Kasım Ayı


  • Mart 23, 2012
  • 6816

1 KASIM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Orhan Sofuoğlu, Dr. Ali Erbaş, Dr. İhsan Atabay, Dr. Özgül Yalçın, Dr. Nuray Turkut, Dr. Hüseyin Kavak, Dr. Nadir Adnan Hacım, Dr. Burak Öner, Dr. Fatih Kartal, Dr. Mehmet Körpeoğlu, Dr. Mehmet Murad Başar, Dr. Semavi Kurt, Dr. Berkay Demiriş, Dr. Mustafa Hamitoğlu, Dr. Erkan Öner, Dr. Mehmet Faruk Köse ve Dr. Mustafa Sait Polat’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. H.İbrahim Gürpınar, Dr. Oya Şener, Dr. Azime Yüksel Sönmez, Dr. Bahattin Şekerdağ, Dr. Ahmet Tambağ, Dr. Onur Çakar, Dr. Mustafa Aparcı, Dr. Duygu Tez ve Dr. Hakan Kullakcı’nın istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Evin Özlem Canpolat’a Uluslar arası Katolik Muhacarat Komisyonu için,Dr.Evin Özlem Canpolat’a Deniz Emeklilik ve Hayat A.Ş. için, Dr.Ali Haydar İsmailoğlu’na Polipa Plastik Ambalaj San. ve Tic.Ltd. Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,
Dr. …………………..hakkında
•    Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çalışma yetkisi olmayan bir hekimin mesul müdür olarak görev yaptığınız hastanede çalışmasına olanak sunmak,
•    Kadroda bulunan hekimin kaşesini bir başka hekimin kullanmasına olanak sunmak ve
Dr. …………………..hakkında,
•    Acil Servis görevinizi, henüz uzmanlık öğrencisi olan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çalışma yetkisi olmayan bir hekime devretmek,
•    Kaşesini bir hekimin kullanmasına izin vermek
İddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-1498-(G-2951),

5-    Odamıza TTB Merkez Konseyi’nce iletilen T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Soruşturma Raporu”nun değerlendirilmesi üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Çok sayıda sigortalı için;
-    Sigortalıların bilgisi dışında, sigortalıların kullanmadıkları reçete veya sağlık raporu düzenlemek,
-    Sigortalıları bizzat muayene etmeden reçete veya sağlık raporu düzenlemek,
-    Sigortalılara ait raporlara, sigortalıların sahip olmadığı hastalıklara ait tanılar eklemek
İddialarıyla Dr. ………………….., Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB_1487-(G2892) sayılı soruşturma dosyası, Yönetim Kurulumuzun 01.11.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-    Oda Başkanlığına …………………..vekilleri Av. …………………..ve Av. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için hakkınızda,
1.    31.10.2010 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..’e yapılan “Laparoskopik Kolesistektomi” operasyonunda tıbbi hata ve ihmal yapmak, onikiparmak barsağının delinmesine neden olmak,
2.    Ameliyat sonrası hastanın takip ve tedavisinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, özensiz davranmak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1476-(G-2642 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda “soruşturmaya yer olmadığı” kararına, şikayetçi…………………..’nın itiraz etmesi üzerine, dosya görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Tıbbi işlemde hata yaparak, katarakt ameliyatı sonrası sağ gözünde ödem oluşmasına yol açmak, uygulanan tedaviye ve verilen gözlüğe rağmen istenen sonucu alamamak,
-    Sol göz için “sadece çizik atıp gözlükten kurtarılacağı” vaadi verilmesine rağmen bilgilendirmeden katarakt ameliyatı yapmak ve ameliyat ile istenen sonucu alamamak”
İddialarıyla Dr. …………………..hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-1499 /G-2766) karar verilmiştir.15 KASIM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Peyman Levent Türkoğlu, Dr. Gülvan Özkal, Dr. Fulya Yalçın, Dr. Mehmet Hakan Akay, Dr. Harunisa Deniz Tosuncuk, Dr. Nazan Keleş, Dr. İsmail Atmaca, Dr. Fatih Örem, Dr. Fahrettin Yılmaz, Dr. Arda Özyüksel, Dr. Zeyneb Ümit Belbez, Dr. Aslı Zekiye Çoban, Dr. Erkan Okur, Dr. Serkan Turşak, Dr. Handan Yaşar, Dr. Şifa Ayşe Savaş, Dr. Ahmet Melih Küreç, Dr. Fatih Kökeş, Dr. Murathan Elmas, Dr. Tülin Eroğlu Elmas ve Dr. Hüseyin Koca’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Taner Arıkan, Dr. Zeki Malgaz, Dr. Cevdet Yılmaz, Dr. Saniye Ozan, Dr. Ayşe Burcu Deveci, Dr. İlyas Kaplanoğlu, Dr. Sevil Yiğit, Dr. Hatice Mine Tokuç ve Dr. Halil İbrahim Çelik’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Latife Ebru Talum Gürpınar’a Saray Sağlık Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş.(Medical Park Fatih Hastanesi) için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Odamıza …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-2949 sayılı dosya görüşülmüş olup, …………………..Hastanesi, …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kapsayan tedavi sürecinde, film çekilirken toka ve küpelerinin çıkarılmasının söylenmemesinin tüm yaşadığı sıkıntıya neden olduğu, …………………..’in yaşadığı sorunun,
-    Özensiz muayene,
-    Özensiz film çekimi
Olduğu anlaşılarak, mesleki yaşamda, benzer durumla karşılaşılmaması için, Dr. …………………..ve adı geçen hastanelerin ilgili klinik şefliklerine daha özenli davranılması gerektiği uyarısı yapılmasına,

