerek gönderilmesine, sitemizden de duyurulmasına,
•    Mitinge ilişkin duyurular, hazırlıklar, katılımcı listesi, otobüs kalkış noktaları vb. ayrıntıları duyurmak üzere ayrı bir web çalışması yapılmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,
•    Mitinge ilişkin davetiyeler hazırlanmasına, davetiyelerin hekimlere ve sağlık çalışanlarına elden dağıtılmasına, davetiyelerin altında LCV notunun yer almasına,
•    Miting duyurusunu içeren afiş ve pankartlar hazırlanarak hastanelere, tıp fakültelerine yaygın şekilde asılmasına,
•    Uzmanlık Dernekleri’yle temasa geçilerek 13 Mart tarihine herhangi bir toplantı düzenlememelerinin önerilmesine, mitinge katılım yönünde kurumsal destek istenmesine,
•    Temsilciler Kurulu eliyle, miting hazırlıkları konusunda bölge dağılımı üzerinden özel çalışma yürütülmesine,
•    Oluşturulacak üye listelerinin YK üyeleri ve komisyon-kurul üyelerine bölüştürülerek bire bir aranmasına,
•    Tüm hazırlıkları yürütmek üzere YK üyelerinin yanı sıra komisyon başkan ve/ya sekreterlerinden oluşan bir düzenleme kurulu oluşturulmasına, bu kurulun ilk toplantısının, 13 Şubat Pazar günü asistan hekim eylemi sonrasında, saat 14.00'da Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde (Taksim) yapılmasına,

33) Biber gazının insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkileri konusunda yaptığımız yazışmalara Sağlık Bakanlığı’nca verilen yetersiz cevabı ve sergilenen vurdumduymaz tavrı teşhir etmeye dönük çalışma yürütülmesine, Bakanlığa halk sağlığı konusundaki sorumluluğunu hatırlatan bir yazının hazırlanmasına, biber gazında doz ve atım mesafesi konularında Sağlık Bakanlığı hakkında suç duyurusu yapılmasına, konuyla ilgili bir bilirkişi çalışması yapılmasına; ilgili uzmanlık derneklerinden görüş istenmesine, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl'ın sorumlu olmasına,

34) 3 Ağustos 2010 tarihli Muayenehane Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay 10. Dairesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Hukuk Büromuzca oluşturulan değerlendirme yazısının sitemizde duyurulmasına, üyelerimize e-postayla gönderilmesine, konuyla ilgili olarak Uzmanlık Dernekleri’yle ortak çalışma yürütülmesine, muayenehane standartları vb. konularla ilgili olarak Uzmanlık Derneklerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirilmesine,
TTB eliyle atılacak hukuki adımların takibine ve yönetmeliğin tümden iptali talebimizin iletilmesine,
Muayenehane hekimleri üzerinden konuyla ilgili bir mücadele takvimi oluşturulması gündemiyle Özel Hekimlik Komisyonu Yürütmesi ile toplantı yapılmasına ve oluşturulacak eylem takviminin ülke geneline de taşınması talebimizin TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesine, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

35) Son olarak OSTİM’de yaşanan patlama ve 20 işçinin ölümü üzerine, iş cinayetlerine dikkat çekmek ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanındaki sorun ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere TMMOB İKK, KESK ve DİSK ile ortak basın açıklaması yapılmasına, açıklamanın 9 Şubat Çarşamba günü 12:30’da Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Çalışma Müdürlüğü/Unkapanı’nda gerçekleştirilmesine,

36) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Altyapı Komitesi’nin “sağlık alanında yapılması gereken çalışmalar” konulu toplantısına Odamızı temsilen Dr. Hasan Oğan’ın katılmasına, konunun İFM Altyapı Komitesi’ne yazılı olarak bildirilmesine, konunun takibinden Dr. Süheyla Ağkoç'un sorumlu olmasına,

37) Aile Hekimliği Uygulaması ile görevlerinden ayrılan personelin maaş iadeleriyle ilgili yazımıza İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen cevabın Hukuk Büromuzca değerlendirilmesine ve söz konusu yazının Hukuk Büromuzca oluşturulacak bir üst yazı eşliğinde sitemizde duyurulmasına,

