Aralık Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 6935

6 ARALIK 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Nilgül Demirel, Dr. İlkay Yıldız, Dr. Volkan Beden, Dr. Havva Aksakal, Dr. İsmet Usanmaz, Dr. Ali Haluk Bakan, Dr. Özlem Özpenpe, Dr. Zeynep Erdoğan, Dr. Ünsal Bilgin, Dr. Abdulkadir Şükrü Birler, Dr. Gülüstan Seçil Hıncal Üstünel, Dr. Burak Bitirmiş, Dr. Zuhal Kuş, Dr. Özlem Kurtay, Dr. Tolga Oğuz, Dr. Yılmaz Koçer ve Dr. Nilgün Erbaş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Murat Toygar Güler, Dr. Can Çağlar Erdem, Dr. Ahmet Tevfik Engin, Dr. Yüksel Işık ve Dr. Mehmet Şenyüz’ün istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Hasan Asker Tunçer’e Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti. – Mövenpick Hotel İstanbul Makyol İnş. San. Tur. ve Tic.A.Ş. – DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic.A.Ş. Osb için, Dr.Kamil Basmacıoğlu’na Aska Zemin ve Temel Müh.İnş.Taah.San.Tic.A.Ş. – Akdeniz Kardeşler İnş.Dek.Ltd.Şti. Osb için. bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Hasta …………………..’ne 30.10.2009 tarihinde yapılan sezaryen ameliyatı sonrası takip ve tedavisinde;
•    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya özensiz davranmak,
•    Hastayı yeterli düzeyde bilgilendirmemek
iddialarıyla Dr. …………………..ve Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında  soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. …………………..’in sizin görevlendirilmesine karar verilmiş, ancak, aradan geçen zamana karşın söz konusu soruşturmanın tamamlanmaması üzerine, ilgili dosya yeniden gündeme alınmış ve soruşturmanın Yönetim Kurulumuzca yürütülmesine  (HUB-1326 /G-2264)

5-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 14.09.2011 tarih ve 93554 sayılı yazımız ile tarafınızdan talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin anlaşılması üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Yapılan işlem konusunda hastayı bilgilendirmemek, gerçek dışı bilgi vermek iddialarıyla
Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,(HUB-1509-(G-2875),

6-    Oda Başkanlığına ………………….., …………………..ve …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine,
1.    …………………..gebelik takiplerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, bebeğin “sağ ön kolda fekomeli”sini doğum öncesi saptayamamak,
1.    Doğum fotoğrafçısı ile birlikte olan baba …………………..’a “bebeğin sağ kolunun dirsekten aşağısı yok! Hala fotoğraf çektirmek istiyor musun” diyerek hekime yakışmayan tutum ve davranışta içinde olmak,
2.    Doğum sırasında ve doğum sonrası takiplerde tıbbi ihmal ve hata yapmak, sezaryen sonrası enfeksiyon gelişmesine ortam sunmak, lohusalığın 9. gününde …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekrar ameliyat olmasına yol açmak
İddiaları ile Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1462-(G-2673) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.12.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru neticesinde,
Dr. …………………..hakkında;
•    Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çalışma yetkisi olmayan bir hekimin mesul müdür olarak görev yaptığınız hastanede çalışmasına olanak sunmak,
•    Kadroda bulunan hekimin kaşesini bir başka hekimin kullanmasına olanak sunmak,
Dr. …………………..hakkında;
•    Acil Servis görevinizi, henüz uzmanlık öğrencisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çalışma yetkisi olmayan bir hekime devretmek,
•    Kaşesini bir hekimin kullanmasına izin vermek
iddialarıyla oluşturulan HUB-1498-(G-2951) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.12.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    24.12.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..isimli hastayı muayene etmeden ilaç kullanım raporu çıkarmak, reçete düzenlemek,
iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1496-(G-2946) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2819 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ve iddialar ile ilgili açıklama talepli yazımıza yanıt verilmediği görülerek
-    Hastaya yönelik tıbbi – estetik müdahalede tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Hastayı bilgilendirmemek,
-    İşlem sonrası hastaya gereken özeni göstermemek
iddialarıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1510),