5-    Oda Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen raporda ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., …………………..ve …………………..isimli hastaların, hasta muayene formu veya protokol defterinde işlem öncesi-işlem sonrası vizyon değerleri ile medulada işlem öncesi ve sonrası vizyon değerlerinin farklı olduğu, medula değerlerinin, işlemin ödenmesi için gerekli 0,5 ve altındaki değerlerde kaydedildiğinin tespit edildiği bilgisinin yer alması üzerine, ………………….. Merkezi Mesul Müdürü Dr. …………………..hakkında; tıbbi evraklarda tahrifat yapmak” iddiasıyla soruşturma açılmasına, (HUB-1500),

6-    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde;
1.    …………………..isimli hastaya, endikasyonu olmayan 13 haftalık fetusu tahliye etmek için sezaryen işlemi yapmak,
2.    Hastane koşullarında müdahale edilmesi gereken hastaya muayenehanede müdahale etmek,
3.    Müdahale öncesi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak,
4.    Yapılan incelemelerin sonuçlarını muhafaza etmemek,
5.    Müdahale sonrası patolojik inceleme yaptırmamak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1491-(G-2559) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-    Odamıza …………………..vekili Av. …………………..tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Operasyon öncesi, …………………..isimli hastanın aydınlatılmış yazılı onamını almamak,
-    Operasyon öncesi yeterli tıbbi hazırlık yapmamak,
-    Cerrahi müdahalede tıbbi hata ve ihmal yapmak
iddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1501 /G-2817)