38) 1. Çocuk Hakları Kongresine yönelik Strateji Metni’nin Çocuk Hakları Komisyonumuza iletilmesine ve değerlendirmelerinin istenmesine, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına,

39) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 6 Şubat Pazar günü yapılan “İstanbul’un Hekimleri Buluşuyor” başlıklı toplantının haberinin ve Dr. Eriş Bilaloğlu’nun konuşma metninin tüm üyelere e-posta yoluyla gönderilmesine,

40) TRT’de Dr. Türkan Saylan’a yönelik yapılan karalayıcı yayınları protesto için Öğretim Üyeleri Derneği ile ortak bir basın toplantısının, 10 Şubat Perşembe, 11.30’da Taxim Hill Otel’de yapılmasına, toplantıya Dr. Özdemir Aktan’ın katılmasına,
41) KESK İstanbul Şubeler Platformu’nun çağrısıyla Torba Yasa’ya karşı 8 Şubat Salı, 18.00’de Tünel’den Taksim’e gerçekleştirilecek meşaleli yürüyüşe destek verilmesine,

42) Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri İnisiyatifi’nce 10 Şubat Perşembe, 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fk. Oditoryumu’nda yapılacak “Sağlık Bakanı Hekimler ve Öğretim Üyelerinden Özür Dilemelidir” başlıklı basın toplantısının desteklenmesine karar verilmiştir.


15 ŞUBAT 2011
1) Dr. Fatma Emel Pekgöz Düşünür, Dr. Mustafa Çiçek, Dr. Engin Çetin, Dr. Evren Arslan, Dr. Dilek Gölet, Dr. Betül Sertbaş, Dr. Fatma Harika Boztepe, Dr. Sinem Yazıcı, Dr. Çağatay Öktenli, Dr. Hale Tüzel, Dr. Gülsüm Akıncı, Dr. Sezin Aktaş, Dr. Özlem Şahin, Dr. Volkan Karaca ve Dr. Mustafa Taşkın Aksoy’un üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr.Hasan Asker Tunçer’e Yol ve Yapı Endüstrisi Taahhüt ve Tic.Ltd. Şti. – G4S Güvenlik Hizmetleri A.Ş. / Osb için, Dr.Nuray Müslümanoğlu’na Semerkand Basım Yayın Dağıtım San. Tic.A. Ş. – Üsküdar Radyo ve TV A.Ş. / Osb için, Dr.Abdullah Gündüz’e Clear Cahannel Tanıtım ve İletişim A.Ş. – Mars Reklam Prodüksiyon A.Ş. / Osb için, Dr.Osman Artuç’a Özkar İnşaatçılık Nakliyat ve Taah. Tic.A. Ş. İçin bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3) Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde,
•    Dr. …………………..hakkında; “Kendi yerine meslektaşını çalıştırmak”,
•    Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında; “Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve Gerçeğe aykırı belge (reçete) düzenlemek”,
•    Dr. …………………..hakkında; “Bildirimsiz hekim çalıştırmak, Gerçeğe aykırı reçete/rapor düzenletmek”
İddialarıyla oluşturulan HUB-1296-(G-2259) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4) Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından, “…………………..isimli hastaya …………………..Hastanesi’nde yapılan operasyonlarda tıbbi ihmal/hata yapıldığı, usulüne uygun aydınlatılmış onam alınmadığı”  belirtilerek yapılan başvuru neticesinde oluşturulan, HUB-921-(G-1187) sayılı soruşturma dosyasında, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nca verilen ve Yüksek Onur Kurulu’nca onanarak kesinleşen “Dr. ………………….. ve Dr. …………………..için CEZAİ BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA” ilişkin karar, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından, “çeşitli tarihlerde yapılan göz ameliyatlarında hastanın bizzat kendisi tarafından yazılı rıza alınmasında özen eksikliği bulunduğu” sonucuna varılarak, iptal edilmiştir. İptal kararı kesinleşmesi üzerine Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/1770 E., 2010/985 K. sayılı ve 23.06.2010 tarihli kararının bir gereği olarak; …………………..’a yapılan operasyonlarda “hastanın yazılı onamının usulüne uygun alınmadığı” gerekçesiyle Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında yeniden soruşturma açılmış ve tamamlanan dosya görüşülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine ,