10-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, bilirkişi görüşü, tıbbi belgeler, başvurunuz, Dr. …………………..’nın açıklaması birlikte değerlendirildiğinde;
•    Parmak ucu yaralanmalarında uygulanan tekniklerden birinin “sekonder iyileşme” yöntemi, bir diğerinin de “tenar flep” yöntemi olduğu,
•    Var olan durumu değerlendiren hekim hastayı bilgilendirme koşuluyla uygun gördüğü bu yöntemlerden birini uygulama hak ve yetkisinin bulunduğu, yöntemlerden herhangi birini uygulaması nedeniyle kusur ithaf edilemeyeceği,
•    Dr. …………………..’nın yönteminin “sekonder iyileşme” olduğu, Dr. …………………..’in yöntemi ise “tenar flep” olduğu bu nedenle Dr. …………………’nın önerisi nedeniyle tıbbi hata veya ihmal gösterdiğinin söylenemeyeceği,
•    Ancak, Dr. …………………’nın farklı tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirme yapmaması nedeniyle uyarılmasına (HUB/G-2914)

11-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, bilgilendirici açıklama talebine aradan geçen zamana karşın cevap verilmediğini görülmesi üzerine,
Dr. …………………..hakkında
•    06.07.2011 tarihinde hasta …………………..’a yönelik müdahalenizde tıbbi ihmal ve hasta yapmak,
•    Hastaya karşı özensizlik göstermek,
•    Tedavi sürecinde hastayı bilgilendirmemek;
Dr. …………………..hakkında
•    Acil sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili 2010/16 sayılı genelge hükümlerine aykırı davranmak
•    Acil durumdaki bir hastadan ücret tahsil etmek
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1511-(G-2836),

12-    Oda Başkanlığına Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2666 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş,
•    Dr. …………………..’nın eğitim sunusunda kullandığı bilgileri Dr. …………………..’in çalışmalarından yazılı kaynak göstermeden temin ettiği, bu durumun etik bir kusur oluşturduğu anlaşılmakla birlikte Dr. …………………..’nın eğitim verdiği toplantılarda Dr. …………………..meslek hastalıkları konusunda ülkemizde yürüttüğü çalışmaları ve kavramının yerleşmesine olan belirleyici etkisini sözlü olarak ifade ettiği, eğitimin dar bir çerçeveye yönelik olduğu, süreklilik arz etmediği, Dr. …………………..’nın etik kusurunun ayırdına vardığı ve tekrarının yaşanmayacağını taahhüt ettiği kabul edilerek Dr. …………………..’ya etik kurallar konusunda titizlik göstermesi uyarısı yapılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

13-    14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında; İstanbul Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu imzasıyla, sağlık alanında yaşanan güncel gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bildiriler basılmasına, bu bildirileri dağıtmak üzere;
12 Mart 2012 Pazartesi günü, 16.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda,
17 Mart 2012 Cumartesi günü, 11.00-13.00 saatleri arasında Beşiktaş Meydanı’nda stand kurulmasına karar verilmiştir.


13 ARALIK 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr.Aytaç Karadağ, Dr. Ali Bayram, Dr. Süleyman Büyükaşık, Dr. Erhan Ekinci, Dr. Fatime Filiz Turan, Dr. Ayşe Nurcan Ünlüer, Dr. Esra Çınar, Dr. Kaan Özberk, Dr. Sinan Gülkaş, Dr. Işıl Kutlutürk, Dr. Yasemin Gül Aydemir ve Dr. Taha Mehmetoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Zühre Özdemir, Dr. Birgül Cihangiroğlu, Dr. Ziya Salihoğlu, Dr. Nadir Yonca Paçacı, Dr. Deniz Namaraslı, Dr. Kahraman Yaman, Dr. Taliha Öner, Dr. Hasan Zerdali ve Dr. Esra Yerlikaya’nın istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Nazmi Tümerdem’e VKV Koç Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi, Dr. Mehmet Özer’e Provin Mermer Plastik Alm. Kapı ve Penc. Sis. San. Tic.Ltd. Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2795 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak;
•    Sünnet işleminde koter kullanılmasına ilişkin bir kanıtın bulunmadığı, Dr. …………………..işlemi koter ile yapmadığını kesin bir dille ifade ettiği; sünnet yarasının iyileşmiş olması nedeniyle sünnetin koterle yapılıp yapılmadığı konusunda kesin bir bilgiye artık ulaşılamayacağı, ancak koter ile sünnet işleminin artık birkaç yıldır yapılmaması nedeniyle Dr. …………………..’ın sözlerine güvenilmesi gerektiği,
•    Sünnetin tıp kurallarına uygun olarak yapıldığı,
•    15.06.2011 tarihinde …………………..’nun muayenesinde Dr. …………………..’in “sünnet ile ilgili” patolojik bir bulguya, olumsuz bir sonuca rastlanmadığını tanık olarak ifade ettiği,
•    Sünnet yarasının artık tamamen iyileştiği anlaşılmaktadır.
şeklindeki bilgilendirme yazısına, şikayetçi …………………..tarafından yapılan ve ekte örneğini sunduğumuz itiraz başvurusu üzerine, dosya Yönetim Kurulumuzun 13.12.2011 tarihli toplantında yeniden gündeme alınmış olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği
- …………………..isimli hastanın sünnetinde tıbbi ihmal/hata yapmak
iddiasının soruşturularak Onur Kurulu’na iletilmesine (HUB-1512),