8-    Odamıza…………………..Toplum Sağlığı Merkezi tarafında yapılan başvuru neticesinde, “İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği’ne aykırı davranmak” iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/R-911 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, yapılan yazışmalar üzerine, Dr. …………………..’ın gerekli düzeltmeleri yaparak, çektiği fotoğrafları Oda Başkanlığı’na ilettiği ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı görülerek, “Dr. …………………..’a, mesleki yaşamında tanıtım ve bilgilendirme kurallarına uyulması konusunda titizlik göstermesi gerektiği” hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9-    Odamıza …………………..tarafından iletilen …………………..’nin başvurusu üzerine oluşturulan HUB/G-2893 sayılı dosya, Yönetim Kurulumuzun 15.11.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, Tıbbi belgeler, başvuru ve açıklama ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    Tedavi protokolünün ve ilaç dozlarının uygun olduğ,.
-    İlk tedavi dozundan sonra “paralitik ileus” geliştiği ve buna müdahale edildiği,
-    Hodgkin Lenfoması, genellikle tedaviye yanıt vermektedir. Ancak ne yazık ki bazı durumlarda, tedavi sonuç vermeyebileceği gibi, tedaviye bağlı ciddi sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz sonuç, komplikasyon olarak kabul edilmektedir.
-    Dr. ………………….., şikâyette dile getirilen sözleri tam hatırlamadığını, ancak, moral verme amaçlı söylediği bazı sözlerin, amacı dışında yorumlanmasından üzüntü duyduğunu ifade etmektedir.
Dr. …………………..’a, Hasta yakını bilgilendirme ve iletişim konusunda hastaya moral amaçlı bir yaklaşım sergilenebileceğini, ancak hasta yakınlarına yönelik bilgilendirmelerin, gerçek dışı umutlar doğmasına yol açmaması gerektiği, ayrıca hasta yakını ile iletişimde söz ve davranışların, anlamı dışında olumsuz yorumlanmasına yer vermeyecek biçim ve içerikte olması konusunda titizlik göstermesi uyarısı ile soruşturma açılmasına yer olmadığına,

10-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen …………………..’e ait şikayet başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde,
Dr. …………………..hakkında; 
- 03.01.2011 tarihinde …………………..Hastanesi’nde …………………..isimli hastada tıbbi hata ve ihmal yapmak,
- Bildirimsiz serbest hekimlik yapmak,
Dr. …………………..hakkında;
-    İstanbul Tabip Odası’na bildirim yapmadan Dr. …………………..’ın serbest hekimlik yapmasına olanak sunmak
iddialarıyla oluşturulan HUB-1447-(G-2659) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11- Oda Başkanlığı’na …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/B-478 sayılı dosya ile ilgili olarak,
-  …………………..Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatışınız sırasında size verilen ilaçların, tıbbi evraklarda kaydedilen sağlık durumunuz ile uyumlu olduğu, düzenlenen raporun usul açısından uygun olduğu,
- Şikayet dilekçesinde dile getirilen hekim-hasta ilişkilerinde olmaması gereken yaklaşımlar için iddia dışında bir kanıtın bulunmaması nedeniyle bir işlem yapılamadığı
Yönündeki bilgilendirme yazımıza …………………..tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya yeniden görüşülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-    Odamıza ………………….. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan …………………..’e ait şikayet dilekçesi üzerine,
-    İlgili Genelge hükümlerine aykırı olarak Acil Poliklinik-Servis’te teşhis, tedavi ve takipten ücret almak
İddiasıyla …………………..Hastanesi Başhekimi Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1493-(G-2492) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12- Oda Başkanlığına Dr. …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB/G-2663 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzca verilen;
- Hastaların aynı zamanda Dr. …………………..tarafından da takip edildiği, bu nedenle “hayati tehlikesi olan hastanın bir meslektaşa devredilmeden terk edilmesi” fiilinin oluşmadığı,
- Hastaları, tıp dışı vaatlerle kendine yönlendirmek iddiası ile ilgili bir kanıtın bulunmadığının anlaşıldığı,
- Yapılan tanıtımın, tanıtım kurallarına aykırı görülmediği,
şeklindeki bilgilendirme yazımıza Dr. …………………..tarafından yapılan itiraz başvurusu üzerine dosya, yeniden değerlendirilmiş ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13- Oda Başkanlığına …………………..tarafından yapılan başvuru neticesinde; …………………..Hastanesi tarafından yapılan hormon ve biyokimya sonuçlarının yer aldığı çıktıya “obezite bakımsızlık değil çok iyi bakım göstergesidir” notunu eklemek ve bu yol ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16.maddesini (Madde 16 - Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fenni kanaate ve şahsi müşahadesine göre rapor verir.  Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya her hangi bir vesika verilemez.) ihlal etmek iddiasıyla Dr. …………………..hakkında oluşturulan HUB-1489-(G-2880) sayılı soruşturma dosyası, Yönetim Kurulumuzun 15.11.2011 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14- Dr. Bahri Yaman, Dr. Güler Mocan, Dr. Ayşegül Yeliz Mutlu, Dr. Ümit Akgün, Dr. Çağlar Canbulat, Dr. Süleyman Büyükaşık, Dr. Özdemir Aktan, Dr. Sevinç Aktan, Dr. Elif Yılmaz ve Dr. İbrahim Kaynar’a Odamıza yapmış oldukları başvurulara istinaden hukuki destek sağlanmasına,