5) Oda Başkanlığı’na Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş,
-    Endikasyon olmadan uygulama yapmak,
-    Tıbbi hata ve ihmal yapmak, uygulama sonrası ortaya çıkan olumsuz sonuca karşı hastaya gerekli özeni göstermemek,
-    Aydınlatılmış onamı almamak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1397 /G-2462)

6) 09.02.2011 tarih VE 015 sayılı dilekçeyle Odamıza başvurarak üye sayılarının azlığı sebebiyle maddi sıkıntı çektiklerini ve asgari giderlerini karşılamakta zorlandıklarını belirtip maddi destek isteyen Şırnak Tabip Odası’na, dayanışma amacıyla 2011 yılı Mart ayından başlayarak, 12 ay süreyle ayda 1000 TL (bin Türk Lirası) bağış yapılmasına,

7) Dr. Ayşegül Yeliz Mutlu Kavak’a başvurusuna istinaden hukuki destek verilmesine,

8) İstanbul Tabip Odası haber ve video portalı konusunda çalışma yürütmek, fizibilite hazırlamak üzere Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Ali Özyurt’un görevlendirilmesine

9) Tıp fakülteleri ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunları değerlendirmek üzere, “Üniversite Hastaneleri Geleceğini Tartışıyor” başlıklı toplantıların ücüncüsünün 17 Şubat 2011 Perşembe günü 12.30-13.30 saatleri arasında M.Ü. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans Salonu’nda yapılmasına, toplantıda Odamız Başkanı Dr. Taner Gören’in açılış konuşması yapmasına, Dr. Raşit Tükel’in ise sunum gerçekleştirmesine, toplantının çağrısının Marmara Üniversitesi’nde görevli üyelerimize e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına,
10) Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin yaşadığı sorunları, talepleri değerlendirmek üzere bir toplantının 24 Şubat Perşembe günü 19.00’da Odamız Konferans Salonu’nda yapılmasına, Pratisyen Hekimler Komisyonu adına Mustafa Sülkü'nün toplantıdan sorumlu olmasına,

11) İstanbul’da 3 aylık Aile Hekimliği Uygulaması’nın değerlendirileceği bir basın toplantısının 22 Şubat Salı günü 12.00’da Odamız’da gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili sayısal verileri talep eden ve halen cevap verilmeyen 17.01.2011 tarihli yazımızın  İl Sağlık Müdürlüğü’ne hatırlatılmasına, ayrıca TUS nedeniyle boşalacak ASM’lerin sayısını tespit açısından TUS’u kazanan hekim listesinin de ayrı bir yazıyla sorulmasına,

12) Aile hekimliği alanında yaşanan sorunları değerlendirmek, aile hekimi üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantının, 26 Şubat Cumartesi günü yapılmasına, toplantının Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,

13) Aile hekimlerine uygulanacak aidat miktarının özel hekimlik üzerinden tahakkuk ettirilmesine, konuyla ilgili çalışma yürütmek konusunda (üye olmayan aile hekimlerinin tespiti vb.) öncelikle hukuki süreçlerin takibine; kamu-özel aidat farkına ilişkin konunun daha sonra değerlendirilerek, gerekirse TTB Genel Kurulu’na taşınmasına, konuyla ilgili farklı yaklaşımlara cevaben bir yazının yayınlanması önerisinin TTB’ye yazılı olarak iletilmesine,

14) 2011 yılı İl Tütün Kontrol Kurulu’nda Odamızı asil üye olarak Dr. Tunçalp Demir’in, yedek üye olaraksa Dr. Dilek Kanmaz’ın temsil etmesine,

15) İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı’nın, mülteci konumundaki çocuklardan (sağlık kontrolü amacıyla) anne-babalarının onayı alınmaksızın kan alınması konusunu insan hakları açısından değerlendirmemizi isteyen yazısının, TTB’nin geçmiş yıllardaki konuyla ilgili yayınları, konuyla ilgili uluslararası kararlar dikkate alınarak cevaplanmasına, konunun takibinden Dr. Lale Tırtıl’ın sorumlu olmasına,

16) Tükoder’in insan sağlığını tehdit eden gıdaların üretimine, satışına karşı ilgili kurumların katılımıyla bir platform oluşturma çağrısına yönelik değerlendirme sonucu, iİlk toplantıya Yönetim Kurulu’nu temsilen Dr. Hasan Oğan’ın katılmasına ve konuyla ilgili bilimsel görüş oluşturmak üzere Dr. Hasan Oğan ve Dr. Tunçalp Demir’in alanla ilgili öğretim üyelerine ulaşarak, bir alt kurul oluşturmak yönünde çalışma yürütmesine,

17) Dünya Göz Hastanesi’nin Ankara’da kadrolu çalışmakta olan Uzm. Dr. Ayla Topak’ın İstanbul’daki hastanelerinde geçici-kadro dışı statüde çalıştırılması hakkındaki başvurusu uygun görülmemiştir. Söz konusu hekime ulaşıp iki ilde de üye olması durumunun sorulması ve bu durumu düzeltmesinin talep edilmesi, konunun Ankara Tabip Odası ile görüşülmesi konularında Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.

22 ŞUBAT 2011
1) Dr. Aysun Uçar, Dr. Ayşe Mavi, Dr. İbrahim Gökşen Öztuna, Dr. Fatih İbiş ve Dr. Tuncer Aydoğan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2) Dr.Talat Muratoğlu’na Fark Turizm ve İşletmecilik A.Ş. için, Dr.Ali Özgür Öztürk’e Merkezi Kayıt Kurumu A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3) Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1398-(G-2082) sayılı dosya görüşülmüş, yapılan inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-Dr. …………………..hakkında,
•     “Hastayı değerlendirmede hata yapmak”,
•    “Hastayı uzmanlık öğrencisine devir etmek”
Dr. …………………..hakkında,
•    Uzmanlık öğrencisinin çalışmasına olanak sunmak
Dr. …………………..hakkında,
•    Uzmanlık öğrencisi olduğu halde özel bir kurumda müdahalede bulunmak
İddialarıyla soruşturma açılmasına,

4) Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Prof. Dr. …………………..’un …………………..operasyonu ile ilgili “İnceleme Raporu” değerlendirilmiş, iddiaların niteliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1-    Endikasyonu olmayan operasyon yapmak, yapılan operasyon ile hastanın sağlık durumunun daha hızlı bozulmasına neden olmak,
2-    Operasyon için hastayı çalıştığı kamu kurumundan özel bir hastaneye sevk etmek,
3-    Operasyon öncesi yeterli ve gerekli tetkikleri yapmamak,
4-    Ameliyat için, özel hastane masrafı dışında çok yüksek ücret talep etmek,
5-    Sözleşilen ücretin ödenmemiş olması nedeniyle, ameliyat için hazırlanan ve ameliyathaneye indirilen hastayı, ameliyatını yapmadan tekrar servise çıkarmak,
6-    Ameliyat ile ilgili tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak,
7-    Ameliyat sonrası hasta takibinde özensiz davranmak iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına, (HUB-1399-(G-2523)

5) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2434 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
•    Doğum öncesi takibin uygun olduğu,
•    “Fetal Taşikardi” saptaması nedeniyle doğum amacıyla hastaneye yatırılmasının doğru olduğu,
•    Doğum sürecinde takibin uygun ve yeterli olduğu,
•    Sezaryen kararırın “ilerlemeyen travay” nedeniyle alındığı, dosya içinde var olan tıbbi belgelerin teşhisi doğruladığı ve bu teşhis ile sezaryen yapılmasının tıbbi bir zorunluluk olduğu, doğum sonrası “uterus atonisi” gelişmiş olduğu da dikkate alındığında, yapılan müdahalenin doğru olduğu,
Sonuç olarak, Dr. …………………..’nın …………………..’a yönelik sezaryen uygulamasının doğru ve gerekli bir uygulama olduğu anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2245 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; bilirkişi görüşü, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
•    ………… ve ………. bebeklerin Dr. …………………..ve Dr. …………………..tarafından yapılan muayene bulgu sonuçlarının birbirine yakın olduğu,
•    ……….. bebeğin yapılan muayenesi sonucunda 1 hafta sonra kontrol önerildiği, acil lazer önerilmediği,
•    ……….. bebeğin rahatsızlığı için yakın takip koşuluyla bir süre izlenmesinin önerilebileceği gibi gecikmeksizin müdahale de edilebileceği; her iki uygulamanın da tıp literatüründe yeri olduğu ve birbirlerine göre farklı avantajları olduğu, bu nedenle Dr. …………………..’ın gecikmeksizin müdahale önersinin kabul edilebilir bir uygulama olduğu, derhal müdahale öneren Dr. …………………..’ın kusurlu olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7) Oda Başkanlığına …………………..vekilleri Av. …………………..ve Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1400-(G-21521) sayılı dosya görüşülmüş, “sağlık personeline fiili saldırıda bulunmak” konusunda Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

8) İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na İstanbul …………………..tarafından iletilen, …………………..’a ait yazılı başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2167 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
-    Son adet tarihi dikkate alındığında, hastaneye başvurma tarihi olan 20.03.2009’ın …………………..’ın doğum zamanı olarak kabul edilmesi gerektiği, (-39 hafta- term gebelik, + - 2 hafta yanılma paylıdır)
-    …………………..’ın yapılan muayenesinde 4 cm açıklık belirlendiği; bu bulgunun, doğumun başladığını gösterdiği,
-    Doğumun normal doğum biçiminde yapılması kararının uygun olduğu,
-    Doğum takibi için yapılan takibin yeterli oluğu,
-    Doğum için gereken ağrıların yetersiz olması nedeniyle “suni sancı” amacıyla oksitosin perfüzyonu uygulamasının uygun olduğu,
-    15.00-17.35 arası 8 kez bebeğin kalp seslerinin dinlendiği, son dinleme saati olan 17.35’te 119/dk olarak ölçülen kal sesinin normal sınırlarda olduğu, bu bulgunun, henüz sıkıntıda olmadığını gösterdiği,
-    Bebeğin 17.40’da doğurtulduğu, doğumun vakum ile sağlandığı, bunun nedeninin Dr. ………………….. tarafından “çıkım bradikardisi” ve “gebenin yeterince ıkınamaması” olarak gösterildiği, dosya içeriğinde var olan tıbbi kayıtların ve başvuru dilekçelerinin, bu teşhis ile uyumlu olduğu,
-    “Çıkım bradikardisi” gelişmesi durumunda doğumun gecikmeksizin yapılması gerektiği, Dr. …………………..’in bu amaçla vakum uyguladığı, normal doğum yapabilme durumu var ise,  öncelikle, vakum uygulanmasının doğru bir tercih olduğu; sezaryen ile doğumun vakumdan daha uzun süre alma olasılığı olduğu, 17.35’te kalp atım sayısının 119/dk. Olduğu ve doğumun 17.40’ta gerçekleştiği dikkate alındığında, doğumda gecikmenin iddia edilemeyeceği,
-    “çıkım bradikardisi2nin doğum sürecinde belirli bir oranda görülebildiği ve “neonatal asfiksi”nin önemli nedenlerinden biri olduğu, bu sonucun ortaya çıkmasında doum hekiminin bir etken olmadığı,
-    Sonuç olarak; …………………..’ın doğumunda Dr. …………………..’in tıbbi anlamda kusurlu bir uygulamasının belirlenemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9) Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1959 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş;  bilirkişi görüşü, iddia, açıklama ve tıbbi kayıtlar ile birlikte değerlendirildiğinde;
•    Hasta …………………..’in Dr. …………………..’e …………………..Hastanesi’nde 14.03.2009 tarihinde muayene olduğu, konulan ön teşhis doğrultusunda inceleme yapılması için “adetten 1-2 gün sonra” gelinmesi önerisi yapıldığı, bu öneri doğrultusunda hastanın 13.04.2009 tarihinde tekrar Dr. …………………..’e muayeneye geldiği ve aynı gün HSG yapıldığı, daha sonraki günlerde hastanın başvurduğu doktorun gebelik tespit ettiği, bu durumda HSG çekim 5-6 haftalık gebelik döneminde çekildiği, gebe iken yapılması kontrendike olan bu çekim hastayı yeteri kadar sorgulayamayan ve HSG öncesi yapılması uygun olan ve gebelik olup olmadığının anlaşılmasını sağlayacak kanda BHCG incelemesi ve intravaginal ultrasonun yapılmasının neden olduğu, bu sonuçta hastanın yeterli bilgi vermemesi kadar sorgulamayı yeterli düzeyde yapamayan Dr. …………………..’in payı olduğu anlaşılmakla birlikte …………………..’e 14.03.2009 tarihinde yapılan muayene sonrasında “adetten 2 gün sonra” gelmesi önerilen, …………………..’in de 13.04.2009 tarihinde de “adetten 2 gün sonra” diyerek Dr. …………………..’e başvurduğu dikkatte alındığında, verili koşullarda infertilite incelemesi için yapılması gereken HSG öncesi BHCG veya “intravaginal ultrason” incelemesi yapılmamasının cezai işlem gerektiren tıbbi hata ve ihmal olarak kabul edilemeyeceği,
•    Dosyada HSG sonucunun bulunmaması nedeniyle Dr. …………………..’ın “bebeği göremeyerek” meslekte acemilik yaptığı iddiasının açıklığa kavuşturulamayacağı,
•    Dr. …………………..’ın kişisel kusurunun belirlenemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10) Oda Başkanlığı’na İstanbul …………………..tarafından iletilen …………………..’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2488 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
-    Bebek …………………..’ın 28.10.2009 tarihinde doğumunun gerçekleştiği, doğum sonrası muayene ve takiplerinin yapıldığı,
-    21.12.2010 tarihinde Dr. …………………..’nın bebeği muayenesinde “sık nefes alma” ve “1/6 şiddetinde üfürüm” saptaması üzerine Çocuk Kardiyoloji’sine sevk ettiği ve bu yolla bebekte Konjenital Kalp Hastalığı’nın tespit edilebildiği,
-    Konjenital Kalp Hastalığı’nın ilk günlerde klinik bulgu vermediği, ancak ilerleyen zamanda kalp yetmezlik geliştikçe klinik bulgular verdiği, hastanın sevk tarihi dikkate alındığında, hastaya zarar veren, tedavinin daha erkan olmasına olanak vermeyen gecikmenin olduğunun söylenemeyeceği, geçen sürenin hastalığın tedavi edilebilirliği üzerinde olumsuz etkisinin olmayacağı, Dr. …………………..’nın kusurlu bir hekimlik uygulamasının bulunmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11) Oda Başkanlığına yapılan bir başvuru üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından açılan HUB-999 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, soruşturma dosyası ile ilgili olarak, doğrudan tanık olarak bilgi sahibi olduğu halde, soruşturma için esas önemde olan bu bilgileri soruşturmayı yürüten Yönetim Kurulu Başkanlığına vermemeleri nedeniyle Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında“Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak” iddiasıyla soruşturma açılmasına,

12) Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1355-(G-2049) sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Hasta …………………..’ın omurilik tümör ameliyatı olduğu, patolojik tanının “Melanositik Nörinoma” olduğu, ameliyat sonrası aynı hastanede fizik tedavi gördüğü,
-    Gerçekleşen ameliyatta ve ameliyat sonrası takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata olmadığı,
-    Hastanın ameliyat sonrası yaşadığı sorunların asıl olarak hastalığın özelliğinden kaynaklandığı,
-    Hastanın aydınlatılmış onam formunda operasyon tarihi, hastalığın teşhisi ve yapılacak operasyonun ne olduğu, operasyona bağlı gelişmesi olası risk ve komplikasyonların yer almasının zorunlu olduğu, bu bilgileri içeren belgenin makul bir engel olmadığı sürece hasta tarafından onaylanmasının gerektiği, aksi durumda operasyonu yapan hekim ve operasyon yapılan hastanenin hukuki sorunlarla karşılaşabileceği uyarısının yapılmasına,