5-    Odamıza …………………..Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulunan, ………………….. Merkezi’ne ait web sitesi çıktıları incelenmiş olup, merkez mesul müdürü Dr. …………………..hakkında
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Çalışma bildirimi yapılmayan hekimlerin çalışmasına olanak sunmak
Dr. …………………..hakkında;
- Meslek odasına çalışma bildirimi yapılmadan, özel bir kurumda serbest meslek faaliyeti yürütmek
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-918)

6-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve ilişikte örneğini sunduğumuz, …………………..Merkezi’ne ait tabela ve “Ücretsiz Panroromik (Çene ve Diş Filmi) Kampanyası” başlıklı ilan görüşülmüş ve Merkez mesul müdürü Dr. …………………..hakkında,
-    Haksız rekabete neden olacak tanıtım yapmak,
-    Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB/R-916),

7-    Oda Başkanlığına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı “Suç Duyurusu Raporu”nda, “diyaliz hastalarının evlerine giderek, hastaların gitmekte oldukları diyaliz merkezini bırakarak bir başka diyaliz merkezine gitmelerinin sağlandığı”  bilgisinin alınması üzerine “Suç Duyurusu Raporu” ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu;
Dr. ……………………hakkında,
•    Başta …………………..olmak üzere diyaliz hastalarını evlerinde ziyaret ederek hastaların gitmekte olduğu diyaliz merkezini bırakarak, kendi çalışmakta olduğu diyaliz merkezine gelmesini sağlamaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmak
Dr. …………………..hakkında,
•    Başta …………………..ve …………………..olmak üzere, diyaliz hastalarının evlerine mesul müdür olarak görev yaptığı sağlık personeli, şoför ve hemşirelerin gitmesini sağlayarak, hastaların gitmekte oldukları diyaliz merkezlerini bırakarak mesul müdürü olduğu diyaliz merkezine gelmesini sağlamaya yönelik söz ve davranışlarda bulunmak
iddialarıyla oluşturulan HUB-1446-(G-2756) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuruda, “…………………..’i 05.12.2011 tarihinde …………………..Hastanesi Acil Servisi’ne getirdiği, hastaya müdahale eden kişinin, yabancı uyruklu ve YÖK’den denklik onayı gelmeyen …………………..isimli hekim olduğu, ancak düzenlediği reçeteye Dr. …………………..’ın kaşesini bastığı”nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, hastane mesul müdürü Dr. …………………..hakkında;
-    Çalışma izni olmayan hekim çalıştırmak,
-    Meslek odasına kayıtlı olmayan hekimin çalışmasına olanak sunmak ve
-    Bir başka hekimin kaşesini kullandırarak hekimlik yaptırmak
Dr. …………………..hakkında da;
-    Kaşesini bir başka hekimin kullanımına sunmak
iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1515 /G-3013)

9-    Oda Başkanlığına…………………..Toplum Sağlığı Merkezi tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,
•    Tabela Yönetmeliğine aykırı davranmak,
•    Reklam amaçlı gerçek dışı bilgi vermek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1514-(G-2986),