1-    26 Kasım 2011 tarihinde Sinop-Gerze’de “Termik Santrale Hayır” çağrısıyla, çeşitli meslek odaları ve çevre örgütlerince gerçekleştirilecek mitinge, üyelerimizin katılımını sağlamak üzere 1 otobüs tutulmasına, miting çağrısının üyelerimize internet sitemiz üzerinden yapılmasına,

2-    663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin sağlık alanına ve hekimlik mesleğine yönelik sonuçlarını değerlendirmek, kararnameye karşı talep ve itirazlarımızı dile getirmek üzere gerçekleştirilecek etkinlikleri programlamak ve kamuoyuna duyurmak amacıyla, “İstanbul Hekim Meclisi” toplantısının 4 Aralık 2011, Pazar günü İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine, etkinliğin duyurusunu yapmak amacıyla el ilanları, afiş ve pankartlar bastırılmasına ve hastanelere, tıp fakültelerine dağıtımının sağlanmasına, etkinliğin en geniş hekim kamuoyuna duyurulması amacıyla hastane toplantıları yapılmasına,

3-    Beyoğlu İlçesi İnsan Hakları Kurulu’na, Odamızı temsilen katılmak üzere Dr. İncilay Erdoğan’ın bildirilmesine karar verilmiştir.22 KASIM 2011
1-    Dr. Muhittin Tamer Mungan, Dr. Türker Karancı, Dr. Hülya Aydın Güngör, Dr. Abdullah Bindal, Dr. Seniha Belçın İzol, Dr. Deniz Oygar Baylançiçek, Dr. Yakup Yekeler, Dr. Tuba Zengin Elbir, Dr. Hacer Türk, Dr. Burak Güler, Dr. Barış Burak, Dr. Ali Fuat Beşkardeş, Dr. Fatma Şimşek, Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Dr. Abdullah Şarlak ve Dr. Cihan Karataş’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Ş.Burcu Tufanoğulları Sayın, Dr. Osman Yokuş ve Dr. Mete Ener’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr.Selda Kömeç’e Divrik Sağlık İşletmeleri A.Ş.(özel Çapa Hastanesi) için , bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mevcut şef-şef yardımcılığı ve başasistanlıkların iptal edilmesine karşı, mağdur olan üyelerimize hukuki destek sağlanmasına, konunun duyurusunun üyelerimize internet sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla yapılmasına,

5-    3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan ve İstanbul Tabip Odası’nın da düzenleyici kurumlar arasında yer aldığı “Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşme” Sempozyumuna Yönetim Kurulu düzeyinde katılım sağlanması, etkinlik duyurusunun internet sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla üyelerimize duyurulması, sempozyum hazırlıkları için maddi destek sağlanması, konunun takibinden Dr. Ali Çerkezoğlu’nun sorumlu olmasına,

6-    Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli Adliyesi’nde 24 Kasım 2011’de görülecek olan duruşmasına üyelerimizin götürülmesi amacıyla 1 otobüs tutulmasına, konunun takibinden Dr. Ali Özyurt’un sorumlu olmasına,

7-    HES’lere karşı çevre ve halk sağlığının korunması talebiyle gerçekleştirilen basın açıklamalarında gözaltına alınıp tutuklanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu kişilerin, 9 Aralık 2011 günü Ankara Adliyesi’nde görülecek olan duruşmasına Yönetim Kurulu nezdinde katılınmasına, duruşmaya katılacak üyelerimizin, tıp öğrencilerinin ve demokratik kurum temsilcilerinin Ankara’ya götürülmesi amacıyla otobüsler tutulmasına karar verilmiştir.
29 KASIM 2011 YÖNETİM KURULU