13) Odamıza …………………..tarafından iletilen, …………………..’ye ait başvuru neticesinde, guatr teşhisiyle tiroit ameliyatı yapılması gereken …………………..isimli hastaya yanlışlıkla, endikasyonu olmadığı halde kolesistektomi ameliyatı yaparak tıbbi ihmal/hata yapmak iddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmış ve Dr. ………………….. soruşturmacı olarak görevlendirilmiş olup, aradan geçen zamana karşın, Dr. …………………..’ın soruşturmayı tamamlamaması üzerine dosya yeniden değerlendirilmiş ve soruşturmanın Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesine (HUB-1011 /G-1616)

14) Odamıza …………………..ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde, Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Yönetim Kurulumuzca, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………………….. ve Dr. …………………..hakkında
1-    “Hekim seçme” ve “aydınlatılma” haklarının ihlal edilmesi,
2-    Özen eksikliği içinde olmak,
3-    “Zor doğum” olacağı olan hastanın, hekim tarafından doğumunu sağlayacak girişimlerde bulunmamak, hastayı bir hekime değil ebeye devretmek, gerektiği halde hastayı sevk etmemek
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1401 /G-2253)

15) Oda Başkanlığı’na Prof. Dr. …………………..tarafından yapılan ve kızı …………………..’ı muayene ve tedavi için götürdüğü Dr. …………………..’ye ait muayenehanede, muayene öncesi ve muayene edilmesini konu alan şikayet başvurusu üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1-    Bekleme odasında “Başvuru Formu” başlıklı belgenin doldurulması yolu ile hasta mahremiyetini ihlal etmek,
2-    Tedavi dışı işlevi olan “video çekimi” için onay vermemesi nedeniyle hasta-hekim ilişkisinin sonlandırmak yoluyla hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1402 /G-2310)

16) Aile hekimliği alanında yaşanan sorunları değerlendirmek, aile hekimi üyelerimizle görüş alışverişinde bulunmak üzere 26 Şubat Cumartesi günü Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda yapılacak toplantıda;
•    Toplantı moderatörlüğünü Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Rıdvan Yılmaz’ın yapmasına,
•    Toplantının 1 Kasım 2010’dan bu yana İstanbul’daki Aile Hekimliği Uygulamasına ilişkin yaşananları, Oda olarak yaptıklarımızı anlatan bir slaytla başlatılmasına,
•    Oda Başkanımız Dr. Taner Gören’in bir açılış konuşması yapmasına,
•    Toplantının hekimlerin görüş ve önerilerinin alınacağı forum bölümüyle devam etmesine,
•    Aile hekimlerinin yaşadıkları sorunları ve talepleri yazılı olarak almak üzere bir form hazırlanıp toplantı öncesinde katılımcılara dağıtılmasına,
•    Toplantıda 13 Mart Ankara mitingine aile hekimlerinin katılımını sağlamayı hedefleyen bir alt hazırlık komitesi kurulmasına,
Sürecin takibinden Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,