10-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen “İnceleme Raporu”nun değerlendirilmesi üzerine,
-    Hastayı görmeden adına ilaç kullanım raporu düzenlemek,
-    Hastayı görmede adına reçete yazmak,
-    Düzenlediği raporda, keşide olmayan hastalıkları da yazmak,
-    Düzenlediği reçetede, kişinin kullanmadığı ilaçları da yazmak,
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1495-(G-2948) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 13.12.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde yapılan ihaleyi hukuksuz bularak protesto eden Dev Sağlık-İş yönetici ve üyeleri hakkında “ihaleye fesat karıştırma” gerekçesiyle açılan davanın, 16 Aralık 2011’de görülecek duruşmasına İstanbul’dan destek vermek üzere katılacak üyelerimizin, sağlık platformu üyeleriyle birlikte götürülmesi amacıyla 1 otobüs tutulmasına, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

12-    Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi Ülsel İş Merkezi No: 18 Kat 4 Daire 8 Kadıköy İstanbul adresindeki, Ada No’su 29, Parsel No’su 7 olan dairenin, 325.000 TL karşılığında, İstanbul Tabip Odası Kadıköy İrtibat Bürosu olarak kullanılmak üzere satın alınmasına, satış işlemlerine ilişkin sürecin takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.

20 ARALIK 2011
1-    Dr. Eldar Ege, Dr. Nejat Şafak Şen, Dr. Cengiz Oral, Dr. Yasemin Bölükbaşı, Dr. Ebru Yurdakonar, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Gülüstan Aktaş Yıldırım, Dr. Başar Mollamemişoğlu, Dr. Cafer Aksoy, Dr. Süleyman Lütfi Dinçer, Dr. Muhammed Bahaddin Durak ve Dr. Kaan Gideroğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Enis Taşkıran, Dr. Filiz Çetinkaya, Dr. Şengül Kavak Bayraklı, Dr. Zeynep Aydıncı, Dr. Ethem Kavukçu, Dr. Uğur Bayram, Dr. Yunus Emre İnce ve Dr. Metin Kıcır’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Hasan Çetin’e Ataköy Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.(Ataköy Hastanesi) için, Dr. Şebnem Kebenç’e AVEA iletişim Hizmetleri A.Ş.-KRM Yönetim Danışmanlık A.Ş. – ADECCO Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. Osb için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığına ………………….. vekili Av. ………………….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya t görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    Doğumu 29.06.2008 tarihinde ………………….. Hastanesi’nde gerçekleşen ………………….. isimli gebenin muayene, teşhis ve doğumunda özensizlik göstermek, tıbbi hata ve ihmal yapmak
iddialar temelinde Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1516-(G-3002),

5-    Oda Başkanlığına ………………….. Odası tarafından iletilen başvuru ekinde yer alan tutanak ve el ilanı, değerlendirilmiş, hazırlanan tanıtım ilanlarının konutların posta kutularına bırakılması yolu ile dağıtımının yapıldığı bilgisi verilmesi üzerine
•    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiası ile Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-919),

6-    21-22 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise Genel Kurul toplantısının 28 Nisan 2012, Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda Cağaloğlu binasında, seçimin ise 29 Nisan 2012, Pazar günü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ile Sultanahmet Ticaret Meslek Lisesi’nde yapılmasına, seçimli genel kurul yazışmalarının başlatılmasına, genel kurulun üyelerimize internet sitemiz üzerinden, e-posta gönderimi üzerinden yapılmasına, günlük Yenigün gazetesine seçimli genel kurul duyurusuna ilişkin ilan verilmesine, üyeleri seçimli genel kurula katılmaya çağıran afiş ve el ilanları bastırılıp temsilcilerimiz eliyle dağıtılmasına, İstanbul’un geniş coğrafyası ve ulaşım zorlukları düşünülerek genel kurul öncesinde bölge toplantıları yapılarak üyelerle görüş alışverişinde bulunulmasına, yine hastane ziyaretleri yapılmasına, seçim günü üyelerimize ve sandık kurulu görevlilerine yönelik ikram hizmetleri için teklif alınmasına karar verilmiştir.
27 ARALIK 2011
1-    Dr. Aytez Tezgül Turan, Dr. Burcu Çetinkaya, Dr. Gökhan Serbes, Dr. Hamdullah Ay, Dr. Rukiye Cesur, Dr. Melik Selçuk, Dr. Mehlika Ungan, Dr. Müge Özçelik Korkmaz, Dr. Ali Caner Sayar, Dr. Saniye Ozan, Dr. Ahmet Cavit Salman ve Dr. Ahmet Aydın’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Serdar Gazanfer Yurdakan, Dr. Yılmaz Muşdal, Dr. Halil Nadir Öneş, Dr. Mehmet Özdemir, Dr. Mustafa Paksoy, Dr. Murad İrfan Arpağ, Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, Dr. Hülya Civelek, Dr. Ayşen Özgür, Dr. Baran Antar, Dr. Dilek Akkurt, Dr. Hüseyin Özgören ve Dr. Erdoğan Uludağ’ın istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Nuray Müslümanoğlu’na Semerkand Basım Yayın Dağ.San.ve Tic.A.Ş. – Üsküdar Radyo ve TV A.Ş. – Pozitif Basım Yayın Dağ.ve Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. Osb için, Dr.İsmail İskender Akşen’e Kartalmed Sağlık hizmetleri Merkezi San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Salih İhsan Kayılı’ya Arma-Med Özel Sağlık Hizm.San.ve Tic.Ltd.Şti.(Bahat Halk Hastanesi) için,  bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza ………………….. tarafından iletilen, …………………..’ye ait başvuru üzerine,
-    Guatr teşhisiyle tiroit ameliyatı yapılması gereken hastaya yanlışlıkla, endikasyonu olmadığı halde kolesistektomi ameliyatı yaparak tıbbi ihmal/hata yapmak
iddiasıyla Dr. ………………….. hakkında oluşturulan HUB-1011-(G-1616) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak Onur Kurulu’nun 20.12.2011 tarih ve 2011/203 sayılı kararı üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, Onur Kurulu kararı gereği,
•    Gerekli ve yeterli değerlendirme yapmadan hastanın ameliyatına onay vermek ve anestezi uygulamak
iddialarıyla Dr. ………………….. hakkında soruşturma açılmasına,