1-    Dr. Berna Öztürk, Dr. Buğra Alpan, Dr. Erhan Arıkan, Dr. Ali Zaimoğlu, Dr. Serpil Erdoğan, Dr. Nurdan Aktuğ Saraç, Dr. Yasin Tunç, Dr. Fahri Erdoğan, Dr. Volkan Aslan, Dr. Deniz Güzel, Dr. Betül Karakuş, Dr. Dilek Sema Arıcı, Dr. Hakan Ertok, Dr. Özgür Er, Dr. Fadime Yeşiltaş ve Dr. Emir Nekay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-    Dr. Halil Yanardağ, Dr. Gülen Baçaru, Dr. İlter Tüfek, Dr. Cemal Yazıcı, Dr. Cem Erçalık, Dr. Elçin Üzmez, Dr. Ntilek Siakirachmet ve Dr. Emel Yılmaz Şahin’in istifalarının kabulüne,

3-    Dr. Meryem Serpil Yazıcı’ya Arena Giyim San. Turizm ve Tic.A. Ş.(Park Hyatt İstanbul) için,Dr. İbrahim Öztürk’e Babacan Telekomünikasyon Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.Osb için,Dr.Hülya Çalışır’a Sora Kozmetik ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4-    Oda Başkanlığına …………………..tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB-1503-(G-2970) sayılı dosya görüşülmüş,
1.    Kişinin rızası olmadan-zorlama ile kürtaj yapmak,
2.    Kürtaj işlemi için hastanın yazılı onamını almamak,
3.    Uzmanlık dışı girişimde bulunmak,
4.    Kürtaj işlemi öncesi gerekli tıbbi hazırlığı yapmamak
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

5-    Oda Başkanlığına …………………..vekili Av. …………………..tarafından başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
1.    …………………..’in abdominal aort anevrizma ameliyatında üreterin tam obstrükte olacak biçimde dikilmesi yolu ile tıbbi hata ve ihmale bulunmak,
2.    Ameliyat sonrası takip ve tedavide yaşanan sağlık sorunlarının nedeni olduğu anlaşılan üreter obstrüksiyonunu teşhis edememek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1504-(G-2896),

6-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na Tekirdağ Tabip Odası tarafından iletilen başvuruda, Dr. …………………..’ın, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren …………………..Limited Şirketi’nde işyeri hekimi olarak çalışmaya başladığı bilgisinin yer alması üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, usule uygun olmayan serbest hekimlik faaliyetini sona erdirmesi ve Odamızı bilgilendirmesi konulu ilgi yazımıza yanıt vermediği ve gerekli düzenlemeleri yapmadığı anlaşılmış ve
-    Usulsüz işyeri hekimliği yapmak
İddiasıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1506 /G-2876),

7-    Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve …………………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. …………………..’in bilgilendirme talepli ilgi yazımıza yanıt vermediğinin görülmesi üzerine,
-    “…………………..’in tedavisinde tıbbi ihmal/hata yapmak,
-    Tedavi sürecinde hastaya karşı özensiz davranarak AIDS hastası olmasına neden olmak
konularının soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına (HUB-1505 /G-2923),

8-    Odamıza ………………….. Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya  görüşülmüş olup; …………………..isimli hastayı muayene edip tedavisini düzenleyen ve bir gün sonra hastayı karşılayan hekimlerin bilgilendirici açıklamalarının alınarak Oda Başkanlığı’na iletilmesi talebimizin …………………..Merkezi Sorumlu Hekimliği tarafından yanıtlanmadığı görülerek, merkez sorumlu hekimi Dr. …………………..hakkında
-    Yapılan incelemeye esas olmak üzere talep edilen bilgi/belge içerikli yazıya yanıt vermeyerek, meslek odası olarak yürütülen mesleki disiplin işleminin yerine getirilmesine engel olmak, iddiasıyla
Hastayı karşılayarak tedavisini düzenleyen Dr. …………………..hakkında da,
-    Hastaya yeterli özeni göstermemek
iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-1502 /G-2841)