17) TTB merkezi eylem programı çerçevesinde; sağlık alanında yaşanan şiddeti protesto etmek, kaygı ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak amacıyla;
•    25 Şubat 2011 Cuma günü 09.00’da İstanbul Tıp Fakültesi’nde merkezi bir basın açıklaması yapılmasına, basın açıklamasının Prof. Dr. Göksel Kalaycı’nın katledildiği yerde (Genel Cerrahi Monoblok önündeki otopark) gerçekleştirilmesine, “Sağlıkta Şiddete Son” yazılı bir pankart ve dövizler hazırlanmasına, etkinliğin duyurusunun çevre hastanelerdeki hekimlere e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına, konunun takibinden Dr. Taner Gören ve Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına,
•    Yine aynı tarihte, 12.30’da Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmesine, konuyla ilgili olarak Devlet Hastanesi Başhekimine bir yazı gönderilip etkinliğin duyurusu konusunda destek istenmesine, basın açıklaması duyurusunun bölge hekimlerine e-posta ve SMS gönderimi yoluyla yapılmasına, basın çağrısının Silivri yerel basınına yapılmasına,
•    TTB tarafından gönderilen konuyla ilgili afiş ve el ilanlarının merkezi hastanelerin temsilcilerine gönderilmesine ve temsilcilerin 25 Şubat Cuma günü kendi koşulları üzerinden hastanelerinde etkinlikler (bildiri dağıtımı, hastane önünde açıklama vb.) gerçekleştirmesine, bu çerçevede gerçekleştirilecek etkinliklerden; Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi için Dr. Lale Tırtıl’ın, Haydarpaşa Numune EAH için Dr. Hüseyin Demirdizen’in, Kartal Lütfi Kırdar EAH için Dr. Pelin Taşkıran ve Dr. Özdemir Aktan’ın sorumlu olmasına,

18) Dr. Cumali Aktolun’un müstakil laboratuvarlarla ilgili olarak 6 Ocak Yönetmeliği’ne idari dava açılması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi için Hukuk Bürosu’na gönderilmesine,

19) 13 Mart Ankara Mitinginin hazırlıkları kapsamında;
•    Konunun 1 Mart tarihli Temsilciler Kurulu’nun ana gündemi olmasına,
•    Temsilciler Kurulu’nun genişletilmiş olarak toplanmasına ve seçilmiş kurul ve komisyon başkanlarının, TÖK temsilcilerinin de toplantıya çağrılmasına,
•    İstanbul Tabip Odası imzalı 1000 adet afiş ve 40.000 el ilanı üretilerek TK toplantısında elden dağıtılmasına,
•    13 Mart Mitingi’ne çağrıyı içeren “Çok Ses, Tek Yürek, 13 Mart Ankara” yazılı 1500 adet yaka rozeti yaptırılmasına, (Toplam sayının içinde olmak üzere TÖK için “Nitelikli Tıp Eğitimi İçin Çok Ses, Tek Yürek, 13 Mart Ankara” yazılı 150, asistan hekimler için “Nöbet Ertesi İzin Hakkı İçin Çok Ses, Tek Yürek, 13 Mart Ankara” yazılı 350, özel hekimler için “Mesleki Bağımsızlığımız İçin Çok Ses, Tek Yürek, 13 Mart Ankara” yazılı 200 rozet üretilmesine),
•    Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlu oldukları hastanelerin belirlenmesine, (liste ektedir)
•    Mitinge çağrı amacıyla hastane ziyaretleri ve toplantılarının 1 Mart tarihli TK toplantısında planlanmasına,
•    Hastane sorumluluklarının yanı sıra (işyeri hekimliği, aile hekimliği, özel hekimlik, öğretim üyeleri, tıp öğrencileri vb) alan sorumluluklarının da ilgili komisyonlar eliyle sürdürülmesine,
•    5 otobüs kalkış noktası belirlenerek üyelere duyurulmasına (Taksim AKM, Kadıköy Evlendirme Dairesi önü, Bakırköy Carousel Çarşı, Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı ve Kartal Meydanı), her bir otobüs için temsilcilerden, kurul, komisyon üyelerinden vb. oluşan birer sorumlu tayin edilmesine,
•    İnternet üzerinden elektronik kaydın yanı sıra hastanelerde mitinge katılacak hekimleri listelemek üzere matbu formlar hazırlanıp temsilcilere dağıtılmasına,

20) Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi’nin 28 Şubat 2011 Pazartesi günü, 11.00’de üniversitelerde performans sistemine karşı, nitelikli tıp eğitimi, nitelikli sağlık hizmeti talepleriyle gerçekleştireceği yürüyüş ve basın açıklamasının desteklenmesine, etkinliğe “İstanbul Tabip Odası Öğretim Üyelerinin Yanındadır” pankartıyla katılınmasına, sürecin takibinden Dr. Taner Gören’in sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!