5-    Oda Başkanlığına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine, tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla Dr. ………………….. hakkında oluşturulan soruşturma dosyası görüşülmüş, tanıtım kurallarına uyum konusunda duyarlılık gösterilmesi uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-915)

6-    …………………..’ne ………………….. tarafından yapılan başvuru, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmiş olup, Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, söz konusu başvuru, belge ve açıklamalar ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    Dr. …………………..’nun hastada var olan bulguları, Adli Rapora kaydettiği, bulgulara yönelik görüntüleme yaptığı,
-    Poliklinik defterinde ek olarak “ortopedi polikliniğine sevkinin önerildiği” kaydını düşüldüğü görülmektedir.
-    Çocuklarda görülen yaş ağaç kırığının (ayrık kırık haline gelmeden, kemik zarı bütünlüğü bozulmadan gerçekleşen kırık), ancak belirti vermesi durumunda veya ileri inceleme yapılması durumunda teşhis edilebilmesi mümkündür. Bu nedenle bu tip kırıklarda teşhiste gecikeler yaşanabilmektedir.
4 yaşında olan …………………..’ın kaval kemiği kırığının Acil koşullarında ve uzmanlık alanı genel cerrahi olan hekim tarafından teşhis edilememesi, bur ihmal ve eksiklik olarak değerlendirilmektedir ve benzer hataların yaşanmaması için Dr. …………………..’na, gerekli duyarlılık ve özeni göstermesi uyarısının yapılmasına (HUB/G-2866)

7-    Oda Başkanlığına ………………….. tarafından yapılan başvuru üzerine,
Dr. ………………….. hakkında
•    Hasta …………………..’ın sağlık sorunlarına özen göstermemek ve bu nedenle enjeksiyon sonrası oluşan “sol siyatik sinirin posterior tibial dalında parsiyel aksonal hasar”ı teşhis edememek, hastanın şahsiyetine özen göstermemek
Dr. ………………….. hakkında, alınan inceleme kararına esas olmak üzere hastaneden istenen tıbbi belgeleri Oda Başkanlığına ulaştırmayarak
•    Tabip Odası Faaliyetlerine Engel Olmak
iddiaları ile oluşturulan HUB-1418-(G-2416) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-    663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. Basamak sağlık hizmetlerine etkilerinin ele alınacağı çalıştayın, Odamız evsahipliğinde 18 Şubat 2012 tarihinde Cağaloğlu binamızda yapılmasına, konuyla ilgili el ilanı ve afiş hazırlanıp çoğaltılmasına, duyurunun üyelerimize ayrıca e-posta gönderimi ve internet sitemiz üzerinden yapılmasına, konunun takibinden Dr. Süheyla Ağkoç’un sorumlu olmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!