9-    Odamıza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen “Soruşturma Raporu” üzerine,
Dr. …………………..hakkında,
-    “29.04.2010 – 30.04.2010 ve 01.05.2010 tarihlerinde Dr. …………………..’ı, yasal bildirimleri yapmadan başhekimliğini yaptığı …………………..Hastanesi’nde çalıştırmak,
-    Dr. …………………..’ın baktığı hastalara, kadrosunda bulunan doktor kaşesini kullanarak reçete düzenlenmesini sağlamak
Dr. …………………..hakkında,
-    29.04.2010 – 30.04.2010 ve 01.05.2010 tarihlerinde yasal bildirimleri yapmadan …………………..Hastanesi’nde çalışmak,
-    Muayene ettiği hastalara, hastane kadrosunda yer alan hekimin kaşesini kullanarak reçete düzenlemek
İddialarıyla oluşturulan HUB-1492-(G-2932) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-    Oda Başkanlığına …………………..isimli hasta tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1507-(G-2724) sayılı dosya görüşülmüş, talep edilen bilgilendirici açıklama yazımıza aradan geçen zamana karşın yanıt verilmediğinin görülmesi üzerine, iddiaların soruşturularak açıklığa kavuşturulması için
•    …………………..’a yönelik takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Hastaya özensiz davranmak
iddialarıyla Dr. …………………..ve Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına,

Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve ilişikte örneğini sunduğumuz, “En Önemlisi Sağlık” başlıklı ve …………………..Hastanesi’ne ait chekc-up kampanyasını duyuran web sayfaları değerlendirilmiş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
İddiasıyla hastane başhekimi Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-915)

11-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığına …………………..iletilen …………………..tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. …………………..hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş,
kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
•    …………………..’nın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
•    Takip ve tedavide özen göstermemek
İddialarıyla Dr. …………………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1508-(G-2963),

12-    11 Aralık 2011, Pazar günü Odamız Cağaloğlu Toplantı Salonu’nda Özel Hekimlik Komisyonu ve Sendikal Mücadele Çalışma Grubu’nun organize edeceği “Hekim Emeği Çalıştayı”nın ikincisinin gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Hasan Oğan’ın sorumlu olmasına,

13-    Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin sağlık çalışanlarının meslek icrası, çalışma koşulları ve genel sağlık ortamına yönelik sonuçlarına karşı TTB’nin ve sağlık alanında örgütlü meslek odası ve sendikaların çağrısıyla 21 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek 1 günlük hizmet sunamama etkinliğinin İstanbul’daki hazırlıkları için:
•    El ilanı, afiş, yaka kokartı ve pankartlar bastırılmasına, hastanelere ve tıp fakültelerine yaygın olarak dağıtımının sağlanmasına,
•    Etkinliğin ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere 18 Aralık 2011 günü 12.0’da Tünel’den Taksim Meydanı’na kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirilmesine,
•    Hastane toplantıları yapılmasına,
•    Milliyet ve Vatan Gazetelerine 16 Aralık 2011’de yayımlanmak üzere çeyrek sayfa ilan verilmesine,
•    Alem FM, Özgür Radyo ve Best FM’de 16-20-21 Aralık 2011 tarihlerinde günde 3 kez yayımlanmak üzere radyo spotları hazırlatılmasına,
•    Üyelerimizin gerek 18 Aralık, gerekse 21 Aralık etkinliklerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla merkezi noktalardan otobüsler kaldırılmasına,
•    Etkinliklerde kullanılmak üzere beyaz ve siyah önlükler yaptırılmasına,
•    Etkinlik duyurusunun üyelerimize e-posta gönderimi yoluyla ve internet sitemiz üzerinden yapılmasına,
karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!